Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


тақырып. Қарым-қатынас
281.Пікірлескен адамдар арасындағы хабар алмасу,бұл:

А) Қарым-қатынастың коммуникативті түрі.

В) Қарым-қатынастың перцептивті түрі.

Г) Қарым-қатынастың әлеуметтік түрі.

Д) Қарым-қатынастың информациялы-коммуникативті түрі.

Е) Қарым-қатынастың интерактивті түрі.

 

282.Қарым-қатынастың пікірлесу түрі біліммен, идеямен ғана емес, іс-әрекетпен

көрінетін түрі ,бүл:

А) Қарым-қатынастың интерактивті түрі.

В) Қарым-қатынастың перцептивті түрі.

Г) Қарым-қатынастың әлеуметтік түрі.

Д) Қарым-қатынастың информациялы-коммуникативті түрі.

Е) Қарым-қатынастың коммуникативті түрі.

 

283. Адамдардың қарым-қатынас арасындағы бірін-бірі түсіну процесі,бұл:

А) Қарым-қатынастың перцептивті түрі.

В) Қарым-қатынастың интерактивті түрі.

Г) Қарым-қатынастың әлеуметтік түрі.

Д) Қарым-қатынастың информациялы-коммуникативті түрі.

Е) Қарым-қатынастың коммуникативті түрі.

 

284.Қарым-қатынастың әлеуметтік қызметпен, белгілі бір уақытпен, формамен

қамтамасыз етілетін түрі,бұл:

А) Ресми қарым-құатынас.

В) Іскерлік қарым-қатынас.

Г) Әлеуметтік-бағдарлы қары-қатынас.

Д) Ресми емес қарым-қатынас.

Е) Тұлғалық-бағдарлық қарым-қатынас.

 

 

285. Көп мағыналы және бір мағыналы қатынас, мазмұнның тақырыптарына

байланысты,бұл:

А) Мезодеңгейлі.

В) Микродеңгейлі.

Г) Макродеңгейлі .

Д) Методеңгейлі.

Е) Мегодейгейлі.

 

286. Сөздің ырғағы, жылау, жөтелу, дененің қимыл-қозғалысы, көздің қимылы,бұл:

А) Экстролингвистикалық жүйе.

В) Вербалды коммуникация.

Г) Вербалды емес коммуникация.

Д) Паралингвистикалық жүйе.

Е) Кинетикалық жүйе.

 

287. Ресми байланыстардың кедергісі, бұл:

А) Бейтараптық.

В) Үйлестік.

Г) Үйлеспеушілік

Д) Амбиваленттілік.

Е) Өтірік.

 

288. Өз көзқарасын ,мәліметін толық жеткізе алатын қарым-қатынастың түрі,бұл:

А) Ашық қарым-қатынас.

В) Монологті қарым-қатынас.

Г) Диалогті қарым-қатынас.

Д) Жабық қарым-қатынас.

Е) Рөлдік қарым-қатынас.

 

289. Үлкен топпен ( 400 см.астам) қарым-қатынас,бұл:

А) Қоғамдық зона.

В) Әлеуметтік зона.

Г) Жеке зона.

Д) Қоғамдық-әлеуметтік зона.

Е) Интимдік зона.

 

290. Қолың қимыл-қозғалысымен байланысты адамдардың ерекше әдеттері (қасыну, қасындағы адамды түртіу, қолымен қағыу, қолындағы затты қозғалту),бұл:

А) Адаптор ишарасы.

В) Реттеу ишарасы.

Г) Эмблема ишарасы.

Д) Эффектор ишарасы.

Е) Иллюстратор ишарасы.

 

291. Хабардың бейнеленуі алғашқы орынға шығатын тыңдаудың түрі:

А) Активтік тындау.

В) Эмпатияны тыңдау

Г) Пассивтік тыңдау.

Д) Активтік – эмпатиялы тыңдау.

Е) Мен- тыңдауы.

 

292. Әңгімені қолдану барысындағы достар мен әріптестер арасындағы визуалды-көру

байланысы,бұл:

А) Жеке зона.

В) Қоғамдық зона.

Г) Әлеуметтік зона.

Д) Қоғамдық-әлеуметтік зона.

Е) Интимдік зона.

 

293. Эмоцияның дене бұлшық еттерінің, бет әлпетінің қимыл-қозғалысынан берілетін

ишара:

А) Эффектор ишарасы

В) Реттеу ишарасы.

Г) Эмблема ишарасы.

Д) Адаптор ишарасы.

Е) Иллюстратор ишарасы.

 

294. Басқа адамды саналы және санасыз түрде өзіне ұқсату арқылы түсіну тәсілі,бұл:

А) Идентификация.

В) Рефлексия.

Г) Стереотипизация.

Д) Эмпатия.

Е) Қайтару байланысы.

 

295. Басқа адамның эмоционалды күйін түсіне білу дағдысы:

А) Бірін-бірі түсіну және қабылдау.

В) Топтық өзара қатынас.

Г) Тұлға аралық қатынас.

Д) Тұлға аралық коммуникация.

Е) Моральді-саяси қатынас.

 

296. Коммуникация процесіндегі негізгі мақсат, бұл:

А) Бірн-бірін түсіну

В) Бірн-бірін толықтыру.

Г) Түсінбеу.

Д) Дау-дамай тудыру.

Е) Түсіну.

 

297. Әлеуметтік перцепция бұл:

А) Адамдардың бірн-бірін түсіну және тану.

В) Сауықтыру.

Г) Талдау.

Д). Әлеуметтік талдау.

Е) Өзін-өзі көрсету.

 

298. Бет әлпетті «оқу» ғылымы, бұл:

А) Физиогномика

В) Психосемантика.

Г) Психотерапия.

Д) Физиосемантика.

Е) Проксемика.

 

299. Э. Берннің әр бір адамдағы «Мен» қалпы, бұл:

А) Ересек, бала, ата-ана.

В) Бала, ата-ана, мұғалім.

Г) Ересек, бала, туыстар.

Д) Ересек, бала, тәрбиеші.

Е) Ата-ана, бала.

 

300. Адамдар арасындағы сыйластық пен араздықтан сенім мен күдіктенуден тұратын қатынас атамасы:

А) Жеке қатынас.

В) Қоғамдық қатынас.

Г) Әлеуметтік қатынас.

Д) Топтық қатынас.

Е) Қызметтік қатынас.

 

301.Қарым-қатынас негізінде қарсыласын терең түсіне білу механизмі:

А) Аттракция.

В) Трансакция.

Г) Кореляция.

Д) Эмпатия.

Е) Симпатия.

 

302. Қарым-қатынас кезінде тез байланысқа түсетін тип:

А) Астеник.

В) Пикник.

Г) Атлетик.

Д) Шизоидті тип.

Е) Эпилептоидті тип.

 

 

303. Әңгімешіл, жасымайтын адамдарды біріктіруші тип, бұл:

А) Пикник.

В) Астеник.

Г) Атлетик.

Д) Шизоид.

Е)Эпилептоид.


Сұрақтың номері. Номер вопроса. Тақырыптың номері. Номер темы. Тақырыпшаның номері. Номер подтемы. Курсы.   Курс. Семестрі.   Семестр. Қиындық-тар деңгейі.   Уровень сложности. Дұрыс жауап.   Правильный ответ.
1.       А
2.       А
3.       А
4.       А
5.       А
6.       А
7.       А
8.       А
9.       А
10.       А
11.       А
12.       А
13.       А
14.       А
15.       А
16.       А
17.       А
18.       А
19.       А
20.       А
21.       А
22.       А
23.       А
24.       А
25.       А
26.       А
27.       А
28.       А
29.       А
30.       А
31.       А
32.       А
33.       А
34.       А
35.       А
36.       А
37.       А
38.       А
39.       А
40.       А
41.       А
42.       А
43.       А
44.       А
45.       А
46.       А
47.       А
48.       А
49.       А
50.       А
51.       А
52.       А
53.       А
54.       А
55.       А
56.       А
57.       А
58.       А
59.       А
60.       А
61.       А
62.       А
63.       А
64.       А
65.       А
66.       А
67.       А
68.       А
69.       А
70.       А
71.       А
72.       А
73.       А
74.       А
75.       А
76.       А
77.       А
78.       А
79.       А
80.       А
81.       А
82.       А
83.       А
84.       А
85.       А
86.       А
87.       А
88.       А
89.       А
90.       А
91.       А
92.       А
93.       А
94.       А
95.       А
96.       А
97.       А
98.       А
99.       А
100.       А
101.       А
102.       А
103.       А
104.       А
105.       А
106.       А
107.       А
108.       А
109.       А
110.       А
111.       А
112.       А
113.       А
114.       А
115.       А
116.       А
117.       А
118.       А
119.       А
120.       А
121.       А
122.       А
123.       А
124.       А
125.       А
126.       А
127.       А
128.       А
129.       А
130.       А
131.       А
132.       А
133.       А
134.       А
135.       А
136.       А
137.       А
138.       А
139.       А
140.       А
141.       А
142.       А
143.       А
144.       А
145.       А
146.       А
147.       А
148.       А
149.       А
150.       А
151.       А
152.       А
153.       А
154.       А
155.       А
156.       А
157.       А
158.       А
159.       А
160.       А
161.       А
162.       А
163.       А
164.       А
165.       А
166.       А
167.       А
168.       А
169.       А
170.       А
171.       А
172.       А
173.       А
174.       А
175.       А
176.       А
177.       А
178.       А
179.       А
180.       А
181.       А
182.       А
183.       А
184.       А
185.       А
186.       А
187.       А
188.       А
189.       А
190.       А
191.       А
192.       А
193.       А
194.       А
195.       А
196.       А
197.       А
198.       А
199.       А
200.       А
201.       А
202.       А
203.       А
204.       А
205.       А
206.       А
207.       А
208.       А
209.       А
210.       А
211.       А
212.       А
213.       А
214.       А
215.       А
216.       А
217.       А
218.       А
219.       А
220.       А
221.       А
222.       А
223.       А
224.       А
225.       А
226.       А
227.       А
228.       А
229.       А
230.       А
231.       А
232.       А
233.       А
234.       А
235.       А
236.       А
237.       А
238.       А
239.       А
240.       А
241.       А
242.       А
243.       А
244.       А
245.       А
246.       А
247.       А
248.       А
249.       А
250.       А
251.       А
252.       А
253.       А
254.       А
255.       А
256.       А
257.       А
258.       А
259.       А
260.       А
261.       А
262.       А
263.       А
264.       А
265.       А
266.       А
267.       А
268.       А
269.       А
270.       А
271.       А
272.       А
273.       А
274.       А
275.       А
276.       А
277.       А
278.       А
279.       А
280.       А
281.       А
282.       А
283.       А
284.       А
285.       А
286.       А
287.       А
288.       А
289.       А
290.       А
291.       А
292.       А
293.       А
294.       А
295.       А
296.       А
297.       А
298.       А
299.       А
300.       А
301.       А
302.       А
303.       А

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных