Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Кенорыны мұнайының, газының және конденсатының қорлары
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

С.Нұржанов кен орнының мұнай, газ, конденсат қорларының 01.11.72 жылғы №6792 хаттамасын зерттеу есептеуі бойынша 6 юра қабаттарынан алынған.

Баланстық қордың бекітілген С1 категориясы: мұнай - 8166 мың тонна, ерітілген газ- 1493 мың.м2, бос газ- 16278мың.м3 және конденсат- 1367мың тонна құрайды.

Өткізілген іздеу-барлау жұмыстары бойынша өнімді қабаттардың шөгінді триас қабаттары ашылған (ІІ,УІ- триас қабаттары). 71 ұңғыманы бұрғылауда мұнай және газдың көлемдік әдістерін В+С1 категориясын 1.01.1986 жылы №1014 хаттамасы бойынша қаралған.

Бекітілген В+С1 категориясының қорында: мұнай- 23565,2 млн. тонна баланстық, 8139,6 млн.тонна алынған қор, еріген газдың теңгерімі—4989,9 млн.м2, 1692,7 млн.м3 алынған қоры, газдық- 17155,7 млн.м3, оның ішінде бос газы 1327,1 млн.м3, газдық шапкісі- 3728,6 млн.м3 құрайды (1.5.1 кесте).

ІІІ-Т қабатында, алынған қордың көлемдік коэффициентінің мұнай бергіштігі 0,606, берілген коэффициенті.

Мұнайдың орташа тәуліктік өнімі 11,10 т/тәу. 2008 жылдың 1-ші қаңтарында қабаттан 15 ұңғыманы пайдалануда 17,83 т/тәу. сұйықты, оның ішінде 60,0 т/тәу. 25 пайызы орташа сулы 3 ұңғыма фонтандауда (1.5.2-1.5.3 кестелер).

2005 жылы жоспар бойынша 58,27 мың тонна мұнай өндірілді. Ұңғыманы қайта бұрғылау нәтижесінде қабаттың геологиялық құрылымын есепке алуда изогипс конфигурациясы өзгеріп, аймағы кішірейтілген. Мұнай алаңы өскен.

ІІІ-Т қабатындағы қор өнімінде, мұнайлылық алаңы өлшенген және орташа өлшемді қабат қалыңдығы есептелген (1.5.4 кесте).

Мұнайлылық алаңы 5376 мың м2-ге, орташа өлшемді қабат қалыңдығы 0,6 м, мұнай-су аймағы 0,2 м өскен.

Мұнай және еріген газ ІІІ-Т қабатындағы қорларды қайта есептеуде, есептеу коэффициенті, мұнай шығару коэффициенті, мұнай тығыздығы және мұнай қабатының газдық құрамы 1986 жылғы алдын-ала бекітіліп зерттелген.

Алдын-ала зерттелген қорытындысы 1.5.2 кестесінде көрсетілген. ІІІ-Т қабатындағы басты қоры 19 пайыз өскен.

 

1.5.1 кесте

С.Нұржанов кен орындарындағы есептеу параметрі, мұнай және еріген газ қорлары

 

Қабаттар Аймағы Категориясы Мұнайлылық алаңы Мұнайға қанығу қалындығы орташа өлшемі Коэффициенттер Мұнайдың тең игерімнің басты қоры, мың т. Мұнай шығару Коэффициенті  
Ашық кеуектігі Мұнайға қанығу Өлшемі
VIII2 ГН В 0,20 0,57 0,675 1378,3 0,40
Н В 7,6 0,20 0,57 0,675 3875,6 0,40
ВН В 3,8 0,20 0,57 0,675 1712,6 0,40
Барлығы В 5,3 0,20 0,57 0,591 6966,4 0,40
VIII3 ГН С1 3,8 0,18 0,51 0,591 1322,4 0,20
ГНВ С1 5,3 0,18 0,51 0,591 734,4 0,20
ВН С1 3,05 0,18 0,51 0,591 1319,8 0,20
Барлығы С1 3,66 0,18 0,51 0,591 3376,9 0,20
II-T Н В 7,8 0,17 0,66 0,659 0,30
ВН С1 4,2 0,17 0,66 0,659 0,30
  В+С1 5,87 0,17 0,66 0,659 0,30
III-T Н В 6,9 0,21 0,76 0,659 4287,6 0,50
ВН В 3,2 0,21 0,76 0,659 952,4 0,50
Барлығы В 5,7 0,21 0,76 0,659 0,50
VI-T ГН С1 2,8 0,15 0,62 0,659 377,4 0,10
Н С1 6,2 0,15 0,62 0,659 823,7 0,10
ГНВ С1 2,1 0,15 0,62 0,659 0,10
НВ С1 2,1 0,15 0,62 0,659 322,8 0,10
Барлығы С1 3,5 0,15 0,62 0,659 0,10
Қорытынды           0,659    
Триас С1         0,117  
бойынша В           4104,2  
барлық В+С1           13221,2  
кен В           16083,8  
орындары С1           7471,4  
  В+С1           23565,2  

 

С.Нұржанов кен орындарындағы есептеу параметрі, мұнай және еріген газ қорлары (1.5.1 кестенің жалғасы)

 

Қабаттар Аймағы Басты шығару мұнай қоры, мың т. Мұнай өнімі 01.01.04 ж. Мұнай тығыздығы, г/см³ Мұнайдың қалындық қоры, 01.01.08 ж. Газдың құрамы, м³/т Еріген газ қоры млн, м³
Теңгерімі Өнім шығаруы Теңгерімі Өнім шығар білуы
VIII2 ГН 551,3   0,856     268,8 107,5
Н 1550,3   0,856     755,7 302,3
ВН 685,0   0,856     133,6
Барлығы 2786,5 2575,4 0,856 4390,9 211,1 1358,3 543,4
VIII3 ГН 264,5   0,883     345,2
ГНВ 146,9   0,883     181,7 38,9
ВН 264,0   0,883     344,5 68,9
Барлығы 675,4 362,2 0,883 3014,7 315,2 881,4 176,2
II-T Н 1163,2   0,83     806,5
ВН 726,1   0,83     503,4
  1889,3 180,7 0,83 6116,3 1708,6 1309,9
III-T Н 2143,8   0,887     891,8
ВН 476,2   0,887     198,1
Барлығы 2620,0 3177,4 0,887 2062,6 557,4 1089,9 545,1
VI-T ГН 37,74   0,888     78,5
Н 82,37   0,888     171,3 7,8
ГНВ 16,03   0,888     171,3 3,3
НВ 32,3   0,888     63,1 6,7
Барлығы 168,4 76,3 0,888 1607,9 92,1 350,2 35,9
Қорытынды                
Триас 3783,2         1917,7 991,1
бойынша 89,45         548,3
барлық 467,1 3376,0 9846,2 130,61   1126,1
кен                
орындары 6569,7           3254,9 1330,5
  1569,9           362,2
  8189,6 17193,2 1767,6   1984,9 1692,7

1.5.2 кесте

С.Нұржанов кен орындағы ІІІ-триас горизонты және мұнайдың алдын-ала есептелген қоры, параметрі

 

Горизонт Аймақ Категориясы Мұнайлық алаң, т.м³ Мұнайға қонығуының орташа қолындығы, м Мұнайға қоныққан жыныстардың көлемі Коэффициенттері Мұнай тығыздығы, г/см³ Бастапқы баланстық қоры мың.т. Мұнай шығарылған өнім коэффициенті Бастапқы шығарылған мұнай қоры, мың.т. Мұнай өнімі 01.01.04 ж Қалдық мұнай қоры 01.01.08 ж. Газдың құрамы Еріген газдың бастапқы қоры, млн м³
кеуектілі мұнайға конығу Өлшенгені Баланстық Шығарылған өнім Баланстық Шығарылған өнім
ІІІ-Т Н3 В 7,6 0,2 0,76 0,659 0,877 0,5       553,7 276,8
  ВН3 В 3,4 0,2 0,76 0,659 0,877 0,5       748,6 374,3
    В 4,4 0,2 0,76 0,659 0,877 0,5 651,1
Кен орны бойынша                      

 

 


1.5.3 кесте

Табиғи газ қоры

 

Қабаты Қор категориясы Бастапқы баланстық қоры Аймағы
Мұнай- газды Мұнай- газсулы Газдысулы Газды Барлығы
VІІІ1 С1 Газдың, млн.м3     4969,7 6284,7
    Конденсатты, мың т        
    Газ құрамындағы компоненті,м3         773,7
VІІІ2 С1 Газ, млн.м3 576,2     1379,2
    Конденсат, мың т         128,3
    Газ құрамындағы конденсат,м3         169,8
VІІІ3 С1 Газдың, млн.м3 760,8 129,8   190,4
    Конденсатты, мың т        
    Газ құрамындағы компоненті,м3         146,9
VІІІ4 С1 Газ, млн.м3     744,7 1547,1 2291,8
    Конденсат, мың т         181,1
    Газ құрамындағы компоненті,млн м3         282,3
ІХ1 С1 Газ, млн.м3     333,9 2294,9
    Конденсат, мың т         142,7
    Газ құрамындағы компоненті,млн м3         222,3
    Бастапқы алынған газы, млн м3          
    Конденсат, мың т          
ІХ2 С1 Газ, млн.м3 353,1 1387,5   824,5 2365,1
    Конденсат, мың т         238,6
    Газ құрамындағы компоненті,млн м3         385,7
VІ-Т С1 Газ, млн.м3 73,1   937,3 1264,8
    Конденсат, мың т        
    Газ құрамындағы компоненті,млн м3         206,5
    Бастапқы алынған газы, млн м3          
    Конденсат, мың т          

 

1.5.4 кесте

Қабат қалыңдығының сипаттамасы

 

Қалыңдығы,м Атаулары VІІІ1 VІІІ2 VІІІ3 VІІІ4 ІХ1 ІХ2 ІІ-Т ІІІ-Т ІV-Т
Жалпы орташа,м 15,1 12,5 29,3 18,3 8,96 33,3 21,1 10,9 12,1
өзгермелі нұсқа                  
коэффициенті 0,15 0,36 0,13 0,81 0,24 0,063 0,15 0,25 0,2
өзгеру интервалы,м 5-21,8 815,6 21,6-38 12,4-27,6 5,6-17,4 28-37,5 16,4-29 6,8-20,6 8,8-18
Мұнайға қанықтылығы орташа,м   6,13 4,76     2,31 8,8 8,2 6,16
өзгермелі нұсқа                  
коэффициенті   0,83 0,75     0,9 0,21 0,2 0,54
өзгеру интервалы,м   0,8-11 1,2-14     0,5-4,2 0,8-18,5 3,6-13,6 3-11,5
Газға қанықтылығы орташа,м 10,4 4,9 4,97 6,14 5,52 8,3     8,4
өзгермелі нұсқа                  
коэффициенті 0,4 2,23 1,31 0,36 0,73 1,02     0,86
өзгеру интервалы,м 2,0-20 0,5-13 1,0-13 0,6-17,2 1,0-14 1,6-27,7     2,0-17
Тиімділігі орташа,м 11,6 7,6 9,8 7,7 6,02 14,2 8,7 8,3 8,6
өзгермелі нұсқа                  
коэффициенті 0,26 0,73 0,45 1,5 0,39 0,32 0,44 0,26 0,39
өзгеру интервалы,м 3,6-20,2 3,6-13 2-26,8 1,6-17,2 2,6-14 3,0-31,2 0,8-18,5 3,6-13,6 3,2-17,4

 

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных