Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Модульна контрольна робота № 2
 

1. Чим обумовлена необхідність дотримання для безпеки підприємницької діяльності принципів цілеспрямованості та економічної доцільності?

2. Одна із відомих комерційних фірм звернулась у ваш банк для отримання кредиту. Як забезпечення кредиту фірма надає в заставу два автомобілі “Мерседес – 600”.

Ви – начальник кредитного відділу. Керівник банку віддав розпорядження про обов’язкове страхування предмета застави за рахунок фірми і його зберігання в банку, на що фірма не погодилась.

Як ви будете діяти в такій ситуації, якщо інформація про фірму та її діяльність позитивна?

3. Чи може директор підприємства надавати у заставу власні іменні акції під час отримання підприємством кредиту? Виберіть правильну відповідь:

а) може;

б) може, тільки передавши їх підприємству з відображенням у його балансі;

в) не може.

4. Охоронне освітлення охоплює:

а) робоче та чергове освітлення;

б) тривожне освітлення;

в) чергове та тривожне освітлення.

5. Поняття комерційної таємниці регулюється таким законодавчим актом:

а) Законом України “Про інформацію”;

б) Господарським та Цивільним Кодексами України;

в) Законом України “Про власність”.

 

Модульна контрольна робота № 3

 

1. У яких випадках банк може розкривати інформацію, що становить банківську таємницю щодо його клієнтів – фізичних осіб?

2. Під час прийняття на роботу на фірму з вами провів інструктаж працівник підрозділу безпеки. На інструктажі було акцентовано увагу на тому, що одним із завдань безпеки підприємницької діяльності є своєчасне виявлення реальних і потенційних загроз підприємству і що це завдання виконується всіма працівниками підприємства. Як ви будуватимете свою роботу, щоб виконати це завдання на своєму робочому місці?

3. Чи зобов’язані зберігати працівники підприємства в таємниці відомості службового характеру, які не є комерційною таємницею? Виберіть правильну відповідь:

а) так;

б) ні;

в) так, але тільки тоді, коли щодо цього є відповідне розпорядження керівництва підприємства.

4. Основною вимогою до охорони об’єктів підприємства з погляду його безпеки є:

а) регулювання доступу в приміщення установ підприємства;

б) забезпечення ефективного внутрішньо об’єктового режиму;

в) забезпечення технічної і фізичної охорони.

5. Критерієм законного отримання інформації, яка становить комерційну таємницю, є:

а) наявність засад, передбачених законом чи договором, наявність необхідних повноважень, наявність згоди власника таємниці;

б) наявність необхідних повноважень;

в) наявність згоди власника таємниці.

 

Модульна контрольна робота № 4

1. В чому полягає роль персоналу підприємства у забезпеченні безпеки його діяльності?

2. Ви – працівник банку. Одного разу до вас зателефонував знайомий вам слідчий прокуратури і, посилаючись на відповідний закон, попросив підготувати для нього у справі, яка перебуває у провадженні прокуратури, відповідну інформацію про клієнта вашого банку – юридичну особу. Чи будете ви виконувати його прохання і якщо будете, то як?

3. Зонами доступності при організації охорони установ підприємства є:

а) вхід до установи, складські приміщення, виробничі зони, приміщення керівника підприємства;

б) вхід до установи, приміщення керівника підприємства, архів, приміщення серверної;

в) територія підприємства, споруди підприємства, приміщення підприємства.

4. Найбільшу загрозу безпеці діяльності колективів підприємства може створювати:

а) порушення фінансової стабільності підприємства;

б) недосконале управління персоналом;

в) внутрішньо колективні і між колективні конфлікти.

5. Економічні загрози підприємству можуть бути реалізовані через:

а) знищення, поламання, виведення з ладу та викрадення майна і коштів підприємства;

б) використання недосконалих технологій виробництва та проведення актів недобросовісної конкуренції;

в) корупцію, шахрайство, недобросовісну конкуренцію, використання неефективних технологій виробництва.

Модульна контрольна робота № 5

 

1. Хто визначає перелік відомостей, які складають комерційну таємницю? Які відомості можуть бути віднесені до комерційної таємниці?

2. Ви – працівник підприємства. На одній із зустрічей з друзями, ви розповіли про свою роботу, умови прийняття працівників на роботу до підприємства, про своїх колег. Присутній при цьому ваш старий знайомий зауважив, що, на його думку, своєю розповіддю ви порушуєте один із принципів безпеки підприємницької діяльності – конфіденційність. Чи правильно зроблено вам зауваження і щоб ви відповіли своєму знайомому?

3. Виберіть найбільш правильне, на ваш погляд, визначення системи безпеки підприємницької діяльності:

а) сукупність властивостей підприємства своєчасно й адекватно реагувати у своїй діяльності на всі негативні прояви внутрішнього і зовнішнього середовища;

б) сукупність заходів, технологій, сил і засобів підприємства, спрямованих на профілактику, попередження, захист і протидію посяганням на його власність, діяльність та імідж;

в) сукупність заходів, технологій, сил і засобів підприємства, спрямованих на формування здатності його установ протистояти загрозам їх діяльності.

4. Фізична охорона – це:

а) охорона фізичних осіб;

б) охорона фізичними особами;

в) будь-яка охорона, де присутня людина.

5. Основою захисту матеріальних цінностей є:

а) надійне зберігання матеріальних цінностей;

б) ефективна експлуатація (використання) матеріальних цінностей;

в) суворий облік матеріальних цінностей.

Модульна контрольна робота № 6

1. У яких випадках з працівниками підприємства може бути укладено договір повної матеріальної відповідальності та у яких обсягах така відповідальність може наступати?

2. Ви – працівник підприємства. Сталося так, що ви загубили свою перепустку. Але, враховуючи, що ви давно працюєте на підприємстві і всі охоронники вас добре знають, певний час вам вдавалось безперешкодно проходити на робоче місце. Одного разу охороною підприємства під час спроби проникнути на його територію було затримано невідому особу, яка пред’явила черговому охороннику вашу перепустку. Які наслідки для вас можуть бути за даних обставин?

3. Види інформації підприємства:

а) відкрита, службова, конфіденційна, комерційна таємниця, банківська таємниця, державна таємниця;

б) відкрита, закрита, конфіденційна, таємна;

в) відкрита, службова, конфіденційна, таємна.

4. Із існуючих форм безпеки підприємницької діяльності найбільшу перевагу слід віддати:

а) охороні й інформаційно-аналітичному забезпеченню діяльності підприємства;

б) охороні і режиму;

в) усім.

5. У разі виявлення фальшивих банкнот правильними будуть такі дії:

а) вилучити фальшиві банкноти, скласти акт та повідомити про це керівника каси;

б) вилучити фальшиві банкноти та повідомити про це керівника каси;

в) повідомити керівника каси.

 

Модульна контрольна робота № 7

Чи обов’язковим для підприємства є створення такої категорії інформації як комерційна таємниця, якщо так, то яким чином це може здійснюватись, а якщо ні, то чому?

До підприємства звернулась відома фірма з пропозицією про співробітництво. Під час її перевірки підприємству стало відомо, що, будучи досить активною і маючи непоганий фінансовий стан, фірма неодноразово на своїй продукції використовувала чужий товарний знак, хоч і жодного разу не була викрита. Якість товару фірми відповідає встановленим вимогам і він користується попитом. Який висновок ви зробите щодо можливості співробітництва з даною фірмою, якщо за вами останнє слово, а всі інші характеристики фірми позитивні?

Необхідність безпеки бізнесу мотивується:

а) відсутністю законодавчої бази, яка б у повному обсязі забезпечувала захист суб’єктів підприємницької діяльності;

б) погіршенням кримінальної ситуації в країні;

в) комерційними інтересами.

Режим охорони установ підприємства може бути:

а) цілодобовим, частковим, вибірковим;

б) тільки цілодобовим;

в) тільки цілодобовим і, як виняток, частковим.

Основним завданням підрозділу безпеки при підготовці комерційної операції є:

а) інформаційно-аналітичне дослідження контрагентів;

б) перевірка факту наявності підприємства-контрагента та історії його діяльності;

в) перевірка факту наявності підприємства-контрагента, історії його діяльності та засобів забезпечення виконання контрагентом своїх зобов’язань.

 

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни

1. Мета і завдання безпеки підприємницької діяльності, способи і форми її організації.

2. Принципи безпеки підприємницької діяльності та вимоги до неї.

3. Профілактика та попередження шахрайства і зловживань службовим становищем на підприємстві.

4. Технічна укріпленість споруд установ підприємства.

5. Обов’язки персоналу підприємства по виконанню заходів безпеки його діяльності.

6. Попередження екстремальних ситуацій на підприємстві та вихід із них.

7. Зовнішні загрози діяльності суб’єкта господарювання.

8. Корупція: явище, поняття, суть, типологія.

9. Соціально - економічні аспекти корупції.

10. Політичні аспекти корупції.

11. Правовий аспект корупції.

12. Бюрократизм в Україні як елемент корупції.

13. Головні причини та передумови виникнення корупції корупції в світі і Україні.

14. Корупція і неефективність державного управління.

15. Корупція і нерозвиненість цивільного суспільства.

16. Корупція і недосконалість законодавства.

17. Основні напрями боротьби з корупцією.

18. Удосконалення законодавства - пріоритетна міра боротьби з корупцією.

19. Міжнародні та національні антикорупційні організації.

20. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підприємства.

21. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (методи та їх застосування).

22. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (збір та пошук інформації).

23. Промислове шпигунство і захист від нього.

24. Інформація підприємства, банку з обмеженим доступом, її види та організація захисту.

25. Організація охорони об’єктів підприємства.

26. Недобросовісна конкуренція у підприємницькій діяльності, її суть та види, відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

27. Пропускний режим на підприємстві.

28. Організація безпеки діяльності підприємства, банку.

29. Умови організації безпеки підприємницької діяльності в Україні.

30. Організація захисту підприємства, банку від недобросовісної конкуренції.

31. Внутрішні загрози діяльності підприємства.

32. Взаємодія підрозділів підприємства при проведенні комерційної операції з метою забезпечення її безпеки.

33. Конфіденційна інформація підприємства, банку, її суть та організація доступу до неї.

34. Структура, функції та завдання підрозділу безпеки підприємства.

35. Дії підприємств, банків по попередженню екстремальних ситуацій.

36. Види безпеки підприємницької діяльності.

37. Організація роботи по забезпеченню повернення прострочених дебіторських боргів.

38. Банківська таємниця, її зміст та організація захисту.

39. Моніторинг комерційної операції, робота по попередженню виникнення проблемних боргів.

40. Комерційна таємниця, її правові основи та організація захисту.

41. Фінансова безпека підприємства.

42. Доступ до відомостей, що становлять комерційну таємницю.

43. Доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю фізичних осіб.

44. Доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю юридичних осіб.

45. Структура інформації підприємства, банку і характеристика її елементів.

46. Нормативна база підприємства з питань безпеки.

47. Екстремальні ситуації, причини та умови їх створення.

48. Економічна безпека підприємства, її об’єкти та суб’єкти.

49. Застереження щодо роботи з акціями.

50. Застереження щодо роботи з векселями.

51. Забезпечення безпеки у ході прийому на роботу працівників підприємства.

52. Мотивація і стимулювання праці як одна із головних умов безпеки кадрової роботи.

53. Конфлікти в колективах підприємства, причини та умови їх виникнення.

54. Основні засади формування виробничого колективу.

55. Формування безпечної поведінки працівника підприємства на роботі і в побуті.

56. Інформаційні ресурси підприємства і їх структура.

57. Організація інформаційно-аналітичної роботи на підприємстві.

58. Інформаційні документи з питань безпеки, порядок їх створення.

59. Дії підприємства в умовах проведення щодо нього ідеологічної диверсії.

60. Дії підприємства у разі загрози підриву або підриву вибухового пристрою в його приміщеннях.

61. Дії підприємства у разі загрози або при скоєнні щодо нього терористичного акту.

62. Дії підприємства у разі стихійного лиха.

63. Дії підприємства у разі радіаційних (хімічних) аварій на сусідніх підприємствах.

64. Дії підприємства у разі виробничих аварій чи катастроф на сусідніх підприємствах.

65. Правила евакуації цінностей та персоналу з будівель підприємства.

66. Заходи щодо попередження виникнення простроченої дебіторської заборгованості.

67. Дії персоналу підприємства у разі виявлення фальшивих та перероблених банкнот та монет.

68. Функції підрозділів підприємства з питань безпеки.

69. Обов’язки персоналу по дотриманню в таємниці інформації з обмеженим доступом.

70. Заходи по припиненню конфліктів у виробничих колективах підприємства.

71. Заходи по локалізації та припиненню негативних чуток щодо діяльності підприємства та його керівництва.

72. Попередження та ліквідація саботажу.

73. Шахрайство щодо підприємства, структура шахрайських дій, їх спрямованість.

74. Забезпечення впливу на недобросовісних контрагентів з метою стимулювання їх до повернення боргів.

75. Організація захисту матеріальних цінностей підприємства.

76. Відповідальність за посягання на інформацію підприємства з обмеженим доступом.

77. Канали витоку інформації і заходи по їх перетинанню.

78. Способи отримання інформації суб’єктами промислового шпигунства і протидія їм.

79. Привабливі особливості характеру і поведінки працівників для залучення їх до співпраці промисловими шпигунами.

80. Алгоритм роботи промислового шпигуна при залученні працівника до співробітництва.

81. Особливості поведінки особи, залученої до роботи на промислових шпигунів.

82. Психологічний портрет шахрая.

83. Обов’язки персоналу підприємства по дотриманню режиму охорони.

84. Обумовленість внутрішніх загроз діяльності підприємства.

85. Умови, які сприяють скоєнню шахрайських дій на підприємствах, в банках і заходи по їх усуненню.

86. Мотиви шахрайства працівників підприємств, банків.

87. Способи виявлення зловживання службовим становищем та шахрайських дій працівників.

88. Локалізація дій шахрая.

89. Заходи захисту підприємства, банку від шахрайських посягань.

90. Ознаки фіктивної фірми.

91. Сфери інформаційної уваги підприємства та їх визначення.

92. Об’єкти та джерела інформації для формування інформаційного ресурсу підприємства.

93. Інформаційні ризики і їх мінімізація.

 

 

7. Рекомендована література (основна і додаткова)

7.1 Основна література

 

1. Закони України:

- “Про банки і банківську діяльність” від 27.12.2000 р. Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 9.

- “Про господарські товариства” від 19.09.91р. Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 40.

- “Про інформацію” від 02.10.92р. Відомості Верховної Ради УРСР. – 1992. – № 48.

- “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.07.96р. Відомості Верховної Ради УРСР. – 1996. – № 7.

- “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” від 24.06.04 р. Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 18.

- «Про боротьбу з корупцією» від 16.11.95 р. Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 34.

2. Кодекс законів про працю в Україні. К., 1994.

3. Кримінальний Кодекс України. К., 2003.

4. Цивільний Кодекс України. К., 2003.

5. Господарський Кодекс України. К., 2003.

6. Духов В. Экономическая разведка и безопасность бизнеса. К., 1997, 189 с.

7. Зубок М. Безпека банків. К., 2003, 305 с.

8. Зубок М. Безпека банківської діяльності. Навчальний посібник. К., 2002, 190 с.

9. Зубок М. Безпека банківської діяльності. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К., 2003, 154 с.

10. Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Основи безпеки бізнесу: Навч. посіб. у схемах і таблицях. -К: КНЕУ, 2008. – 480 с

11. Зубок М., Ніколаєва Л. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні. К., 2000, 52 с.

12. Зубок М. Основи безпеки комерційної діяльності підприємств та банків. – К.: КНТЕУ, 2005, 200 с.

13. Зубок М. Інформаційна безпека. – К.: КНТЕУ, 2005, 131 с.

14. Зубок М. Охорона і охоронна діяльність. – К.: КНТЕУ, 2006, 171 с.

15. Ковальчук А. Банківський кредит. Правові основи повернення. К., 2001, 137 с.

16. Кормич Б. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи. – К.: Кондор, 2004, 405 с.

17. Позднишев Є.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (методи та їх застосування). Навчальний посібник. Книга 1. – К.: Видавець Позднишев, 2007.-76 с.

18. Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом. – К.: Атіка, 2003, 173 с.

19. Чергенець Е.В., Зайцев О.В., Позднишев Є.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (збір та пошук інформації). Навчальний посібник. Книга 2./Під заг. ред. Є.В. Позднишева. – К.: Видавець Позднишев, 2007.-74 с.

20. Ярочкин В. Служба безопасности коммерческого предприятия. М., 1995, 138 с.

 

7.2 Додаткова література

 

21. Апель А. Как появляются «грязные» деньги. – С- П.: Бизнес-пресса, 1999.

22. Вертузаєв М., Ільніцький А., Юрченко О. Попередження кримінального використання пластикових платіжних засобів. К., 2000.

23. Голмс С. Політична корупція перехідної доби / С. Голмс : [За ред. С. Коткіна, А. Шайо]. – К.: К.І.С., 2004. – 440 с.

24. Давыдов И. Информационно-аналитическое обеспечение фирмы. Служба безопасности. 2000. № 3–4.

25. Доронин А. Бизнес – разведка. – М.: Ось-89, 2002.

26. Зубок М. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності комерційного підприємства, банку. Бизнес и безопасность. 2003. № 4.

27. Ковалев С. Как надежно уберечь деньги. И что для этого делается в банках Израиля. Капитал. 1996. №2.

28. Коммерческая тайна, о защите информации, безопасность бизнеса: Извлечения из законодательных и других актов. К., 1994.

29. Корупція в судовій системі : довідник / [ заг.ред В. Пенько, уклад. А. Демчук]. — Луцьк, 2008. — 98с.

30. Корупція в Україні як фактор соціальної та політичної дійсності / О.М. Михальченко // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. – 2007. – Вип. 35. — С. 313-322.

31. Невмержицький Є.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : [монографія] / Невмержицький Є.В. – К. : КНТ : Академія прокуратури України. – 2008. — 368с.

32. Прескотт Д., Миллер С. Конкурентная разведка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

33. Прохоренко О.Я. Корупція по-українськи: Сутність, стан, проблеми / Прохоренко О.Я. – К. Національна академія держ. управління при Президентові України, 2005. – 166 с.

34. Регуляторна політика як інструмент боротьби з корупцією : конспект лекцій / [за ред. Д.В. Ляпіна та К.М. Ляпіної] – К.: Інститут Конкурентного Суспільства, 2007. – 228 с.

35. Тучак Р.М. Корупція як соціально–правове явище / Р.М. Тучак // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – № 3 (30). – С. 203–209.

36. Хрестоматия. Практическая аналитика в службах безопасности. - М.: 2006. - 512 с.

37. Энциклопедия деловой разведки и конрразведки. – М.: Русь-Олимп, 2007. – 428 с.

38. Ярочкин В., Бузанова Я. Корпоративная разведка. – М.: Ось-89, 2004.

39. сь-89, 2004.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных