Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Теми теоретичної частини
 

1. Аналіз причин кризи та сильних і слабких місць на підприємстві.

2. Вибір стратегії і тактики управління в умовах кризи.

3. Визначення потреби в капіталі для проведення санації підприємства.

4. Внутрішні джерела фінансової стабілізації підприємства.

5. Державна санаційна підтримка підприємства в контексті ринкових перетворень.

6. Діагностика та політика управління кризовим станом підприємства.

7. Досудова санація та санація кризових підприємств у судовому порядку.

8. Економічний механізм санації балансу.

9. Контролінг у системі управління фінансовою санацією підприємства.

10. Методи та джерела збільшення статутного фонду.

11. Методологічні заходи проведення санаційного аудиту.

12. Місце і роль інвестиційного менеджменту в стратегії антикризового управління.

13. Мирова угода як інструмент судового врегулювання господарських спорів.

14. Основні завдання, передумови й методи зменшення статутного фонду підприємства.

15. Особливості антикризового управління підприємством.

16. Оцінка вартості майна підприємства для потреб санації та її правове забезпечення.

17. План фінансової санації кризових підприємств.

18. Планування санаційних заходів на принципах бюджетування.

19. Порядок ліквідації підприємств в Україні.

20. Стадії банкрутства й форми його прояву. Порядок оголошення підприємства банкрутом.

21. Сутність, форми та механізм реструктуризації підприємства.

22. Суть і процес створення на підприємстві системи раннього попередження та реагування.

23. Урахування фактору ризику при фінансовому оздоровленню підприємства.

24. Фінансове оздоровлення підприємства за рахунок залучення венчурного капіталу.

25. Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу.

26. Етапи життєвого циклу підприємства, форми прояву кризи та антикризова програма на кожному з етапів.

27. Управління ризиками фінансової стійкості підприємства як функціональне завдання санаційного контролінгу та механізми їх нейтралізації.

28. Інвестиції та інновації в кризовій ситуації з метою фінансового оздоровлення підприємства.

29. Функції, завдання, розвиток та вдосконалення інституту банкрутства підприємств в Україні.

30. Суть кризи й банкрутства та особливості проведення санаційних заходів на підприємствах різних форм власності та видів діяльності.

31. Фінансова криза банківської установи. Санація комерційного банку.

32. Управління витратами як захід попередження банкрутства підприємства та виходу з кризи.

33. Зарубіжний досвід банкрутства та санації підприємств.

34. Механізм діагностики банкрутства та ліквідаційні заходи комерційного банку.

35. Банківський, комерційний та лізинговий кредити як засоби фінансового оздоровлення підприємств.

36. Сутність, принципи та механізм управління фінансовою санацією підприємств.

37. Стратегія і тактика управління оборотним капіталом для запобігання кризи та в період кризи.

38. Стратегії та методи фінансової стабілізації кризових підприємств.

39. Методологічні засади та практичний інструментарій діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства.

40. Графічні методи діагностики фінансового стану та загрози банкрутства підприємств.

41. Поглиблена діагностика фінансового стану та загрози банкрутства підприємств на базі дослідження його грошового обороту.

42. Санація балансу як метод антикризового управління підприємством.

43. Сприяння інноваційному розвитку підприємства при державній фінансовій підтримці його санації.

44. Державне регулювання проблеми розвитку кризових явищ у діяльності підприємства.

45. Податкові аспекти банкрутства та ліквідації підприємства.

46. Державні гарантії та поручительства як особливі види державної підтримки санації підприємства.

47. Методичні засади побудови і використання матриць фінансової рівноваги в процесі діагностики фінансового стану та загрози банкрутства підприємства.

48. Планування санаційних заходів як домінантна функція управління.

49. Методика поглибленої оцінки фінансового стану неплатоспроможного підприємства.

50. Діагностика оперативного та стратегічного стану кризового підприємства.

 

Практична частина

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных