Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Кесте -6. «Технология», «педагогикалық технология», «инновация» ұғымдарына сипаттама
Р№ Анықтама Шығу көзі
«Технология» ұғымы
Технология - өндірістің белгілі бір саласындағы өндірістік процестер мен әдіс-тәсілдердің жиынтығы, сондай-ақ өндірістік әдіс-тәсілдердің ғылыми сипатталуы. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов /Под ред. Шведовой Н.Ю., 21-е изд., перераб. и доп. - М.: Русский язык, 1989.
Технология - өнімді өндіру процесінде жүзеге асырылатын материал, шикізат және жартылай шикізаттың формасын, қасиетін, күйін өзгерту, өңдеу, даярлау әдіс-тәсілдерінің жиынтығы. Советский энциклопедический словарь.-М.:Сов. нциклопедия, 1981. 338.
«Педагогикалық технология» ұғымы
Педагогикалық технология – бұл біртұтас оқыту процесі мен білімді техникалық және адам ресурсын, олардың бір-біріне өзара әсерін, білім берудегі формасын оңтайландыру міндеттерін ескере отырып, меңгеруді жүзеге асырудың жүйелі әдісі. ЮНЕСКО анықтамасы. Доклад ЮНЕСКО о положении дел в мировом образовании за 1991 год. -Париж, 1991.
Педагогикалық технология – оқушы мен ұстазға бірдей қолайлы жағдай тудырушы оқу процесін ұйымдастыру және жүргізуде бірлескен педагогикалық әрекетті жобалаудың жан-жақты ойластырылған үлгісі. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учеб-ного процесса. -Волгоград, 1995. - С. 45
Педагогикалық технология – педагогикалық мақсатқа жету үшін пайдаланатын барлық дара, инструменталдық және әдістемелік құралдардың қолдану реті мен жиынтығының жүйесі. Кларин М.В. Педагогическая технология. -М., 1989. -С. 17.
Педагогикалық технология – қойылған білім беру мақсатын практикада тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тәрбиелеу мен оқыту процесінің теориялық негізделген әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. -М.: Педагогика, 1989. -192 с.
Педагогикалық технология – бұл жеке тұлғаның, сондай-ақ бүкіл ұжымның даму динамикасын көруге, оның нәтижесін кезең-кезеңмен өлшеуге болатын және педагог пен оқушының жеке тұлғасының өздігінен дамуына толық мүмкіндік жасайтын теориялық білімнің тұтас, педагогикалық процестің практикасында жүзеге асырудағы реттелген іс-әрекеттің жиынтығы. Хмель Н.Д. Теория и технология реализации целостного педагогического процесса. Учебное пособие. -Алматы: АГУ им. Абая, 2002. -90 с.
«Инновация» ұғымы
«Инновация» сөзі латын тілінен енген / in – в, novis – жаңа, жаңалық, жаңарту дегенді білдіреді. Педагогическая энциклопедия / Под ред. И.А.Каирова, Ф.Н.Петрова и др. -М.: Сов.энцик,1986.-Т.2.-904с.
Инновация – бірінші рет шыққан, жасалған, жуық арада пайда болған, бұрынғының орнын босатып, алғаш ашылған, бұрыннан таныс емес жаңалық. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов. / Под ред. Шведовой Н.Ю., 23-е изд. испр. -М.: Русский язык, 1990.-794 с.
Инновация – бұл жаңа үлгілердің бағытындағы нақты әрекет, мөлшердің шегінен шығатын кәсіптік іс-әрекеттің жаңа сапалы деңгейге көтерілуі. Кваша В. Управление инновационными про-цессами в образований. –Автореф. дис.... к.п.н. –Минск, 1994. -22 с.

 

Дамыта оқыту – күрделі құрылымды, біртұтас педагогикалық жүйе. Оның нәтижесінде әр оқушының өзін-өзі өзгертуші субъект дәрежесінде көтерілуі көзделіп, оқыту барысында соған лайық жағдайлар жасалалады. Дамыта оқытудың дәстүрлі оқытудан айырмашылығы көздеген мақсатында, мәнінде, мазмұнында, дамытудың негізгі факторында, мұғалімнің рөлі мен атқаратын қызметінде, әдіс-тәсілдерінде, оқушының білім алу белсенділігінің түрінде, оқу процесінің мүшелерінің әрекеттестік ерекшеліктерінде, олардың қарым-қатынас сипатында, танып-білу процесін ұйымдастыру және ондағы коммуникациялар түрлерінде және т.б.

67-69 суреттердедамыта оқытудың тарихи аспектілері, Л.В.Занковтың және Д.Б.Эльконин - В.В. Давыдовтың дамыта оқытуының дидактикалық жүйесі ашылды.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных