Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тақырып. Тұлғаның даралық-индивидуалдық ерекшеліктері
 

201. Қозғалғыштық- бұл жүйке жүйесінің:

А) Жүйке процестерінің пайда болу жылдамдығы мен тоқтауы.

В) Тітіркендіргіш белгілерінің жылдамдығы.

С) Еңбекке қабілеттілігі.

D) Тітіркендіргішке әсерлену темпі.

Е) Шаршау шегі.

 

202. Қазіргі кездегі психологиядағы түсінік бойынша темперамент болатын:

А) Даралылықтың барлық мазмұндық сипаттамаларын анықтайтын тұрақты психобиологиялық категория.

B) Әрбір адамға тән жүйке жүйесінің қасиеттерінің жиыны.

C) Фрустрациялаушы жағдайлардағы жүріс-тұрыс тәсілі.

D) Адамның қоршаған ортаға бейімделу ерекшеліктерін анықтайтын туа біткен ерекшеліктері.

E) Эмоционалдық аумақтағы тұрақты даралық ерекшеліктер.

 

203. Тұлғаның даралық-типологиялық қасиеті ретінде мінез төмендегідей анықталады:

А) Тұлғаның айтарлықтай тұрақты, өзіне ғана тән даралық қасиеттердің жиыны.

B) Әлеуметтік жағдайлардағы адамның жүріс-тұрысының өзіндік өзгешелігі.

C) Фрустрациялаушы жағдайлардағы тұлғаның көріністерінің жиыны.

D) Ерте балалық шақта қалыптасатын тұлғаның ерекшеліктері.

E) Тұлғаның мотивациялық аспектісі.

 

204. Мінез-құлықтың жекеленген қасиеттерінің шектен тыс күшейтілуі мен басымдылығының үйлесімділігі болып табылатын, ол:

A) Акцентуация.

B) Экстраверсия.

C) Интроверсия.

D) Экстернальділік.

E) Интернальділік

 

205. Қарапайымдылық, намысқойлық, өз-өзіне сыншылдық сияқты қасиеттері тұлғаның төмендегідей қатынасын сипаттайды:

А) Өзіне қатынасын.

B) Басқа адамдарға деген.

C) Қоғамдық және жеке жауапкершілікке қатынасын.

D) Іс-әрекетке.

E) Заттарға деген қатынасын.

 

206. Мінез ерекшеліктері туралы алғашқы ғылымдардың болып табылатындардың бірі :

А) Этология .

B) Характерология.

C) Идеология.

D) Феноменология.

E) Френология.

 

207. Қазіргі кездегі психология бойынша қабілеттіліктер дегеніміз:

А) Қандай да бір іс-әрекеттің табысты орындалуын қамтамасыз ететін даралық ерекшеліктер.

B) Тұлғаның генетикалық негізделген даралық ерекшеліктері.

C) Адамның еркі мен еңбекке қабілеттілігімен күшейтілген, туа біткен нышандар

D) Адамның іс-әрекет стилдерін анықтайтын даралық ерекшеліктері .

E) Білімдер, дағдылар, шеберліктердің жиынтығы.

 

208. Мінез жалпы қасиеттері бойынша өз қалыптасуын қай жас кезеңінде аяқтайды:

А) Жасөспірімдік кезеңде .

B) Мектепке дейінгі шақта.

C) Құрсақтағы кезеңде.

D) Ерте ересектік кезеңде .

E) Кеш ересектік кезеңде .

 

209. Интроверсия темперамент қасиеті ретінде төмендегідей анықталынады:

А) Жоғары рефлексия түріндегі сыртқы және ішкі дүние обьектілерімен байланысқа кедергі келтіретін ұстаным.

B) Эксперименталдық психологияға дейінгі қолданылған өзін-өзі бақылау әдісі.

C) Адамдармен қарым-қатынастың бұзылуынан тұратын невротикалық ерекшелік .

D) Бақылау локусы.

E) Ригидтілік.

 

210. Мінез бітістерін төмендегідей анықтауға болады:

А) Әр түрлі жағдайлардан көрінетін сол адамға тән тұрақты сапа.

B) Психотиптің басқа өкілдерінен нақты адамды айыратын ерекшелік .

C) Адамға қалыпты мінезге келуіне қиындық беретін ерекшелік.

D) Белгілі бір жүріс-тұрысқа тұрақты бейімділік .

E) Мінез қасиеті .

 

211. Психикалық іс-әрекеттің әр түрлі жақтарының динамикасын сипаттайтын тұрақты даралық ерекшеліктердің қатынастарының заңдылықтары- ол:

А) Темперамент.

В) Мінез.

С) Қабілеттілік.

D) Ерік.

Е) Интеллект.

 

212. Белгілі бір өмірлік жағдайлар мен оқиғалардағы сол субьектіге тән жүріс-тұрыс тәсілдерін анықтайтын адамның психикалық ерекшеліктерінің тұрақты даралық үйлесімділігі, бұл:

A) Мінез.

B) Темперамент.

C) Қабілеттіліктер.

D) Интеллект

E) Ерік.

 

213. Тұлғаның қандай қасиеті мінездің сол немесе басқа көрінісіне өзіндік із қалдыра отырып, оның көрінуінің сыртқы түрін анықтайды:

A) Темперамент.

B) Әлеуметтік тәрбие.

C) Жүріс-тұрыс.

D) Өмір жолы.

E) Іс-әрекет.

 

214. Адамның іс-әрекеттің белгілі бір түрін орындауға деген дайындығынан көрінетін даралық-психологиялық ерекшелігі:

A) Қабілеттіліктер.

B) Мінез.

C) Темперамент.

D) Бағыттылық.

E) Қажеттіліктер.

 

215. Негізгі іс-әрекет критерийіне сай қабілеттіліктерді төмендегідей бөледі:

A) Ғылыми, шығармашылық, инженерлік.

B) Сенсомоторлық, перцептивтілік, аттенциондық, мнемикалық.

C) Жалпы және арнайы.

D) Жалпы интеллект, креативтілік және оқуға қабілеттілік.

E) Биологиялық және әлеуметтік.

 

216. Психикалық функциональдық жүйелердің түрлерін критерийге ала отырып қабілеттіліктер төмендегідей жіктеледі:

A) Сенсомоторлық, перцептивтілік, аттенциондық, мнемикалық, имажитивтік, ой, коммуникативтік.

B) Ғылыми, шығармашылық, инженерлік және т.б.

C) Жалпы және арнаулы.

D) Математикалық, лингвистикалық, музыкалық.

E) Биологиялық және әлеуметтік.

 

217. Қабілеттің дамуының туа біткен, физиологиялық негізі болатын:

A) Нышандар.

B) Темперамент.

C) Мотивация.

D) Дарындылық.

E) Ойлау.

 

218. Жалпы және арнаулы қабілеттердің дамуының жоғарғы деңгейі болатын-ол жалпы және арнаулы:

A) Дарындылық.

B) Креативтілік.

C) Даралық-психологиялық ерекшеліктер.

D) Интеллект деңгейі.

E) Ақыл-ой қабілеттілігі.

 

219. Адамның негізгі іс-әрекет түрлерін атқарумен байланысты қабілеттер болатын:

A) Жалпы қабілеттер.

B) Арнаулы қабілеттер.

C) Сенсомоторлық қабілеттер.

D) Ойлау кабілеттері.

E) Шығармашылық қабілеттер.

 

220. Темперамент туралы физиологиялық ілімнің негізін қалаушы:

A) Гиппократ.

B) Г.Гален.

C) И.Кант.

D) И.П. Павлов.

E) Б.Теплов.

 

221. И. Павловтың темпераменттің жүйке жүйесіне тәуелділігі туралы ілімі бойынша жүйке жүйесінің төмендегідей үш негізгі қасиеттерін бөліп көрсеткен:

A) Күші, тепе-теңдігі, қозу және тежелу процестерінің қозғалғыштығы.

B) Эмоционалдық реакциялардың тездігі мен күші, белсенділік деңгейі.

C) Экстроверсия-интроверсия және невротизм.

D) Эмоционалдық тұрақтылық, реактивтілік пен белсенділік(активтілік).

E)Жалпы психикалық белсенділік(активтілік), моторика(қозғалыс) пен эмоциональдылық.

 

222. Көңіл-күй мен қуаттылықтың көтерілуінің оң циклінің теріс құлдыраулармен, депрессия, өз көңіл-күйі мен жүріс-тұрыстың тепе-теңсіздігімен ауыспалылығымен невротикалық срывтармен ерекшелену:

A) Холерикалық.

B) Сангвиникалық.

C) Флегматикалық.

D) Меланхоликалық.

E) Холеро-сангвиникалық аралас типке тән.

 

223.Классикалық анықтамаға сай әлеуметтік мінез-құлық дегеніміз:

A) Қандай да бір әлеуметтік топ мүшелерінің көпшілігіне тән қасиеттердің жиыны.

B) Ұлттық мінез-құлық синонимі.

C) Мәдени эталон, жүріс-тұрыс модельі.

D) Қоршаған ортаға деген қатынастың типтік тәсілі.

E) Тұлғаның құрылымдық элементі.

 

224. Ұқыптылық, мұқияттылық, салақтық- бұлар:

А) Тұлғаның заттарға қатынасын сипаттайтын мінез бітістері.

B) Басқаларға қатынасынан көрінетін мінез бітістері.

C) Адамның өзіне қатынасының жүйесі.

D) Іс-әрекетке қатынасынан көрінетін қасиеттер.

E) Қоғамдық және жеке жауапкершілікке қатынас.

 

225. Э. Кречмер көзқарасынша мінез:

А) Адамның дене конституциясына сәйкес келуі қажет.

B) Ол тұрақты бекітілген шындыққа негізделген адамның еркінің көрінуі.

C) Негізгі бейімділіктердің жиынтығын құрайды.

D) Морфо-неврологиялық негізделген.

E) Адамның энергиясы тарайтын, айтарлықтай тұрақты форма.

 

226. Даралылық дегеніміз:

А) Адамның даралық болмысының барлық факторларын қамтитын көп деңгейлік байланыстардың жүйесі.

B) Адамның басқалардан өзгешелегі.

C) Тұлғаның топтық қысымға қарсы тұруына көмектесетін қасиет.

D) Нонконформизм

E) Қандай да бір қасиеттердің басымдылығының жүйесі.

 

227. Темпераменттің конституциондық теориясының басты идеясы:

A) Темперамент пен адамның туа біткен конституциясы арасындағы байланысты тағайындауда.

B) Адамның дене құрылысы мен психикалық ауырулар арасындағы байланыстарды тағайындауда.

C) Адам анатомиясының таза типтерін бөліп көрсетуде.

D) Темпераменттің туа біткендігін терістеуде.

E) Темпераменттің өзгеру заңдылықтарын іздеуде.

 

228. Э. Фромм бойынша әлеуметтік мінез типологиясы келесі типтерден тұрады:

А) Мазохист-садист, құртып бүлдіруші, конформист-автомат.

B) Астеникалық, атлетикалық және пикниктік.

C) Шизотимиктер мен циклотимиктер.

D) Экстраверттер мен интроверттер.

E) Қозғыш, педанттық, алаңдағыш, демонстративтік.

 

229. Кімнің теориясында өзін-өзі өзектендіру(самоактуализация) қажеттіліктер иерархиясы түрінде берілген:

А) А. Маслоу.

B) Г. Маррей.

C) К. Роджерс.

D) Г. Хекхаузен.

E) Л. Фестингер.

 

230. Мінездің жалпы қасиеттеріне жататындар:

A) Өз-өзіне сенімділік(өз-өзіне сенімсіздік), келісімшілдік (қастық), эмоционалдық тұрақтылық (алаңдағыштық).

B) Ашықтық (тұйықтық), лидерлік (бағынушылық), оптимизм (сарыуайымшылдық).

C) Әділдік (жалғандық), ашықтық (өз-өзіне үңілгіштік), жұмсақтық (агрессивтілік)

D) Экстраверсия-интроверсия.

E) Кедергілерді шешуге даярлық, тәртіптілік пен табандылық деңгейі.

 

231. Көркем типке (Павлов бойынша) төмендегідей қасиет тән:

A) Бірінші сигналдық жүйенің белсенділігінің басымдылығы.

B) Екінші сигналдық жүйенің белсенділігінің басымдылығы.

C) Қозу процесінің басымдылығы.

D) Жүйке жүйесінің қозғалғыштығының аздығы.

E) Эмоционалдық көріністердің баяулығы.

 

232. Жүйке жүйесі әлсіз, тіпті әлсіз тітіркендіргіштерге жоғарғы сезімталдылық көрсететін темперамент типі:

A) Меланхолик.

B) Флегматик.

C) Сангвиник.

D) Холерик.

E) Көркем тип.

 

233. Қабілеттер құрамында төмендегідей қасиеттерді бөледі:

A) Негізгі және көмекші қасиеттер.

B) Статикалық және динамикалық түзілістер.

C) Генетикалық және әлеуметтік ерекшеліктер.

D) Бағыттылық пен ерік.

E) Басымдырақ және екінші реттік нышандар.

 

234. Гиппократтың темперамент туралы теориясы:

A) Гуморальдік.

B) Конституционалдық.

C) Диспозиционалдық.

D) Психосоматикалық.

E) Гемолитикалық

 

235. Күшті, тепе-тең, қозғыштығы оптималді, баяу тип – ол:

A) Флегматик.

B) Холерик.

C) Сангвиник.

D) Меланхолик.

E) Флегма-меланхоликалық аралас тип.

 

236. Қандай да бір іс-әрекет түріне қабілеттіліктің бар екендігін көрсететін қасиеттер:

A) Іс-әрекетті орындаудағы даралық өзгешелік, бейімділік.

B) Сәйкес іс-әрекет түріне үйренудің төмен темпі.

C) Осы іс-әрекетті орындауға көп қуат жұмсау.

D) Бағыттылықпен байланыстың болмауы.

E) Шығармашылық қабілеттіліктің дамуы.

 

237. Мінезге қатысты оның тұтастылығын көрсететін:

A) Сапасы.

B) Типі.

C) Бітістері.

D) Акцентуациясы.

E) Нормасы.

 

238. Экстраверсия,интроверсия түсініктерін енгізген:

A) К. Юнг.

B) А. Адлер.

C) З. Фрейд.

D) К. Роджерс.

E) К. Хорни.

 

239. Интегральдік психикалық құбылыс ретінде темпераментке негіз болатын:

A) Конституционалдық факторлар.

B) Тәрбиелеу.

C) Әлеуметтік орта факторлары.

D) Оқыту.

E) Кездейсоқ факторлар.

 

240. Темпераментте тұлға мына жағынан көрінеді:

A) Динамикалық қасиеттері жағынан.

B) Мазмұны жағынан.

C) Тұлғалық-мағыналық аспектісінен.

D) Өзгермелі қасиеттерімен.

E) Әлеуметтік тегі жағынан.

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных