Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Діагностика на підґрунті балансових моделей
Балансові (агрегатні) моделі базуються на абсолютних оціночних показниках, розрахованих у спеціальний спосіб на підставі звітності підприємства, що дають змогу зробити висновок стосовно фінансово-майнового стану в іншій, ніж коефіцієнтна, формі. Реалізація цього методичного підходу передбачає визначення показників, наведених в таблиці 1.

Залежно від співвідношення розглянутих показників, а саме за рахунок саме яких джерел сформовані запаси підприємства, виділяють чотири типи поточної фінансової стійкості підприємства (таблиця 2).

Таблиця .1 – Показники джерел формування запасів

  Назва показника   Алгоритм Фактичне значення
на початок року на кінець року
Власні обігові кошти (ВОК) ВК – НОА ОА – ПЗ    
Довгострокові джерела формування запасів (ДДФЗ) ВОК + ДЗ    
Загальні джерела формування запасів (ЗДФЗ) ДДФЗ + КК    
Запаси та витрати (ЗВ) З + ВМП    
ВК – власний капітал, тис. грн.; НОА – необоротні активи, тис. грн.; ОА – оборотні активи, тис. грн.; ПЗ – поточні зобов'язання, тис. грн.; ДЗ – довгострокові зобов’язання, тис. грн.; КК – короткострокові кредити, тис. грн.; З – виробничі запаси, тис. грн.; ВМП – витрати майбутніх періодів, тис. грн.

 

Таблиця 2 – Типи фінансової стійкості підприємства

Тип стійкості Співвідношення показників Джерела фінансування запасів Стисла характеристика фінансової стійкості
Абсолютна фінансова стійкість ЗВ < ВОК Власні оборотні кошти Високий рівень платоспроможності. Незалежність підприємства від зовнішніх кредиторів
Нормальна фінансова стійкість ВОК < ЗВ < ДДФЗ Власні оборотні кошти та довгострокові кредити Нормальна платоспроможність. Ефективне використання залучених позикових коштів
Нестійке фінансове становище ВОК < ДДФЗ < ЗВ < ЗДФЗ Власні оборотні кошти, довгострокові та короткострокові кредити Порушення нормальної платоспроможності. Необхідність залучення додаткових джерел фінансування
Критичне фінансове становище ЗВ > ЗДФЗ Власні оборотні кошти та кредити, не погашені в строк Повна неплатоспроможність. Підприємство на грані банкрутства

На підставі виконаних розрахунків і отриманих результатів зробити висновки про стан та тип фінансової стійкості підприємства та запропонувати заходи щодо її поліпшення.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных