Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Цілі і завдання вивчення розділу.
Вивчення даного розділу дозволяє Вам:

· одержати теоретичні уявлення щодо предмету естетики як науки, розділу філософського знання

· ознайомитися з історією формування поняття «естетика», визначити історичну мінливість предмету естетики та місце естетики в структурі міжпредметних звۥязків;

· володіти ключовими поняттями естетика, мистецтво, краса, почуття, естетичне пізнання, естетична свідомість

· Методичні рекомендації до вивчення теми 1.

При вивченні теми 1 слід звернути увагу на походження поняття «естетика», зۥясувати предмет і завдання науки естетики, виявити причини історичної мінливості предмету естетики, акцентувати звۥязок естетики ХХ – ХХІ століть з філософією, етикою, психологією, мистецтвознавством, визначити сучасний стан естетики як «відкритої» науки, що подовжує свій розвиток у відповідності до духовних потреб суспільства.

Вивчаючи пункт 1.1. зверніть увагу на зміст поняття «естетика». Спробуйте відповісти на питання: у чому полягає значення естетичних почуттів в житті окремої людини? У чому полягають відмінності естетичних почуттів від інших форм людської чуттєвості? В якому виді діяльності естетичні почуття набувають домінуючого значення? Для відповіді на дані запитання зверніться до підручника: Левчук Л.Т. Естетика. - К.: Изд-во ПАРАПАН, 2003. – Розд. 1, гл. 1-2.

Вивчаючи пункт 1.2. спробуйте прояснити причини історичної мінливості предмету естетики. Чи можна звۥязати питання історичної мінливості предмету естетики з субۥєктивними факторами (продукування нових ідей мислителями-естетиками або митцями)? Чи можна вважати, що історичну мінливість предмету естетики слід повۥязувати виключно із комплексом обۥєктивних причин (виникнення нових видів і жанрів мистецтва, ускладнення мови мистецтва тощо)? Для відповіді на дані запитання зверністься до підручника: Бичков В. В.. Естетика. – М.: Гардарики, 2002. – Розділ 1, гл. 1.

Вивчаючи пункт 1.3. проаналізуйте звۥязок естетики ХХ – ХХІ століть з суміжними дисциплінами. Зверніть увагу на ускладнення естетичної проблематики, що відбувалося в ХХ - ХХІ століттях. Чим можна пояснити множинність міжпредметних звۥязків естетики ХХ – ХХІ століть? Чи можна вважати, що естетична проблематика в ХХІ столітті «розчинилася» в множині суміжних наук? Чи можна вважати, що мистецтво ХХ – ХХІ століть є настільки самодостатнім, що не потребує ніякої наукової критики або наукового оцінювання з боку науковців-естетиків? Для детального опрацювання даних питань зверніться до підручника: Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ століття. – К. : Либідь, 1997. – Розд. 9.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных