Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Аныққан булар және сұйықтар 7 страница




11.19. Радиустары 4 см екі дөңгелек орам бір-бірінен 0,1м қашықтықта тұрған параллель жазықтықтарға орналасқан. Орам бойымен -ге ток өтеді. Орамдардан бірдей қашықтықта тұрған нүктедегі магнит өрісінің кернеулігін табу керек. Есепті: 1) орамдағы токтар бір бағытта жүреді, 2) токтар қарама-қарсы бағытта жүреді деген жағдайлар үшін шығару керек.

11.20. Радиустары 4 см екі дөңгелек орамның әрқайсысы бір-бірінен 5 см қашықтықта тұрған параллель жазықтарға орналасқан. Ораммен ток өтеді. Осы орамдардың бірінің центріндегі магнит өрісінің кернеулігін табу керек. Есепті: 1) орамдағы токтар бір бағытта жүреді. 2) токтар қарама-қарсы бағытта жүреді деген жағдайлар үшін шығару керек.

11.21. Диаметрі 10 см, 10 а ток күші өтетін дөңгелек орамның осі бойымен магнит өрісі кернеулігінң бөлінуін табу керек. Әрбір 2 см сайын интервалдағы х-тің мәндерінің таблицасын жасап, масштабы түсірілген график сызу керек.

11.22. Екі дөңгелек орам өз ара перпендикуляр жазықтыққа олардың центрлері бір-біріне сәйкес келетіндей орналасқан. Әр орамның радиусы 2 см және олардан өтетін ток ге тең. Осы рамдардың центріндегі магнит өрісінің кернеулігін табу керек.

11.23. Ұзындығы 1 м сымнан квадрат рамка жасалған. Осы рамка арқылы күші 10 а ток өтеді. Рамканың центріндегі магнит өрісінің кернеулігін табу керек.

11.24. Сымнан жасалған дөңгелек орамның ұштарындағы потенциал айырмасы u болғанда, оның центріндегі магнит өрісі Н жасалынады. Радиусы екі есе үлкен болып келген осындай сымнан жасалған орамның центріндегі магнит өрісінің кернеулігі жоғарыда алынған магнит өрісінің кернеулігіндей болу үшін берілген потенциал айырмасын қалай өзгерту керек болады?

11.25. Формасы дұрыс көпбұрыш болып келген сымнан жасалған рамканың бойымен ток күші I=2 a өтеді. Осы уақытта рамканың центрінде кернеулігі H=33 a/м магнит өрісі пайда болады. Рамканы жасалған сымның L ұзындығын табу керек.

11.26. Шексіз ұзын провод осы проводқа жанама дөңгелек тұзақ жасайды. Проводтың бойымен күші 5 а ток өтеді. Тұзақтың центріндегі магнит өрісінің кернеулігін 41а/ м-ге тең деп алып, тұзақтың радиусын табу керек.

11.27. Ұзындығы 30 см катушка 1000 орамнан тұрады. Катушка арқылы өтетін ток 2 а-ге тең болады деп алып, оның ішіндегі магнит өрісінің кернеулігін табу керек. Катушканың диаметрін оның ұзындығына қарағанда өте кішкене деп есептейміз.

11.28. Катушканың обмоткасы диаметрі 0.8 мм сымнан жасалған. Орамдар бір-біріне тығыз тиіп тұрады. Катушканы мейлінше ұзын деп есептеп, ток күші 1 а болғанда катушканың ішіндегі магнит өрісінің кернеулігін табу керек.

11.29. Диаметрі 1 мм сымнан, ішіндегі магнит өрісінің кернеулігі 300 э-ке тең болатындай соленоид орау керек. Сым арқылы жіберуге болатын ең үлкен токтың күші 6 а-ге тең. Егер орамдар бір-біріне тығыз етіп оралатын болса, онда соленоидтың обмоткасы қанша қабаттан тұрады? Катушканың диаметрін, оның ұзындығымен салыстырғанда, өте кішкене деп есептейміз.

11.30. Ұзындығы 20 см, ал диаметрі 5 см соленоидтың ішінде 12,6 э-ке тең болатын магнит өрісінің кернеулігін алуымыз керек. Мыналарды: 1) осы соленоид үшін қажет ампер-орам саны, 2) орам жасау үшін диаметрі 0,5 мм мыс сымы қолданылады деп алып, оның ұштарына берілетін потенциал айырмасын табу керек. Соленоидтың өрісін біртекті деп есептейміз. 1

11.31. Катушканың центріндегі магнит өрісінің кернеулігін шексіз ұзын соленоидтың өріс кернеулігі үшін берілген формула арқылы тауып алуға болатын болса, катушканың ұзындығының оның диаметріне қатынасы неге тең болу керек? Осылай деп ұйғарғандағы жіберген қате 5% - тен аспауы керек.

Н ұ с қ а у. Жіберілген қате , мұндағы ұзындығы шексіз катушканың ішіндегі магнит өрісінің кернеулігі, ал ұзындығы шектеулі катушканың ішіндегі магнит өрісінің кернеулігі.

11.32. Алдыңғы 11.30 есептегі соленоидты шексіз ұзын деп алып, селеноидтың центріндегі магнит өрісінің кернеулігін тапқанда қандай қате жиберемиз?

11.33. Ұзындығы 3 см, ал диаметрі 2 см селеноид осінің бойымен магнит өрісі кернеулігінің бөлінуін табу керек. Селеноидтпен өтетін токтың күші 2 ге тең. Катушканың орам саны 100. Әрбір 0,5 см сайын интервалдағы х – тің мәндері үшін алынған мәндерінің таблицасын жасап, масштабы түсірілген график құру керек.

11.34. Сыйымдылығы конденсатор э. қ. күші ке тең батереядан периодты түрде зарядталып отырады. Катушканың формасы 32 орамнан тұратын диаметрі 20 см сақина тәрізді онымен қоса сақинаның жазықтығы магниттік меридианның жазықтығымен сәйкес келеді. Катушканың центріне орналасқан горизонталь магнит стрелкасы бұрышқа бұрылады. Конденсаторды әр секунд сайын 100 рет ауыстырып қосып отырады. Осы тәжірибедегі мәліметтерден Жердің магнит өрісі кернеулігінің горизонталь құраушысын табу керек.

11.35. 10 мкф конденсатор 120 в потенциал айырмасын беретін батериядан периодты түрде зарядталып, содан кейін 200 орамнан тұратын ұзындығы 10 см селоноид арқылы зарядталып отырады. Селоноидттың ішіндегі магнит өрісі кернеулігінің орташа мәні 3,02 э. Конденсатор секунд сайын неше рет ауыстырып қосылып тұрады? Соленоидтың диаметрін оның ұзындығынмен салстырғанда өте кішкене деп аламыз.

11.36. Кернеулігі 1000 в біртекті өрісінде квадрат рамка орналасқан. Оның жазықтығы магнит өрісінің бағытымен жасайды. Рамканың қабырғасы 4 см. Рамкадан өтетін магнит ағынын анықтау керек.

11.37. Индукциясы ға тең магнит өрісінде ұзындығы стержень айналады. Стерженьнің бір ұшынан өтетін айналу осі магнит өрісінің күш сызықтарына параллель болып келген. Стерженьнің әрбір айналымындағ қиып өтетін магнит индукциясының ағынын табу керек.

11.38. А уданы ге тең рамка біртекті магнит өрісінде 2 айн/сек жасай айналады. Айналу осі рамканың жазықтығында магнит өрісінің күш сызықтарына перпендикуляр болып орналасқан. Магнит өрісінің кернеулігі ге тең. Мыналарды: 1) рамкадан өтіп шығатын магнит ағынының, уақытқа тәуелділігін, 2) магнит ағынының ең үлкен мәнін табу керек.

11.39. Темірдің үлгісі орналасқан магнит өрісінің кернеулігі 10 э. Осы жағдайдағы темірдің магниттік өтімділігін табу керек.

11.40. Ұзындығы кішкене диаметрлі соленоидтың ішіндегі магнит өрісі энергиясының көлемдік тығыздығы ге тең болу үшін қанша ампер орам керек болады?

11.41. Көлденең қимасының ауданы ал ұзындығы темір өзегі бар соленоидтың ішінде магнит ағынын жасау үшін қанша ампер орам керек болады?

11.42. Тороидтың темір өзегінің ұзындығы ге тең, ал ауа саңылауының ұзындығы Тороид обмоткасының орам саны ға тең. Ток күші болғаннда ауа саңылауындағы магнит өрісінің индукциясы ға тең болады. Осы жағдайдағы темір өзектің магниттік өтімділігін анықтау керек.

11.43. Тороидтың темір өзегінің ұзындығы ге тең, ал ауа саңылауының ұзындығы Өзектің көлденең қимасының ауданы ге тең. Осы жағдайдағы өзек материалының магниттік өтімділігі ге тең болатындығы белгілі деп алып, магнит ағынын жасау үшін қанша ампер орам керек болатындығын табу керек?

11.44. Тороид обмоткасының ампер орам саны ге тең деп алып, ұзындығы тероидтың тұйық темір өзегіндегі магнит индукциясын анықтау керек. Осы жағдайдағы өзек затының магниттік өтімділігін табу керек.

11.45. Тороидтың темір өзегінің ұзындығы ал ауа саңылауының ұзындығы . Тороидтың обмоткасындағы орам саны . Тороидтың обмоткасындағы ток күші болғандағы ауа саңылауындағы магнит өрісінің H кернеулігін табу керек.

11.46. Тороидтың темір өзегінің ұзындығы ге тең, ауа саңылауының ұзындағы . Тороидтың обмоткасындағы ампер орамының саны ға тең. Егер сол берілген ампер орам санында ауа саңылауының ұзындығын екі есе өсірсек, онда ауа саңылауындағы магнит өрісінің кернеулігі неше есе кемитін болады?

11.47. Соленоидтың ішінде ұзындығы ал диаметрі темір өзек орналасқан. Соленоидтың орам саны 200. Өзегі бар соленоид үшін әрбір сайын шектегі Ф магнит ағының I ток күшіне тәуелділігінің графигін құру керек. Ордината осінің бойына салу керек.

11.48. Соленоидтан (өзексіз) өтіп шығатын магнит индукциясының ағыны ге тең. Осы соленоидтың магниттік моментін табу керек. Соленоидтың ұзындығы ге тең.

11.49. Темір сақинаның центрінен оның жазықтығына перпендикуляр бағытта бойымен ток жүріп тұрған түзу сызықты сым өтеді. Сақинаның қимасы өлшемдері , ал ге тең төрт бұрышты болып келген (56-сурет). Сақина қимасының кез келген нүктесіндегі индукцуия шамамен алғанда бірдей және сақинаның орта сызығындағы индукцияға тең болады деп есептеп, қимасынан өтіп шығатын Ф магниттік ағынын табу керек.

56- сурет

11.50. Алдыңғы есептегі сақина қимасының әр түрлі нүктелеріндегі магнит өрісінің түрліше болатындығын есте ұстай отырып, сақина қимасының ауданынан өтіп шығатын магнит ағынын табу керек. мәнін тұрақты деп есептеп, оны сақинаның орта сызығындағы мәні үшін берілген қисығының графигі бойынша табу керек.

11.51. Ұзындығы тұйықталған темір өзектің орам обмоткасы бар. Обмотка арқылы күші ге тең ток өтеді. Өзекті қашықтатқанда индукция бұрынғысындағыдай болып қалу үшін, омботка арқылы қандай ток жіберу керек?

11.52. А уа саңылауының ұзындығы болып келген ұзындығы темір өзек орамды омботкадан тұрады. Саңылауда ге тең индукция алу үшін, осы омботкадан қандай ток өту керек?

11.53. Орташа диаметрі темір сақинаның орамнан тұратын обмоткасы бар, осы обмотка арқылы өтетін токтың күші ге тең. 1) Cақинаға ені тілік жасасақ, өзектегі индукция бұрынғысындай болып қалу үшін обмотка арқылы қандай ток өту керек? 2) Осы жағдайдағы өзек материалының магниттік өтімділігін табу керек.

11.54. Полюс аралығындағы кеңістікке қа тең магнит өрісінің индукциясын беретін электромагнит жасау керек. Темір өзектің ұзындығы полюс аралығындағы кеңістіктің ұзындығы өзектің диаметрі Мыналарды: 1) бізге керекті магнит өрісін алу үшін электромагниттің обмоткасын қоректендіруге қандай э. қ. күшін алу керек болатынын (бізде бар мыс сымның көлденең қимасының ауданы ге тең), 2) егер токтың мүмкін болатын шекті тығыздығы ге тең болса, осы уақыттағы оралған сымның мейлінше аз қалыңдығын табу керек.

11.55. Электромагниттің полюстерінің арасында, индукция қа тең, біртекті магнит өрісі жасалынады. Күш сызықтарына перпендикуляр етіп қойылған ұзындығы ұзын сымның бойымен күші ге тең ток өтеді. Сымға әсер ететін күшті табу керек.

11.56. Түзу сызықтыпараллель екі ұзын өткізгіш бір – бірінен 10 см қашықтықта орналасқан. Өткізгіш арқылы тоқ I=20 I , біо бағытта өтеді. Осы өткізгіштерді бір – бірінен 20 см қашықтыққа алыстату үшін қандай жұмыс істеу керек болады (өткізгіштің бірлік ұзындығына)?

11.57. Түзу сызықтыпараллель екі ұзын өткізгіш бір – бірінен біршама қашықтықта орналасқан. Өткізгіштен шамалары және бағыттары жағынан бірдей ток өтеді. Осы өткізгіштерді бір – бірінен екі есе қашықтыққа алыстату үшін 5,5 эрг/см - ге тең жұмыс істеу керек деп алып (өткізгіштің бірлік ұзындығынан келетін) әрбір өткізгіштен өтетін токтың күшін табу керек.

11.58. Ұзындығы сымнан: 1) квадрат және 2) дөңгелек формалы контур жасалынған. Индукциясы - қа тең біртекті магнит өрісінде тұрған әр контурға әсер ететін күштің айналдырушы моментін табу керек. Контурлардан өтетін токтың күші . Әр контурдың жазықтығы магнит өрісінің бағытымен бұрыш жасайды.

11.59. Көлденең қимасының ауданы - ге тең алюминий сымы (проводы) магнит меридианына перпендикуляр горизонталь жазықтыққа ілінген. Осы арқылы (батыстан шығысқа қарай) күші -ге тең ток өтеді. 1) Сымға жердің магнит өрісі жағынан әсер ететін күш оның салмағының қандай үлесін құрады? 2) Осы күштің салдарынан сымның салмағы қаншалықты кемиді? Жердің магнит өрісінің горизонталь құраушысы э-ке тең.

11.60. Ұзындығының ал көлденеңі тік бұрышты каркасқа оралған орам жіңішке сымнан тұратын гальванометр катушкасы индукциясы - қа тең магнит өрісіндегі жіпке ілінген. Катушка арқылы өтетін токтың күші . 1) Катушканың жазықтығы магнит өрісінің жазықтығына параллель, 2) катушканың жазықтығы магнит өрісі мен бұрыш жасайды деп алып, галванометрдің катушкасына әсер ететін айналдырушы моментті табу керек.

11.61. Вертикаль орналасқан түзу сызықты ұзын сымнан қашықтықта диаметрі ұзындығы жіңішке жіаке магнит моментін –ге тең қысқа магнит стрелкасы ілінген. Стрелка сым мен жіп арқылы өтетін жазықтықта орналасқан. Егер сым арқылы күші - ге тең ток жіберілсе, онда стрелканың бұрылатын бұрышы қандай болады? Жіп материалының ығысу модулі . Система Жердің магнит өрісінен экрандалған.

11.62. орам сымнан тұратын гальванометрдің катушкасы кернеулігі магнит өрісінде диаметрі ұзындығы жіпке оның жазықтығы магнит өрісінің бағытына параллель келетіндей ілінген. Катушка рамкасының ұзындығы ал көлденеңі -ге тең. Егер катушка бұрышқа бұрылатын болса, онда катушканың обмоткасынан қандай ток өтетін болады? Жіп материалының ығысу модулі .

11.63. Квадрат рамка оның жазықтығына түсірілген нормаль мен магнит өрісінің күш сызықтары бұрыш жасайтындай етіп сымға ілінген. Рамканың қабырғасы -ге тең. Өрістің магнит индукциясы ге тең. Егер рамка арқылы күші ток жіберсек, онда ол бұрышқа бұрылады. Сым материалының ығысу модулін табу керек. Сымның ұзындығы , ал жіптің радиусы .

11.64. Дөңгелек контурды, оның жазықтығы өрістің күш сызықтарына перпендикуляр болатындай етіп, біртекті магнит өрісінде орналасқан. Магнит өрісінің кернеулігі 2000 э. Контурдан күші -ге тең ток өтеді. Контурдың радиусы . Контурды диаметрімен сәйкес келетін осьтің айналасында -қа бұру үшін қандай жұмыс істеуге болады?

11.65. Индукциясы -ге тең біртекті магнит өрісінде ұзындығы өткізгіш бір қалыпты қозғалады. Өткізгіш арқылы өтетін токтың күші . Өткізгіш жылдамдықпен қозғалады да оның бағыты магнит өрісінің бағытына перпендикуляр болып келеді. Мыналарды: 1) өткізгіштің уақыт қозғалысындағы оның орнын ауыстыруына жұмсалған жұмысты, 2) осы қозғалысқа шығарылған қуатты табу керек.






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных