Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Мета та завдання навчальної дисципліни. Інструктивно-методичні матеріали
Інструктивно-методичні матеріали

До НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи психокорекції

Напрям підготовки 6.030102 Психологія

 


Інструктивно-методичні матеріали «Основи психокорекції»для студентів напряму підготовки 6.030102 Психологія.

 

 

РОЗРОБНИК:

кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології Мазяр О.В.

 

 

Навчальна програма затверджена на засіданні кафедри соціальної та практичної психології

“04” червня 2015 року, протокол № 10

Зав. кафедрою _______________ проф. І.Г. Батраченко

 

 

Схвалено методичною комісією соціально-психологічного факультету

“05” червня 2015 року, протокол № 5

Голова _____________________ проф. Л. П. Журавльова

 

Ó О.В. Мазяр, 2015 рік

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метавикладання навчальної дисципліни «Основи психокорекції» – набуття майбутніми практичними психологами знань про теоретичні передумови здійснення психокорекційної діяльності, її основних напрямків і методів, формування навичок складання психокорекційних програм та використання методів індивідуальної та групової психокорекції.

Завдання:

1. Оволодіння категоріально-термінологічним апаратом основ психокорекції.

2. Набуття навичок використання психокорекційних методів в процесі надання психологічної допомоги.

3. Вміння розробляти психокорекційні програми, спрямованих на нівелювання проблем поведінкового, емоційного та когнітивного характеру.

 

По завершенню вивчення курсу студенти повинні знати:

– основні принципи, цілі і задачі психокорекційної роботи;

– природу психічних явищ, які підлягають психокорекції;

– спрямованість психокорекційного процесу;

– поняття особистісної деструкції та особистісної проблеми спілкування;

– особливості психічних захистів;

– основні напрямки в зарубіжній психокорекційній практиці;

– психологічні особливості індивідуальної психокорекції;

– основні методи індивідуальної психокорекції;

– психокорекцію в контексті цілісного аналізу малюнків, можливості застосування тематичних психомалюнків у груповій психокорекційній роботі;

– когнітивно-аналітичний напрямок психокорекції, особливості когнітивної психокорекції;

– специфіку групової форми психокорекції;

– особливості процесуальної діагностики в груповій психокорекції;

– характерні особливості психокорекційного процесу в групі АСПН;

– методичні вимоги, спільні для учасників і керівника психокорекційної групи;

– методичні положення, обов’язкові для керівника психокорекційної групи;

– роль групової динаміки у процесі психодіагностики в АСПН;

– особливості використання психокорекційних методик у процесі АСПН;

– тематику психогімнастичних та пантомімічних вправ, що використовуються у груповій психокорекційній роботі;

– групову динаміка як фактор психокорекції;

– групову дискусію як метод групової психокорекційної роботи;

– психодраму як метод групової психокорекційної роботи;

– результативність групового психокорекційного процесу;

– сім’ю як об’єкт психокорекційного впливу, особливості корекції сімейних відносин;

– методики корекції відносин між батьками та дітьми;

– принципи складання та основні види психокорекційних програм.

По завершенню вивчення курсу студенти повинні вміти:

– використовувати знання різних теорій глибинної психології, вміти добирати корекційні методики з урахуванням особливостей особистісної проблематики суб’єкта;

– виявляти внутрішні суперечності психіки суб’єкта з метою підбору оптимальних методів психокорекції;

– визначати елементи досвіду, які детермінують особистісну проблематику суб’єкта;

– визначати особливості застосування методів психокорекції в залежності від різних теоретико-методологічних напрямків в умовах індивідуальної та групової роботи;

– в умовах психологічного кабінету структурувати психологічне інтерв’ю у відповідності з задачами та цілями кожної стадії;

– в умовах психологічного кабінету застосовувати різні психологічні техніки, що відповідають різним теоретичним підходам, для надання психологічної допомоги клієнту;

– проводити групову психокорекційну роботу згідно різних теоретико-методологічних моделей функціонування групи;

– в умовах роботи з групою людей проводити групове консультування з метою надання психологічної інформації, необхідної для вирішення соціально-психологічних та інших проблем групи, застосовуючи методи, відповідні конкретним завданням;

– забезпечувати групову динаміку в напрямку від дезінтеграції до інтеграції групи;

– використовувати різні вправи у відповідності з етапом групового процесу, особливостями групової динаміки, специфікою особистісної проблематики, їх емоційним станом;

– проводити психологічне консультування сім’ї, застосовуючи відповідні до конкретного випадку методи;

– надавати рекомендації батькам, педагогам по створенню оптимальних умов для розвитку дітей різного віку;

– добирати методи у відповідності до особливостей психічного та особистісного розвитку суб’єкта з метою попередження появи деструктивних проявів поведінки;

– використовуючи проективний малюнок в груповій чи індивідуальній психокорекційній роботі, виявляти та сприяти усвідомленню переживань клієнта та проблем, що важко вербалізувати;

– підбирати та проводити вправи, що попереджають виникнення страхів у дітей в умовах індивідуальної роботи;

– здійснювати допомогу медичним працівникам у складанні індивідуальних програм реабілітації хворих.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных