Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 3. Санаційний аудит
Сутність санаційної спроможності підприємства. Визначення санаційної спроможності підприємства як головна мета санаційного аудиту.

Характерні риси санаційного аудиту. Замовники санаційного аудиту. Методика та етапи проведення санаційного аудиту. Програма аудиту. Збір та систематизація інформації про підприємство.

Порядок проведення санаційного аудиту. Діагностика оперативного та стратегічного становища підприємства. Методика поглибленої оцінки фінансового стану неплатоспроможного підприємства. Інтегральна оцінка фінансового стану. Розрахунок та аналіз фактичних показників та тенденцій розвитку. Оцінка глибини фінансової кризи.

Аналіз виробничо-господарської діяльності. Аудит фінансової сфери підприємства. Ситуація підприємства на ринках факторів виробництва та збуту готової продукції. Аналіз причин і симптомів фінансової кризи. Виявлення сильних та слабих місць на підприємстві.

Експертна оцінка запланованих санаційних заходів. Прийняття рішення про доцільність санації чи ліквідації підприємства. Складання висновку аудиторської перевірки.

 

Тема 4. Форми та необхідні передумови фінансування

Санаційних заходів

Форми, правила та умови фінансування санації підприємства. Джерела фінансування санаційних заходів. Потреба в капіталі. Визначення потреби в капіталі, необхідному для фінансування санації підприємства. Потреба в інвестиційному та оборотному капіталі для реалізації санаційних заходів.

Зміст фінансової рівноваги на підприємстві. Умови забезпечення фінансової рівноваги. Правила фінансування.

Власний капітал, його функції та складові. Розрахунковий курс корпоративних прав. Джерела покриття балансових збитків підприємства. Санація без залучення додаткових фінансових ресурсів на підприємство.

Санація балансу як метод антикризового управління підприємством. Санація активів і пасивів балансу підприємства. Санаційний прибуток та його складові: емісійний дохід та безповоротна фінансова допомога.

Основні цілі та завдання зменшення статутного фонду підприємств. Зменшення номінальної вартості акцій. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості. Конверсія акцій.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных