Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи з дисципліни

"Управління фінансовою санацією підприємства"

(для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит"

денної та заочної форми навчання)

 

Рекомендовано

на засіданні кафедри фінансів

протокол № 2 від 09.10.2013р.

 

Затверджено

на засіданні методради ДонДТУ

протокол № 2 від 08.11.2013р.

 

Алчевськ

ДонДТУ

УДК: 65.016.7/8

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Управління фінансовою санацією підприємства" (для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання). / Укл.: Солохіна О.В., Карпенко Є.В. – Алчевськ: ДонДТУ, 2013. – 40 с.

 

У методичних вказівках наведені мета, завдання, зміст і структура контрольної роботи з дисципліни "Управління фінансовою санацією підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання, вимоги до виконання контрольної роботи, методичний інструментарій для розв’язання практичної частини контрольної роботи, завдання до виконання практичної частини контрольної роботи відповідно до варіанту, рекомендована література.

 

 

Укладачі: О.В. Солохіна, ст. викл.

Є.В.Карпенко, асист.

 

Відповідальний за випуск Т.М.Павленко

 

Відповідальний редактор І.А.Фесенко, проф.

 

 

ЗМІСТ

 

1 Мета і завдання курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Програма курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3 Завдання до виконання контрольної роботи

3.1 Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .10

3.2 Теми контрольних робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .10

3.3 Практична частина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

4 Методичні вказівки до виконання практичної частини . . . . . . .

Список рекомендованої літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Програма дисципліни "Управління фінансовою санацією підприємства" призначена для підготовки магістрів зі спеціальності "Фінанси і кредит".

Предметом вивчення дисципліни є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі антикризового фінансового управління підприємством, санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання.

Основною метою дисципліни є надання студентам базових знань з питань управління санацією, реструктуризацією та ліквідацією суб’єктів господарювання.

Основними завданнямиє підготовка студентів з таких питань:

- з’ясування сутності фінансової санації, її економічного змісту та порядку проведення, набуття навичок складання плану санації;

- з’ясування необхідності та змісту організації контролінгу на підприємстві;

- оволодіння прийомами і методикою проведення санаційного аудиту;

- освоєння методів, правил та умов фінансування санації;

- вивчення механізмів проведення санаційної реструктуризації та реорганізації суб’єктів господарювання;

- з’ясування економіко-правових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємств;

- оволодіння технологією оцінки вартості майна підприємств;

- освоєння форм та методів державної підтримки санації суб’єктів господарювання.

У результаті виконання контрольної роботи студент повинен:

знати: економічний зміст та порядок проведення фінансової санації підприємств, методи оцінювання санаційної спроможності підприємства, діагнозування його кризи, порядок складання плану фінансової санації підприємства, економіко-правові аспекти банкрутства та ліквідності підприємств;

вміти: діагностувати фінансову кризу на підприємстві за різними параметрами, всебічно оцінювати фінансовий стан підприємства з метою оцінювання санаційної спроможності підприємства, складати план фінансової санації підприємства, застосовувати на практиці різні методи та моделі прогнозування банкрутства підприємства.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных