Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тақырып. Тұлға, әрекет, ерік
79. Ерік – ішкі және сыртқы кедергілерді басынан өткізіп, адамның өз жүріс-тұрысының жүзеге асуы:

А) Саналы реттеледі.

В) Санасыз реттеледі.

С) Интуитивті реттеледі.

Д) Ырықты реттеледі.

Е) Рационалды реттеледі.

 

80. Еріктіліктің көрінісіне жатпайтын:

А) Ерікті іс-қимыл.

В) Адамның еріктік қасиеті.

С) Мотивтер мен мақсаттар.

Д) Интеллектуалды дамудың көріністері.

Е) Жас ерекшеліктік дамудың көріністері.

 

81. Еріктік процестерді сипаттау үшін қолданатын параметр болып табылатын:

А) Күш және бағыттылық.

В) Бағыттылық және бостандық.

С) Күш, бағыттылық және бостандық.

Д) Ерікті-іс-қимыл және күш.

Е) Күш және бағыттылық.

 

82. Адамның өз бетінше жауапты шешім қабылдай білу қабілеті және оны іс-әрекет барысында жүзеге асыру:

А) Табандылық.

В) Саналылық.

С) Оптимизм.

Д) Еңбек сүйгіштік.

Е) Шешім қабылдаушылық.

 

83. Адамның ұзақ уақыт бойы өз күшін белгілі бір мақсатқа қарай отырып жұмсау:

А) Табандылық.

В) Саналылық.

С) Дербестілік.

Д) Еңбек сүйгіштік.

Е) Төзімділік.

 

84. Адамның өз қылықтарын қоршаған адамдардың ықпалдары мен кездейсоқ әсерлерге бағытталып емес, өзінің сеніміне, біліміне сүйене отырып анықтау мүмкіндігі:

А) Табандылық.

В) Дербестілік.

С) Принципшілдік.

Д) Өз-өзіне сенімділік.

Е) Өз-өзін қадағалаушылық.

 

85. Жүріс-тұрысты және іс-қимылдарды ерікті түрде реттеу:

А) Адамның белсенділігінің ырықты реттелуі.

В) Сананың реттеушілік бастамасы.

С) Конфликті барысында еркін таңдау.

Д) Адам белсенділігінің ырықсыз реттелуі.

Е) Ерік бостандығы.

 

86. Еріктің реттелінуінің пайда болуына әсер ететін белгілі бір жағдайлар бар, олар:

А) Кедергілер мен тосқауылдар.

В) Конфликті барысында еркін таңдау.

С) Адам белсенділігінің ырықты реттелуі.

Д) Өзін-өзі қадағалаушылық.

Е) Сананың реттеушілік бастамасы.

 

87. Ерікті адамның жан дүниесінің алғашқы қабілеті ретінде қарастыратын теория:

А) Волюнтаризм.

В) Функционализм.

С) Бихевиоризм.

Д) Структарализм.

Е) Эмпиризм.

 

88. Ерік адамдағы ішкі кедергілердің болуынан жүзеге асады, оған жататындар:

А) Қатынастар мен нұсқаулар.

В) Қатынастар мен бостандық.

С) Нұсқаулар мен уақыт.

Д) Адамдардың қарама-қарсы әрекеті.

Е) Нұсқаулар мен бостандық.

 

89. Ерік сыртқы кедергілердің болуынан байқалады, оған жататындар:

А) Уақыт, кеңістік.

В) Қатынастар және адамның нұсқаулары.

С) Қатынастар және басқа адамдардың нұсқаулары.

Д) Заттардың физикалық қасиеттері.

Е) Адамдардың қарама-қарсы әрекеті.

 

90. Психиканыңсихиканың әлеуметтік жаңа құрамы ретіндегі ерікті белгілі бір жүйе түрінде қарастыруға болады:

А) Ерекше ішкі іс-қимыл.

В) Интеллетуалды процесс.

С) Аффективті процесс.

Д) Психикалық процесс.

Е) Динамикалық процесс.

 

91. Жүріс-тұрыстың және іс-қимылдардың ерікті түрде реттелінуі белгілі бір жағдайларға байланысты:

А) Қоғамның бақылауы мен адамның өз-өзін қадағалауы.

В) Тек қоғамның бақылауы.

С) Тек адамның өзін-өзі қадағалауы.

Д) Эмоцияларды қадағалау.

Е) Тек ерік бостандығы.

 

92. Бекітілген еріктік қасиет арнайы термин арқылы анықталады, ол:

А) Мақсат көздеушілік.

В) Өзін-өзі қадағалау.

С) Ерік бостандығы.

Д) Адамның қатынасы мен нұсқаулары.

Е) Өзін-өзі бақылау.

 

93. Мақсатты жүзеге асыруға бағытталған процесс:

А) Іс-қимыл.

В) Іс-әрекет.

С) Операция.

Д) Мотивация.

Е) Қажеттілік.

 

94. Эгоцентризм– дүниені белгілі бір аса маңызды позиция бағытында қарастыру, оған жататындар:

А) Тұлғалық, индивидуалдылық, ішкі қалып.

В) Әлеуметті белгіленген

С) Өзге, сыртқы жағдай

Д) Әлеуметтік түрде мақұлданған

Е) Топтың мақұлдауы

 

95. Белгілі бір мотивтен туындайтын іс-қимылдар жиынтығын құрайтын:

А) Іс-әрекет.

В) Операция.

С) Іскерлік.

Д) Дағды.

Е) Тапсырма.

 

96. Индивидтің басқа индивидтермен қарым-қатынас жасауына бағытталған психологиялық функциялар:

А) Интерпсихологиялық.

В) Интрапсихологиялық.

С) Интропсихикалық.

Д) Интерпсихикалық.

Е) Интроперсоналды.

 

97. Өзге құбылыстарды зерттеу қажеттілігі:

А) Ізденіс.

В) Мотивация.

С) Коммуникация.

Д) Таным процесі.

Е) Когнитивті процесс.

 

98. Жаттығулардың нәтижесінде дамыған дағдылар мен іскерліктер:

А) Іскерліктер.

В) Қайталанған автоматизмдер.

С) Іс-әрекет.

Д) Білімдер.

Е) Сезімдер.

 

99. Іс-қимылдың мақсатының мотивке деген қатынасының анықталуы:

А) Мағына.

В) Қажеттілік.

С) Операция.

Д) Квазиқажеттілік.

Е) Мотив.

 

100.Нақтылы субъектінің өз түрінің басқа өкілдерінен айыратын қарапайым тұтас қасиеттерінің терминологиялық түрде аталуы:

А) Индивид.

В) Адам.

С) Ағза.

Д) Жасауша.

Е) Тұлға.

 

101. Әлеуметтік тұрғыда ескерілетін орындаушы іс-қимылдар жиынтығы келесі әлеументтік құбылыс:

А) Роль.

В) Маңыздылық.

С) Позиция.

Д) Идентификация.

Е) Іс-әрекет.

 

102. Адам санасында болашақтағы нәтиженің идеалды түрде өнім беруі:

А) Мақсат.

В) Тәсіл.

С) Мотив.

Д) Қажеттілік.

Е) Операция.

 

103. Тұлғаны итермелейтін күш ретінде өзіндік көзқарас, өзіндік дүние таным мен принциптер болса, ол:

А) Сенімдер.

В) Білімділік.

С) Қызығушылық.

Д) Қабілеттер.

Е) Үйір болу.

 

104. Көркемдік типтегі тұлға жақсы меңгеретін іс-әрекет аумағына қойылатын талаптар:

А) Әсершілдік, фантазиялардың бейнелігі мен жандылығы.

В) Абстракциялау, логикалық құрылымдардың болуы, теоретизациялаудың басылымдылығы.

С) Қозғалыстық белсендлік пен лабильділік.

Д) Ерік күші мен табандылық.

Е) Жаттыққандылық.

 

105. Кез келген тіршілік иесі секілді адам белсенділігінің көзі болатын:

А) Қажеттілік.

В) Тәрбие.

С) Нышан.

Д) Рефлекс.

Е) Қабілеттіліктер.

 

106. Жеке адам аралық қатынастар қоғамдық және тұлғалық маңызды іс-әрекеттерге құрылған топ болып табылатын:

А) Ұжым.

В) Корпорация тобы.

С) Ассоциация тобы.

Д) Коопераия.

Е) Референттік топ.

 

107. Тұлғаның өзін, өз мүмкіндіктері мен қажеттерін бағалау ол:

А) Өзін-өзі бағалау.

В) Өзін-өзі реттеу.

С) Өзін-өзі көрсету.

Д) Өзін-өзі нақтылау.

Е) Өзін-өзі жүзеге асыру.

 

108. Егер біз адам тұлғасының ішкі механизмдері туралы айтатын болсақ ол:

А) Эндопсихика.

В) Катарсис.

С) Экзопсихика.

Д) Интроспекция.

Е) Өзін-өзі бақылау.

 

109. Өзара іс-әрекет барысында қажеттіліктен туындайтын, адамдар арасындағы контактілерден дамитын процестер:

А) Өзара қатынастар.

В) Бауыр басушылық.

С) Қарым-қатынас.

Д) Өзара әрекеттесу.

Е) Әңгімелесу.

 

110. Индивидтің іс-әрекет пен қарым-қатынас барысында индивидтің меңгерілетін жүйелі әлеуметтік сапа:

А) Тұлға.

В) Мотивация.

С) Нышандар.

Д) Темперамент.

Е) Мінез-құлық.

 

111. Тұлғаның өзінің бұрынғы бейнесімен әрі қарайғы теңестіруден бас тартуы:

А) Дезактуализация.

В) Дезактивация.

С) Квазиқажеттілік.

Д) Персонификация.

Е) Дезадаптация.

 

112. Адамдар арасындағы индивидуалдылық ерекшеліктерді зерттейтін сала:

А) дифференциалды психология.

В) Тұлға психологиясы.

С) Интегративті психология.

Д) Интегралды психология.

Е) Әлеуметтік психология.

 

113. Итермелеуші күштердің пайда болуы, мотивтердің қақтығысы, мотивтерді қабылдау, шешімдер қабылдау келесі фазаларға жатады:

А) Мінез-құлықтың қалыптасуы.

В) Ойлау процестері.

С) Еріктік процестер.

Д) Еске сақтаудың қалыптасуы.

Е) Қабілеттердің қалыптасуы.

 

114. Басқа адамдармен қарым- қатынаста кінәмшілдік, сенбеушілдік, менмендік байқалса, онда бұл:

А) Өзін-өзі жоғары бағалау.

В) Өзін-өзі төмен бағалау.

С) Өзін-өзі адекватты бағалау.

Д) Өзін-өзі идеалды бағалау.

Е) Өзін-өзі реалды бағалау.

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных