Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тақырып. Психологияға кіріспе
1. Гректің «психе» деген сөзі нені білдіреді:

А) Жан.

В) Ғылым.

С) Жүрек.

D) Мінез- құлық.

Е) Сана.

 

2. Психология өз алдына ғылым ретінде қандай ілімнен бөлініп шықты:

А) Философия.

В) Биология.

С) Социология.

D) Анатомия.

Е) Физиология.

 

3. Қай жылы және қай қалада В.Вундт эксперименталдық лабораторияны ашты:

А) 1879. Лейпцигте.

В) 1879. Берлинде.

С) 1878. Лондонда.

D) 1890. Мәскеуде.

Е) 1878. Мадридте.

 

4. Күнделікті өмір барысындағы таным:

А) Үйреншікті таным.

В) Шығармашылық таным.

С) Діни таным.

D) Профессионалдық таным.

Е) Күнделікті таным.

 

5. Психологиялық ойлаудың тарихи құралы болып, алғаш танылған:

А) Жан.

В) Сана.

С) Мінез-құлық.

D) Психика.

Е) Ми.

 

6. Психологиялық ойлаудың қосалқы тарихи пәні болып:

А) Сана.

В) Жан.

С) Мінез- құлық.

D) Ми.

Е) Жүрек.

 

7. «Ассоциация» ұғымын кім, әрі қашан енгізді:

А) 17ғ. Дж.Локк.

В) 19ғ. В.Вундт.

С) 19ғ. Ф.Гальтон.

D) 20ғ.З.Фрейд.

Е) 13ғ.Фома Аквинский.

 

8. Психология ғылымын көне грек мифологиясы бойынша, гректің қай жебеуші әйел /богиня/ атымен аталған:

А) Психея.

В) Афродита.

С) Психиния.

D) Психена.

Е) Псилина.

 

9. Психологияның қай саласы діни адамдардың мінез- құлқын қарастырушы болып табылады:

А) Діни психология.

В) Философиялық психология.

С) Өмір психологиясы.

D) Еңбек психологиясы.

Е) Жарнама психологиясы.

 

10. Клиникалық психология нені қарастырады:

А) Адамның мінез- құлқы мен психикасының әр түрлі бұзылуының көрінуі мен себептерін.

В) Психиканың дамуындағы ауытқушылықтар, мидың әр түрлі потологиялық ерекшеліктерінің психикадағы жойылуын.

С) Соғыс жағдайы әрекетіндегі адамның мінез- құлқын.

D) Адамның қабілетіндегі кездейсоқ механизмдердің көріну механизімін.

Е) Адамның психикалық ауытқушылығын.

 

11. Психологияның қай саласы сананың дамуын, таным процестерін, іс- әрекеттін, адамның тұлғалық қалыптасуы мен дамуының жағдайын қарастырады:

А) Жас ерекшелік психологиясы.

В) Әлеуметтік психология.

С) Балалар психологиясы.

D) Жалпы психология.

Е) Геронтология.

 

12. Психологияның қай саласы адамның әрекеттік процесінің заңдылықтары мен техниканың қатынасын, әрі сол арқылы практикада жоспарлар құру, автоматтандырылған жүйені басқару, әрі жаңа түрді шығарумен айналысады:

А) Инженерлік психология.

В) Еңбек психологиясы.

С) Авиациялық психология.

D) Механикалық психология.

Е) Космостық психология.

 

13. Академик А.Кедровтің жіктеуіне байланысты психология басқа ғылымдардың өнімі ретінде қандай орынға ие:

А) Ерекше.

В) Орталық.

С) Бірінші.

D) Соңғы.

Е) Негізгі.

 

14.Эксперименттің қандай түрлері бар:

А) Лабораторлық және табиғи.

В) Лабораторлық және нақты.

С) Табиғи және аудиторлық.

D) Ғылыми және аудиторлық.

Е) Ғылыми.

 

15. Тест- бұл:

А) Сұрақтар мен мәселелердің шкаласын пайдалана отырып тәжірибе жасау.

В) Сауалнама құру.

С) Байқалушы адамның мінез- құлқын қарастыру.

D) Сұрақнама құру.

Е) Жағдайды модельдеу.

 

16. Социометрия әдісі арқылы нені анықтауға болады:

А) Топтық құрылым мен адамдардың таңдауын.

В) Тұлғалық ерекшелік.

С) Адамдардың мәдениетті қарым- қатынасын.

D) Мінез-құлық ерекшелігі.

Е) Топтың бірлігі.

 

17. Психологияның қай саласы адамның психикасындағы жеке айырмашылықтарды қарастырады:

А) Дифференциалдық психология.

В) Клиникалық психология.

С) Медициналық психология.

D) Заң психологиясы.

Е) Психофизиология.

 

18. Психологияның негізгі салалары болып:

А) Педагогикалық, жас ерекшелік, медициналық, жалпы психология.

В) Математикалық, педагогикалық, заң, медициналық психологиялар.

С) Педагогикалық, әдеби, жас ерекшелік психология.

D) Алгебралық, заң, жалпы психология.

Е) Зоопсихология, жалпы психология, психофизиология, еңбек психологиясы.

 

19. Эмпирикалық әдіске жатпайтын әдісті атаңыз:

А) Салыстыру.

В) Байқау.

С) Өзіндік байқау.

D) Әңгімелесу.

Е) Сауалнама.

 

20. Психиканың байқалуының үлгісіне нені жатқызуға болады:

А) Шағылысу.

В) Бағыттылық.

С) Тұлғалық ерекшелік.

D) Түйсіну.

Е) Шығармашылық.

 

21. Психикалық іс- әрекеттің негізі не болып табылады:

А) Мидың қабығы.

В) Анализатор.

С) Нейрон.

D) Дендрит.

Е) Аксон.

 

22. Психикалық процестерге нені жатқызуға болмайды:

А) Тұлғалық ерекшелік.

В) Ес.

С) Ойлау.

D) Түйсіну.

Е) Қабылдау.

 

23. Психологияның негізгі қағидасына /принціпіне/ нені жатқызуға болмайды:

А) Инстинкт.

В) Белсенділік.

С) Даму.

D) Іс-әрекет.

Е) Детерминизм.

 

24. Ұйымдастыру әдістері –бұл:

А) Салыстыру, лонгитюд, қима әдісі.

В) Байқау, әңгімелесу, сауалнама, биографиялық.

С) Психотерапия және психокоррекция әдісі.

D) Статистикалық, сапалық, генетикалық.

Е) Құрылымдық, сандық.

 

25. Детерминизм, белсенділік–бұл:

А) Психологияның негізгі қағидасы.

В) Психологияның негізгі әдіс- тәсілдері.

С) Психологиялық зерттеме жұмыстарын жүзеге асырудың негізгі формасы.

D) Психологияның негізгі пәні.

Е) Даму.

 

26. Төменде берілген анықтамалардың қайсысы толық болып табылады:

А) Адам жалпы адамдық, әлеуметтік-арнаулы және жеке- даралық қайталанбас сапа ретінде.

В) Адам адамдық құндылықтарды тасушы ретінде.

С) Адам әлеуметтік қатынастардың обьектісі мен нәтижесі ретінде.

D) Адам жеке даралық ерекшеліктер мен заңдылықтардың жиынтығы ретінде.

Е) Адам биоәлеуметтік қатынастардың обьектісі мен субьектісі ретінде.

 

27. Жан мен тәннің тұтастығы туралы пікірді психологияда ең алғаш ұсынған кім:

А) Эпикур.

В) Демокрит.

С) Аристотель.

D) Спиноза.

Е) Вебер.

 

28. Психология сана ретінде қай кезеңде пайда болды:

А) ХҮІІғ.

В) ХҮІІІғ.

С) ХІХғ.

D) ХХғ.

Е) ХХІғ.

 

29. Психология мінез- құлық ретінде қай кезеңде пайда болды:

А) ХІХғ.

В) ХҮІІғ.

С) ХҮІІІғ.

D) ХХғ.

Е) ХХІғ.

 

 

30. «Өзін-өзі байқау» ұғымына синоним болып:

А) Интроспекция.

В) Интроверсия.

С) Интроекция.

D) Интроскопия.

Е) Лонгитюд.

 

31. Ресейде алғаш эксперименталды, психологиялық лабораторияны ашқан кім:

А) В.М.Бехтерев.

В) И.М.Сеченов.

С) Г.И.Челпанов.

D) И.П.Павлов.

Е) А.Ф.Лазурский.

 

32. Табиғи эксперименттің авторы кім:

А) А.Ф.Лазурский.

В) Р.Готтсданкер.

С) Дж.Кеттел.

D) Д.Кэмпбелл.

Е) В.Вундт.

 

33. Психология қандай ғылымдар тобына жатады:

А) Әлеуметтік ғылым және бизнес.

B) Гуманитарлық.

С) Әлеуметтік.

D) Психология басқа да ғылымдар саласында ерекше орынға ие.

Е) Жаратылыстану.

 

34. Психологияның жеке ғылым ретінде танылуы келесімен байланысты:

А) Арнайы ғылыми- зерттеу мекемелерінің құрылуымен.

B) Иинтроспекция әдісінің дамуымен.

С) Байқау әдісінің дамуымен.

D) Аристотелдің “Жан туралы” трактатымен.

Е) Тестілеу әдісінің дамуымен.

 

35. Психикалық құбылысты материалистік тұрғыдан қарастырған:

А) Р.Декарт.

Б) Б.Спиноза.

С) Платон.

Д) Т.Гоббс.

Е) Сократ.

 

36. Рухани және материалдық негіздің идеалистік философиялық оқуының бастамасы ретінде:

А) Идеализм.

Б) Эмпиризм.

С) Сенсуализм.

Д) Ассоционизм.

Е) Бихевиоризм.

 

37. Жануарлар психикасының ерекшелігін қарастыратын психологиялық ілім болып:

А) Зоопсихология.

B) Дифференциалдық.

С) Арнайы.

D) Жалпы.

Е) Жасерекшелік психология.

 

38. Спортпен айналысатын адамдардың психологиясын зерттейтін психология ғылымының бір саласы:

А) Спорт психологиясы.

B) Дифференциалды психология.

С) Арнайы психология.

D) Жалпы психология.

Е) Жас ерекшелігі психология.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных