Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Експериментальна частина. Завдання1. Азот та його сполуки
Завдання1. Азот та його сполуки

1.1.Одержання азоту при дії аміаку на хлорне вапно (оксидація аміаку хлорним вапном)

Насипте в колбу Вюрца 2-2,5 г хлорного вапна, закрийте її корком і закріпіть в затискачі штатива. Налийте в крапельну лійку декілька см3 концентрованого розчину аміаку. Відрегулюйте кран лійки так, щоб розчин аміаку витікав з лійки краплями. Хлорне вапно оксидує аміак до вільного азоту. Напишіть рівняння реакції. Де використовується дана реакція?

 

1.2.Одержання і властивості аміаку

а) У фарфоровій ступці розтерти 2-3 г амонію хлориду з кальцію гідроксидом (у витяжній шафі). Який газ виділяється? Який запах має суміш? З допомогою змочених водою червоного лакмусового папірцю або універсального індикаторного папірцю перевірте реакцію газу, що виділяється. Напишіть рівняння відповідних реакцій.

 

б) До 2-3 см3 реактиву Неслера додайте декілька крапель аміаку. Яке забарвлення має осад? Який склад реактиву Неслера? Напишіть рівняння реакції.

 

1.3.Зміщення рівноваги в розчині аміаку

До розчину аміаку додайте декілька крапель фенолфталеїну. Забарвлений розчин розлийте в 4 пробірки. В першу додайте трохи кристалічного амонію ацетату, в другу - розбавленого розчину НСl, третю пробірку нагрійте до кипіння, а четверту залишіть для порівняння. Спостерігайте як впливає добавлення розчинів CH3COONH4, НСl і нагрівання на зміщення рівноваги в системі аміак-вода?

 

1.4.Відновні властивості аміаку.

1.4.1.Відновлення аміаком йоду.

Внесіть у пробірку 3-4 краплі йодної води і 2-3 краплі 25%-ного розчину аміаку. Спостерігайте зміну забарвлення йодної води. Поясніть причину цього явища. Напишіть рівняння реакції, враховуючи, що аміак оксидується йодом до вільного азоту.

 

1.4.2.Відновлення калію перманганату

В пробірку внесіть 3-4 краплі розчину перманганату калію і 3-5 крапель 25%-ного розчину аміаку. Суміш злегка підігрійте в полум'ї пальника. Як змінилося забарвлення розчину? Напишіть рівняння реакції, враховуючи, що аміак оксидується до вільного азоту, а осад представляє собою мангану (II) оксид.

 

1.5.Сублімація амонію хлориду

Покладіть у довгу суху пробірку кілька кристалів амонію хлориду, закріпіть її затискачем штативу в нахиленому положенні і нагрійте. Спостерігайте сублімацію хлориду амонію й утворення білого нальоту на стінках верхньої (холоднішої) частини пробірки.

 

1.6.Гідроліз солей амонію

У дві пробірки з нейтральним розчином лакмусу (3-5 крапель), внесіть: в одну - мікрошпатель кристалів амонію хлориду, в другу - амонію сульфату. Як змінився колір індикатора? Напишіть рівняння реакції гідролізу амонію хлориду і амонію сульфату.

 

1.7.Реакція на йон NH4+

Налийте в пробірку 1-2 см3 розчину солі амонію і додайте 1-2 см3 розчину натрію гідроксиду і підігрійте. Змочіть папірець універсального індикатора і потримайте його над отвором пробірки. Що спостерігається? Поясніть причину цього явища. Змочіть скляну паличку концентрованою хлоридною кислотою і потримайте над отвором пробірки. Що спостерігається? Напишіть рівняння реакції.

1.8.Оксндаційно-відновні властивості HNO2

а) До підкисленого сульфатною кислотою розчину KMnО4 додайте 2-3 см3 калію нітриту. Що спостерігається? Яка реакція проходить? Напишіть рівняння реакції.

б) До розчину КІ, підкисленого H2SO4, долийте розчину натрію нітриту. Як забарвлюється розчин? Чим це пояснити? Складіть рівняння реакції.

 

1.9.Одержання нітритної кислоти і її розклад

До 4-6 крапель насиченого розчину калію (або натрію) нітриту додайте 1-3 краплини 2н сульфатної кислоти. Відмітьте появу в розчині синього забарвлення нітритного ангідриду і поясніть утворення бурого газу над розчином.

Напишіть рівняння реакцій: а) взаємодії натрію нітриту з сульфатною кислотою; б) розкладу нітритної кислоти; в) розкладу ангідриду. Чому розклад називається реакцією самооксидацїї-самовідновлення?

 

1.10.Оксидаційні властивовсті нітратної кислоти

а) В дві пробірки покладіть кілька кусочків мідної дротинки. В одну з них додайте розбавленої HNO3 (ρ=1,12 г/см3) , в другу – концентрованої кислоти (ρ=1,4 г/см3). Що спостерігається? Складіть рівняння реакції.

б) У пробірку внесіть 0,5 г цинкового порошку, додайте 2-3 см3 0,1н розчину HNO3 і перемішайте. Чи спостерігаються які-небудь зміни? Злийте розчин над осадом в іншу пробірку і за допомогою реактиву Несслера перевірте, чи наявні в розчині йони амонію? Складіть рівняння реакцій.

в) До свіжоприготованого розчину солі Феруму (ІІ) додайте концентрованої нітратної кислоти, перемішайте розчин і за допомогою амонію роданіду виявіть в розчині йони Феруму (ІII). Складіть рівняння реакцій.

 

1.11.Термічний розклад нітратів

В суху пробірку внесіть натрію нітрату і нагрійте до розплавлення солі. Який газ виділяється? Як це підтвердити? Проробіть аналогічний дослід з нітратами магнію та плюмбуму. Складіть рівняння реакції і запишіть, яка закономірність спостерігається при термічному розкладі нітратів.

 

Завдання 2. Фосфор і його сполуки

2.1.Оксидація фосфору киснем

У фарфоровій чашці запаліть трохи червоного фосфору і накрийте її скляною лійкою. Продукт залишіть для наступного досліду. Складіть рівняння реакції горіння фосфору.

 

2.2.Гідратація фосфорного ангідриду

Зверніть увагу на зміну зовнішнього вигляду продукту, отриманого в досліді (2.1.). Поясніть це явище. Одержаний продукт змийте в чисту пробірку дистильованою водою і розділіть на дві частини. Доведіть за допомогою реакції з розчином AgNO3 наявність у розчині метафосфат (V)-йону (утворення білого осаду аргентуму метафосфату в нейтральному середовищі). До другої частини розчину додайте декілька крапель HNO3 і прокип'ятіть. Нейтралізуйте розчин аміачною водою і докажіть наявність в ньому ортофосфат (V)-йону (утворення жовтого осаду Ag3PO4). Складіть рівняння гідратації і електролітичної дисоціації одержаної кислоти, приведіть значення констант йонізації.

 

2.3.Оксидація фосфору нітратною кислотою

Внесіть у пробірку на кінчиком ножа червоний фосфор і додайте 2 см3 30%-ої нітратної кислоти. Закріпіть пробірку в штатив і обережно прокип'ятіть до розчинення фосфору. Напишіть рівняння реакції. В якій кислоті, крім нітратної, можна розчинити фосфор?

 

2.4.Реакція ідентифікації ортофосфат(V)-йону.

До розчину ортофосфатної кислоти додайте 2 см3 молібденової рідини і підігрійте його у полум'ї газового пальника. Що спостерігається? Який колір осаду? Складіть рівняння реакції. Вкажіть назву одержаної солі.

 

2.5.Гідроліз солей фосфатної кислоти

У три пробірки налийте відповідно: калію ортофосфат, калію гідроортофосфат і калію дигідроортофосфат. Перевірте рН розчину за допомогою універсального індикаторного папірця і складіть рівняння реакції гідролізу солей. Поясніть різні значення рН середовища в розчинах цих солей.

 

2.6.Розчинність кальцієвих солей ортофосфатної кислоти

Налийте в три пробірки по 1-2 см3 розчину кальцію хлориду і додайте такі самі об'єми розчинів: у першу - натрію ортофосфату, в другу - натрію гідроортофосфату, в третю - натрію дигідроортофосфату. Спостерігайте утворення осадів у перших двох пробірках. Поясніть, чому в третій пробірці осад не утворився? Додайте в перші дві пробірки трохи розчину ортофосфатної кислоти і спостерігайте розчинення осадів. В якій пробірці осад розчиняється швидше і чому? Напишіть рівняння реакцій.

Оформити і захистити протокол.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.Державна Фармакопея України / Держ. підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр.” –1-е вид. –Харків: РІРЕГ, 2001. –556 с.

2.Коровин Н.В. Общая химия. –М.: Высшая школа, 1998. –559 с.

3.Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. –М.: Высшая школа, 1997. –527 с.

4.Конспект лекцій.

5.Практикум з загальної та неорганічної хімії: Посібник // Є.Я.Левітін, Р.Г.Клюєва, А.М.Бризицька та ін. –Х.: Основа, 1998. –119 с.

6.Неорганическая химия.: Учебное пособие для студ. фармац. спец. вузов (Практикум) // А.К.Сухомлинов, Н.В.Боровская, П.Я.Пустовар и др. –Киев: Высшая школа, 1983. –167 с.

7.Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. К.: Вища школа, 1991. –430 с.

8.Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. К.: Вища школа, 1998. –480 с.

9.Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия.: Учебное пособие для студ. хим.-техн.спец. вузов. –М.: Высшая школа, 1998. –743 с.

10.Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия. –М.: Высшая школа, 1993. –592 с.

11.Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи загальної хімії / За ред. В.С.Телегуса: Підручник. –Львів: Світ, 2000. –424 с.

12.Скопенко В.В., Григор’єва В.В. Найважливіші класи неорганічних сполук. К.: Либідь, 1996. –151 с.

13.Вступ до хімічної номенклатури / О.А.Голуб, М.Ю.Корнілов, В.В.Скопенко та ін. К.: Школяр, 1997. –48 с.

14.Корнілов М.Ю., Білодід О.І., Голуб О.А. Термінологічний посібник з хімії. –К.: ІЗМН, 1996. –256 с.

15.Зайцев О.С. Общая химия. Состояние веществ и химические реакции. М.: Химия, 1990. –352 с.

16.Яцимирський К.Б., Яцимирський В.К. Хімічний зв’язок. К.: Вища школа, 1993. –309 с.

17.Фримантл М. Химия в действии: В 2-х ч. / Пер. с англ. –М.: Мир, 1991. –Ч.1.-528 с.; Ч.2. –622 с.

ЗАНЯТТЯ №26

 

ТЕМА: р-Елементи VA групи. Фосфор та його сполуки. Підгрупа Арсену (Арсен, Стибій, Бісмут)

 

АКТУАЛЬНІСТЬ:майбутні провізори повинні знати властивості Фосфору, елементів підгрупи Арсену і їх сполук, їх біологічну роль для практичного застосування в наступній діяльності провізора.

 

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:Вивчення фізичних і хімічних властивостей Фосфору та елементів підгрупи Арсену. Ознайомлення з біологічним значенням цих елементів та їх застосуванням в медичній і фармацевтичній практиці.

 

ЗНАТИ:-фізичні та хімічні властивості сполук Фосфору та елементів підгрупи

Арсену;

-характерні ступені оксидації елементів підгрупи Арсену в

нормальному та збудженому стані;

-особливості хімічних властивостей сполук елементів підгрупи

Арсену.

 

ВМІТИ:-записувати взаємодію фосфору з кислотами;

-складати молекулярні та графічні формули кислот фосфору;

-визначати Арсен за методом Марша;

-писати реакції послідовних перетворень молекул та йонів елементів

підгрупи Арсену;

-за допомогою хімічних реакцій характеризувати властивості

елементів підгрупи Арсену.

-розв’язувати типові розрахункові задачі.

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

1.Електронна структура зовнішнього електронного шару Фосфору в нормальному і збудженому стані.

2.Сполуки Фосфору з галогенами.

3.Масова частка фосфор (V) оксиду у деякому кальцію фосфаті становить 52,2%. При сильному прожарюванні сіль втрачає 6,6% своєї маси внаслідок виділення води. Визначити формулу фосфату і дати їй інтерпретацію.

4.Назвіть відомі галогеніди Фосфору та охарактеризуйте їх хімічну дію. Як реагують ці сполуки з водою? Напишіть рівняння реакцій.

5.Обчисліть масову частку нітратної кислоти в 4,85н розчині, якщо питома густина розчину дорівнює 1,16 г/см3.

6.Загальна характеристика елементів підгрупи Арсену. Найважливіші природні сполуки.

7.Методи одержання елементів підгрупи Арсену. Охарактеризувати процеси за допомогою рівнянь реакцій.

8.Водневі сполуки Арсену, Стибію та Бісмуту в порівнянні з аміаком та фосфіном.

9.Хімічні властивості простих речовин підгрупи Арсену. Відношення до неметалів. Взаємодія з нітратною кислотою.

10.Арсин, його одержання і властивості. Застосування в хіміко-токсикологічних дослідженнях. Реакція Марша.

11.Сполуки Арсену (III), Стибію (III), Бісмуту (III) з киснем, їх добування і хімічні властивості.

12.Написати електронні формули атомів елементів As, Sb, Bi. Вказати їх валентні можливості.

13.Як реагують арсен, стибій та бісмут з хлором, киснем? Написати відповідні рівняння реакцій.

14.Охарактеризуйте відношення арсену, стибію та бісмуту до хлоридної, сульфатної та нітратної кислот. Напишіть рівняння реакцій.

15.Біологічна роль елементів підгрупи Арсену.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Яка реакція використовується для одержання фосфору? До якого типу відноситься ця реакція і яка роль SiO2 в процесі?

2.Розчинність солей ортофосфатної кислоти та їх гідроліз.

3.Запишіть молекулярні та графічні формули оксидів та галогенідів Фосфору.

4.Оксиди Фосфору, їх добування і властивості.

5.Сполуки Фосфору, які застосовуються в медичній та фармацевтичній практиці.

6.Для отримання ортофосфатної кислоти витратили 314 кг фосфориту з масовою часткою Ca3(PO4)2 50%. Масова частка виходу ортофосфатної кислоти 95%. Знайти масу отриманої кислоти.

7.Електронна структура атомів елементів підгрупи Арсену в нормальному та збудженому стані.

8.Арсеніти та арсенати, їх кислотно-основні та оксидаційно- відновні властивості.

9.Яку масу натрію бісмутату можна одержати при оксидації хлором в лужному середовищі 4,66 г бісмуту (III) оксиду?

10.Знайдіть масову частку натрію арсенату у 0,5М розчині (ρ=1,07 г/см3).

11.Обчисліть процентний вміст: а) As в скородиті (FeAsO4•2H2O); б) Sb в кермезиті (3Sb2S3•Sb2O3).

12.Який об’єм 0,5М розчину йоду необхідно взяти для оксидації 450 см3 0,1н розчину натрію арсеніту?

13.Цинкову пластинку масою 19,5 г занурили у розчин солі бісмуту. Через деякий час її маса збільшилася до 26,6 г. Скільки грамів бісмуту виділилося? Чим доводиться нехтувати при розв’язанні задачі?

14.Напишіть рівняння реакцій гідролізу трихлоридів арсену, стибію, бісмуту. Що спільного і що відмінного у перетвореннях цих сполук під дією води?

 

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

Відповідати на запитання з використанням записів на дошці та виконати тестові завдання з теми “ р-Елементи VA групи. Фосфор та його сполуки. Підгрупа Арсену (Арсен, Стибій, Бісмут” за варіантом, запропонованим викладачем.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.Державна Фармакопея України / Держ. підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр.” –1-е вид. –Харків: РІРЕГ, 2001. –556 с.

2.Коровин Н.В. Общая химия. –М.: Высшая школа, 1998. –559 с.

3.Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. –М.: Высшая школа, 1997. –527 с.

4.Конспект лекцій.

5.Практикум з загальної та неорганічної хімії: Посібник // Є.Я.Левітін, Р.Г.Клюєва, А.М.Бризицька та ін. –Х.: Основа, 1998. –119 с.

6.Неорганическая химия.: Учебное пособие для студ. фармац. спец. вузов (Практикум) // А.К.Сухомлинов, Н.В.Боровская, П.Я.Пустовар и др. –Киев: Высшая школа, 1983. –167 с.

7.Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. К.: Вища школа, 1991. –430 с.

8.Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. К.: Вища школа, 1998. –480 с.

9.Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия.: Учебное пособие для студ. хим.-техн.спец. вузов. –М.: Высшая школа, 1998. –743 с.

10.Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия. –М.: Высшая школа, 1993. –592 с.

11.Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи загальної хімії / За ред. В.С.Телегуса: Підручник. –Львів: Світ, 2000. –424 с.

12.Скопенко В.В., Григор’єва В.В. Найважливіші класи неорганічних сполук. К.: Либідь, 1996. –151 с.

13.Вступ до хімічної номенклатури / О.А.Голуб, М.Ю.Корнілов, В.В.Скопенко та ін. К.: Школяр, 1997. –48 с.

14.Корнілов М.Ю., Білодід О.І., Голуб О.А. Термінологічний посібник з хімії. –К.: ІЗМН, 1996. –256 с.

15.Зайцев О.С. Общая химия. Состояние веществ и химические реакции. М.: Химия, 1990. –352 с.

16.Яцимирський К.Б., Яцимирський В.К. Хімічний зв’язок. К.: Вища школа, 1993. –309 с.

17.Фримантл М. Химия в действии: В 2-х ч. / Пер. с англ. –М.: Мир, 1991. –Ч.1.-528 с.; Ч.2. –622 с.

18.Загальна та неорганічна хімія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. (Ч.2) // О.М.Степаненко, Л.Г.Рейтер, В.М.Ледовських, С.В.Іванов. –К.: Пед. Преса, 2000. -784 с.

19.Оганесян Э.Т. Неорганическая химия для фармацевтических вузов. –М.: Высшая школа, 1983. –523 с.

20.Перепелиця О.П. Властивості та екологічний вплив хімічних елементів: Довідник. –К.: Вентурі, 1997. –192 с.

ЗАНЯТТЯ №27

 

ТЕМА: р-Елементи IVA групи. Карбон і Силіцій. Лабораторна робота.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ: майбутні провізори повинні знати властивості елементів ІVА підгрупи та їх сполук. Вивчення елементів IVА підгрупи сприяє майбутньому провізору в більш глибокому розумінню механізмів багатьох біологічних процесів і оптимізації їх протікання.

 

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Вивчення фізичних і хімічних властивостей елементів IVA підгрупи. Ознайомлення з біологічною роллю елементів IVA підгрупи та застосуванням їх сполук в народному господарстві, медицині та фармації.

 

 

ЗНАТИ:-фізичні та хімічні властивості елементів IVА підгрупи;

-характерні ступені оксидації елементів IVА підгрупи;

-алотропні видозміни елементів IVА підгрупи;

-сполуки елементів IVA підгрупи з воднем та киснем.

 

ВМІТИ:-записувати характерні хімічні реакції елементів IVА підгрупи;

-дати характеристику змінам фізичних та хімічних властивостей

елементів IVA підгрупи на основі будови електронної оболонки

атомів і положення в періодичній системі Д.І.Менделєєва;

-урівнювати оксидаційно-відновні реакції за участю елементів IVА

підгрупи.

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

1.Електронна структура атомів елементів IVA підгрупи в нормальному і збудженому стані. Характерні ступені оксидації.

2.Ізотопи Карбону, його алотропні видозміни.

3.Оксиди елементів IVA підгрупи, їх будова і властивості.

4.Сполуки елементів IVA підгрупи, які застосовуються в медичній та фармацевтичній практиці.

5.Карбонатна кислота та її солі. Розчинні і нерозчинні карбонати. Термічний розклад солей карбонатної кислоти.

6.Закінчіть рівняння реакцій:

а) C + H2SO4 (к.) →

б) C + HNO3 (к.) →

в) Si + NaOH + H2O →

г) Si + HF →

д) Pb + H2SO4 (к.) →

е) Sn + H2SO4 (к.) →

є) SiO2 + NaOH (спл.) →

ж) Sn + HNO3 (к.) →

з) Sn + HNO3 (р.) →

7.Визначити формулу звичайного скла, знаючи, що в ньому міститься 13,8% Na2O, 12,7% CaO, 73,5% SiO2.

8.Як здійснити наступне перетворення:

C → CH4 → CO2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CaCO3 → CaO → Ca(OH)2?

9.При розчиненні 1 г крейди в хлоридній кислоті отримали 160 см3 газу (н.у.). Визначіть масову частку кальцій карбонату в крейді.

10.З чим пов’язане зниження хімічної стійкості силанів порівняно з вуглеводнями? Яка максимальна кількість атомів силіцію міститься в молекулі силану?

11.Суміш свинцю та олова нагріли в концентрованій нітратній кислоті. Після завершення реакції осад виділили, висушили й прожарили. Який склад осаду? Що знаходиться в розчині? Напишіть відповідні рівняння реакцій.

12.При нагріванні 60 г суміші калію карбонату та калію гідрокарбонату виділилось 5,6 дм3 газу (н.у.). Визначте масові частки солей в суміші.

13.Визначити масову частку доломіту CaCO3·MgCO3 в руді, якщо при розкладі 40 г її виділилося 8,96 дм3 вуглекислого газу (н.у.).

14.Яка маса силіцію використовується для добування 10 дм3 водню?

15.Яка маса кальцію карбонату випаде в осад, якщо до 400 см3 0,5н розчину кальцію хлориду додати надлишок соди?

16.Який об’єм 7%-го розчину оксалатної кислоти треба взяти для повної оксидації 350 см3 0,25н сірчанокислого розчину калій перманганату? Вважайте, що густина розчину оксалатної кислоти дорівнює приблизно 1 г/см3.

17.Напишіть рівняння хімічних реакцій:

а) H2C2O4 + KMnO4 + H2SO4

б) HCOOK + KMnO4 + H2SO4

в) C6H12O6 + K2Cr2O7 + H2SO4

г) Si + HNO3 + H2O →

д) Mg2Si + HCl →

е) SnCl2 + K2Cr2O7 + HCl →

є) SnCl4 + Na2CO3 + H2O →

ж) PbO2 + Cr(NO3)3 + HNO3

з) SiO2 + Mg →

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Приклади реакцій, де Карбон проявляє оксидаційно-відновні властивості.

2.Карбіди, їх класифікація, фізичні і хімічні властивості.

3.Карбону (II) оксид, його одержання, фізіологічна дія, хімічні властивості. Хімічні основи його токсичності.

4.Карбону (IV) оксид, будова молекули, поширення в природі, фізіологічна дія, фізичні і хімічні властивості.

5.Найважливіші солі карбонатної кислоти, їх застосування. Гідроліз солей.

6.Силіцій, поширення в природі, алотропні видозміни. Дія лугів та флуору. Методи добування і застосування.

7.Силіциди, їх добування, властивості, застосування.

8.Сполуки Силіцію з Гідрогеном (силани), їх оксидація і гідроліз.

9.Германій, знаходження в природі, фізичні і хімічні властивості.

10.Амфотерність германію (IV) оксиду.

11.Станум, поширення в природі, фізичні властивості і алотропні модифікації.

12.Хімічні властивості Стануму, його відношення до лугів і кислот.

13.Хлориди та сульфіди Стануму. Фізичні і хімічні властивості. Використання.

14.Плюмбум, природні сполуки і методи добування.

15.Хімічні властивості Плюмбуму, відношення до кислот і лугів.

16.Використання солей Плюмбуму в медицині та аналітичній роботі провізора.

17.Який об’єм CO2 (н.у.) можна отримати з 1 кг мармуру, що містить 89% кальцію карбонату?

18.У 1 дм3 води розчинили 10 дм3 вуглекислого газу. Визначіть масову частку отриманої карбонатної кислоти.

19.При спалюванні 20 дм3 суміші метану й етану утворилось 24 дм3 вуглекислого газу. Визнате об’ємні частки вуглеводнів у складі суміші.

 

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1.Виконання дослідів, описаних в даних методичних вказівках.

2.Обговорення результатів та оформлення висновків.

3.Оформлення та захист протоколу.

4.Відповіді на запитання, запропоновані викладачем, з використанням записів на дошці.

5.Розв'язування розрахункових задач, запропонованих викладачем

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных