Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ. 1. Чому не існує «безкоштовних» кредитів, або кредитів «за нульо­-
1. Чому не існує «безкоштовних» кредитів, або кредитів «за нульо­-

вою процентною ставкою»?

2. Як визначити сукупну вартість кредиту?

3. Чому, на вашу думку, доцільно порівнювати умови надання кредитів різними фінансовими установами?

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

1. Прочитайте матеріал параграфа 22 розділу 12.

2. Повторіть хід розв’язування задач 1– 2, які ви опрацювали під час уроку в робочому зошиті.

3. Вивчіть головні поняття за матеріалом цього параграфа, подані в словнику основних термінів.

4. Виконайте в робочому зошиті домашні завдання 3–7 (стор. 87–89).

 

 

ВІДПОВІДІ ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 

Завдання 3. Тести

1. – а); 2. – в); 3. – б); 4. – б); 5. – а).


 

Завдання 4.

 


Завдання 6.

Умова. Для придбання нового автомобіля ви вирішили взяти кредит у фінансовій установі на суму 70 000 грн строком на три роки. На основі даних із стандартних таблиць розкриття інформації фінансових установ вам потрібно прийняти рішення щодо того, яка кредитна пропозиція є більш вигідною для вас – банку чи кредитної спілки. Відомі такі дані:

 

Параметри кредиту Банк Кредитна спілка
Процентна ставка, % 18,5
Одноразова комісія 1,5% від суми кредиту немає
Щомісячна комісія 0,2% від суми кредиту немає
Спосіб нарахування і сплати процентів за кредит Ануїтетна форма Стандартна форма
Початковий внесок 30% вартості автомобіля 30% вартості автомобіля

 

Розв’язок. Розрахуємо прямі витрати на запозичення як суму процентних витрат і банківських комісій.

· Процентні витрати за кредит становлять

для банку:

= 70 000 грн ´ 18,5% ´ 1 080 днів / 360 днів = 38 850 грн;

для кредитної спілки:

= 70 000 грн ´ 24% ´ 1 080 днів / 360 днів = 50 400 грн.

 

· Банківські комісії при обслуговуванні кредиту становлять

для банку:

= 70 000 грн ´ 1,5% + (70 000 грн ´ 0,2%) ´ 36 місяців =

= 1 050 грн + 5 040 грн = 6 090 грн;

для кредитної спілки:

= немає.

 

Висновок.Отже, прямі витрати на запозичення за кредитом банку становитимуть 44 940 грн за номінальної процентної ставки 18,5% річних. Разом з тим прямі витрати на кредит кредитної спілки – 50 400 грн, що на 5 460 грн більше за номінальної процентної ставки 24%, тобто на 5,5 процентного пункту вищий, ніж у банку. Отже, кращою кредитною пропозицією буде взяти кредит на авто у банку, незважаючи на комісійні витрати.

 

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

 

Ануїтетний метод погашення –варіант обслуговування кредиту, якийпередбачає щомісячне погашення кредиту і процентів за користування ним рівними частинами упродовж усього строку кредитування, незалежно від залишку заборгованості за кредитом.

Витрати на запозичення–сума грошей, яку сплачує позичальник при отриманні кредиту у фінансовій установі. Ця сума складається з прямих і непрямих витрат на запозичення.

Ефективна процентна ставка за кредит це ставка процента, яку реально сплачує позичальник фінансовій установі за кредит з урахуванням прямих витрат на запозичення.

Кредитний (іпотечний) калькулятор – інструмент для розрахунку вартості користування кредитом і вибору методу його погашення.

Непрямі (пов’язані) витрати на запозичення – відповідні платежі за кредитом, які включають страхові платежі та супутні витрати і випла­-

чуються страховим компаніям, Пенсійному фонду України, податковим органам, нотаріусам, рієлтерам, експертам-оцінювачам.

Плаваюча процентна ставка за кредит – процентна ставка, значення якої підлягає періодичній зміні залежно від коливання іншої ставки, до якої вона прив’язана або на яку індексована (базової ставки).

Процентна ставка за кредит –номінальна ставка процента, яка розраховується як відсоток до суми кредиту за певний період часу (місяць, квартал, рік) і зазначається у кредитному договорі та рекламних проспектах фінансових установ.

Прямі витрати на запозичення включають процентні витрати та банківські комісії відповідно до кредитного договору і виплачуються безпосередньо кредиторові.

Реальна процентна ставка за кредит – ставка процента, яку реально сплачує позичальник фінансовій установі за кредит з урахуванням прямих і непрямих (пов’язаних) витрат на запозичення.

Стандартний метод погашенняваріант обслуговування кредиту, якийпередбачає, що тіло кредиту виплачується рівними частинами упродовж усього строку кредитування, а проценти нараховуються на залишок заборгованості за кредитом.

Фіксована процентна ставка за кредит – процентна ставка, значення якої є фіксованим упродовж усього строку кредиту і не підлягає зміні.

 


 

Урок 23. ВІДПОВІДНІ ПЛАТЕЖІ

Мета уроку

 

Ви ознайомитесь із видами непрямих витрат на запозичення та особливостями сплати відповідних платежів, будете вміти порівнювати вартість кредитів з урахуванням прямих і непрямих витрат на запозичення за допомогою реальної процентної ставки.

 

Тип уроку

 

Комбінований урок з виробленням практичних навичок із застосу­ванням мультимедійної презентації та робочого зошита учня.

 

Основні компетентності учня

 

Знає і розуміє: що таке непрямі витрати на запозичення і відповідні платежі.

Уміє і застосовує: розраховувати відповідні платежі та сукупну вартість кредиту за допомогою ефективної (реальної) процентної ставки.

Виявляє ставлення вартість кредитів з урахуванням прямих іі оцінює: непрямих витрат на запозичення за допомогою
реальної процентної ставки.

 

Орієнтовний план уроку

 

1. Що таке непрямі витрати на запозичення і хто їх установлює?

2. Які є види непрямих витрат на запозичення?

3. Що таке страхові платежі і як їх розраховують?

4. Що таке супутні витрати і які вони бувають?

5. Як відповідні платежі включають до розрахунку вартості кредиту?

 

Ключові тези

 

1. Значну частину витрат позичальника в сукупній вартості кредиту становлять непрямі витрати на запозичення – страхові платежі та супутні витрати.

2. Страхові платежі пов’язані з необхідністю страхування при отриманні та обслуговуванні кредиту, а супутні витрати становлять обов’язкові державні податки і збори та плату за додаткові послуги при отриманні кредиту та оформленні застави.

3.

 

Сума непрямих витрат залежить від виду кредиту та обсягу супутніх до нього послуг. Відповідні платежі за кредитом необхідно розраховувати та планувати у витратах сімейного бюджету.

4. Інструментом для порівняння відповідних платежів і сукупної вартості кредитів є реальна процентна ставка. Для її розрахунку треба знативеличину процентної ставки за кредит, одноразові комісії та базу їх нарахування, щомісячні комісії і базу їх нарахування, суму страхових і супутніх платежів, обсяг кредиту і його строк.

ІНФОРМАЦІЙНА ЧАСТИНА

 

При отриманні кредиту кожен із нас бажає знати суму реальних витрат на його обслуговування. Це один із кроків виваженої фінансової поведінки і фінансової незалежності.

До сукупної вартості кредиту включаються прямі і непрямі витрати на запозичення.

 

? Що таке непрямі витрати на запозичення і хто їх установлює

 

До непрямих витратналежать відповідні платежі за кредитом, які надходять третім особам, що беруть опосередковану участь у кредитуванні. А саме Пенсійному фонду України, податковим органам, державним реєстраторам, страховим компаніям, нотаріусам, експертам-оцінювачам, рієлтерам та іншим. Тому під час прийняття рішення про купівлю товарів у кредит слід дізнатися про всі види супутніх платежів і враховувати їх у витратах на запозичення.

Важливо пам’ятати, що на практиці страхові компанії, торгівельні центри, нотаріуси працюють в єдиній бізнес-схемі разом із фінансовими установами. Це означає, що кожен із них отримує за свої послуги грошову винагороду. Фінансові установи не встановлюють обсягів відповідних платежів за страхування, нотаріальні послуги тощо. Однак пропонують перелік страхових компаній, нотаріусів, рієлтерів, з якими тісно спів­пра­цюють і можуть впливати на ставки їхніх тарифів. На нинішній день це один із методів залучення клієнтів для придбання товарів у кредит.

Зазвичай, сукупний обсяг непрямих витрат у вартості кредиту залежить від виду кредиту і супутніх до нього послуг. Для прикладу, при отриманні в банку експрес-кредиту в його вартості ураховуються тільки страхові платежі зі страхування життя позичальника. Натомість при оформленні іпотечного кредиту слід звертати увагу на значно більшу величину страхових платежів. До того ж іпотека передбачає низку додаткових витрат, зокрема сплату державного мита, відрахування в Пенсійний фонд України, оплату послуг оцінювача та рієлтера тощо.

 

? Які є види непрямих витрат на запозичення

 

Для загального розуміння непрямих витрат на запозичення розглянемо основні їхні складові – страхові платежі і супутні витрати.

 

ü Розгорніть навчальний посібник і зверніть увагу на рис. 23.1 з матеріалу параграфа 23.

 

 

 


Рис. 23.1. Види непрямих витрат на запозичення

 

За кожним видом супутніх до кредиту послуг справляються відповідні платежі. Фінансовий консультант банку зобов’язаний повідомити клієнта про вид і вартість усіх супутніх послуг.

Кожний клієнт банку, кожний позичальник має право отримати від банку вичерпну і правдиву інформацію про вартість тих послуг, якими він користується або має намір скористатися.

Важливо знати, що під час обговорення положень кредитного договору позичальник має право самостійно обрати ті установи (страхові компанії, рієлтерські компанії, нотаріуса), тарифи яких є більш вигідні для нього.

При розрахунку відповідних платежів важливо звернути увагу на базу їх обчислення. Залежно від виду платежів такою базою є:

· обсяг наданого кредиту;

· обсяг непогашеного кредиту;

· фіксована сума вартості майна, купівлю якого кредитують.

 

? Що таке страхові платежі і як їх розраховують

 

Одним із найпоширеніших видів відповідних платежів за кредитом є страхові платежі. Це пов’язано з тим, що фінансові установи страхують себе від непередбачених втрат при видачі кредитів. Залежно від виду кредиту до його вартості включаються страхові платежі при страхуванні заставного майна (товару, автомобіля, житла), страхуванні позичальників від нещас­-

них випадків, титульного страхування та страхування відповідальності позичальника.

Розглянемо, як формуються страхові платежі і що є базою для нарахування страхових премій.

При страхуванні майна величину страхового тарифу визначають залежно від виду майна, його місцезнаходження, умов використання та інших факторів.

Страхову суму визначають на базі дійсної вартості майна і розраховують як відсоток від вартості застави. У кредитних пропозиціях банків страховий тариф становить здебільшого від 0,1 до 0,75% вартості майна. Слід звернути увагу на періодичність сплати страхових платежів – одноразово, щорічно чи з певною періодичністю. Це дасть змогу планувати власні витрати на обслуговування кредиту.

Страхування позичальників від нещасних випадків є обов’яз­-

ковим при отриманні кредиту на придбання житла (іпотечне кредитування), кредиту для придбання автотранспортного засобу, кредиту на придбання цінного майна та побутової техніки. Фінансові установи наголошують на обо­в’яз­ковості такого страхування, оскільки на випадок смерті чи іншого нещасного випадку страхова компанія компенсує банкові суму непогашеного кредиту.

Страхова сума визначається сумою заборгованості за кредитним договором і встановлюється щорічно залежно від залишку основного боргу. Упродовж дії договору страхування страхова сума знижується в міру погашення кредиту. Страховий тариф становить 0,3–1,1 % від суми забор­гованості за кредитним договором і встановлюється щорічно залежно від залишку основного боргу. Строк дії договору страхування відповідає строку дії кредитного договору і графіку погашення кредиту. Договір страхування припиняє свою дію після повного погашення кредиту пози­чальником.

Титульне страхуваннянеобхідне для страхування фінансового ризику втрати майна або обмеження права власності на володіння ним (у разі шахрайства, розлучення, за рішенням суду, юридичних порушень оформлення права власності). Цей вид страхування притаманний іпотеч­ному кредитуванню.

Страхова сумавстановлюється на основі дійсної вартості майна, зафіксованої в договорі купівлі-продажу, або як відсоток від суми кредиту. Страховий тариф становить 0,2–0,6% від суми виданого кредиту за один рік страхування.

При наданні кредитів на купівлю автомобілів необхідним є обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власника транспортного засобу. Цей вид страхування є обов’язковим відповідно до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відпо­відальності власників наземних транспортних засобів». Вартість страхового поліса залежить від типу транспортного засобу (об’єм двигуна, вантажо­підйомність, пасажиромісткість); місця реєстрації; періоду та сфери вико­ристання транспортного засобу; водійського стажу осіб, які допущені до керування ТЗ; строку дії поліса. Натомість страхування КАСКО при купівлі автомобіля не є обов'язковим, а необхідне тільки при взятті його в заставу під кредит.

Страхування фінансових ризиків банки здійснюють здебільшого самостійно. Однак частково витрати на страхові платежі можуть закладати у вартість споживчих кредитів.

При розрахунку страхових платежів за обраним видом кредиту вартість комплексного договору страхування дешевша, ніж вартість страхування за окремими договорами.

 

 

ü Для того, щоб зрозуміти, як розраховують страхові платежі, розгорніть робочий зошит і розв’яжіть задачу 1 (стор. 90).

 

Задача 1

 

Умова. Ви оформляєте договір іпотечного кредитування для придбання житла на суму 500 000 грн строком на п’ять років. Житло придбавається на вторинному ринку. Ринкова вартість житла за договором купівлі-продажу – 900 000 грн. Орієнтовні витрати за послуги страхових компаній, погоджених банком для співпраці, такі:

 

Орієнтовні витрати за послуги страхових компаній, погоджених банком для співпраці:
Страхування предмета іпотеки щорічно 0,1% від ринкової вартості предмета іпотеки
Страхування від нещасного випадку щорічно 0,3 % від суми кредиту  

 

Які види страхових платежів сплачує позичальник при іпотечному кредитуванні?

Яка щорічна величина страхових платежів при оформленні договору іпотечного кредитування?

Яку суму грошей позичальник заплатить страховій компанії за увесь строк дії кредитного договору?

 

Розвязок

Розрахуємо щорічний страховий платіж позичальника, який він сплачує страховій компанії за страхування предмета іпотеки та страхування від нещасного випадку:

Щорічний страховий платіж = 900 000 грн ´ 0,1% + 500 000 грн ´
´ 0,3% + 500 000 грн ´ 0,2% = 900 грн + 1 500 грн + 1 000 грн = 3 400 грн.

Сума грошей, яку позичальник заплатить страховій компанії за увесь строк дії кредитного договору, становитиме: 3 400 грн ´ 5 років = 17 000 грн.

Висновок.Отже, приймаючи рішення взяти іпотечний кредит у банку, клієнт має враховувати щорічну сплату страхових платежів у сумі 3 400 грн і закладати ці кошти в розрахунок сукупної вартості запозичення.

 

? Що таке супутні витрати і які вони бувають

 

Окрім страхових платежів, у вартість кредиту потрібно включати супутні витрати. Особливістю цих платежів є їхня одноразова сплата і включення до вартості кредиту. Проте загальна сума цих коштів може бути значною.

При розрахунку супутніх витрат у вартості іпотечного кредиту слід ураховувати те, що:

· послуги нотаріуса за посвідчення документів мають чітко ви­значені фіксовані тарифи або встановлюються як відсоток від вартості предмета іпотеки;

· послуги оцінювача вартості об’єктів нерухомості встановлюються у фіксованій сумі та можуть коливатися залежно від домовле­ностей;

· сплата державного мита в розмірі 1% вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу, є обов’язковою (цей платіж можна поділити з продавцем нерухомості);

· сплата збору до Пенсійного фонду в розмірі 1% вартості нерухо­мого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу, є обов’язковою;

· оплата за внесення інформації до державних реєстрів рухомого і нерухомого майна є обов’язковою та визначена законодавчо.

 

ü Для того, щоб зрозуміти, як розраховують супутні витрати, розгорніть робочий зошит і розв’яжіть задачу 2 (стор. 91).

 

Задача 2

 

Умова. Використайте дані задачі 1. Урахуйте те, що при оформленні договору іпотечного кредитування є супутні витрати. Орієнтовні витрати за послуги нотаріуса та рієлтера такі:

 

Орієнтовні витрати за послуги нотаріуса
Державне мито за посвідчення іпотечного договору одноразово 0,01% від вартості предмета іпотеки
Послуги нотаріуса одноразово 1 000 грн
Послуги оцінювача
Експертна оцінка об’єкта нерухомості одноразово 500 грн

 

Які витрати позичальника при оформленні кредиту є супутніми?

Що потрібно враховувати при розрахунку супутніх витрат у вартості іпотечного кредиту?

Яка сума супутніх витрат при оформленні договору іпотечного кредитування?

 

Розвязок

Розрахуємо суму супутніх витрат при оформленні договору іпотечного кредитування (сплату державного мита за посвідчення іпотечного договору, оплату послуг нотаріуса і послуг оцінювача при експертній оцінці об’єкта нерухомості):

Супутні витрати = 900 000 грн ´ 0,01% + 1 000 грн + 500 грн + 900 000 грн ´ 1% + 900 000 грн ´ 1% = 90 грн + 1 000 грн + 500 грн + 9 000 грн +

+ 9 000 грн = 19 590 грн.

Висновок.Отже, приймаючи рішення взяти іпотечний кредит у банку, клієнт має враховувати одноразову сплату супутніх витрат у сумі 19 590 грн та закладати ці кошти в розрахунок сукупної вартості запозичення.

 

Існують супутні витрати, які слід ураховувати у вартості авто­кредиту, а саме:

· обов’язкова сплата державного мита в розмірі 0,1% вартості автомобіля;

· відрахування до Пенсійного фонду України в розмірі 3% від вартості автомобіля;

· оплата нотаріальних послуг (від 500 грн);

· реєстрація автомобіля в Державтоінспекції вартістю 500–800 грн;

· сплата транспортного збору та збору за внесення до реєстру рухомого майна.

У процесі прийняття рішення про отримання кредиту слід розсудливо визначити свої можливості щодо своєчасного повернення кредиту з урахуванням процентних платежів, банківських комісій, страхових платежів, супутніх послуг.

 

? Як відповідні платежі включають до розрахунку вартості
кредиту

 

Платою за користування кредитними коштами є процентна ставка. Залежно від того, які види платежів включають до розрахунку вартості кредиту, процентна ставка є номінальною, ефективною і реальною. Номінальна процентна ставка за кредит вказується в рекламних проспектах фінансових установ і кредит­ному договорі. Ефективна процентна ставка показує вартість кредиту з урахуванням прямих витрат на запозичення.

Реальна процентна ставка використовується для розрахунку сукупної вартості кредиту з урахуванням прямих і непрямих витрат на запозичення.

Розрахунок реальної процентної ставки, крім річної процентної ставки за кредит та банківських комісій, періодичності виплати процентів, строку кредиту, враховує непрямі (пов’язані) витрати.

 

Реальна процентна ставка за кредит = Номінальна процентна ставка
за кредит + Одноразові комісії і платежі + Щомісячні комісії і платежі +
+ Розрахунково-касові платежі + Страхові платежі + Супутні витрати
.

 

 

Для визначення реальної процентної ставки за кредит потрібно знати:

· процентну ставку за кредит (номінальну);

· одноразову комісію і базу її нарахування;

· щомісячну комісію і базу її нарахування;

· суму страхових платежів;

· суму супутніх витрат;

· обсяг кредиту;

· строк кредиту.

Реальна процентна ставка є інструментом для визначення сукупної вартості кредиту, а також порівняння реальної вартості різних кредитних продуктів фінансових установ.

? Які є види витрат на запозичення за різними видами кредитів

 

Скласти уявлення про сукупну вартість різних видів кредитів та особливості відповідних платежів ви можете, скориставшись посібниками.

 

ü Розгорніть навчальний посібник і зверніть увагу на табл. 23.1 з матеріалу параграфа 23.

Таблиця 23.1

Витрати на запозичення за видами кредитів фінансових установ

Вид кредиту Види витрат на запозичення Характеристика витрат і спосіб стягування
    Іпотечний кредит Процентна ставка річна (номінальна процентна ставка)
Одноразова комісія фіксована сума або відсоток від початкової суми кредиту (0,9–2%)
Щомісячна комісія фіксована сума; відсоток від суми кредиту (0,1–0,2%); відсоток від залишку заборгованості (0,35%)
Страхові платежі страхування майна (відсоток від суми застави – 0,25–0,67%), життя позичальника (відсоток від суми кредиту – 0,3–1%), титулу (відсоток від суми кредиту – 0,2–0,5%), страхування фінансових ризиків
Розрахунково-касові платежі за зняття грошей із рахунку, за конвертацію валюти
Додаткові витрати державне мито, пенсійний фонд, оплата нотаріальних послуг, послуг оцінювача та рієлтера
Штрафні санкції за дострокове погашення, несвоєчасне погашення тіла й відсотків за кредитом, невиконання умов кредитного договору

Закінчення табл. 23.1

Вид кредиту Види витрат на запозичення Характеристика витрат і спосіб стягування
  Авто- креди-тування Процентна ставка річна, інколи щомісячна
Одноразова комісія фіксована сума або відсоток від початкової суми кредиту
Щомісячна комісія фіксована сума, відсоток від суми кредиту, відсоток від залишку заборгованості
Страхові платежі залежить від компанії, з якою працює банк, і від марки авто: КАСКО, страхування відповідальності перед третіми особами
Розрахунково-касові платежі за зняття і перерахування грошей із рахунку (в основному за перерахування, тому що при кре­ди­туванні нового автомобіля банки звичайно перерахо­вують гроші на рахунок автосалону)
Додаткові витрати державне мито, пенсійний фонд, оплата нотаріальних послуг, реєстрація в ДАІ, транспортний збір, внесення до реєстру рухомого майна
Штрафні санкції за дострокове погашення, несвоєчасне погашення тіла та відсотків за кредитом; за невиконання умов кредитного договору
    Споживче кредиту-вання (товари в кредит) Процентна ставка річна або щомісячна (загалом банки вказують щомісячну, тому що ця програма є короткостроковою – один, два, максимум три роки, банку потрібно зацікавити клієнтів низькими процентними ставками)
Одноразова комісія фіксована сума, відсоток від початкової суми кредиту, відсоток від вартості товару (це найвигідніша комісія, оскільки незалежно від того, який початковий внесок робить клієнт, відсоток комісії не змінюється)
Щомісячна комісія фіксована сума, відсоток від суми кредиту, відсоток від залишку заборгованості
Страхові платежі страхування товару, фінансових ризиків
Розрахунково-касові платежі за перерахування грошей на рахунок продавця
Штрафні санкції за несвоєчасне погашення основного боргу та про­цен­тів за кредит; невиконання умов кредитного договору
  Кредитні картки Процентна ставка річна або щомісячна
Одноразова комісія відсоток від суми зняття в банкоматах (своїх або банків-конкурентів), торгівельній мережі; плата за від­криття кредитного рахунку
Розрахунково-касові платежі плата за випуск кредитної картки, плата за річне обслуговування картки, відсоток від суми зняття в банкоматах
Штрафні санкції за несвоєчасне погашення основного боргу та процентів за кредит

 

ü Для того, щоб зрозуміти, як розраховують реальну процентну ставку, розгорніть робочий зошит і розв’яжіть задачу 3 (стор. 91–92).

 

Задача 3

 

 

Умова. Використайте дані задач 1 і 2. Додатково відомо такі умови іпотечного кредиту:

 

Прямі витрати на кредит
процентна ставка 12% річних  
щомісячна комісія 0,05% від суми кредиту  
одноразова комісія 1% від суми кредиту  
форма нарахування та сплати процентів за кредит ануїтет  

 

Яка сума процентних витрат при обслуговуванні іпотечного кредиту?

 

Яка сума сукупних витрат на запозичення?

 

Яка реальна процентна ставка за іпотечним кредитом?

 

Розвязок

Суму процентних витрат за кредитрозраховуємо за допомогою іпотечного калькулятора http://banko.org.ua/loan-calculator.html, до якого вводимо дані про суму кредиту, процентну ставку, строк кредитування та форму погашення кредиту.

Сума кредиту – 500 000 грн строком на 5 років, або 60 місяців.

У результаті обчислень отримуємо такі дані:

 

Інформація про процентні платежі:  
Дата погашення кредиту: 08.11.2016 р.
Ваш щомісячний процентний платіж: 11 122,22 грн.
Усього Ви заплатите: 667 333,43 грн.
Сума переплати (процентні витрати): 167 333,43 грн.

 

Розрахуємо реальну процентну ставку за кредит, використовуючи формулу 22.4 параграфа 22 розділу 12. Кроки розрахунку показано в таблиці:

 

Показник Розрахунок Результат
Прямі витрати на запозичення Сума процентних витрат + Сума щомісячної комісії + Сума одноразової комісії 167 333,43 грн + (500 000 грн´ ´ 0,05 %)´ 60 місяців + 500 000 грн´1% 187 333,43 грн
Непрямі витрати на запозичення Страхові платежі + Супутні витрати = = 3 400 грн´ 5 років + 19 590 грн 36 590 грн
Сума загальної переплати за кредитом Прямі витрати + Непрямі витрати на запозичення = 187 333,43 грн + 36590 грн 223 923,43 грн
Середньозважена сума кредиту [Сума кредиту ´ (Строк кредиту + 1)] / 2 ´ Строк кредиту = 500 000 грн´(60 місяців +1) / 120 місяців 254 166,65 грн
Реальна процентна ставка (Сума переплати за кредитом / Середньо-зважену суму кредиту ´ 12 / Строк креди-тування ) ´ 100% = [(223 923,43 грн / 254 166,65 грн) ´12 / 60 місяців] ´100%   17,6%

Висновок. Як бачимо, реальна процентна ставка за кредит становить 17,6% і є більшою від процентної ставки за кредитною угодою на 5,6 процентного пункту. Реальна процентна ставка визначає сукупну вартість кредиту з урахуванням усіх витрат на запозичення і показує, як відповідні платежі включаються до розрахунку вартості кредиту.

Важливо пам’ятати, що відповідні платежі при отриманні та обслуговуванні кредиту потрібно планувати у витратах сімейного бюджету. Ви повинні реально оцінити потребу в кредиті, а також свою фінансову спроможність своєчасно його повертати. Тому перш ніж узяти у фінансовій установі кредит, добре розрахуйте, яку суму грошей ви можете регулярно направляти на сплату всіх відповідних платежів за кредитом упродовж строку дії кредитного договору. Ураховуйте при цьому обсяг ваших фактичних доходів, а також життєво необхідних (купівля продуктів харчування, ліків) та обов’язкових (оплата комунальних послуг) витрат. Не варто також випускати з уваги можливості додаткових непередбачених витрат. Це може бути народження дитини, допомога родичам або друзям, пограбування тощо. Доцільно мати деяку суму грошей на заощадження, щоб потім без шкоди для щомісячних виплат спокійно їх витратити.


 

ПІДСУМКИ

 

1. Непрямі витрати на запозичення – відповідні платежі за кредитом, які включають страхові платежі та супутні витрати і виплачуються страховим компаніям, Пенсійному фонду України, податковим органам, нотаріусам, експертам-оцінювачам, рієлтерам, державним реєстраторам.

2. Страхові платежі пов’язані з необхідністю страхування при отриманні та обслуговуванні кредиту, а супутні витрати становлять обов’язкові державні податки і збори та плату за додаткові послуги при отриманні кредиту та оформленні застави.

3. Сума непрямих витрат залежить від виду кредиту та обсягу су­путніх до нього послуг. Відповідні платежі за кредитом необ­хідно розраховувати і планувати у витратах сімейного бюджету.

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 

1. Що таке непрямі витрати на запозичення?

2. Які є види непрямих витрат на запозичення?

3. Хто встановлює суми непрямих витрат на запозичення?

4. Що таке страхові платежі?

5. Які види страхових платежів є при оформленні іпотечного кредиту?

6. Що таке супутні витрати? Як вони розраховуються?

7. Як відповідні платежі включають до розрахунку вартості кредиту?

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных