Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Неправильно правильно
зазнати біду зазнати біди

завдавати шкоду завдати шкоди

шкодувати гроші на освіту шкодувати грошей на освіту

8. Прізвища, що походять від назв істот, предметів або явищ, слід уживати в поєднанні з ім’ям, назвою посади тощо:Викли­кати водія Зайця; Завершити дослід лаборантові Комарю.

9. Адресуючи заяву особі, яка називається кількома іменниками ( посада, прізвище, імя, по батькові), уникайте одноманітності у вживанні закінчень Д.в., чергуйте їх: Директорові Степанюку Іванові Петровичу. Ректорові Петренку Ігореві Степановичу або директорові Степанюку І.С.

10. Як правило, назви міст узгоджуються у відмінку зі словом місто: у місті Сокалі, у місті Ходорові.

Але! Не узгоджуються, тобто зберігають початкову форму, назви міст, які вживаються в офіційних повідомленнях, документах.

Тому в автобіографії слід писати:

Народився ( лась) у місті Нова Одеса, в м. Старий Самбір (як складена назва).

Те саме правило стосується написання назви сіл (для уникнення неточностей): у селі Тартаків; до села Тартаків.

 

Завдання

1. Подані іменники поставте у Р. в. та поясніть значення підкреслених слів:

Документ, папір, термін, реквізит, звіт, виклад, стиль, список, аркуш, перелік, протокол, вибір, виступ, формуляр, контроль, орган, заголовок, текст, індекс, підпис, керівник, лист, заклад, адресат, бланк, факт, адрес, адреса.

2. Утворіть словосполучення додавши до поданих слів іменники у потрібній відмінковій формі:

Корисний (для кого?), корисний (кому?), набрати (чого?), навчитися (чого?),

набути (що?), навчитися (чому?), згідно (з чим?), зрадіти (чому?), навчати (кого?), навчати (чого?), нав’язати (що?), нав’язати (чого?).

3. Подані слова поставте у Р.в.:

Знак, юрист, ваучер, прилад, брокер, водій, чай, сертифікат, папір, спонсор, будівельник, інструктор, інтерес, інцидент, календар, карниз, каталог, касир, квартал, кермо, кіловат, кілограм, склад, колір, комітет, контраст, конференц-зал,коректор, корм, край, купівля-продаж, ландшафт, лист, літр, магазин, салон, маневр, маклер.

4. Утворіть словосполучники, поставивши замість крапок потрібні іменники:

Написати (на чому?)..., написати (чим?)..., насипати (чого?)..., насипати (що?)..., наголошувати (що?)..., наголошувати (на чому?)..., наготувати (що?)..., наготувати(чого?)..., надавати (що?)..., надавати (чим?)... .

5. Поставте іменники I відміни у Д.в., М. в. і Кл. в. однини:

Кімната, слова, премія, подія, стаття, Марія Іванівна, Микола Олександрович.

6. Поставте іменники III і IV відміни у О.в. однини та поясніть їх правопис.

Ненависть, мораль, діагональ, подорож, мідь, віддаль, області, користь, даль, чернь, спадковість, неповторність.

7. Поставте іменники у родовому відмінку, визначте закінчення.

Двері, ножиці, чари, Чернівці, оглядини, гроші, переговори, сани, Альпи, фінанси, кошти, будні, канікули, дрова, вила, відносини.

8. До поданих іменників доберіть прикметники і запишіть як словосполучення.

Шосе, путь, піаніно, рандеву, білоручка, лібрето, Умань, Стрий, Кутаїсі.

9. Запишіть іменники, вставте, де потрібно, сполучні голосні.

Силос/навантажувач, чорн/зем, ліс/степ, авт/магістраль, труд/день, людин/день, купівля/ продаж, пройд/світ, зірв/голова, лікар/еколог, дванадцят/тонка, п’ят/десят/річчя, шест/денка, блок/система, дизель/мотор, стоп/кран, генерал/лейтенант, віце/президент, ролик/підшипники, кульк/підштпники, пів/овал, пів/України.

10. Поставте подані слова в Р.в. однини, скористайтесь словником, поясніть їх значення:

Алмаз, акт, апарат, блок, буряк, елемент, інструмент, рахунок, термін, фактор, лист, листопад, стіл, авторитет.

11. Від поданих слів утворіть кличну форму.

Хлопець, батько, мати, бабуся, дідусь, добродійна дівчина,громадянин, пан, пані, директор, кондуктор, водій, редактор, хазяйка, друг, продавець, покупець, лікар, Микола Петрович, Іван Семенович, Галина Дмитрівна, Валентина Василівна.

12. Запишіть слова з частинами пів, напів. Поясніть їх написання.

Пів/року, пів/літа, пів/метра, пів/аркуша, пів/Києва, пів/апельсина, пів/Європи, пів/Львова, пів/дня, напів/сон, напів/проводник, пів/місяця, пів/яблука, пів/аркуша, пів/кілометра, пів/Харкова.

13. Відредагуйте речення.

Наша директор привчила всіх до порядку. Молода професор виголосила цікаву доповідь. Лікарка виписала рецепти. Молода касир розгублено складала папірці. Наша головний інженер поїхала на підприємство. Заступник директора Сиваченко звернулася з проханням. Викладачка Тимошенко прозвітувала про готовність до лекції.

14. Запишіть, розкриваючи дужки.

І. 1. Підписання (контракт), укладання (договір); оформлення (протокол); оголосити вирок (суд); за рішенням судового (процес); слухати виступ (ректор, доповідач); наслідки кримінального (злочин); позитивні риси (характер); не знайти потрібного ділового (папір); дотримуватися пунктів (порядок денний). 2. Візит до (Харків, Красний Лиман, Париж, Кривий Ріг, Санкт-Петербург, Лондон, Іванків). 3. Збудувати на березі (Донець, Дніпро, Єнісей, Євфрат, Байкал). 4. Повернутися з (Миколаїв, Воронеж, Кавказ, Єгипет, Ірак).

II. 1. Затвердити проект (бюджет), нова редакція (кодекс); зайти до (кабінет директора); провести заплановані заходи до першого (листопад); зустріти друзів з (коледж, університет, інститут, філфак); піднятися на 5 поверх (будинок, готель, гуртожиток); підготувати доповідь до (вівторок), витяг із (протокол). 2. Візит до (Ужгород, Севастополь, Червоний Партизан, Веселий Кут, Вовчий Яр). 3. Збудувати на березі (Дністер, Дунай, Південний Буг, Ільмень). Повернутися з (Тернопіль, Китай, Крим, Крит, Мадагаскар).

15. Відредагуйте речення, прокоментуйте граматичні помилки:

Завідувачка кафедри професорка Гречко Тетяна Василівна зараз у відрядженні. Голова зборів О.Г. Петрова зробив зауваження. Вчасно подала звіт касирша Іваненко В.С. Напишіть заяву на ім’я директриси. На конференції виступив директор акціонерного товариства Павлова Н.Ю. Касирка Дрягіна П.С. отримала матеріальну допомогу.

16. Поставте подані іменники в родовому, давальному і орудно­му відмінках однини.

Професор, Катерина Тимофіївна Кушніренко, Дніпро, Париж, Григорій Самійлович Опанасенко, гараж, атом, ал­маз, Іван Якович Бондар, Кривий Ріг, відповідь, суддя, по­дорож, Ілля Романович, мільйон, міф, трубопровід, ім­пульс, фермент, Світязь, Сибір, інструмент, камінь, термін.

17. Запишiть у родовому, давальному і кличному вiдмiнках однини сполуки, утворенi прiзвищем, iменем, iменем по батьковi. Наведiть граматичні варіанти.

Йосипiв Андрiй Кирилович, Кавич Остап Емiльович, Хмiль Леон Ілліч, Худаш Юхим Львович, Федiв Костянтин Корнiйович, Товстуха Лев Денисович, Тихохiд Лук’ян Любомирович, Смiшко Петро Микитович, Чепіга Софiя Миколаївна, Дейнека Яна Леонтiївна, Довгошия Майя Антонiвна, Сушениця Ярослава Терентiївна, Ломницька Юлiя Сергіївна, Василиха Надiя Мар’янiвна.

18. Перепишiть, розкриваючи дужки. Замініть, де це потрiбно, малу лiтеру великою.

(в)ерховна (р)ада (у)країни, (р)ахункова (п)алата (в)ерховної (р)ади (у)крани, (а)дмiнiстрацiя (п)резидента (у)країни, (к)онституцiйний (с)уд (у)крани, (к)абiнет (м)iнiстрiв (у)країни, (м)іністерство (в)нутрiшнiк (с)прав (у)країни, (м)iнiстерство (е)кономіки, (с)лужба (б)езпеки (у)країни, (л)ікувально-(о)здоровче (о)б’єднання при (к)абiнетi (м)iнiстрiв (у)країни, (в)ища (р)ада (ю)стицi (у)країни, (а)нтимонопольний (к)омiтет (у)країни (з)бройнi (с)или (у)країни, (н)ацiональний (б)анк (у)країни, (н)ародний (р)ух (у)країни, (п)артiя (з)елених (у)країни, (ф)едерацiя (н)езалежних (п)рофспiлок (у)країни, (в)сеукраїнська (с)пiлка (а)втомобiлiстiв, (к)иєво-(м)огилянська (а)кадемiя, (к)иївський (н)ацiональний (у)нiверситет iменi Тараса Шевченка, (к)иївська (д)уховна (с)емiнарiя, (т)ехнічний (л)iцей (ш)евченкiвського (р)айону, (н)ацiональна (п)арламентська (б)iблiотека.

19. Уставте, де це потрiбно м’який знак або апостроф.

І. Стеф.. .юк, Трет...яков, Кас.. .янов, Лук...янець, Хом...як, П.. .явка, Герасим...юк, В.. .юник, Слюсар..., Лук...яненко, Іл…їн, Д.. .яченко, Дуб...як, Iл.. .їнський, Тал...янчук. Голуб..., Саф.. .ян, П...явка, Д. ..яконов, Ігнат...єв, Полоз.. .єв.

II. Валер.. .ян, В.. .ячеслав, Лук.. .ян, Март.. .ян. Люс.. .єна, Вiл. . .ям.

III. Д...юї, Х...юстон, Жюс...є, Н.. .ютон.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных