Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Скланенне лічэбнікаў. Тыповыя памылкі ва ўжыванні. Абазначэнне прыблізнай і няпэўнай колькасці.
Скланенне колькасных ліч мае наступныя асаблівасці:

1) ліч адзін, адна, адно, адны скланяюцца, як прыметнікі з асновай на цвёрды або як указальныя займеннікі той, гэты

2) Ліч два абодва дзве абедзве ва ўсіх склонавых формах захоўваюць родавыя адрзненні і маюць дзве разнавіднасці: цвёрдую ( пры ўжыванні з назоўнікамі м.р. і н.р.) і мяккую (з наз ж.р.)

3) Ліч ад пяці да дваццаці і лічэбнік трыццаць скланяюцца, як назоўнікі трэцяга скланення тыпу радасць, сенажаць. У форме творнага склону гэтых ліч падаўжаецца гук ц у становішчы паміж галоснымі

4) Ліч дзевяноста ва сіх склонах мае аднолькавую форму. Ліч сорак, сто змяняюць форму ва ўсіх склонах, апрача назоўнага і вінавальнага на сарака, ста

5) Пры скланенні складан ліч ад 50 да 80 і ад 200 да 900 змяняюцца абедзве часткі.

6) Пры скланенні састаўн ых колькасных змян конае слова, як адпаведны просты ці складаны лічэбнік

7) Лічэбнік тясяча скланяецца, як назоўнікі першага скланення з асновай на зацвядзелы зычны, а мільён, мільярд – як назоўнікі 2 скланення м.р. з асновай на цвёрды зычны

8) Зборныя ліч двое, трое, склан, як займеннікі мае, твае, свае, а ліч чацвёра , пяцёра, шасцёра, сямёра – як ліч адны

9) Пры склан ліч абодва абедзве першая частка (або, абе) застаецца нязменнай, а другая скланяецца, як ліч два, дзве

10) У дроавых лічэбніках лічнік склан, як колькасны ліч, а назоўнік – чк парадкавы: няма адной васьмой трох чацвёртых.

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных