Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Параметри та показники процесу
Основним параметром Процесу є тривалість виконання функцій, сума яких визначає загальну тривалість кожного варіанту Процесу. Розрахунок тривалості за сценаріями процесу Сертифікації через тривалість функцій зображено в таблиці 7.4.

 

Таблиця 7.4 - Тривалість варіантів процесу сертифікації

  Функція Тривалість виконання функції Кількість виконання функції за сценарієм
Формування комплекту для сертифікації 10 хвилин
Доставка комплекту в Центр сертифікації 1,5 години
Контроль якості. Прийняття рішення щодо видачі сертифікату 5 днів
Доставка результатів сертифікації 1,5 години
Інформування відділу продажу про отримання Сертифікату 10 хвилин  
Повідомлення відділу закупівель про необхідність повернення товару 10 хвилин      
Запит документів, яких не вистачає у постачальника 1 день    
Відправка документів, яких не вистачає 5 днів    
Тривалість процесу округлена до цілих днів  

Сценарій 1. Найменш тривалий шлях протікання процесу. В цьому випадку виконуються наступні функції: «Формування комплекту для сертифікації» - «Доставка комплекту в Центр сертифікації» - «Контроль якості. Прийняття рішення щодо видачі сертифікату» - «Доставка результатів сертифікації» - «Інформування Відділу продажу про отримання Сертифікату».

При цьому функція «Оплата послуг сертифікаційного центру» не враховується при вимірюванні терміну сертифікації продукції, тому що після «Інформування Відділу продажу про отримання Сертифікату» товар відпускається в продаж, і тривалість процесу надалі не впливає на заморожування оборотних засобів.

Сценарій 2, наведений в таблиці, показує таку тривалість процесу, як і оптимальний, однак при цьому не досягається мета. В результаті отримання мотивованої відмови з Центру сертифікації слідує повідомлення відділу закупівель про доставку, зберігання та, можливо, утилізацію товару, необхідно вимагати від постачальника. Це також можливо викличе необхідність понесення додаткових витрат та часу. Послідовність функцій для цього сценарію наступна: «Формування комплекту для сертифікації», - «Доставка комплекту в Центр сертифікації» - «Контроль якості. Прийняття рішення про видачу сертифікату» - «Доставка результатів сертифікації» - «Повідомлення відділу закупівель про необхідність повернення товару».

Сценарій 3 – найбільш тривалий варіант із наведених в таблиці. Процес фактично повторюється два рази: після отримання результатів сертифікації з’ясовується, що в сертифікації відмовлено із-за невідповідності документації. Необхідно відправити запит постачальнику на документацію, якої не вистачає в комплекті, після отримання якої починається процес з формування комплекту для сертифікації. В результаті повтор процесу приводить до різкого збільшення тривалості до 17 днів. Послідовність функцій для цього сценарію наступна: «Формування комплекту для сертифікації» - «Доставка комплекту до Центру сертифікації» - «Контроль якості. Прийняття рішення про видачу сертифікату». – «Доставка результатів сертифікації» - «Запит документів, яких недостатньо у постачальна» - «Відправлення недостатньої документації» - «Формування комплекту для сертифікації» - «Доставка комплекту в Центр сертифікації» - «Контроль якості. Прийняття рішення про видачу сертифікату» - «Доставка результатів сертифікації» - «Інформування відділу продажу про отримання Сертифікату».

Сценарій 4 – за тривалістю коротший ніж попередній, тому що неукомплектованість документації виявляється на етапі формування комплекту для сертифікації. В результаті тільки одна функція повторюється два рази ( формування комплекту для сертифікації). Затримку викликає тривале отримання недостатніх документів від постачальника. В результаті тривалість цього варіанту процесу збільшується до 12 діб. Послідовність функцій для цього сценарію наступна: «Формування комплекту для сертифікації» - «Запит документів, яких недостатньо у постачальника» - «Відправлення недостатньої документації» - «Відправлення відсутніх документів» - «Формування комплекту для сертифікації» - «Доставка комплекту в Центр сертифікації» - «Контроль якості. Прийняття рішення про видачу сертифікату» - «Доставка результатів сертифікації» - «Інформування відділу продажу про отримання Сертифікату».

Література:основна [1; 3; 4; 10], додаткова [5; 8; 11].

 

 

ГЛОСАРІЙ

Бізнес-система – це пов’язана множина бізнес-процесів, кінцевою метою якої є випуск продукції. Під продукцією розуміють товари, послуги і документи.

Бізнес-процес – горизонтальна ієрархія внутрішніх і залежних між собою функціональних дій, кінцевою метою яких є випуск продукції або окремих її компонентів.

Ділова процедура – функція, завдання, ланцюг подій, що відбуваються протягом певного проміжку часу і володіють пізнавальним результатом.

Допоміжні процеси – це процеси: управління ( планування, облік, аналіз); створення інфраструктури управління та бізнесу ( інформаційне забезпечення, системи якості, виробничих систем); розроблення нових продуктів та послуг.

Межі процесу – події, які розпочинають та завершають процес.

Декомпозиція – прийом, який дозволяє представити складну систему у вигляді декількох більш простих взаємопов’язаних, складових систем.

Інтерфейс – взаємодія між двома сусідніми операціями.

Виконавці (учасники процесу) – співробітники, які задіяні в процесі, включно зовнішні сумісники та ті, які не входять до штату підприємства.

Основні процеси – це процеси в результаті яких створюється додаткова вартість ( нова якість), які крос функціональні, в рамках яких взаємодіють як з клієнтами, так і з споживачами – постачання, виробництво, збут, логістика.

Процес – послідовність виконання функцій (робіт, операцій), спрямованих на створення результату, як цінності для споживача.

Ресурси– споживані в процесі предмети праці та використовувані в процесі засоби праці.

Роль – відособлена група обов’язків, які може виконувати співробітник в процесі, що має на увазі визначені права.

Система управління документами (СУД) – сукупність програмних, технічних засобів, регламентів, правил, людських ресурсів та організаційних заходів, які забезпечують ефективне використання документів.

Подія – факт отримання інформаційним об’єктом, який пов’язаний з бізнес-процесом, статусу, який управляє та впливає на подальше виконання бізнес-процесу. Події перемикають функції, тобто передають управління від однієї функції до іншої, вони також можуть бути результатом виконання функцій. На відмінну від функцій, які мають невизначену тривалість, події відбуваються вмить.

Функція – це предметно-орієнтоване завдання чи дія, яке виконується над об’єктом, в результаті яких досягається одна або декілька цілей діяльності компанії.

АВС– метод поопераційного обліку витрат.

АВМ (activity based management) – управління, яке орієнтоване на дію. Розвиток методу АВС.

ARIS - проектування інтегрованих інформаційних систем (Architecture of Integrated Information Systems) - германська технологія описання підприємства , яка розроблена професором Шевером (компанія IDS Scheer AG)/

ARIS Toolset – середовище моделювання підприємства, яка підтримує методологію ARIS.

BPR – реінжиніринг бізнес-процесів - фундаментальне переосмислення та радикальне перепроектування бізнес-процесів для досягнення значних покращень в таких ключових для сучасного бізнесу показниках результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування та оперативності.

BPWIN – програмний продукт для опису та аналізу бізнес-процесів. Найбільш поширений засіб моделювання в стандарті IDEF.

Groupware – програмне забезпечення, яке підтримує неформалізовану послідовність обробки документів. Дозволяє приймати участь в об’єднаному проекті багатьом співробітникам, які працюють в мережі.

IDEF – методологія процесу моделювання, (скорочено від Integration Methodology, дослівно перекладається як Об’єднання Методологічних Понять). Сімейство сумісно використовуваних методів для процесу моделювання, першочергово розроблених військових відомствах США.

Rational Rose – Case –засіб фірми Rational Software Corporation (США) – призначений для автоматизації етапів аналізу та проектування ПО, а також для генерації кодів на різних мовах та випуску проектної документації.

WfMC (Workflow Management Coalition)– міжнародна організація, яка займається стандартизацією систем Workflow.

UML (Unified Modeling Language) - найбільш систематизований підхід (мова) до описання будь-яких систем, в тому числі і бізнес-процесів, який дозволяє перейти від описання системи безпосередньо до написання програм з автоматизації і навіть дозволяє в значній мірі сформувати основу майбутнього засобу автоматизації.

Visio – найбільш простий та доступний засіб моделювання процесів в стандартах IDEF та UML. Можливе використання інших форматів при власній розробці форм об’єктів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Абдикеев Н.М. Реинжиниринг бизнес - процессов / Н.М. Абдикеев, Т.П. Данько, С.В.Ильдеменов, А.Д. Киселев. - М.: Изд-во Эскмо, 2005. - 592 с.

2. Железко Б.А. Реинжиниринг бизнес - процессов: учеб. / Б.А. Железко, Т.А. Ермакова. Л.П. Володько - Мн.: Книжный Дом; Мисанта, 2006. - 216 с.

3. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде МА TLAB и fuzzyTECH / А.В. Леоненков - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. -- 736 с.

4. Менеджмент процессов / [Под ред. Й. Беккера, Л. Вилкова, В. Таратухина, М. Кугелера, М. Роземанна; пер. с нем.] - М.: Эксмо, 2008. - 384 с.

5. Разработка управленческого решения: Метод расстановки приоритетов: [учеб. пос.] / [сост. В.А. Ильинский, Е.Н Олийниченко]. Луганск: РИМ, 1999. – 63 с.

6. Робсон М. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов /М. Робсон, Ф. Уллах. - М.: Аудит. ЮНИТИ, 1997. - 224 с.

7. Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес - процессов. Комплексная методология /Ю.Ф. Тельнов - [2 - е изд .. перераб. и доп.]. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 320 с.

8. Управление качеством и реинжиниринг организаций: [учеб. пос.] / З.С. Абутидзе, Л.Н. Александровская, В.Н. Бас и др. - М.: Логос, 2003. -·328 с.

9. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе /М. Хаммер, Д. Чампи. - СПб.: Изд - во СПБГУП, 2000. - 332 с.

10. Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес – процесів у сучасному менеджменті: Монографія. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 195 с.

11. Оголева Л.Н. Реинжиниринг производства: [учебн. пособ.] / Л.Н. Оголева, Е.В.Чернецова, В.М. Радиковский; под ред. д-ра экон.наук, проф. Л.Н.Оголевой. – М.: КНОРУС, 2005. – 304 с.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных