Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Договір комерційної концесії.
Договір комерційної концесії (франчайзинг) - це договір, за яким одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (чи) продажу певного виду товару й (або) надання послуг (ст. 1115 ЦК України).

Юридична характеристика договору:

— двосторонній;

— консенсуальний;

— відплатний.

Предметом договору комерційної концесії є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації. Договором може бути передбачено використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території' використання щодо певної сфери цивільного обороту.

Сторонами в договорі комерційної концесії є правоволоділець і користувач.

Правоволоділець - фізична особа-підприємець або юридична особа, котрій належать виключні права, використання яких вона передає користувачеві.

Користувач - фізична особа-підприємець або юридична особа, яка отримує можливість використовувати виключні права.

Форма договору. Договір комерційної концесії укладається в письмовій формі та підлягає державній реєстрації органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця. У випадку, якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, то реєстрація договору здійснюється тим органом, котрий здійснив державну реєстрацію користувача.

Якщо однією зі сторін договору франчайзингу є українська фізична особа-підприємець або юридична особа, то такий договір має бути зареєстрований відповідним державним органом України. Така реєстрація є обов'язковою, оскільки у відносинах із третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право на нього посилатися лише з моменту його державної реєстрації.

Зміст договору становлять права й обов'язки правоволодільця та користувача.

Обов'язки правоволодільця:

- передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінформувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав.

- забезпечити державну реєстрацію договору;

- надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння в навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

- контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.

- не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території.

Обов'язки користувача:

- використовувати торговельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом;

- забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) правоволодільцем;

- дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем;

- надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у правоволодільця;

- інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії;

- не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію;

- не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;

- не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;

- погоджувати з правоволодільцем місце розташування примі щень для продажу товарів (виконання робіт, надання послу і) передбачених договором, а також їхнє внутрішнє і зовнішнє оформлення.

У випадках, передбачених договором комерційної концесії, користувач може укласти договір комерційної субконцесії, за яким він надає іншій особі (субкористувачу) право користування наданим йому правоюлодільцем комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених із правоволодільцем або визначених договором комерційної концесії. Користувач і субкористувач відповідають перед правоволодільцем за завдану йому шкоду солідарно.

У випадку визнання недійсним договору комерційної концесії має наслідком недійсність і договору комерційної субконцесії.

Договір комерційної концесії може бути як строковим так і безстроковим.

Припинення договору комерційної концесії відбувається в разі:

- якщо не встановлений строк договору, то кожна зі сторін має право в будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другій стороні не менш як за шість місяців, якщо більш тривалий строк не встановлено договором;

- припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом;

- оголошення правоволодільця чи користувача неплатоспроможним (банкрутом).

Правоволоділець несе субсидіарну відповідальність за вимогами, що пред'являються до користувача у зв'язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем.

За вимогами, що пред'являються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця, правоволоділець відповідає солідарно з користувачем.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных