Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


СУ ЖӘНЕ МИНЕРАЛДЫҚ АЛМАСУ
 

$$$ 545 D

Ксантиноксидаза ќ±рамына кіретін микроэлемент

A) Со

B) Zn

C) Ѓе

D) Мо

E) Сu

 

$$$ 546 C

Ќарын бездерінде т±з ќышќылыныњ пайда болуын демеп, ќанныњ осмостыќ ќысымын реттеуші элемент, ол

A) фосфор

B) кальций

C) хлор

D) йод

E) калий

 

$$$ 547 C

Экзогендік су дегеніміз, ол

A) реакция нєтижесінде пайда болатын

B) липидтер жанѓанда

C) организмге азыќпен, сумен т‰сетін

D) тіндер тыныс алѓанда пайда болатын

E) ќаннан б‰йректерге, несепке т‰сетін

 

$$$ 548 C

Ќандай минералды заттар энергияѓа бай ќосылыстардыњ ќ±рамына кіреді

A) калий, натрий

B) хлор, кальций

C) фосфор, к‰кірт

D) магний, мыс

E) марганец, кобальт

 

$$$ 549 C

Гемоглобинніњ ќ±рамына кіретін химиялыќ элементті кµрсетіњіз

A) мыс

B) кобальт

C) темір

D) хлор

E) марганец

 

$$$ 550 C

Минералдыќ жєне органикалыќ заттардыњ ємбебапты еріткіштеріне жатады

A) спирт

B) ќышќыл

C) су

D) сілті

E) бензол

 

$$$ 551 C

Ішкі секреция безініњ гормоны организмде калийдіњ алмасуын реттейді

A) ќалќанша безініњ

B) ±йќы безініњ

C) б‰йрек ‰сті ќыртысыныњ

D) жыныс бездерініњ

E) гипофиздіњ

 

$$$ 552 C

Орталыќ ж‰йке ж‰йесінен басќа, минералдыќ алмасу реттеледі

A) инсулинмен, глюкагонмен, липокаинмен

B) окситоцинмен, вазопрессинмен, паратгормонмен

C) паратгормонмен, минералкортикоидпен, альдостеронмен

D) интермединмен, ацетилхолинмен

E) адреналинмен, норадреналинмен

 

$$$ 553 C

Судыњ мµлшері жас ±лѓайѓан сайын

A) жоѓарылайды

B) онтогенезде µзгереді

C) азаяды

D) т±раќты шамада т±рады

E) екі есе жоѓарылайдыНе нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных