Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ВІДМІНЮВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ
Почнемо виконувати здві тисячі чотирнадцятого року

Триває дві тисячі чотирнадцятий рік. Уживаючи цю назву року в різних відмінкових формах, мовці припускаються помилок, особливо в означенні початку чого-небудь, пор.: З двох тисяч чотирнадцятого року..; Віддвох тисяч чотирнадцятого року… Помиляються тому, що відмінюють усі слова такого складеного порядкового числівника, нехтуючи правило, за яким потрібно відмінювати лише його останнє слово, тобто чотирнадцятий, та означуваний ним іменник рік.

Отже, українською мовою правильно вживати: З (від)дві тисячі чотирнадцятого року завод працює за повним робочим тижнем; Здві тисячі чотирнадцятим роком українці пов’язують великі сподівання; Удві тисячі чотирнадцятому роцівідбудеться науковий форум.

Що це за вживання від двохста до п’ятиста?

 

У мовленні журналістів і дикторів українського радіо останнім часом нерідко чуємо дивні форми числівникових назв сотень, пор. у реченнях: Прибуде від двохстадо п’ятистаучасників; Місту ще немаєшестиста років; Відкликано близько чотирьохста заяв; Підприємство працює з трьомаста замовниками; Штраф підвищать до п’ятиста гривень і т. д. Вони не схожі на форми ні української, ні російської мов, бо поєднують першу відмінювану частину із другою частиною ста, що є формою непрямих відмінків числівника сто. В українській мові числівникові назви сотень 200 – 900 відмінюються в обох частинах, пор.: чотириста – чотирьохсот, чотирьомстам, чотирмастами, чотирьохстах; п’ятсот – п’ятисот, п’ятистам, п’ятьмастами і п’ятьомастами, п’ятистах; сімсот – семисот, семистам, сьомастами і сімомастами, семистах і т. д.

Отже, подані на початку речення з відмінковими формами назв сотень правильно вживати так: Прибуде від двохсотдо п’ятисот учасників; Місту ще немаєшестисот років; Відкликано близько чотирьохсот заяв; Підприємство працює з трьомастами замовниками; Штраф підвищать до п’ятисотгривень і т. д.

Кворум – 2/3 від кількості членів спеціалізованої вченої ради

 

Кворум – це встановлена статутом організації (установи) найменша кількість членів, присутність якої потрібна, обов’язкова для прийняття правочинних ухвал. Здебільшого вона становить 2/3 від кількості членів організації (установи, органу).

У реченні Кворум є, на засіданні присутні 2/3 від кількості членів спеціалізованої вченої ради каменем спотикання, як засвідчує практика, є називання дробу 2/3, а точніше – його знаменника. Одні озвучують його дві треті, інші – дві третіх. Немає послідовності в утворенні форми знаменника дробу і в довідкових та навчальних виданнях. Форму дві треті пропонує чинний “Український правопис” (К. : Наук. думка, 2007, § 72), форму дві третіх – підручники, посібники та енциклопедія “Українська мова”. А яка з них правильна? Вибираючи форму знаменника, потрібно зважати на те, що дріб – число, яке складається з частин одиниці. Це може бути одна частина одиниці, поділеної на кілька однакових частин (1/2, 1/3, 1/4), або сукупність кількох однакових частин одиниці (2/3, 2/5, 3/4). Називаючи дріб, слово частина опускають, але її форма зумовлює форму залежного від неї порядкового прикметника в ролі знаменника дробу, пор.: одна друга (частина одиниці), однієї другої (частини одиниці), одній другій (частині одиниці) і т. д. У дробів, чисельник яких визначає кілька однакових частин одиниці, знаменник виражений формою родового відмінка множини порядкового прикметника, зумовленою опущеним словом частин. Дріб 2/3 означає дві з трьох частин одиниці. Саме тому його називають дві третіх і відмінюють чисельник за власне числівниковим, а знаменник – за прикметниковим зразком, пор.: двох третіх, двом третім, двома третіми.

Отже, правильно вживати в українській мові так: Кворум є. На засіданні присутні дві третіх від кількості членів спеціалізованої вченої ради; Науковий ступінь кандидата філологічних наук присуджено, якщо за нього проголосувало три четвертих від кількості присутніх на засіданні членів спеціалізованої вченої ради.

 

У 1991 році…

 

У писемному вжитку назву календарного року прийнято подавати цифрами, пор.: У 1991році..; До 1991 року..; З 1991 року..; Від 1991року..; На 1991 рік… Коли ж їх вимовляють, то користуються числівниками. Ось тут і помиляються, бо відмінюють у складеному порядковому числівникові, крім останнього, ще й перший компонент і говорять: У тисячудев’ятсот дев’яносто першому році..; До тисячудев’ятсот дев’яносто першого року..; З тисячудев’ятсот дев’яносто першого року..; На тисячудев’ятсот дев’яносто перший рік… Іноді вживають словосполуку одна тисяча, у якій числівник одна зайвий, пор: В одна тисяча дев’ятсот дев’яносто першому році..; До одна тисячадев’ятсот дев’яносто першого року..; З одна тисячадев’ятсот дев’яносто першого року… тощо. Це означає, що мовці не знають відмінностей у відмінюванні складених кількісних і складених порядкових числівників. Відомо, що в складених кількісних числівниках потрібно змінювати всі їхні компоненти, пор.: тисяча дев’ятсот дев’яносто один, тисячі дев’ятисот дев’яноста одного, тисячі дев’ятистам дев’яноста одному, тисячею дев’ятьмастами дев’яноста одним, (у, на) тисячі дев’ятистах дев’яноста одному. У складених порядкових числівниках треба відмінювати лише останній компонент, що позначає розряд одиниць або десятків, пор.: тисяча дев’ятсот дев’яносто перший рік, тисяча дев’ятсот дев’яносто першого року, тисяча дев’ятсот дев’яносто першому року, тисяча дев’ятсот дев’яносто першим роком, (у) тисяча дев’ятсот дев’яносто першому році. Оскільки назву календарного року виражає складений порядковий числівник, то в ній потрібно відмінювати як прикметник її останній компонент.

Отже, українською мовою правильно вживати так: Тисяча дев’ятсот дев’яносто перший рік..; Тисяча дев’ятсот дев’яносто першого року..; З тисячадев’ятсот дев’яносто першого року.., Відтисячадев’ятсот дев’яносто першого року..; До тисячадев’ятсот дев’яносто першого року..; На тисячадев’ятсот дев’яносто перший рік..; У тисячадев’ятсот дев’яносто першому році...

СЛОВОВЖИВАННЯ
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных