Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Бех І.Д. Духовна безпечність – напруженість у вихованні та розвитку особистості // Рідна школа
1. Бех І.Д. Духовна безпечність – напруженість у вихованні та розвитку особистості // Рідна школа. – 2007. – №5. – С. 29.

2. Бійчук Г. Сутність, структура та психологічні особливості формування національного характеру особистості // Історія в школі. – 2005. – №7. – С. 1-8.

3. Блонський П.П. Избранные педагогические произведения. – М. –1961. – 320с.

4. Бойко А. Педагогічний потенціал національно-культурних традицій // Рідна школа. – 1999. – №10. – С. 12.

5. Бойчук П.М., Смолюк В.І. Національне виховання молоді. Гуманістично-патріотичний аспект. – Луцьк: Волинська обласна друкарня. – 2003. – 208 с.

6. Бондаренко Ю. Урок літератури в системі національного виховання // Рідна школа. – 1998. – №9. – С. 22.

7. Ващенко Г. Виховний ідеал / Друге видання. – Брюссель, 1987. – 128 с.

8. Вишневський О. Ще раз про народження громадянина: національне і громадське у сучасному українському вихованні // Освіта. – 2002. – №8. – С. 6.

9. Волкова Н. П. Педагогіка. – К.: Академія, 2001. – 576 с.

10. Гриценко М.С. Константин Дмитриевич Ушинский. – К.: Вища школа, 1997. – 119 с.

11. Демидова І. Ю. Національно-патріотичне виховання молодих школярів // Позакласний час. – 2002. – №21. – С. 1-2 (вкладка).

12. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К.: Знання, 1991. – 196 с.

13. Дорогань С. Національне виховання як світоглядне завдання філософський і педагогічний аспект // Вища освіта України №2. – 2004. – №7. – 112 с.

14. Дяченко Н.П. Формування національної ідеї на уроках історії України // Історія в середніх і вищих навчальних закладах. – 2005. – №3. – С. 20-22.

15. Іванкова Н. Виховання учнів на народних традиціях // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2005. – №4. – С. 47.

16. Каюков В. Роль краєзнавства в створенні української національної системи виховання (калейдоскоп творчих родзинок шкільних бібліотекарів м. Миколаєва). – Миколаїв, 2002. – 29 с.

17. Концепція національного виховання. Схвалена Всеукраїнською педагогічною радою працівників освіти 30 червня 1994 року // Рідна школа №6. – 1995. – 25 с.

18. Кутова А. Національне виховання – джерело особистісного розвитку дитини // Початкова школа. – 2002. – №2. – С. 14-16.

19. Мартинюк І. Національне виховання як основа розвитку активної особистості // Урок української. – 2001. – №7. – С. 29.

20. Національна доктрина розвитку освіти України: затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347 // Освіта України. – 2002. – №33 – С. 4.

21. Національне виховання школярів засобами українського фольклору // Рідна школа. – 2009. – №9. – С. 23.

22. Новикова Н.І. Виховувати національну свідомість // Рад. школа. – 1991. – №4. – С. 21.

23. Осипець Р. Критерії оцінки рівня сформованості національної самосвідомості особистості // Рідна школа. – 2000. – №1. – С. 17-19.

24. Палій Н. Підводні камені національного виховання // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. – №13. – С.2.

25. Ращупкіна С. Формування національної свідомості у школі: виховання національно свідомих українців // Відкритий урок. – 2009. – №3. – 54 с.

26. Роль краєзнавства в створенні української національної системи виховання (калейдоскоп творчих родзинок шкільних бібліотекарів Миколаївщини) – М., 2002. – 29 с.

27. Русова С. Національне виховання // Україна. – 1991. – №4. – С. 4-8.

28. Сележан Й. Основи національного виховання (Українознавство: історичний, філософсько-релігійний аспекти): Хрестоматія. – Чернівці: Книги-21, 2005. – 306 с.

29. Сивачук Н. виховний потенціал українських народних колискових пісень // Початкова школа. – 2006. – №5. – 145 с.

30. Ступарик Б.М. Розвиток шкільництва Галичини (1772-1939).: Автореф. дис. докт. пед. наук. – К., 1995. – 48 с.

31. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. – Твори: В 3т. – Т.3. – К.: Рад. шк., 1979. – С. 458.

32. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5 т. – К.: Рад. школа. – 1976-1977.

33. Сухомлинський В.О. Джерела невмирущої криниці // Українська мова і література в школі. – 1989. – № 7. – С. 5.

34. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори. – К.: Рад. школа, 1983. – 488 с.

35. Хайрутдинов М. Народна гра як засіб національного виховання // Початкова школа. – 2003. – №10. – С. 47-51.

36. Шрамко О. Духовні засади національного виховання // Рідна школа. – 2005. – №8. – С. 36.

37. Щербань П. Формування національної самосвідомості засобами природничо-екологічного виховання // Рідна школа. – 2002. – №10. – С. 24-26.

 

ДОДАТКИ

Додаток А

Анкета для проведення наукового дослідження по темі «Формування національної свідомості молодших школярів на сучасному етапі»

Блок 1

1) День Конституції України:

а) 26 червня;

б) 28 червня;

в) 28 липня.

2) День Незалежності України:

а) 24 червня;

б) 17 вересня;

в) 24 серпня.

3) Автор гімну України:

а) Т. Шевченко;

б) П. Чубинський;

в) М. Вербицький.

4) Композитор гімну України:

а) І. Котляревський;

б) П. Чубинський;

в) М. Вербицький.

5) Державні символи України:

а) прапор, герб;

б) гімн, прапор;

в) прапор, герб, гімн.

6) Національна мова України:

а) українська;

б) російська;

в) українсько-російська.

 

Блок 2

1) Назвіть народні ігри:


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных