Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Для дефектування деталей за геометричними параметрами
використовують методи:

1) органолептичні;

+2) інструментальні;

3) магнітні;

4) всі перелічені.

 

137. Трактор Т-150 для капітального ремонту транспортують:

1) своїм ходом;

2) буксиром;

+3) трейлером;

4) всіма переліченими способами.

 

138. Органічними розчинами краще видаляти забруднення:

+1) бітумні;

2) нагар;

3) накип;

4) всі перелічені.

 

139. Кислотні розчини доцільно використовувати для очищення деталей:

+1) з чорних сплавів;

2) з кольорових сплавів;

3) пластмасових;

4) гумових.

 

140. Синтетичні мийні засоби використовують для очищення деталей:

1) сталевих;

2) чавунних;

3) з кольорових сплавів;

+4) всіх перелічених.

Блок 3

Комплектування деталей, cкладання агрегатiв і машин

та їх випробування. Фарбування машин, матеріали

і устаткування

 

1. Позначення вказані на поршні:

1) висота;

+2) діаметр і вага (маса);

3) номер циліндра;

4) всі перераховані варіанти.

 

2. Що не можна розкомплектовувати?

1) шатун і палець;

2) шатун і поршень;

+3) шатун і кришку;

4) всі перераховані варіанти.

 

3. Під яким кутом розміщують замки компресійних кілець дизельних

двигунів?

1) 180о;

2) 160о;

+3) 120о;

4) всі перераховані варіанти.

 

4. Що підігрівається перед запресуванням пальця у поршень?

1) палець;

+2) поршень;

3) палець і поршень разом;

4) всі перераховані варіанти.

 

5. З якого матеріалу виготовляється втулка верхньої головки шатуна?

1) бронза;

2) сталь;

+3) латунь;

4) всі перераховані варіанти.

 

6. За якими параметрами підбираються поршні?

1) по масі;

2) по діаметру;

+3) по масі та діаметру;

4) по якості виготовлення.

 

7. Сушіння лакофарбового покриття, що здійснюється інфрачервоним

промінням, називається:

1) конвекційним;

+2) терморадіаціонним;

3) природним;

4) швидкісним.

 

8. Спосіб, яким прийнято оцінювати якість зачеплення конічної пари

шестерень:

1) вимір бокового зазору в місці зачеплення;

+2) зняття відбитка фарби на зубах пари шестерень;

3) вимір величини зносу зубів шестерень за товщиною;

4) всі перераховані варіанти.

 

9. До основних видів готових лакофарбових матеріалів належать:

+1) шпатлівка і емаль;

2) пігмент.

3) пластифікатор;

4) каніфоль.

 

10. Основні вимоги, яких слід дотримуватися під час складання

різьбових з’єднань у процесі капітального ремонту двигунів:

+1) послідовність затягування гайок (болтів);

2) коректування;

3) балансування;

4) встановлення положень за мітками.

 

11. Балансування застосовують для:

1) покращення ергономічних властивостей деталей;

+2) зменшення дисбалансу;

3) відновлення втомної міцності відновлених деталей;

4) встановлення рівня придатності до подальшої експлуатації машин.

 

12. До лакофарбових матеріалів входять такі компоненти:

+1) пігменти та пластифікатори;

2) модулятори;

3) медіатори;

4) кислоти.

 

13. Виберіть методи нанесення лакофарбових матеріалів:

1) гальванічний спосіб;

+2) безповітряне розпилення;

3) ультразвукове розпилення;

4) натирання.

 

14. Якого значення не повинна перевищувати температура нагрівання

деталі під час складання спряжень з натягами?

1) 300°С;

+2) 500°С;

3) 750°С;

4) не має значення.

 

15. Деталі, що підлягають динамічному балансуванню:

+1) деталі з великою довжиною і невеликим діаметром;

2) деталі з малою довжиною і великим діаметром;

3) будь-які деталі;

4) всі перераховані варіанти.

 

16. Чим і як проводять зняття підшипників з вала?

1) ударними інструментами, докладаючи зусилля до внутрішнього кільця

підшипника;

+2) за допомогою знімачів, пристроїв і пресів, докладаючи зусилля до

внутрішнього кільця підшипника;

3) за допомогою знімачів, пристроїв і пресів, докладаючи зусилля до

зовнішнього кільця підшипника;

4) всі перераховані варіанти.

 

17. Спосіб монтажу підшипників кочення, який можна вважати

переважаючим з позиції отримання найбільшого його ресурсу:

+1) за допомогою спеціальних оправок і гвинтового пресу;

2) із застосуванням анаеробних композицій;

3) із застосуванням попереднього підігріву;

4) всі перераховані варіанти.

 

18. Температура, до якої слід нагрівати підшипник кочення перед його

напресуванням на шийку вала:

1) 200… 300°C;

2) 140… 200°C;

+3) 90… 120°C;

4) не має значення.

 

19. За якими параметрами проводиться комплектування поршнів для

двигунів внутрішнього згоряння?

1) за селективним розміром юбки поршня;

2) за селективним розміром юбки поршня і по масі;

3) за масою;

+4) за селективними розмірами юбки поршня, розмірами отворів

у бобишках та за вагою.

 

20. Балансування колінчастого вала після відновлення проводять:

+1) разом з маховиком та муфтою зчеплення;

2) без маховика та шестерень;

3) разом з маховиком;

4) не проводять.

21. Яким способом балансують колеса легкових автомобілів

і автобусів після їх ремонту?

+1) динамічним;

2) статичним;

3) не балансують;

4) автоматичним.

 

22. В якому місці обода диска кріплять тягарці для статичного

балансування коліс?

+1) в зоні дисбалансу;

2) з обох сторін колеса діаметрально протилежно;

3) рівномірно по всьому колу;

4) всі перераховані варіанти.

 

23. В якому місці обода диска кріплять тягарці для динамічного

балансування коліс?

1) з однієї сторони;

+2) з обох сторін;

3) рівномірно по всьому колу;

4) всі перераховані варіанти.

 

24. За якими критеріями не підбирають комплект поршні-гільзи для

збирання двигуна?

+1) однієї розмірної групи;

+2) зазором між гільзою і поршнем;

+3) допустимою різницею по вазі;

4) висотою канавки під кільце.

 

25. Для перевірки зазору в замку поршневих кілець потрібно:

1) виміряти довжину кільця і довжину отвору циліндру;

2) перевірити пружність поршневих кілець;

+3) вставити поршневе кільце в гільзу;

4) всі перераховані варіанти.

 

26. Чому висота циліндричної частини тарілки клапана обмежена

висотою?

+1) гостра кромка клапана матиме високу температуру та може

прогоріти;

2) збільшиться об'єм камери згорання;

3) погана герметичність клапана;

4) зруйнована база під час шліфування.

 

27. Пари деталей, що комплектують селективним способом:

1) гайки та різьби валів;

2) кришки шатунів із шатунами;

3) деталі плунжерних пар паливного насоса;

+4) поршні з циліндрами.

 

28. Як підбираються плунжерні пари в комплект на один насос?

1) за замірами зазору між втулкою і плунжером;

2) відповідно до правил взаємозамінності: будь-які плунжерні пари;

+3) за гідрощільністю з однієї групи;

4) за гідрощільністю з двох сусідніх груп.

 

29. Як проводиться комплектування циліндро-поршневої групи?

+1) за ремонтними розмірами і розмірними групами;

2) за ступенем зносу гільз циліндрів і поршнів;

3) за ремонтними розмірами і масою деталей;

4) всі перераховані варіанти.

 

30. За якою ознакою підбирають поршневі пальці до поршнів?

1) за результатами вимірювання розмірів;

2) за нанесеними на деталях розмірами;

+3) за кольором нанесеної фарби;

4) за зусиллям запресування пальця через отвір.

 

31. Пари деталей, що комплектують селективним способом: повтор 27

1) гайки та різьби валів;

2) кришки шатунів із шатунами;

+3) поршневі пальці з поршнями;

4) деталі шестеренних насосів.

 

32. Яким чином позначають розмірні групи поршневих пальців

і отворів у бобишках поршнів?

1) нанесенням дійсних розмірів;

+2.) штампом;

3) фарбою;

4) не позначаються.

 

33. Послідовність видів обкатування автотракторних двигунів після

ремонту:

+1) холодне обкатування, гаряче без навантаження, холодне

з навантаженням, гаряче під навантаженням;

2) гаряче під навантаженням, холодне з навантаженням, гаряче

без навантаження, холодне обкатування;

3) гаряче без навантаження, холодне обкатування, холодне

з навантаженням, гаряче під навантаженням;

4) всі перераховані варіанти.

 

 

34. Побудувати технологічний маршрут фарбування виробів:

1) шпатлювання, сушіння покриття, контроль покриття, нанесення фарби,

очищення, ґрунтування;

+2) очищення, ґрунтування, шпатлювання, нанесення фарби, сушіння

покриття, контроль покриття;

3) очищення, шпатлювання, ґрунтування, нанесення фарби, контроль

покриття, сушіння покриття;

4) довільний порядок виконання робіт.

 

35. Речовини, що не входять до складу фарбувальних матеріалів:

1) плівкоутворювачі;

2) пігменти;

3) розчинники;

+4) смоли.

 

36. Динамічним балансуванням врівноважують:

1) сили;

+2) моменти;

3) опір;

4) всі перераховані варіанти.

 

37. У процесі проведення комплектувальних робіт не проводять:

+1) накопичення;

+2) розкладку;

+3) розбивку;

4) розмітку.

 

38. Технологічні процеси, що притаманні тільки ремонтному

виробництву:

1) фарбування;

2) складання;

3) обкатування;

+4) розбирання.

 

39. Позначення, що вказані на поршні:

1) висота;

+2) діаметр і вага;

3) номер циліндра;

4) всі перераховані варіанти.

 

40. Шліфувальні круги балансують:

1) вистукуванням;

2) прикріпленням тягарців;

+3) переміщенням тягарців по діаметру кріплення круга;

4) алмазним олівцем.

41. Під час ремонту за масою комплектують:

+1) поршні;

2) компресійні кільця;

3) гільзи;

4) маслоз’ємні кільця.

 

42. Що не можна розкомплектовувати?

1) шатун і палець;

2) шатун і поршень;

+3) шатун і кришку;

4) всі перераховані варіанти.

 

43. Найбільш розповсюджений метод нанесення лакофарбових

матеріалів під час ремонту машин:

1) безповітряне фарбування;

+2) повітряне розпилення;

3) метод струменевого обливання;

4) фарбування в електростатичному полі.

 

44. Що підігрівається перед запресуванням пальця у поршень?

1) палець;

+2) поршень;

3) палець і поршень разом;

4) всі перераховані варіанти.

 

45. Чим перевіряють щільність прилягання клапана до гнізда?

1) щупом;

2) кінцевими мірами;

+3) пневматичним пристроєм;

4) візуально.

 

46. Повне припрацювання поверхонь тертя настає через:

1) дві години;

2) шість годин;

+3) шістдесят годин;

4) 120 годин.

 

47. Сушіння лакофарбового покриття, що здійснюється інфрачервоним

промінням, називається:

1) конвекційне;

+2) терморадіаційне;

3) природне;

4) швидкісне.

 

 

48. Розшифрування позначення лакофарбових матеріалів “ЭП”:

1) олійні;

2) акрилові;

+3) епоксидні;

4) пентафталеві.

 

49. Розшифрування позначення лакофарбових матеріалів “ПФ”:

1) полівінілацетантні;

2) епоксидні;

3) гліфталеві;

+4) пентафталеві.

 

50. До лакофарбових ремонтних матеріалів, що використовуються

в ремонтному виробництві належать:

1) фарби;

2) лаки;

3) емалі;

+4) всі перераховані варіанти;

 

51. Комплектування – це:

1) підготовча операція до ремонту агрегатів і вузлів;

+2) підготовча операція до складання агрегатів і вузлів;

3) підготовча операція до відновлення агрегатів і вузлів;

4) підготовча операція до випуску агрегатів і вузлів.

 

52. Основні вимоги, яких слід дотримуватися під час складання

різьбових з’єднань у процесі ремонту двигунів:

+1) послідовність затягування гайок (болтів);

2) встановлення положень за мітками;

3) балансування;

4) дорнування.

 

53. В ремонтних майстернях проводять сушіння пофарбованих машин

методами:

1) терморадіаційними;

2) конвекційними;

3) термічними;

+4) всіма переліченими.

 

54. У разі заміни шпильок головки блоку, вони комплектуються за:

1) розмірами;

2) масою;

3) розмірами і масою;

+4) не комплектують.

 

55. У господарствах слід проводити припрацювання машин:

1) початкове;

2) основне;

+3) повне;

4) не проводити.

 

56. Основою фарб є:

+1) оліфи;

2) лаки;

3) полімери;

4) рідке скло.

 

57. У процесі ремонту поршні комплектують за:

1) розмірами;

2) вагою;

+3) розмірами і вагою;

4) не комплектують.

 

58. Основне припрацювання поверхонь тертя настає через:

1) 0,5 годин;

2) одну годину;

+3) три години;

4) дванадцять годин.

 

59. Під час складання відремонтовані колінчасті вали балансують:

1) статично;

+2) динамічно;

3) статично і динамічно;

4) не балансують.

 

60. Підготовка поверхонь для фарбування включає:

1) очищення;

2) обезжирювання;

3) ґрунтування;

+4) всі перераховані варіанти.

 

61. Повне припрацювання робочих поверхонь машин проводять:

1) на машинобудівному заводі;

2) у ремонтній майстерні;

+3) в господарстві;

4) не проводять.

 

62. Емалі є суміші фарбових матеріалів на основі:

1) оліф;

+2) лаків;

3) рідкого скла;

4) водних емульсій.

 

63. Під час ремонту за якістю функціонування комплектують:

1) різьбові пари;

+2) зубчасті пари;

3) підшипники;

4) манжети.

 

64. Під час ремонту гільзи циліндрів дизелів комплектують за:

+1) розмірами;

2) масою;

3) розмірами і масою;

4) не комплектують.

 

65. Основним обладнанням дільниці обкатування двигунів внутрішнього

згоряння є:

+1) стенди;

2) прилади;

3) шафи;

4) все перелічене.

 

66. Статично балансують під час ремонту:

1) вали;

2) шестерні;

+3) маховики;

4) всі перераховані варіанти;

 

67. За допомогою фарби перевіряють якість складання з'єднань:

1) циліндричних;

+2) конічних;

3) шліцьових;

4) ланцюгових.

 

68. Динамічно балансують вали:

1) шліцьові;

2) кулачкові;

+3) колінчасті;

4) ступінчасті.

 

69. Ґрунтування поверхонь перед фарбуванням проводять:

1) після очищення та знежирювання;

2) після знежирювання;

+3) після шпаклювання;

4) не проводять.

70. Під час ремонту за вагою комплектують деталі:

1) жиклери карбюраторів;

+2) жиклери центрифуг;

3) гайки;

4) штифти.

 


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

"Відновлення деталей під час ремонту машин"

Блок 4

Класифiкацiя способів і методи відновлЕння спряженНЯ.

Ручне та механізоване зварювання і наплавлення (газополуменеве і електродугове) пІД ЧАС відновЛеннЯ деталей. Спеціальні види наплавлення, зварювання

та нанесення покриття.

 

1. До методів усунення дефектів і пошкоджень відносять:

1) органолептичний;

2) інструментальний;

+3) установлення додаткової деталі;

4) графоаналітичний.

 

2. Метод ремонтних розмірів передбачає:

+1) механічну обробку деталі;

2) установлення додаткової деталі;

3) нанесення полімерного покриття;

4) електрошлакове наплавлення.

 

3. Метод відновлення регулюванням передбачає:

1) відновлення першопочаткової посадки спряження;

2) відновлення жорсткості з’єднання деталей;

3) слюсарно-механічну обробку базової деталі;

+4) установлення додаткових елементів.

 

4. Розточування гільз циліндрів відносять до методу ремонту:

+1) ремонтних розмірів;

2) установлення додаткової деталі;

3) нанесення компенсуючого шару;

4) регулювання положення агрегату.

 

5. Регулювання використовують для:

1) відновлення першопочаткового натягу в з’єднанні;

2) можливості встановлення рухомих компенсаторів;

3) як попередню операцію перед установленням додаткової деталі;

+4) відновлення положення агрегату.

 

6. Жорсткість у з’єднанні відновлюють:

+1) заміною зношених кріпильних деталей;

2) застосуванням полімерних матеріалів;

3) наплавленням поверхонь прилеглих базових поверхонь;

4) заміною зношених нерухомих компенсаторів.

 

7. Внутрішні посадочні поверхні шестерень відновлюють способом:

1) заливання рідким металом;

2) установленням втулки відповідного профілю;

+3) осадкою після наплавлення;

4) електроіндукційним наплавленням.

 

8. Розкочування скрутних втулок застосовують для:

1) відновлення шліцьових валів;

2) гільз циліндрів внутрішнього згорання;

3) внутрішніх посадочних поверхонь отворів деталей діаметром до 50 мм;

+4) внутрішніх посадочних поверхонь отворів деталей діаметром більше

50 мм.

 

9. Додаткові деталі фіксують за допомогою:

+1) натягу;

2) індукційного зварювання;

3) заливанням рідким металом;

4) електрошлаковим наплавленням.

 

10. Фігурні вставки-стяжки застосовують у разі:

+1) усунення тріщин у чавунних деталях;

2) герметизації усунених тріщин;

3) відновлення геометрії зруйнованих деталей;

4) усунення пошкоджень розподільчих валів.

 

11. Тріщини в корпусних деталях усувають за допомогою:

1) пластичного деформування;

+2) установлення додаткових деталей;

3) електролітичним способом;

4) зварюванням тертям.

 

12. Клеєварне з’єднання виконують:

1) електродуговим способом;

+2) електроконтактним способом;

3) газопресовим зварюванням;

4) електрошлаковим зварюванням.

 

13. Різь у корпусних чавунних деталях ефективно відновлювати:

1) електродуговим зварюванням;

2) газовим зварюванням;

+3) установленням спіральних вставок;

4) використанням полімерних матеріалів.

 

14. До чого призводить зміщення коливань електродів за фазою

на 180° за двоелектродного вібродугового наплавлення?

+1) збільшення тривалості горіння дуги і продуктивності наплавлення;

2) нестабільності процесу горіння дуги і зменшення продуктивності

наплавлення;

3) зменшення тривалості горіння дуги;

4) не впливає на процес.

 

15. Поверхні деталей, що відновлюють обтисканням:

+1) внутрішні;

2) зовнішні;

3) профільні;

4) всі перераховані варіанти.

 

16. Поверхні деталей, що відновлюють роздаванням:

+1) зовнішні;

2) внутрішні;

3) профільні;

4) всі перераховані варіанти.

 

17. За рахунок чого відбувається компенсація довжини деталі під час

витягування?

+1) поперечного перерізу;

2) маси деталі;

3) міцності;

4) всі перераховані варіанти.

 

18. Чим обтискання відрізняється від роздавання?

+1) напрямком докладеної сили та деформації;

2) якістю обробки;

3) вартістю процесу;

4) всі перераховані варіанти.

 

19. Які припої мають температуру плавлення до 400°С?

+1) м'які;

2) тверді;

3) комбіновані;

4) всі перераховані варіанти.

 

20. Яка температура плавлення твердих припоїв?

+1) більше 550°С;

2) менше 400°С;

3) 250°С;

4) не встановлюється.

 

21. Для чого призначені флюси під час паяння?

+1) захисту поверхні основного металу і припою від окиснення, розчинення

і видалення окисної плівки, поліпшення умов змочування поверхні деталі

припоєм;

2) досягнення високої якості та міцності з паяних деталей;

3) захисту поверхні основного металу від окиснення, поліпшення умов

змочування поверхні деталі припоєм;

4) всі перераховані варіанти.

 

22. Температура плавлення припою відносно температури плавлення

металу деталі повинна бути:

+1) нижчою;

2) вищою;

3) одноковою;

4) довільною.

 

23. Групи, на які ділять припої залежно від їх призначення та умов

роботи:

+1) м’які та тверді;

2) керамічні та плавлені;

3) міцні та пластичні;

4) всі перераховані варіанти.

 

24. Маркування, які мають найпоширеніші легкоплавкі припої

на основі свинцю:

+1) ПОС-30, ПОС-61;

2) ПМЦ-36, ПМЦ-54;

3) ПСр-12, ПСр-45;

4) всі перераховані варіанти.

 

25. Припої, які застосовують для паяння алюмінію?

+1) 35А;

2) ПОС-50;

3) ПМЦ-36;

4) всі перераховані варіанти.

 

26. Засоби, якими переважно забезпечують розплавлення м’яких

припоїв:

+1) паяльниками;

2) муфельними печами;

3) газовими пальниками;

4) всі перераховані варіанти.

 

27. Розрізняють такі види термомеханічної обробки:

+1) високотемпературну і низькотемпературну;

2) з підігрівом та без підігріву;

3) дифузійну та екзотермічну;

4) всі перераховані варіанти.

28. У результаті термомеханічної обробки та перетворення аустеніту

утворюється мартенсит з такими особливими властивостями:

1) з високою пластичністю;

+2) з високою міцністю;

3) з високою чистотою від домішок;

4) всі перераховані варіанти.

 

29. Вплив термомеханічної обробки поверхонь деталей на стійкість

проти зношування:

1) виключає зношування;

2) зменшує;

3) не впливає;

+4) підвищує.

 

30. Електромеханічна обробка являє собою різновид:

+1) високотемпературної механічної обробки;

2) низькотемпературної механічної обробки;

3) наплавлення;

4) всі перераховані варіанти.

 

31. Основна причина тепловиділення в контакті (інструмент – деталь)

під час електромеханічної обробки:

+1) підвищений опір через нещільність стикання контактуючих поверхонь;

2) вихрові токи в об’ємі деталі;

3) додатковий підігрів під час плавлення нанесеної екзотермічної суміші;

4) всі перераховані варіанти.

 

32. Сила струму, що використовується під час електромеханічної

обробки нерухомих посадок сталевих деталей:

1) до 100 А;

2) 150…300 А;

3) 650…730 А;

+4) 450 …600 А.

 

33. До яких процесів обробки відноситься електроерозійний спосіб?

+1) електрофізичних процесів;

2) електромеханічних процесів;

3) газотермічних процесів;

4) всі перераховані варіанти.

 

34. Під час електроерозійної обробки деталь є:

1) не має значення;

2) катодом;

+3) анодом;

4) пентодом.

35. Струм, яким користуються під час використання грубих режимів

електроерозійної обробки:

+1) понад 10 А;

2) понад 100 А;

3) від 1 до 9 А;

4) до 100 А.

 

36. Якому впливу піддається деталь під час анодно-механічної

обробки?

+1) комбінованому електрохімічному, електротермічному і механічному;

2) електрохімічному;

3) комбінованому електрохімічному і електротермічному;

4) всі перераховані варіанти.

 

37. Параметр, який гарантує перекриття попереднього валика

наступним під час наплавлення:

1) виліт електроду;

+2) крок наплавлення;

3) товщина наплавлення;

4) всі перераховані варіанти.

 

38. Параметри наплавлення, від яких залежить форма валика:

1) кінематичні;

2) електричні;

+3) електричні і кінематичні;

4) статичні.

 

39. Для чого виконують зміщення електрода із зеніту під час

наплавлення тіл обертання?

+1) щоб уникнути стікання розплавленого металу з поверхні деталі;

2) щоб уникнути небажаної товщини наплавленого шару;

3) для запобігання перевитратам електроенергії;

4) всі перераховані варіанти.

 

40. Вкажіть в якому пункті перераховані всі основні технологічні

параметри режимів механізованого наплавлення деталей:

+1) напруга електричної дуги, сила струму, швидкість подачі електродного

дроту і наплавлення, крок наплавлення, зміщення електроду із зеніту,

виліт електроду;

2) сила струму, напруга, полярність (пряма чи зворотна);

3) індуктивність, сила струму, напруга, полярність (пряма чи зворотна);

4) жодному.

 

41. Вказати вихідні дані для розрахунку технологічних параметрів

режиму наплавлення:

1) крок наплавлення, швидкість наплавлення;

2) зовнішня і динамічна характеристики джерела живлення;

+3) номінальний діаметр деталі, діаметр електродного дроту, величина

зносу деталі;

4) всі перераховані варіанти.

 

42. Яка з відповідей характеризує суть процесу наплавлення під

шаром флюсу?

1) присадний матеріал розплавляється за рахунок тепла, яке виділяється

під час проходження струму через розплавлений електропровідний шлак

від електрода до деталі;

+2) між електродним дротом і деталлю виникає електрична дуга та у її зону надходить гранульований флюс, частково розплавляється і утворює на поверхні оболонку, яка захищає зону від окиснювання;

3) у нанесенні покриттів на поверхню деталей різної конфігурації за

допомогою високотемпературного швидкісного струменя, який містить

частинки порошку, що осаджується на поверхні оброблюваної деталі під

час зіткнення;

4) всі перераховані варіанти.

 

43. Яка з відповідей характеризує суть процесу наплавлення

у середовищі захисних газів?

1) між електродним дротом і деталлю виникає електрична дуга. У її зону

надходить гранульований флюс, частково розплавляється і утворює на

поверхні оболонку, яка захищає зону від окиснювання;

2) присадний матеріал розплавляється за рахунок тепла, яке виділяється

під час проходження струму через розплавлений електропровідний шлак

від електрода до деталі;

+3) електродний дріт подається в зону горіння дуги з постійною швидкістю,

при цьому розплавлений метал захищається від дії кисню, азоту, повітря

струменем захисного газу, який витісняє повітря із зони;

4) всі перераховані варіанти.

 

44. Яка з відповідей характеризує суть процесу наплавлення

вібродуговим методом?

+1) кінець електрода здійснює коливальні рухи у площині, перпендикулярній

площині наплавлення, а наплавлений шар охолоджується струменем

рідини;

2) у нанесенні покриттів на поверхню деталей різної конфігурації за

допомогою високотемпературного швидкісного струменя, який містить

частинки порошку, що осаджується на поверхні оброблюваної деталі під

час зіткнення;

3) електродний дріт подається в зону горіння дуги з постійною швидкістю,

при цьому розплавлений метал захищається від дії кисню, азоту, повітря

струменем захисного газу, який витісняє повітря із зони;

4) всі перераховані варіанти.

 

45. Для чого матеріал дроту для наплавлення містить кремній

і марганець?

1) для покращення фізико-механічних властивостей наплавленого шару;

2) компенсування елементів, вигорання яких відбулося в процесі наплавлення;

+3) розкислювання наплавленого металу і видалення окислів із зварювальної

ванни;

4) всі перераховані варіанти.

 

46. Основні переваги способу наплавлення в середовищі захисних газів

порівняно з наплавленням під шаром флюсу:

+1) відсутність шлакової скорини, можливість наплавлення малого діаметру,

низька вартість робіт;

2) можливість отримання наплавленого шару з високими фізико-механічними

властивостями;

3) утворення наплавленого шару значної товщини;

4) всі перераховані варіанти.

 

47. Скільки періодів у кожному циклі вібродугового наплавлення?

1) один;

+2) три;

3) чотири;

4) шість.

 

48. На які види розподіляють флюси?

1) керамічні та неплавлені;

+2) плавлені та керамічні;

3) тільки плавлені;

4) технічні.

 

49. Які способи зварювання використовують для відновлення деталей

з алюмінію та їх сплавів?

+1) аргонове та газове;

2) вібродугове, під шаром флюсу;

3) в середовищі вуглекислого газу;

4) всі перераховані варіанти.

 

50. Як підготовлюють поверхні деталей з алюмінію та його сплавів

перед їх зварюванням?

+1) знежиренням металу та видаленням з його поверхні плівки окису

алюмінію;

2) видаленням іржі та промиванням водою;

3) вапнуванням;

4) всі перераховані варіанти.

51. Середовище, що використовують як захисне під час зварювальних

робіт у разі ремонту кузовів і кабін:

+1) вуглекислий газ CO2;

2) пропан;

3) флюси;

4) всі перераховані варіанти.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных