Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Загальна характеристика 5 страница
o а) Цис
o б) Ала, Вал
o в) Тре, сер
o г) Три

31. Назвіть послідовність амінокислот у тетрапептиді: фенілаланіл - серіл - метіоніл - треонін:

o а) фенілаланін, серін, метіонін, треонін
o б) серін, фенілаланін, метіонін, треонін
o в) треонін, метіонін, серін, фенілаланін
o г) треонін, метіонін, серін, фенілаланін

32. Оксіамінокислоти:

o а) Гли, Цис, Мет, Глу
o б) Ліз, Арг, Гіс
o в) Вал, Лей, Фен, Три
o г) Сер, Тре, Тир

33. Формула тірозину:

34. Формула метіонина:

 

35. Формула фенілаланіну:

 

 

80. Полярні позитивно заряджені амінокислоти:

o а) Вал, Лей, Ізолей, Мет, Фен, Три, Про, Ала
o б) Гли, Сер, Цис, Асп, Тре, Глу, Тир
o в) Асп, Глу
o г) Ліз, Арг, Гіс

 

81. Формула аспаргінової кислоти:

 

85. Циклічні амінокислоти:

o а) Асп, Глу
o б) Гли, Сер, Цис, Тре, Глу
o в) Вал, Лей, Ізолей, Мет, Ала
o г) Тир, Три, Фен, Гіс, Про

 

86. Формула цістеїну:

36. Якими методами можна розділити суміш АК?

o а) хроматографією
o б) ліофілізацією
o в) фракційним висолюванням
o г) діалізом

37. Що таке ізоелектрична точка білків?

o а) стан білків, у якому їх молекула стає негативно зарядженою
o б) значення рН середовища, за якого білок стає найбільш іонізованим
o в) значення рН, за якого заряд білка наближається до ноля, білок не переміщується в електричному полі, легко денатурується
o г) значення рН середовища, за якого білок має розчинність

38. Що таке ефект Тіндаля?

o а) поява променів під час проходження світла через справжній розчин
o б) поява конусу світла під час пропускання пучка світла через колоїдний розчин білків
o в) випадання білків у осад в ізоелектричній точці
o г) перехід білка із гідрофільного в гідрофобний стан

 

39. Що таке гідроліз білків?

o а) розщеплення білків на АК або пептиди за участю води під дією ряду факторів
o б) ферментативний розпад білків на АК
o в) кислотне розщеплення білків на складові частини
o г) розпад білкових структур шляхом кип’ятіння у лужному середовищі

40. Які білки належать до складних?

o а) фосфопротеіни, металпротеіни, глікопротеіни, ліпопротеіни, ферменти, нуклеопротеіни тощо
o б) альбуміни, глобуліни, протаміни, ліпопротеіни
o в) фосфатиди, хромопротеіни, альбуміни, колаген, протеіноіди
o г) металопротеіни, хромопротеіни, глобуліни, актоміозин

 

41. За яких умов розчиняються альбуміни?

o а) у напівнасичених розчинах сульфату амонію
o б) у спиртах, ацетоні, ефірі
o в) у дистильованій воді, слабокислих розчинах
o г) в азотній і трихлороцтовій кислотах

42. Які сполуки входять до складу фосфопротеінів?

o а) АК, пентози і Фк
o б) Білки і Фк
o в) АК, пуринові та піримідинові основи, Фк
o г) АК, фосфоліпіди і Фк

 

43. Які білки є представниками фосфопротеїнів?

o а) фосфатиди, цереброзиди, глюкозофосфат
o б) білки ЦНС і м’язів
o в) казеїноген, вітелін, овальбумін, іхтулін
o г) казеіноген, вітелін, кератин, іхтулін, колаген, еластин

44. Із яких компонентів складаються хромопротеіни?

o а) із простого білка і зв’язаного з ним забарвленого небілкового компонента
o б) із простого білка і мікро- та мікроелементів
o в) із альбумінів, глобулінів, заліза
o г) із гістонів, протамінів і металів

 

45. Які білки є хромопротеінами?

o а) каталаза, цитохроми, проламіни, протаміни
o б) глютеліни, альбуміни, глобуліни, казеіноген
o в) міоглобін, гемоглобін, гемосидерін, цитохроми, каталаза
o г) овальбумін, лактоальбумін, гістони, гемоглобін, міоглобін

 

46. Які білки є складними?

o а) трикомпонентні білки
o б) двокомпонентні білки, які складаються із простого білка і небілкового компонента (простетичної групи)
o в) білки, що містять два і більше пептидних ланцюгів
o г) білки, що мають крім первинної, вторинної і третинної структур ще четвертинну

 

47. Які сполуки відносяться до простих білків?

o а) глютеліни, фосфопротеїни, глобуліни, альбуміни, протеноїди
o б) протаміни, гістони, альбуміни, глобуліни, проламіни, глютеліни, протеноїди
o в) альбуміни, глобуліни, нуклеопротеіни, глюкопротеіни
o г) гістони, протаміни, цереброзиди, гангліозиди

 

 

48. Яка основна роль міоглобіну в м’язах?

o а) транспорт оксигену і вуглекислого газу
o б) накопичення оксигену та забарвлення м’язів у червоний колір
o в) безпосередня участь у синтезі АТФ
o г) забезпечення передачі оксигену з гемоглобіну крові в тканини утворення запасів оксигену, забезпечення механізмів дихання м’язів

 

49. Які рідини чи тканини організму містять мукоїди?

o а) кров
o б) синовальна рідина суглобів, хрящі та рогівка ока
o в) спинномозкова рідина (ліквор)
o г) сполучна тканина шкіри, підшкірна клітковина і внутрішні органи

50. Що таке ліпопротеіни?

o а) комплекс білка з ЖК
o б) комплекс білка з ліпідами
o в) складний білок, побудований із простих білків, пентоз, холестерину.
o г) комплекс білка з фосфатидами

51. Які рідини чи тканини організму містять муцини?

o а) сполучна тканина
o б) шкіра
o в) різні слизи
o г) рогівка ока

 

52. Які білки належать до металопротеінів?

o а) біополімери, що містять іони будь-якого металу
o б) складні білки, до складу яких входить залізо, мідь або інші метали
o в) комплекси білків з одно- або двовалентними металами
o г) сполуки білків з мікроелементами

 

53. Який метал входить до складу феритину?

o а) мідь
o б) залізо
o в) цинк
o г) кадмій

 

54. Що таке глікопротеіни?

o а) складні білки, простетична група яких є вуглеводним похідним
o б) сполуки, що складаються із простих білків і ліпідів
o в) складні білки, що містять білки і полісахариди
o г) складні білки, що містять білкову частину і аміносахариди

 

55. Функції білків в організмі:

o а) пластична
o б) енергетична
o в) захисна
o г) всі перелічені функції

 

56. Хромопротеїди (гемоглобін, міоглобін) містять:

o а) простий білок і гем
o б) простий білок і ліпіди
o в) простий білок і вуглевод
o г) простий білок і нуклеїнові кислоти

 

57. Фактори, що викликають незворотні зміни білків:

o а) температура вища за 65°С
o б) низка температура (до 0°С)
o в) температура тіла людини
o г) обробка слабкою кислотою

 

58. Що обумовлює біологічну цінність білків:

o а) наявність незамінних амінокислот
o б) наявність замінних амінокислот
o в) наявність оксиамінокислот
o г) наявність кетокислот

 

59. Які фактори знижують біологічну цінність білків?

o а) наявність небілкової частини
o б) наявність нуклеопротеїдів
o в) наявність макроелементів
o г) наявність мікроелементів

78. Охарактеризувати фактори, що визивають зворотні зміни у білках:

o а) додання водовіднімаючих речовин
o б) додання цукру
o в) додання кислоти
o г) додання ацетону

 

79. Що таке "ідеальний" білок:

o а) білок, що міститься у жіночому молоці, яєчному білку, гіпотетичний білок
o б) білок, що міститься у печінці та нирках
o в) білок, що міститься у м'ясі та рибі
o г) білок овочів та фруктів

 

83. Які основні функції виконують білки в організмі:

o а) пластична
o б)захисна
o в)транспортна
o г) усі перелічені

 

84. Як впливає технологічна обробка продуктів на здатність білків підлягати дії травних ферментів

o а) підвищує її
o б) знижує
o в)не впливає
o г) потребує додаткових умов для перетравлення

 

87. Яка з структур білка тіла людини є найбільш поширена:

o а) третинна структура
o б) вторинна структура
o в) первинна структура
o г) четвертинна, третинна

 

88. До чого призводить нестача повноцінних білків у раціоні людини

o а) зменшується зріст
o б) слабшає імунітет
o в) погіршується розвиток психічної діяльності
o г) усі перелічені наслідки

 

89. Полярні незаряджені амінокислоти:

o а) Асп, Глу
o б) Ліз, Арг, Гіс
o в) Вал, Лей, Ізолей, Мет, Фен, Три, Про, Ала
o г) Глі, Сер, Тре, Цис, Глу, Тир, Асп

90. Формула лізину:

91. У чому полягає відмінність гемоглобіну від міоглобіну:

o а) у складі білку глобіну
o б) у складі гемів
o в) у кількості гемів у кожній молекулі хромопротеїду
o г) у тій функції, що вони виконуютьта кількості гемів у кожній молекулі хромопротеїду

92. Які функції виконують білки у організмі:

o а) пластичну та регуляторну
o б) енергетичну та каталітичну
o в) захисну
o г) усі перелічені функції

 

93. Полярні незаряджені амінокислоти:

o а) Ліз, Арг, Гіс
o б) Асп, Глу
o в) Вал, Лей, Ізолей, Мет, Фен, Три, Про, Ала
o г) Глі, Сер, Тре, Цис, Асп, Глу, Тир

 

94. Дати визначення сполуки – білки:

o а) це високомолекулярні органічні сполуки, що містять амінокислоти
o б) органічні сполуки, що містять прості білки
o в) органічні сполуки, що крім білків містять небілкові речовини
o г) Усі перелічені компоненти

 

95. Чому рослинні білки гірше підлягають дії травних ферментів?

o а) тому, що клітковина погіршує їх проникнення до клітин
o б)тому, що у рослинах багато води
o в) тому, що у рослинах є водорозчинні вітаміни
o г) тому, що до складу деяких рослин входять полісахариди

96. Білок якого харчового продукту вважаються „ідеальним”?

o а) зерна бобових
o б) риби
o в) курячого яйця
o г) молока синього кита

РОЗДІЛ 3. ХІМІЯ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ

 

Загальна характеристика

 

Нуклеїнові кислоти були відкриті в 1868 році швейцарським хіміком Ф. Мішером. Учений виділив ці речовини з ядер кліток і назвав їх нуклеїном (від лат. nucleus - ядро). Однак більш докладне вивчення цих сполук було проведено лише наприкінці 40-х років нашого сторіччя. Великий внесок у розшифровку складу і ролі нуклеїнових кислот внесли хіміки П. Левін, Е. Чаргафф, Дж. Уотсон, Ф. Лемент, Б. В. Кедровський, А. М. Бєлозерський, А. С. Спірін і інші.

Нуклеїнові кислоти - це клас полімерів, відповідальних за збереження і передачу генетичної інформації, а також її реалізацію в процесах синтезу клітинних білків. Вони універсальні компоненти всіх живих організмів. Нуклеїнові кислоти являють собою речовини білого кольору, у вільному стані погано розчинні у воді.

Ці сполуки мають високу молекулярну масу (мільйони Да), містять близько 15 % нітрогену і 10 % фосфору, відрізняються різко вираженими кислотними властивостями (за рахунок фосфорної кислоти) і при фізіологічному значенні рН несуть високий негативний заряд, унаслідок чого рухливі в електричному полі.

 

Хімічний склад і будова

 

Молекула нуклеїнової кислоти являє собою полінуклеотид, що складається з великого числа мононуклеотидів. Мононуклеотиди можуть по-різному розташовуватися в молекулі полінуклеотида, що обумовлює різноманіття нуклеїнових кислот у природі.

Кожен мононуклеотид складається з азотистої основи (пуринової або піримідинової), вуглеводу - пентози (рібози або дезоксирібози) і фосфорної кислоти. Мононуклеотиди позначають за назвою азотистої основи, що входить до їхнього складу: цитидинмонофосфат (ЦМФ) або цитидинмонофосфорна кислота; урідинмонофосфат (УМФ) або урідинмонофосфорна кислота; аденозінмонофосфат (АМФ) або аденозінмонофосфорна кислота; гуанозінмонофосфат (ГМФ) або гуанозінмонофосфорна кислота.

Найбільше значення з азотистих основ мають дві пуринових основи (похідні пурину) - аденін (6-амінопурин) і гуанін (2-аміно-6-гідроксипурин) і три піримідинових (похідні піримідину) - тимін (5-метилурацил), цитозин (2-гідрокси-6-амінопіиримідин) і урацил (2,6-гідроксипіримідин), що у складі нуклеїнових кислот представлені в кетоформі. До складу нуклеїнових кислот входять вуглеводи: рибоза, дезоксірибоза.

В молекулі дезоксірибонуклеїнової кислоти, крім цих вуглеводів, міститься глюкоза.

Пуринові або піримідинові основи, рибоза і дезоксирибоза і фосфорна кислота зв'язані в молекулах нуклеотидів однаково. Пентози приєднуються до нітрогену основ через глікозидні зв'язки у пуринових основ у дев'ятому положенні, у піримідинових - у третьому.

При гідролізі мононуклеотидів утворюється два види продуктів: сполуки азотистої основи з пентозою і вільна фосфорна кислота або азотиста основа і пентозофосфорний ефір. При цьому вуглевод знаходиться посередині молекули мононуклеотиду, будучи сполучною ланкою між азотистою основою і фосфорною кислотою.

Сполуки азотистої основи (наприклад, аденіну) з пентозою називають нуклеозидом. Нуклеозиди являють собою двокомпонентні речовини, приєднуючи фосфорну кислоту вони перетворюються в мононуклеотиди - трикомпонентні сполуки. Фосфорна кислота приєднується до нуклеозидів за рахунок складноефірних зв'язків зі спиртовим гідроксилом пентози.

За складом вхідних у нуклеїнові кислоти вуглеводів розрізняють дезоксирибонуклеїнову (ДНК) і рибонуклеїнову (РНК) кислоти.

Дезоксирибонуклеїнова кислота. ДНК локалізується в основному в ядрах кліток (у хромосомах) і лише незначна кількість її виявлена в мітохондріях і хлоропластах. Молекулярна маса складає (0,5 20) × 106 Да й вище. Основна функція ДНК полягає в тому, що вона є носієм-хоронителем генетичної інформації. У ній закодовані всі спадкоємні властивості організму, у першу чергу всі структури білків і, отже, особливості обміну речовин. Це обумовлено визначеною послідовністю розташування азотистих основ у структурі ДНК.

До складу ДНК входять азотисті основи: аденін (А), гуанін (Г), тимін (Т) і цитозин (Ц), вуглевод - дезоксирибоза і фосфорна кислота. Первинна структура молекули являє собою унікальну послідовність з'єднаних між собою мононуклеотидів за типом 3,5,-зв'язку. У нуклеотидах виявлені фосфодиефирні зв'язки, що утворюються між ОН-групою в положенні 5' дезоксирибози одного нуклеотида і ОН-групою в положенні 3' пентози іншого (рис. 3.1.).

 

Рис. 3.1. Фрагмент первинної структури ДНК

 

При цьому азотисті основи певним чином з'єднуються між собою за принципом компліментарності (доповнення): пуринові основи доповнюють піримідинові. Наприклад, аденін завжди з'єднується тільки з тиміном, а гуанін - з цитозином.

Молекулярний вміст у ДНК пуринів дорівнює вмістові піримідинів, тобто вміст аденіну дорівнює вмістові тиміну (А = Т або А/Т =1), вміст гуаніну дорівнює вмістові цитозину (Г = Ц або Г/Ц = 1), сумарний вміст аденіну і гуаніну дорівнює сумарному вмістові цитозину і тиміну (А + Г) = (Ц + Т) або (А + Г): (Ц + Т) = 1.

Крім того, встановлено, що кількість аміногруп, що входять до складу ДНК пуринових основ (аденіну і гуаніну), дорівнює кількості аміногруп (6), що входять до складу піримідинових основ (цитозину і тиміну) (рис. 3.2.). Між аденіном і тиміном утворюються два водневі зв'язки, а між гуаніном і цитозином - три.

 

 

Рис. 3.2. Компліментарність основ у ДНК

 

Усі ці дані дозволили американським хімікам Дж. Уотсону і Ф. Лементу створити модель вторинної структури ДНК, що являє собою двотяжну антипаралельну спіраль. Схематично це можна показати у виді кручених сходів (рис.3.3).

Рис. 3.3. Схематичне зображення подвійної спіралі ДНК

 

Крім первинної і вторинної структур, розрізняють також і третинну структуру нуклеїнових кислот, зв'язану з просторовим розташуванням ДНК.

Рибонуклеїнова кислота. Будова РНК за характером зв'язків між окремими нуклеотидами ланцюга така ж, як і в молекулі ДНК. Залишок пентози одного нуклеотиду в РНК з'єднується складноефірним зв'язком із залишком фосфорної кислоти іншого мононуклеотиду.

Більшість типів РНК, на відміну від ДНК, являє собою однотяжну спіраль. Нитка РНК закручується сама по собі в спіраль, утворює водневі зв'язки між азотистими основами аденін-урацил-гуанін-цитозин. РНК зосереджена в основному в цитоплазмі, але нерідко зустрічається і у ядрі. Особливо багаті на РНК ядерце і рибосомальна фракція мікросом.

РНК виконує дещо інші функції, ніж ДНК. Вона "зчитує" інформацію з ДНК про порядок чергування азотистих основ і несе її в цитоплазму. РНК відповідальна за специфічність синтезованих молекул.

У клітинах існує три головних різновиди РНК: матрична - інформаційна (М-РНК), рибосомальна (Р-РНК) і транспортна (Т-РНК).

Матрична (М-РНК) синтезується в ядрі і присутня як у ядрі, так і в цитоплазмі. Вона складає 4-10 % РНК клітини. Молекулярна маса М-РНК коливається від 3 × 105 до 2 × 106 Да. Цей вид РНК містить чотири азотистих основи: аденін, гуанін, цитозин і урацил. М-РНК відіграє роль сполучної ланки між ядерною ДНК і рибосомами, вона передає генетичну інформацію від ДНК на поліпептидний ланцюг білка, що синтезується. Ферментативним шляхом відбувається "переписування" інформації з хромосомної ДНК. Після одержання інформації М-РНК переходить на рибосоми і стає матрицею для синтезу білка. Синтез кожного білка в клітині забезпечується специфічною М-РНК.

Рибосомальна (Р-РНК) у клітині тісно зв'язана з білками рибосом, утворює рибонуклеопротеїни. Вона складає 75-80 % усієї РНК клітки. Молекулярна маса Р-РНК - від 5 ´ 105 до 1,2 ´ 106 Да.

Транспортна (Т-РНК) знаходиться головним чином у цитоплазмі, де вона складає 10-15 % РНК клітини. Молекулярна маса Т-РНК - від 1,8 ´ 104 до 3,5 ´ 104 Да. Поряд з аденіном, гуаніном, урацилом і цитозином Т-РНК містить визначену кількість так званих мінорних основ. Функція Т-РНК полягає в доставці до рибосом визначених амінокислот. Кожна амінокислота має свою особливу Т-РНК.

Основні характеристики нуклеїнових кислот представлені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Основні характеристики нуклеїнових кислот

Вид нуклеїно-вих кислот Основне місце локалізації Функція Молекул яр-на маса, Да Складові компоненти Форма
вуглевод азотиста основа
ДНК Ядро Носій спадкової інформації Мільйони Дезокси- рибоза Аденін (А) Гуанін (Г) Цитозин (Ц) Тимин (Т) Подвійна спіраль
І-РНК (інформа- ційна) Ядро і цитоплазма Передача інформації з ДНК Варіює Рибоза А, Г, Ц, У Лінійна
Р-РНК (рибосо- мальна) Цитоплазма Місце переда- чи інформації з І-РНК Високопо- лімери (105–106) Рибоза А, Г, Ц, У Містить сферичні частки
Т-РНК (транс- портна) Цитоплазма Транспорт амінокислот до місця синтезу білку   Рибоза А, Г, Ц, У Спірале- видна

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ:

 

1. Що таке нуклеопротеїни, який їхній склад і біологічне значення?

2. Яке будівля ДНК? Розповісти про її значення.

3. Назвіть особливості будівлі і функції різних видів РНК.

4. Напишіть формули пуринових і пиримідинових основ.

5. Напишіть мононуклеотиди ДНК, з'єднаєте них між собою.

6. Напишіть пари азотистих основ - Аденін-Тимін, гуанін-цитозин, з'єднайте водневими зв'язками.


Тести для контролю знань і самопідготовки

 

1. Хто відкрив і виділив перші НК?

o а) Ф. Мішер
o б) Ф. Мішер, Н. Лобавін
o в) О. Данилевський, Е. Фішер
o г) А. Бєлозерський.

2. Із яких речовин побудовані мононуклеотиди?


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных