Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Азақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Азақ Технология және Бизнес Университеті

 

Жеңіл өнеркәсіп технологиясы және Дизайн кафедрасы

 

 

«Композиция»

Практикалық және СОӨЖ, СӨЖ тапсырмаларына арналған

Дістемелік нұсқау

050421- Дизайн мамандығы

2-курс студенттеріне арналған

 

 

Астана-2015 ж

Практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау

Композиция» пәні бойынша

№1

Тақырыбы: «Жазық геометриялық денелерден құралған композиция»

 

Пәннің мақсаты: Композицияның негізгі ережелерімен,заңдылықтарымен танысу.

Композиция құалдары:

Пропорция, симметрия, ассимметрия, контраст, нюанс, метр, ритм, түс, тепе-теңдік, диамика, статика, масштаб, кеңістік, модуль, тектоника, көлем, стиль, акцент, фактура.

Графикалық тәсілдері:

сызықтық композиция, сызықты-дақты композиция, сызықтық –конструктивті композиция, өрнекті композиция, көлемді-кеңістікті композиция,жазықтықты композиция.

Материалдар: А4 Форматты қағаз. Қарындаш; ТМ, 2М.

Дебиеттер.

1. К.Даглдиян. Декоративная композиция. Феникс.,2008

2. Х.Арризабалага. 1000 орнаментов цветовых комбинациий.М.,2007

3. Фаворский В.А О рисунке и композиции. Фрунзе. 1966.

4. Ф.М.Пармон. Композиция костюма.- Л. Легпромбытиздат., 1985

5. Н.Н. Волков. Композиция в живописи – М, 1977

6. А.О. Бариз. Наброски и зарисовки – М, 1970

7. Н.П. Бесчатнов. «Черно – белая графика» М, 2005

8. Асанова Б., ЖаксыбергеноваА., «Рисунок и графика» Астана-2008;

 

 

№2

Тақырыбы: «Композицияда қолданылатын түстер.Түстік спектр»

 

Пәннің мақсаты: Композицияда қолданылатын түстердің негізгі заңдылықтарымен танысу.

Композициялық түстер:

Ахроматикалық, хроматикалық түстер, жылы және суық түстер,контраст, нюанс, түстердің өзара байланысы.

Графикалық тәсілдері: негізгі түстер, қосымша түстер, аралас түстер, нейтральды түстер, хамелон түстер, барылқ түстерді бір-бірімен байланыстыру.

 

Материалдар: А4 Форматты қағаз, акварель бояуы, гуаш, палитра

Дебиеттер.

1. К.Даглдиян. Декоративная композиция. Феникс.,2008

2. Х.Арризабалага. 1000 орнаментов цветовых комбинациий.М.,2007

3. Фаворский В.А О рисунке и композиции. Фрунзе. 1966.

4. Ф.М.Пармон. Композиция костюма.- Л. Легпромбытиздат., 1985

5. Н.Н. Волков. Композиция в живописи – М, 1977

6. А.О. Бариз. Наброски и зарисовки – М, 1970

7. Н.П. Бесчатнов. «Черно – белая графика» М, 2005

8. Асанова Б., ЖаксыбергеноваА., «Рисунок и графика» Астана-2008;

 

 

№3

Тақырыбы: «Кеңістік»

Пәннің мақсаты: Кеңістіктің негізгі түрлерімен танысу арқылы шығармашылық қабілетті жетілдіру.

1-Міндет. Негізгі бейнесін салу немесе таңдалған тақырыпқа көшірме.

2-Міндет. Бейнелердің түрін өзгерту, кеңістікте орналатыру.

3-Міндет. Жұмысты аяқтау.

Графикалық тәсілдері: сызықтық композиция, сызықты-дақты композиция, сызықтық –конструктивті композиция, өрнекті композиция, көлемді-кеңістікті композиция,жазықтықты композиция.

Материалдар: А4 Формат. Қарындаш, тушь, перо,түрлі түсті қаламдар акварель,гуащь, қылқалам, қағаз (акварель үшін), фломастер.

Дебиеттер.

1. К.Даглдиян. Декоративная композиция. Феникс.,2008

2. Х.Арризабалага. 1000 орнаментов цветовых комбинациий.М.,2007

3. Фаворский В.А О рисунке и композиции. Фрунзе. 1966.

4. Ф.М.Пармон. Композиция костюма.- Л. Легпромбытиздат., 1985

5. Н.Н. Волков. Композиция в живописи – М, 1977

6. А.О. Бариз. Наброски и зарисовки – М, 1970

7. Н.П. Бесчатнов. «Черно – белая графика» М, 2005

8. Асанова Б., ЖаксыбергеноваА., «Рисунок и графика» Астана-2008;

9. 1.Сокольникова.Н.М. Основы рисунка. М.,1990.

10. 3. Макарова М.Н. Перспектива: М., 2002.

 

№4

Тақырыбы: «Композицияның негізгі ережелерімен өлшем заңдылығы»

Пәннің мақсаты: Композицияның негізгі ережелерімен өлшем заңдылығымен танысу арқылы шығармашылық қабілеттерін дамыту.

1-міндет. Ою-өрнектерді композицияның негізгі заңдылықтарына бағындыру.

2-міндет. Ою-өрнектерді композицялық әдіс-тәсілдермен орындау.

3-міндет. Жұмысты аяқтау.

Графикалық тәсілдері: сызықтық композиция, сызықты-дақты композиция, сызықтық –конструктивті композиция, өрнекті композиция, көлемді-кеңістікті композиция,жазықтықты композиция.

 

Материалы:

А4. Формат. Қарындаш, тушь, перо, түрлі-түсті қаламдар.

Дебиеттер.

1. К.Даглдиян. Декоративная композиция. Феникс.,2008

2. Х.Арризабалага. 1000 орнаментов цветовых комбинациий.М.,2007

3. Фаворский В.А О рисунке и композиции. Фрунзе. 1966.

4. Ф.М.Пармон. Композиция костюма.- Л. Легпромбытиздат., 1985

5. Н.Н. Волков. Композиция в живописи – М, 1977

6. А.О. Бариз. Наброски и зарисовки – М, 1970

7. Н.П. Бесчатнов. «Черно – белая графика» М, 2005

8. Асанова Б., ЖаксыбергеноваА., «Рисунок и графика» Астана-2008;

9. 1.Сокольникова.Н.М. Основы рисунка. М.,1990.

10. 3. Макарова М.Н. Перспектива: М., 2002.

11. 1.Сокольникова.Н.М. Основы рисунка. М.,1990.

12. 3.Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. Ростов.Д: Феникс, 2001.

 

 

№5

Тақырыбы: «Симметрия, ассимметрия ұғымдары»

Пәннің мақсаты: Симметрия, ассиметрия ережелерін негізін сақтай отырып шығармашылық қабілетті жетілдіру.

1-Міндет. Негізгі бейнесін салу немесе таңдалған тақырыпқа көшірме.

2-Міндет. Бейнелердің түрін өзгерту, кеңістікте орналатыру.

3-Міндет. Жұмысты аяқтау.

Графикалық тәсілдері: сызықтық композиция, сызықты-дақты композиция, сызықтық –конструктивті композиция, өрнекті композиция, көлемді-кеңістікті композиция,жазықтықты композиция.

Материалдар: А4 Формат. Қарындаш, тушь, перо,түрлі түсті қаламдар акварель,гуащь, қылқалам, қағаз (акварель үшін), фломастер.

Дебиеттер.

1. К.Даглдиян. Декоративная композиция. Феникс.,2008

2. Х.Арризабалага. 1000 орнаментов цветовых комбинациий.М.,2007

3. Фаворский В.А О рисунке и композиции. Фрунзе. 1966.

4. Ф.М.Пармон. Композиция костюма.- Л. Легпромбытиздат., 1985

5. Н.Н. Волков. Композиция в живописи – М, 1977

6. А.О. Бариз. Наброски и зарисовки – М, 1970

7. Н.П. Бесчатнов. «Черно – белая графика» М, 2005

8. Асанова Б., ЖаксыбергеноваА., «Рисунок и графика» Астана-2008;

9. 1.Сокольникова.Н.М. Основы рисунка. М.,1990.

10. 3. Макарова М.Н. Перспектива: М., 2002.

№6

Тақырыбы: «Модуль, Модульдік»

 

Пәннің мақсаты: Модульдің әдіс-тәсілдерімен, негізгі графикалық тәсілдерімен танысу.

Композициялық құралдар:

Пропорция, симметрия, ассимметрия, контраст, нюанс, метр, ритм, түс, тепе-теңдік, диамика, статика, масштаб, кеңістік, модуль, тектоника, көлем, стиль, акцент, фактура.

Графикалық тәсілдері:

сызықтық композиция, сызықты-дақты композиция, сызықтық –конструктивті композиция, өрнекті композиция, көлемді-кеңістікті композиция,жазықтықты композиция.

Материалдар: А4 Форматты қағаз. Қарындаш; ТМ, 2М.

Дебиеттер.

1. К.Даглдиян. Декоративная композиция. Феникс.,2008

2. Х.Арризабалага. 1000 орнаментов цветовых комбинациий.М.,2007

3. Фаворский В.А О рисунке и композиции. Фрунзе. 1966.

4. Ф.М.Пармон. Композиция костюма.- Л. Легпромбытиздат., 1985

5. Н.Н. Волков. Композиция в живописи – М, 1977

6. А.О. Бариз. Наброски и зарисовки – М, 1970

7. Н.П. Бесчатнов. «Черно – белая графика» М, 2005

8. Асанова Б., ЖаксыбергеноваА., «Рисунок и графика» Астана-2008;

 

 

№7

Тақырыбы: «Тектоника»

 

Пәннің мақсаты: Пішін және материал туралы түсінік оларды пайдалану жолдары.

Композициялық құралдар:

Пропорция, симметрия, ассимметрия, контраст, нюанс, метр, ритм, түс, тепе-теңдік, диамика, статика, масштаб, кеңістік, модуль, тектоника, көлем, стиль, акцент, фактура.

Графикалық тәсілдері:

сызықтық композиция, сызықты-дақты композиция, сызықтық –конструктивті композиция, өрнекті композиция, көлемді-кеңістікті композиция,жазықтықты композиция.

Материалдар: А4 Форматты қағаз. Қарындаш; ТМ, 2М.

Дебиеттер.

1. К.Даглдиян. Декоративная композиция. Феникс.,2008

2. Х.Арризабалага. 1000 орнаментов цветовых комбинациий.М.,2007

3. Фаворский В.А О рисунке и композиции. Фрунзе. 1966.

4. Ф.М.Пармон. Композиция костюма.- Л. Легпромбытиздат., 1985

5. Н.Н. Волков. Композиция в живописи – М, 1977

6. А.О. Бариз. Наброски и зарисовки – М, 1970

7. Н.П. Бесчатнов. «Черно – белая графика» М, 2005

8. Асанова Б., ЖаксыбергеноваА., «Рисунок и графика» Астана-2008;

 

 

№8

Тақырыбы: «Көлем»

 

Пәннің мақсаты: Пішін және көлем туралы түсінік оларды пайдалану, үйлестіру.

Композициялық құралдар:

Пропорция, симметрия, ассимметрия, контраст, нюанс, метр, ритм, түс, тепе-теңдік, диамика, статика, масштаб, кеңістік, модуль, тектоника, көлем, стиль, акцент, фактура.

Графикалық тәсілдері:

сызықтық композиция, сызықты-дақты композиция, сызықтық –конструктивті композиция, өрнекті композиция, көлемді-кеңістікті композиция,жазықтықты композиция.

Материалдар: А4 Форматты қағаз. Қарындаш; ТМ, 2М.

Дебиеттер.

1. К.Даглдиян. Декоративная композиция. Феникс.,2008

2. Х.Арризабалага. 1000 орнаментов цветовых комбинациий.М.,2007

3. Фаворский В.А О рисунке и композиции. Фрунзе. 1966.

4. Ф.М.Пармон. Композиция костюма.- Л. Легпромбытиздат., 1985

5. Н.Н. Волков. Композиция в живописи – М, 1977

6. А.О. Бариз. Наброски и зарисовки – М, 1970

7. Н.П. Бесчатнов. «Черно – белая графика» М, 2005

8. Асанова Б., ЖаксыбергеноваА., «Рисунок и графика» Астана-2008;

 

 

№9

Тақырыбы: «Уақыт»

 

Пәннің мақсат:Уақытты пайдалану арқылы шығармашылық жұмысты жетілдіру..

Композициялық құралдар:

Пропорция, симметрия, ассимметрия, контраст, нюанс, метр, ритм, түс, тепе-теңдік, диамика, статика, масштаб, кеңістік, модуль, тектоника, көлем, стиль, акцент, фактура.

Графикалық тәсілдері: сызықтық композиция, сызықты-дақты композиция, сызықтық –конструктивті композиция, өрнекті композиция, көлемді-кеңістікті композиция,жазықтықты композиция.

Материалдар: А4 Форматты қағаз. Қарындаш; ТМ, 2М.

Дебиеттер.

1. К.Даглдиян. Декоративная композиция. Феникс.,2008

2. Х.Арризабалага. 1000 орнаментов цветовых комбинациий.М.,2007

3. Фаворский В.А О рисунке и композиции. Фрунзе. 1966.

4. Ф.М.Пармон. Композиция костюма.- Л. Легпромбытиздат., 1985

5. Н.Н. Волков. Композиция в живописи – М, 1977

6. А.О. Бариз. Наброски и зарисовки – М, 1970

7. Н.П. Бесчатнов. «Черно – белая графика» М, 2005

8. Асанова Б., ЖаксыбергеноваА., «Рисунок и графика» Астана-2008;

 

 

№10

Тақырыбы: «Стиль»


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных