Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Лексико-семантичний спосіб словотвору. Основоскладання.
Основоскладання — це поєднання компонентів з відмінною семантикою, часто належних до різних частин мови. Такий засіб словотвору властивий усім функціональним стилям мови, але найбільше поширений він в офіційно-ділових, наукових і публіцистичних текстах. Як правило, книжно-термінологічний характер мають утворення з іншомовними складниками: гідроканал, демократія, макросистема, мікросвіт. Книжного (але менш інтенсивного) відтінку надають питомі компоненти само-, мало-, багато-: самозречення, самоаналіз, малоземелля, багатоплановість. Виразно книжне забарвлення характерне для слів з компонентами -лог, -філ, -фоб, -май, -знав-ство:палеонтолог, палеонтологія, слов'янофіл, слов'янофільство, бібліофіл, графоманія, меломанія, суспільствознавство, антропологія.Питомі слова, утворені способом основоскладання, часто є кальками лексем іншомовного походження або семантичними відповідниками їх. Завдяки невтраченій образності українські варіанти наділені більшою експресивністю, ніж запозичення: пейзаж — краєвид, фонтан — водограй, біографія — життєпис. Пор.: "Розвиток темних мас не робиться за якийсь десяток років, коли немає доброї національної школи, ні народних бібліотек, ні читалень" (І. Нечуй-Левицький); "У Сквирі, в тихій книгозбірні, Живе мій друг, старий казкар вечірній" (М. Рильський).

 

Стилістичне забарвлення утворених цим способом слів пов'язане здебільшого з новим значенням, що виникає внаслідок поєднання основ. Функціональну належність складних слів, зокрема прикметників (блакитноокий, самозабутній, широкополий, громовозвукий) зумовлює не структурний тип, а емоційне забарвлення основ та їх образність:

Тривого моя! Катерино! Ходім! За вікнами в травах така дзвінколупність, Що землю свою у труді молодім Обнімем з тобою й покотимо в юність.

(М. Вінграновський)

"А там, по луках, світила жовта кульбаба, як зорі на небі, і на горохах сиділи, як метелі, біло-рожеві, червоно-сині і жовтогарячі квіти" (М. Коцюбинський);

Тут всякії були пронози.

Перекупки і шмаровози... Були там чесні пустомолки... Ласощохлисти походжали, Все фертики і паничі.

(І. Котляревський).

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных