Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Прочитайте і законспектуйте основні положення теми. Зверніть особливу увагу на пояснення змісту опорних понять.
Естетика( від. грец. aisthetikos - чуттєвий, здатний відчувати) – наука про загальні закони художнього освоєння та пізнання дійсності на основі почуттів, про закономірності розвитку мистецтва та роль мистецтва в житті суспільства. Естетика охоплює всю сферу людських почуттів, вивчає стосунки між людиною і світом, між людиною та іншими людьми, впливає на формування естетичної культури особистості.

Поняття естетика традиційно пов’язують із грецьким словом ейсетікос — чуттєвий, повۥязаний із людською чуттєвістю. Поняття естетика є невіддільним також від грецьких термінів: естаномай, естесі, естаноме - почуття, процес вироблення людиною власного ставлення до предмета, якісна оцінка предмету сприйняття і бажання повторити сприйняття. Усі вказані терміни охоплюються поняттями «чуттєвий», «чуттєвість» як ключовими. Крім того зазначені терміни вказують на значущість та складність історичного процесу розвитку чуттєвого ставлення до предметів оточуючого світу, орієнтують людину на дані зору, слуху як джерела інформації, наголошують на необхідності довіряти даним власних почуттів. Пізніше терміни естаномай, естесі, естаноме втратили прямий зв'язок з естетикою і відійшли на другий план. Предмет естетики почали осмислювати за допомогою більш змістовних та складних філософських понять. Такими поняттями були: "гармонія, "міра", "пропорція", "симетрія" та ін.

Естетика є філософською наукою, її предметом є два феномена: 1) естетичне як вияв чуттєвого (ціннісного) становлення людини до предметів і явищ оточуючого світу, до інших людей; 2) художня діяльність людини, що історично набувала найбільш досконалого вигляду в мистецтві. Відтак предмет естетики можна розглянути в подвійному вимірі: з одного боку, естетика є наукою про історичний розвиток чуттєвої культури людства, форм пізнання та оцінювання життєвих явищ за допомогою почуттів; з іншого, естетика функціонує як теорія мистецтва, наука про закономірності та форми художньої творчості. Обидві складові є тісно повۥязаними одна з іншою, проте є відносно самостійними. У першій складовій предмету естетики розглядаються питання природи, специфіки і творчого потенціалу естетичного, аналізуються категорії естетики як такі, що узагальнюють на теоретичному рівні процеси чуттєвого пізнання й оцінки життєвих явищ. Головними естетичними категоріями є парні категорії прекрасного і потворного, піднесеного й низького, трагічного і комічного, героїчного й драматичного. Друга складова предмету естетики вивчає походження та розвиток художньої діяльності людини, її структурну і функціональну своєрідність у порівнянні з іншими видами людської діяльності; естетика намагається розкрити творчу природу художнього таланта, людського генія, аналізує процеси виникнення видів, жанрів і стилей мистецтва.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных