Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ З КУРСОМ
Науковий підхід, застосований автором до формування змісту курсу націлений на широкий історико-культурологічний, філософсько-антропологічний, естетичний та мистецтвознавчий контексти. Програма курсу будується на принципах цілісності, наступності, системності та варіативносіт змісту. У структурі теоретичного змісту курсу робиться наголос на органічній єдності національних і загальнолюдських цінностей, послідовно проводиться ідея щодо діалектичної взаємодії історико-культурологічних. антропологічних та естетичних сутностей, акцентуються естетичні аспекти художньої діяльності. Особлива увага приділяється питанням становлення української естетики. У цьому контексті звертається увага на особистий творчий доробок діячів української науки, культури та мистецтва.

Дистанційний курс складається з двох навчальних модулів, структурованих як навчальний текст і адаптованих для самостійного вивчення. Робота з курсу передбачає, що після опанування курсом „Естетика” студенти будуть обізнані у питаннях сутності естетичного, історичного формування науки естетики як розділу філософського знання, вивчать основні естетичні категорії, специфіку їх відтворення в житті та в мистецтві, ознайомляться з найбільш відомими працями представників зарубіжної та вітчизняної естетичної думки, опанують методикою естетичного аналізу та оцінювання творів мистецтва. Отримані знання дадуть змогу кожному студенту в подальшому брати участь в дискусіях та діалогах стосовно мистецтва, вільно оперувати мистецькими фактами, аргументовано обстоювати власні погляди стосовно певних вимірів мистецького життя минулого й сучасності. Вивчення курсу „Естетика” також посприяє формуванню системи художньо-естетичних компетенцій, необхідних майбутнім фахівцям різних професійних спрямувань, зокрема: комплексу історичних, культурологічних, біографічних, естетико-мистецтвозначних знань, знань стосовно творчих досягнень діячів мистецтва різних часів та різних країн, вмінь естетичного аналізу та оцінювання творів мистецтва різних жанрів, видів, стилей, навичок оцінювання стану сучасної художньої культури та перспектив розвитку сучасного мистецтва. Студенти сформують навички толерантного ставлення до спірних естетичних думок, художніх смаків, мистецьких уподобань інших. Опанувавши курс «Естетика», студенти зможуть більш-менш вільно орієнтуватися у складних процесах теорії та практики сучасної естетики та сучасного мистецтва, аналізувати основні аспекти історичного розвитку естетичної думки, визначати якісний рівень сучасної художньої продукції, аргументовано оцінювати рівень творчої майстерності діячів сучасного мистецтва.

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОТИЖНЕВИМ ПЛАНУВАННЯМ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Назва курсу: «Естетика» (за вибором)Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных