Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Виправте помилки у реченнях.
1. У липні скоєно 8 дорожньо-транспортних пригоди, в яких четверо людей загинуло, а семеро травмовано. 2. До будиночків прибудовано вольєри довжиною 1,8 метрів, призначені для вигулу телят. 3. Випоюють цільне молоко за загальноприйнятою схемою у розрахунку: телятам – 400, бичкам – 300 кілограм. 4. Лише за останні кілька років благоустроєно п’ятеро сіл району. 5. Півтора місяців залишилося до святкування Дня матері. 6. Дня три йшов дощ, і орачі не могли вийти в поле. 7. Змагання продовжувалися два дня. 8. План реалізації продукції колектив комбінату виконав на 123,4 проценти. 9. План виробництва продукції ми виконали на 37 відсотки.

 

Тема 4. Особливості вживання дієслів і дієслівних форм у професійному мовленні.

1. Категорії дієслова.

2. Форми дієслова: дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на
-но, -то.

3. Лексична сполучуваність дієслів і дієслівних форм. Правописні особливості дієслова.

 

1. Категорії дієслова.

Дієслово –це самостійна, повнозначна частина мови, яка означає дію або стан і відповідає на питання що робити? що зробити?

Неозначена форма дієслова ( інфінітив) – це форма дієслова, яка означає дію, але не виражає способу, часу, особи, числа і роду. Неозначена форма дієслова вживається тоді, коли треба назвати дію взагалі, безвідносно до того, хто її виконує і коли.

Дієслова бувають: доконаного і недоконаного виду.

Дієслова недоконаного виду означають незавершену дію і відповідають на питання що робити? що робив? що роблю? що буду родити?

Дієслова доконаного виду означають дію завершену і відповідають на питання що зробити? що зробив? що зроблю?

Дієслова мають три часи:

– теперішній,який означає дію, що відбувається постійно або в момент мовлення;

– минулий час означає дію, яка відбувалася або відбулася до моменту мовлення про неї;

– майбутній,яка означає дію, що відбудеться після мовлення про неї.

Розрізняють три способи дієслів:

– дійсний;

– умовний;

– наказовий.

Дійсний спосіб означає реальну дію, тобто таку, яка відбулася чи відбувалася, відбувається чи відбудеться, напр.: Пожовтіла картопля. Жовте листя так легко летить повз вікно.

Умовнийспосіб означає дію бажану або можливу за певних умов, напр.: Хотіла б я висловити припущення.

Наказовий спосіб дієслова через наказ, прохання, побажання, заклик, пораду виражає спонукання до дії. Дія реально ще не існує і не існувала, але той, хто говорить, сподівається що вона повинна відбутися, напр.: Учіться! Навчайтеся!

 

2. Форми дієслова: дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на
-но, -то.

 

Форма дієслова На яке питання відповідає Як змінюється Яким членом речення виступає
Неозначена що робити? що зробити? незмінна фор­ма будь-яким
Способова що роблю? що робив? що буду робити? що робив би? тощо за способами, часами, осо­бами або ро­дами, числами присудком
Дієприкметник який? за відмінками, родами й чис­лами означенням, іменним присудком
Безособова форма на -но, -то що зроблено?   незмінна форма присудком у безособовому реченні
Дієприслівник що роблячи? що зробивши? незмінна фор­ма обставиною

 

3. Лексична сполучуваність дієслів і дієслівних форм. Правописні особливості дієслова.

1. З-поміж дієслівних форм, які вживаються в ділових документах, найпоширенішими є форми першої особи множини та третьої особи однини теперішнього часу: Вимагаємо негайно повернути борг.

2. В усному діловому мовленні широко використовуються форми наказового способу, здебільшого другої особи однини та множини: підготуй, підготуйте; перевір, перевірте.

3. Для вираження категоричного спонукання до виконання певної дії ( в усних і письмових розпорядженнях, наказах тощо) вживається переважно інфінітив: Негайно підготувати; Перевірити документи.

4. Вживання аналітичних форм наказового способу, до складу яких входить дієслово давай або давайте, в сучасній українській літературній мові не нормативне, пор.: давай напишемо, давай визначимо і под. Замість них слід використовувати фому першої особи множини наказового способу, пор.: напишімо, попередьмо.

5. В інструкціях, статутах, приписах тощо вживається менш категоричні спонукальні безособові форми типу забороняється, не дозволяється і под..

6. У ділових документах інфінітив належить вживати тільки з суфіксом -ти:відмовити, вивчити, доручити і под..

7. Надавати перевагу активним конструкціям над пасивними або ж використовувати безособову конструкцію з дієслівними формами на -но, -то:Наша група достроково виконала завдання; визначено вміст цукру в буряку.

Для ділового мовлення характерне широке використання пасивних дієприкметників минулого часу й дієприслівників доконаного виду ( форми на

-ши/-вши:Обговорений на зборах проект закону передано до комісії; Зазначені недоліки слід усунути. Це зумовлено тим, що вони сприяють компактності викладу.

8. Замість дієприкметників активного стану теперішнього часу (форми на -уч-(-ий)/ -юч-(-ий) відповідно до нових рекомендацій слід уживати прикметники із суфіксами -льн- (напр.: стимулювальні заходи замість стимулюючі заходи; коригувальні методи замість коригуючі методи, копіювальні прилади замість копіюючі прилади, -н- (напр.: організаційний центр замість організуючий центр; домінантне становище замість домінуюче становище; інтерферентний вплив замість інтерферуючий вплив, -лив- ( обнадійливий захід замість обнадіюючий захід) та ін.. Субстантивовані дієприкметники на -уч-(-ий), -юч-(-ий), які визначають посади, слід замінити іменниками із суфіксами -ач, -ник та іншими іменниковими утвореннями ( завідувач замість завідуючий). Іменниками можна замінити й інші дієприкметники активного стану, напр..: поет-початківець замість початкуючий поет.

Завдання

1. З’ясуйте, в яких реченнях уживання дієсловаявлятися є недоречним. Відредагуйте ці речення. Запам’ятайте варіанти правильного слововживання.

1. Підприємство являється юридичною особою. 2. Чого являєшся мені у сні? (І.Франко). 3. Цей документ являється безперечним доказом використання коштів не за цільовим призначенням. 4. Вони являються студентами першого курсу. 5. Не раз являється мені, о люба, образ твій, такий чудовий .. .(І.Франко).

2. Перекладіть ділові слова українською мовою.

Копировать, иллюстрировать, игнорировать, маскировать, агитировать, конкретизировать, констатировать, конструировать, телеграфировать, комментировать, регистрировать, третировать, планировать (от планер и от план), полировать, тренировать, корректировать, суммировать, санкционировать, бойкотировать, бронировать, контролировать, дозировать, апробировать, теоретизировать, специализировать, травмировать.

3. Від поданих дієслів утворіть дієприслівники недоконаного та доконаного видів. Зразок:читати – читаючи, прочитати – прочитавши, сидіти – сидячи, зробити – зробивши.

Полоти, бачити, пустувати, боротись, ходити, возити, белькотіти, белькотати, нести, бояти, лазити, водити, жати, копіювати, коментувати, заклика’ти, закли’кати, ґелґотати, ґелґотіти, дивитися, везти, носити.

4. Утворіть від поданих інфінітивів усі особові форми дієслів і визначте дієвідміну.

Ненавидіти, зупинятися, полоти, полоскати, їздити, сипатися, запізнитися, боротися, клеїти, хотіти, купити, нагородити, простежити, гриміти, воркотіти, воркотати, насидітися, лепетати, зсувати, зсунути, джеркотати, джеркотіти, догоріти, ґелґотати, догоряти, молоти, озеленити, бурмотіти, водити, возити.

5. Відредагуйте словосполучення.

Виписка з протоколу, додержуватися регламенту, лишній раз, в любому випадку, іменно ця стаття, дві неділі назад, в повній мірі, підготовити заключення, по всякому поводу, підняти питання, саме по собі, на протязі року, умісно сказати, нанести урон, центр обіжні сили, зробити виключення, дякую вас, і так дальше, опровергати повідомлення.

6. Уточніть, що означають фразеологізми, наведені нижче.

ПІЙМАТИ ОБЛИЗНЯ – придбати, зустріти, втратити, залишитись ні з чим, програти, загубити. ДАТИ ПЕРЦЮ – нагородити, подарувати, похвалити, покарати, нагодувати. ДАТИ ГАРБУЗА – нагодувати, подарувати, відмовити, зустріти, привітати, високо оцінити, образити.

7. Відредагуйте словосполучення.

Лишати слова (на зборах), зложити повноваження, одобрити пропозицію, відмінити рішення, додержуватися тиші (порядку), обнищання народу, вмішуватися в роботу, вичеркнути із списків, виключення із правил, безчисленні предложення, приймати участь, гарна прихожа, воплощати в життя, прийняти міри, притормозіть на зупинці.

8. Відредагуйте речення.

Моя думка співпадає, можливо случайно, з позицією комісії. Слідуючим питанням буде питання про міри, які були прийняті урядом стосовно закупок хлопку. Так як ця стаття тормозить впровадження нової техніки, прошу її відмінити. Наоборот, мова йде про дуже крупне питання. Не слід вмішуватися в діла судових органів. Ми рахуємо, що прийняті міри являються недосконалими.

9. Серед низки фразеологізмів виділіть зайві за значенням.

1. Сидіти, склавши руки; ні за холодну воду не братися; ні в тин, ні в ворота; палець об палець не вдарити; бити байдики.

2. Співати дифірамби; курити фіміам; підносити до небес; грати першу скрипку; носитися, як дурень зі ступою; підносити на щит.

3. Доливати оливи до вогню; підкласти дров у жар; показувати пазурі.

10. Від поданих нижче дієслів утворіть видові пари (доконаний – недоконаний) і визначіть дієвідміну кожного дієслова. Зверніть увагу на можливу відмінність граматичних форм у різних видах дієслів, що впливає на правопис їх.

Виносити, перепливти, добиратися, сідати, брати, приїхати, додивлятися, скидати, грюкати, говорити, мовчати, ловити, приваблювати, відвозити простудитися, занотувати, садити, рости, підмовляти, шукати, їхати, їздити, пропонувати, усміхатися, вивозити, визначати, розшукувати, переглядати, взяти, кинути, обрати, збирати.

11. Поставте подані нижче дієслова у ІІ особі однини та І, ІІ, ІІІ особах множини.Зразок:ходити – ходиш, ходимо, ходите, ходять. Зверніть увагу на написання тематичних голосних у закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін: пишеш (І дієвідм.), носиш (ІІ дієвідм.).

Косити, колоти, розмовляти, возити, нести, бачити, стояти, жати, боятися, носити, везти, дивитися, кричати, водити, полоти, белькотіти, белькотати, вести, пороти, бігти, будити, твердіти, бути, твердити, боротися, лепетати, їсти, іржати, хотіти, розповісти, творити, кроїти.

12. Перекладіть українською мовою.

Все депутаты без исключения приняли участие в обсуждении нашего предложения и высказались в его поддержку. Эта статья уже отменена, однако на местах отношение к нуждам пенсионеров не меняется. Многие руководители извращают смысл постановления и в значительной степени уже на протяжении года игнорируют его.

13. Поставте дієслова у І особі однини доконаного виду. Зразок: заселяти – заселю, розбивати – розіб’ю. Зверніть увагу на чергування голосних.

Вибирати, застилати, прибирати, продирати, замітати, зберігати, розбирати, допомагати, випікати, перемагати, викоренити, прилітати.

14. Поставте дієслова у формі І особи однини, не змінюючи виду дієслова.Зразок: зберігати – зберігаю, перемогти – переможу. Зверніть увагу на чергування приголосних.

Їздити, їхати, мостити, підводити, графити, ходити, котити, полоскати, догодити, містити, розмістити, попередити, народити, морозити, розбудити, озолотити, розбити, відвозити, затвердити, плескати, простити, сердитись, гладити, нагородити, бряжчати, тремтіти, розлити, запекти, узгодити.

15. Напишіть початок кожного речення, відшукавши його серед запропонованих (у дужках) варіантів.

..., як теля на нові ворота (летить, біжить, реве, витріщив очі, дивиться, нападає).

..., мов курка лапою (віддячив, розбив, сказав, написав, передав, зробив, згріб, склав, відповів).

..., як баран в аптеці (вітається, сміється, пишається, почувається, задумується, розбирається, розважається).

16. Відредагуйте речення.

1. Всім проживаючим на території студмістечка треба здати справки про прививку проти дифтерії. 2. Согласно приказа Назаров увольняється з роботи за прогули, запізнення та нарушеніє трудової дисципліни. 3. Необхідно порівняти свої точки зору по проблемам роззброєння. 4. Всім бувши студентам необхідно повернути бібліотечні книги.

17. Утворіть від дієслівних іменників дієслова, за допомогою яких ви зможете оформити наказ.

Наказую:

Призначення на посаду

Звільнення з посади

Преміювання кращих працівників

Надання відпустки

Зарахування до внзу

Оголошення догани

Попередження робітника

18. Доберіть до іменників дієслова, які є нормативними.

Доручення –

Подяку –

Увагу –

Участь у зборах –

Зарплату –

Договори –

На посаду –

Обов’язки –

Відпустку –

19. Доберіть синоніми до словосполучень.

Акцентувати увагу –

Мотивувати своє рішення –

Намагатися бути справедливим –

Орієнтуватися в ситуації –

Переконувати колектив –

Апелювати до комісії –

Поширювати досвід –

Реалізувати плани –

Розглядати питання –

Шанувати людей –

Приймати програму –

Встановлювати виробничі зв’язки –

20. Правильно побудуйте словосполучення з підрядним зв’язком керування.

Пробачте (мене, мені), опанувати (професію, професією), дотримати (слово, слова), завдати (шкоди, шкоду), зрадити (принципи, принципам), називати (по імені, на ім’я), відправити (по пошті, поштою), радіти (успіхам, з успіхів), прийти (у справі, по справі, із справою), спілкуватися (на українській мові, українською мовою).

21. Замініть подані дієслівні словосполучення одним словом і, навпаки, одне слово – словосполученням.

Брати в борг, надавати допомогу, вносити пропозицію, доводити до відома, дати доручення, звернутися з проханням, вести пошук, провести огляд, організувати передплату, покласти обов’язки, підбити підсумки, підвести риску, подякувати, домовитися, перемогти, критикувати, надіятися, характеризувати, нехтувати, перевіряти, підсумовувати, контролювати, вказувати.

22. Доберіть синоніми до дієслів іншомовного походження та фразеологізмів офіційно-ділового стилю.

Пролонгувати термін виконання робіт, лімітувати кошти, демонструвати вироби фірми, контролювати роботу бухгалтерії, концентрувати увагу, ігнорувати закони, координувати дії, ліквідувати противника, реєструвати учасників конференції, форсувати події, акцентувати увагу, апелювати до комісії, мотивувати своє рішення, намагатися бути справедливим, орієнтуватися в ситуації, переконувати колектив, поширювати досвід, реалізувати плани, розглядати питання, шанувати людей, приймати програму, встановлювати виробничі зв’язки,

23. Поставте наголоси в дієсловах відповідно до акцентологічних норм.

Налагодити, підвести, відкликати, відобразити, відстрочити, знадобитися, значити, отримати, призводити, надихати, зміцнити, обстоювати, спасти, скликати, вилучити, запобігти.

24. Поміркуйте, чи правильно перекладено дієслівні словосполучення? Якщо ні, запишіть свої варіанти.

Здати екзамени, вислати листа, підвести підсумки роботи, заключити договір, прийти до висновку, прийняти міри, користуватися авторитетом, розділяти думки, виражати думки, збільшувати ціни, привести приклад, розв’язувати завдання, дотримуватися регламенту, прийняти до уваги, утворити належні умови, доказувати правоту.

 

Тема 5. Особливості використання прийменників у ділових паперах

1. Види прийменників.

2. Особливості перекладу прийменникових конструкцій українською мовою. Синонімія прийменникових конструкцій.

1. Види прийменників.

Прийменник – службова частина мови, яка разом з відмінковими закінченнями іменників ( або займенників) служить для вираження підрядних зв’язків між словами в реченні.

Найбільшу групу становлять похідні прийменникиіз причиновими й цільовими функціями:

– Відіменникові прийменники– прийменники, що утворені від іменників (край, коло, шляхом)

– Віддієслівні прийменники –це прийменники, що утворені від дієслів (незважаючи на, завдяки)

– Відприслівникові прийменники –це прийменники, що утворені від прислівників (близько, вслід, упродовж тощо)

З-поміж непохідних прийменників найактивнішими є прийменники з (із), за, для, у ( в ), на.

Сфера вживання прийменників у професійному мовленні необмежена, але варто врахувати декілька застережень. Виражаючи смислові відношення між словами не самостійно, а спільно з відмінковими закінченнями іменника або займенника, вони утворюють прийменниково-відмінкову конструкцію.

Існує розгалужена система синтаксичних синонімів зі значенням різних відношень:

– просторових: при заводі, від заводу, на заводі, біля заводу, перед заводом, до заводу, із будинку, зі станції, (і)з ; посеред поля, над полем, край поля;

– часових: від часу проголошення, близько години, за гетьманщини, до реформ, (у)впродовж століття, проти ночі, під час панування, напередодні свят;

причинових: у(в) силу обставин, (і)з нагоди ювілею ,через хворобу, від перемоги зрадіти, за умов, в обставинах, у зв’язку з відпусткою, (у)внаслідок пожежі;

– мети: задля успіху, на випадок, щодо покращення, про всякий випадок, для звіту, ради успіху, заради спільної мети;

– допустовості: (у)всупереч правил, наперекір заборонам ,замість мене, окрім роботи, ломимо правил, у(в) разі потреби, незважаючи на попередження, попри труд­нощі, відповідно до умов, при нагоді та інші.

2. Особливості перекладу прийменникових конструкцій українською мовою. Синонімія прийменникових конструкцій.

Національна специфіка мови виразно позначається безпосередньо на її прийменниковому керуванні. Вибір прийменникових конструкцій зумовлений конкретним змістом тексту документа, лексико-граматичними зв’язками слів у ді­лових, професійних текстах, і тому важливо знати й пам’ятати особ­ливості написання і вживання прийменникових форм, від чого за­лежатиме орфографічна грамотність, об’єктивність, правильність, доречність висловлюваної думки, логічність викладу матеріалу.

Звертайте увагу:

1. Складні прийменники звичайно пишуть разом: внаслідок (дорожньо-транспортної пригоди), напри­кінці (семестру), назустріч (реформам) тощо.

2. Прийменники, утворені від повнозначних слів, пишуться двома і більше словами: незважаючи на (зауваження), в результаті (перемовин), згідно з (законом).

3. Вибір прийменника неможливий у стандартних (стійких) словосполучен­нях: ставити за мету, мати на меті, брати до уваги.

4. Вибір прийменника є можливий для підкреслення певного аспекту думки в таких паралельних синтаксичних конструкціях: за час навчання - під час нав­чання, на потреби села – для потреб села.

5. Не можна пропускати прийменники в поданих нижче словосполученнях, що призводить до двозначності їх розуміння: матеріали досліджень (з до­сліджень чи для досліджень?), повідомлення організації (для організації, від організації чи з організації?).

6.Треба уникати буквального перекладу прийменникових зворотів з росій­ської мови на українську: благодаря настойчивости – завдяки (а не дякуючи) наполегливості; несмотря на трудности – незважаючи (а не дивлячись) на труднощі; в зависимости от условии – залежно (а не в залежності) від умов; в случає отказа – у разі (а не у випадку) відмови; в соответствии с графиком – відповідно до графіка (а не у відповідності з графіком) та ін.

7. Слід пам’ятати: деякі російські прийменникові словосполучення мають не один, а кілька українських відповідників, що дає можливість обрати найточніший для конкретного тексту: работать согласно графика – працювати згідно з графіком, за графіком; отпуск по болезни – відпустка через хворобу, у зв’язку із захворюванням тощо

8. Не забуваймо традиції вживання прийменників в, у, на, які розрізняються й за змістовими відтінками: працювати – на фермі, на підприємстві, на заводі, на ділянці, на (у) полі, у школі, в організації, в установі і т. д.; вчи­тися – у школі, на денному (вечірньому, заочному) відділенні, в університеті, на курсах підвищення кваліфікації.

9. Не слід плутати написання похідних прийменників з повнозначними частинами мови, від яких вони утворені, та їх уживання: назус­тріч виборам - і на зустріч з виборцями; у результаті перевірки – і за­цікавлений в результаті.

10. Звертайте увагу на те, що в практиці професійного, ділового мовлення під впливом недоречних аналогій часто трапляються порушення норм у вжи­ванні прийменникових конструкцій, особливо з прийменником по і на.

Наприклад: Правильно Неправильно

Комісія для складання акта Комісія по складанню акта

Нарада з проблем Нарада по проблемам (-ах)

Агент з продажу Агент по продажу

За підрахунками По підрахунках (-ам)

На замовлення міністерства По замовленню міністерства

Фахівець з тваринництва Фахівець по тваринництву

На вимогу дирекції За вимогою дирекції

 

Як в усному, так і в писемному діловому та фаховому мовленні учні, студенти допускають значну кількість помилок на вживання прийменників через невдалий вибір їх; недостатнє усвідомлення об­ставинних відношень, що їх виражають прийменникові звороти; неправильний переклад з російської мови на українську тощо.

 

ЗавданняНе нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных