Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Сұрақ БПП ( біртұтас педагоикалық процесс) құрылымы және оның заңдылықтары
БПП бұл-пед.процесс оқушылардың бірлескен ұстаздардың қатысуымен және басшылығымен жүзеге асатын іс-әрекеті, ол әлеуметтік тәжірибені меңгеруге және әрбір оқушы тұлғасын қалыптастыруға бағытталған, дамуға және өзін еңбекте және қоғамдық өмірде жүзеге асыруға дайын. Бұл анықтамадан пед.процесс оқу және оқудан тыс аймақтарының бірліктігінің қажеттігі туады, ал ол оқушылар үшін тұлға қалыптасуының басты жағдайы боладыжәне сол процечтің өзінің біртұтастығын көрсетеді.

БПП қасиеттері:

-пед.процесс әлеуметті, оның өмір сүруі, қызмет істеуі оған қатысушылардың арасвндағы іс-әрекеттерімен алмасуымен анықталады.

-ынтымақтастық оқушы (тек қана ұстаздармен ғана емес,мұғалімдермен, бірөбірімен де) үшін әр түрлі іс-әрекеттердің тәсілдерін тезірек меңгерудің, яғни пед.процестегі ісөәрекет субьектісінің қалыптасуының жағдайы болады.

-«ұстаздар-оқушылар» жүйесінің біртұтастығы пед.процесс ішігдегі әр түрлі деңгейдег» жүйелердің өзара әрекеттері барысындағы мақсат пен нәтижелердің бірлігімен анықталады.

-пед.процестің негізгі интегративтік қасиетін әр түрлі тектегілердің бірлігі деп есептеу керек, ондағы үздіксіз өзара қиылыстағы жүйелердің оқушылар тұлғасының қалыптасуына әсері іс-әрекет субьектілерінің (ұстаздар мен оқушылар) қайта құру белсенділігімен анықталады.

Педагогикалық процестің заңдылықтары дегеніміз «ұстаздар-оқушылар». Негізгі заңдылықтары:

- оқу орнының педагогикалық процесі қоғамының әлеуметтік-экономикалық қажеттілігіне сай болады.

-педагогикалық процестің мақсаты, бағыттылығы қоғамның мақсаты көрсетеді, ол әлеуметтік апсырыс ретінде, білім беру заңдары арқылы талап етіледі.

- пед.процесс екі жақты процесс, ол ұстаздармен оқушылардың өзара тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің әрекетімен байланысты, міндетті түрдегі екі жақты іс-әрекет.

-оқушылардың творчестволық белсенділігі мұғалімнің мұқият ойластырған және ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі.

-пед.процестің қызметі оның жасалуымен ұйымдастырудың оқушылар коллективі, сонымен қатар жеке оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуіне байланысты.

-пед.процесс бөліктерінің мағынасы, маңыздылығы әр түрлі, олардың бір –біріне бағыныштылығы мен бір-біріне әсері бар.

-пед.процесс бір қас қағым сәттік емес, ұзақ мерзімге, уақытқа бағытталған.

БПП кұрылымы -мақсат, міндет, мазмұн.(құрал, форма, әдістер мен тәсілдер, тапсырма түрі,маңыздылығы

№24-сұрақ? Мектептегі білім беру мазмұны. Білім беру мазмұнын қалыптастырудың негізгі теориялары 18 ғасырдың аяғы 19 ғасырдың басында қалыптасты.Олар материалдық және формалдық деген атқа ие болды. Біріншісі дидактикалық материализм деп аталған.Ол бағыттағы білім берудің негізгі мақсаты оқушыларды ғылымның әртүрлі саласымен қайткенде де үлкен көлемде білім беру.Дидактикалық формализм оқушылардың танымдық қызығушылықтарынф және қабілеттеріне сәйкес оқу пәндерін таңдау болып табылады.

Білім беру мазмұны дегеніміз -жеке тұлға қалыптастырудағы адам баласының іс әрекет тәсілдерді меңгеруімен жүйелі білім алуы,іскерлік пен дағды қалыптастыру, ақыл-ойы мен сезімін дамыту,таным арқылы көзқарасын қалыптастыру. Білімнің мазмұны мектептің негізгі мақсаты. Білім беру мазмұнының мәні әр пәннен ғылыми білімді қамтамасыз ету.Білім беру мазмұны мен мәнін ашуда соңғы он жылдықта жеке тұлғаны дамыту бірінші орынға қойылды. Жаңа талаптарға сай мектептің міндетінің күрделенуіне байланысты білім мазмұны да өзгеруде,бірақ білім мазмұнын өзгертудегі маңызды мәселе теориялық негізі және стандартты басшылыққа алу. Қазіргі жалпыға бірдей білім беруде бейімделеді. Қоғамның әлеуметтік тапсырысы білім мазмұнының жеке тұлғаны жан жақты қалыптастыру барысында терң білімді,қолынан іс келетін саналы,денесі,ақыл ой жағынан да жетілген азамат тәрбиелеу. Білім беру мазмұнын жүзеге асыру үшін: аға ұрпақтың мол тәжірибесі кейінгі жастарға меңгерту,әлеуметтік мәдениетінің мазмұнын одан әрі дамыту; ғылым туралы толық мағлұмат беру үшін білім мазмұнының негізгі теориялары,заңдары, ұғымдарын толық түсіндіру;білім мазмұнының ғылыми және практикалық мәнділігінің өлщемін көрсету;оқушылардың жас ерекшілігіне сай оқу мүмкіндігіне сай білім мазмұнының күрделілігін қарау; әрбір пәнді оқытуға берілген мерзіміне қарай білім мазмұнының көлеміне қайтадан қарау;орта білім беру мазмұнында дүниежүзілік тәжірибені ескеру;мектептің оқу әдістемелік және материалдық базасына қарай білім мазмұнының сәйкестілік өлшемін ескеру. Білім беру мазмұны қоғамның қажеттілігімен жеке тұлғаның қызығушылығымен байланысты болуы тиіс. Көрсетілген мақсат білімге,дағдыға қатынас жетілген азамат қалыптастыруға негізгі құрал болып табылады.Дәстүрлі білім, дағды, іскерлікті қалыптастырумен бірге жеке тұлғаның рухани, мәдени тұрғыдан өсуін талап етіледі. Жалпы білім беру ұстанымдарының ішінде соңғы жылдары гуманитарлық тенденция қалыптасты. Оқушылардың дүниетанымын қалыптастыруға жеке тұлғаның гумандық мәдениетінің негізгі компоненті: өмірде өзін өзі анықтау мәдениеті, экономикалық және еңбек мәдениеті, саяси және құқықтық мәдениеті, интеллектуалдық адамгершілік, экологиялық, көркемдік және дене мәдениеті..Гуманитанландыру ұстанымы өте көп қырлы. Білім берудің мазмұнын орнықтыру оқыту процесін жаңартуды және сонымен бірге гуманитарландыруға негіз болады, яғни оқушылар артық білімдік ақпаратттардан босатылып, жеке өзінің шығармашылығының дамуына мүмкіндік алады. Жалпы білім берудің мазмұнының барлық компоненттері және жеке тұлғаның негізгі мәдениеті бір бірімен тығыз байланысты.

№25-сұрақ 3.Оқытуды ұйымдастыру формалары

Оқьпуды ұйымдастыру формасы - оқыту процесінің міндеттерін іске асырудағы мұғалім мен окушылардың іс-әрскеттерінің сырткы көрінісі. Ұйымдастыру формасында окытудьң мақсаты, мазмұны мен әдістері бірыңғай жүзеге асады.

Қоғамның даму тарихында жас ұрпақты оқытудың ұйымдастыру тәсілдері де өзгеріп тұрады.Оқыту жұмысын ұйымдастырудың тарихында, оның негізінен 3 түрлі формасы қалыптасқан: жеке дара, топтық және сынып сабақтық жүйе.

Жекелеп оқыту жүйесі көне және орта ғасырларда пайдаланылды. Мұғалім жеке оқушының орындаған жаттығу жұмыстарын тексеріп, мәтінді оқытып тыңдайтын, қалай оқу керектігін көрсететін, үй тапсырмаларын орындау амалдарын түсіндіретін, музыкалық құралдармен пайдалануды үйрететін. Дене шынықтыру тәрбиесінен жарыс және бәсеке жұмыстарын ұйымдастыратын, жеке не бірнеше оқушымен әңгіме жүргізу әдістерін де қолданатын.

Америка Құрама Штаттарында XX ғ. басында "дальтон-жоспар" оқу формасы тұңғыш рст қолданылды. Бұл жүйенің ерекшелгі оқу жеке дара, әрбір оқушының өз күшімен, белгілі бір бағдарламаларды бөлшектеп оқытуды ұсынды. Мұндай оқытуды ұйымдастыруда мұғалімнің басшылық рөлі төмен болды.

Кеңес мсктебінің алғашқы жылдарында оқу ісінде балалардыд бірлесіп атқаратын жұмысы ретінде бригадалық-зертханалық әдіс жүйесі ұсынылды. Бұл әдіс бойынша, оқу сыныптары 3-4 топқа бөлінді. Әр топты басқаратын бригадирлер (жақсы оқитындары және ұйымдастыруға қабілетті балалар) белгіленді.Бригадирлер өз тобындағы оқушылардың орындаған тапсырмаларын жинақтап, мұгалімге бригада атынан жауап берді. Бригадирдің жауабына қарай, бригадаға окушылар білімінің бағасы қойылды. Мұндай жағдайда окушының жеке басының ерекшелігімен санасушылық болмады. Мұғалім тек консультант есебінде ғана жмыс атқарды.

Оқытудың кең таралған сынып - сабақ жүйесінің негізінқалаған Ян Амос Коменский болды. Ол өзінен бұрын өткен және ағымдағы педагогикалық тәжірибелерді зерттеп, оқу ісін жүйелі ұйымдастыруды ұсынды.

1. Окушыларды сыныпқа жас шамалары мен таным кабілеттері бойынша топтастыру.

2. Сыныптағы оқушылар кұрамының әркезде тұракты болуы.

3. Жеке пәндерді тұракты оқу кестелері арқылы алмакезек оқыту.

4. Оқытуды оқу жоспарына, оқу бағдарламалары және окулыктарға негіздеу.

5. Оқъпуды жылдың тұракты бір мезгілінде бастап, аяқтау.

6. Оқытуды ұйымдастыру тек мұғалімнің басшылығымен жүргізілуі.

Қорыта айтқанда, мұғалім бір мезгілде жас шамалары бірдей, құрамы әр кезде тұракты оқушылар тобымен жұмыс істейді.

Сыньп-сабақ формасы оқыту жұмысын ұйымдастырудың негізгі формасы ретінде күні бүгінге дейін өзінің маңызын жойған жоқ. Себебі, ол ең алдымен мұғалімге окытатын пәннің мазмұнын жүйелі түрде баяндауына мүмкіндік бсрсді. Сондай-ак, сабак, баланың оқу әрекетінің сыныптан тыс және үйдегі түрлеріне де бағьгг-бағдар беріп, жетекшілік рөлін атқарады.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных