Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Эллипсті салу жолдары.
Эллипс – фокус деп аталатын екі нүктеден қашықтықтарының қосындысы тұрақты болатын нүктелердің геометриялық орны. AutoCAD жүйесінде математикалық дәл эллипстерді де, эллипстік доғаларды да салуға мүмкіндік бар.

Ол үшін Эллипс (ellipce) командасы қызмет етеді. Графикалық жүйе эллипстерді салудың бірнеше нұсқаларын ұсынады. Эллипсті берілген екі осі бойынша салу мысалын көрсетейік (2.20-сурет). Компьютердің бірінші сұранысы: Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center]:

(Конечная точка оси эллипса или [Дуга/Центр]:) Осьтің бірінші (1) нүктесін енгізу керек. Келесі сұраныс: Specify other endpoint of axis: (Вторая конечная точка оси:)

Бұл сұранысқа жауап ретінде осьтің екінші (2) нүктесін енгізу керек. Жүйе бұл екі нүкте арқылы эллипстің центрін анықтайды (бірінші мен екінші нүктелердің ортасы). Әрі қарай келесі сұраныс болады: Specify distance to other axis or [Rotation]: (Длина другой оси или [Поворот]:) Осы кезде екінші осьтің ұзындығына тең санды енгізу керек. Егер үшінші (3) нүктені көрсетсеңіз, жүйе бұл нүктеден эллипс центріне дейінгі қашықтықты екінші жарты осьтің ұзындығы ретінде қабылдайды да, осы параметрлер бойынша эллипсті салады. Егер компьютердің бірінші сұранысына Центр (Center) опциясын таңдасақ, келесі сұраныс мынадай болады:

Бұл сұранысқа жауап ретінде осьтің екінші (2) нүктесін енгізу керек. Жүйе бұл екі нүкте арқылы эллипстің центрін анықтайды (бірінші мен екінші нүктелердің ортасы). Әрі қарай келесі сұраныс болады: Specify distance to other axis or [Rotation]: (Длина другой оси или [Поворот]:) Осы кезде екінші осьтің ұзындығына тең санды енгізу керек. Егер үшінші (3) нүктені көрсетсеңіз, жүйе бұл нүктеден эллипс центріне дейінгі қашықтықты екінші жарты осьтің ұзындығы ретінде қабылдайды да, осы параметрлер бойынша эллипсті салады. Егер компьютердің бірінші сұранысына Центр (Center) опциясын таңдасақ, келесі сұраныс мынадай болады: (Длина другой оси или [Поворот]:) Бұл сұранысқа жауап ретінде екінші осьтің ұзындығына тең санды енгізу керек. Эллипстік доғаны салу үшін Эллипс (ellipce) командасын шақырғаннан кейін компьютердің бірінші сұранысында Дуга (Arc) опциясын таңдау керек. Бұл команданы Рисование құлама мәзірінде Эллипс командасының ішінде Дуга пунктін таңдау арқылы (2.21-сурет) немесе аспаптар тақтасында пиктограммасын таңдау арқылы шақыруға болады. Командалық жолда келесі сұраныс пайда болады: Specify axis end point of elliptical arc or [Center]: (Конечная точка оси эллиптической дуги или [Центр]:) Осьтің шеткі нүктесін енгіземіз. Specify other endpoint of axis: (Вторая конечная точка второй оси:) Осьтің екінші нүктесін енгіземіз. Specify distance to other axis or [Rotation]: (Длина другой оси или [Поворот]:) Бұл сұранысқа жауап ретінде екінші осьтің ұзындығына тең санды енгізу керек. Келесі сұраныс доғаға байланысты болады: Specify start angle or [Parameter]: (Начальный угол или [Параметр]:) Бастапқы бұрыш сан арқылы енгізіледі немесе бірінші оське қатысты тышқанның көмегімен енгізіледі (1) (2.22-сурет). Әрі қарай келесі сұраныс пайда болады: Specify end angle or [Parameter/Included angle]: (Конечный угол или [Параметр/Внутренний угол]:) Осы кезде соңғы бұрыштың шамасын (2) енгізу керек немесе Внутренний угол (Included angle) опциясын таңдап доғаның ішкі бұрышының шамасын енгізу керек. Барлық параметрлерді енгізгеннен кейін графикалық жүйе эллипстік доғаны салады.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных