Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 1. Конституційне процесуальне право України як галузь права, галузь законодавства і як наука
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ТА ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС

Тема 1. Конституційне процесуальне право України як галузь права, галузь законодавства і як наука

1. Конституційне процесуальне право України як галузь права та його джерела

2. Норми конституційного процесуального права

3. Конституційно-процесуальні відносини

4. Конституційне процесуальне право України як галузь законодавства

5. Предмет, методи і джерела науки конституційного процесуального права України

Конституційно-процесуальне право розглядається у 4-х значеннях:

1. Галузь національного права – це система процесуально-правових норм, що регламентують суспільні відносини, пов’язані з процесом реалізації встановлених нормами КПУ прав і обов’язків учасників відносин, які складаються в процесі організації і здійснення публічної влади.

2. Галузь законодавства – це система НПА, у яких закріплюються сформульовані або санкціоновані державою у нормах конституційного процесуального права загальнообов’язкові правила, що встановлюють порядок, процедури здійснення юридичних прав і обов’язків певних суб’єктів.

3. Галузева юридична наука –це цілісна система знань, концепцій та ідей з приводу реалізації суб’єктами конституційно-правових відносин своїх прав та обов’язків, які складаються в процесі організації і здійснення публічної влади.

4. Навчальна дисципліна –це сукупність знань, що випливають із системи науки цієї галузі, а також практики реалізації наукових досягнень.

Предметом галузі конституційного процесуального права Україниє суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації суб’єктами конституційних відносин своїх прав і обов’язків, встановлених нормами КПУ.

Метод конституційно-процесуального регулювання — це сукупність засобів і способів, за допомогою яких упорядковуються суспільні відносини, що складають предмет галузі конституційно-процесуального права.

Джерелами галузі КПрП є нормативно-правові та інші акти, які містять конституційно-процесуальні норми.

Конституційно-процесуальні норми— це загальнообов’язкові, формально визначені правила поведінки загального характеру, встановлені або санкціоновані державою, і забезпечуються усіма юридично обґрунтованими заходами і засобами державного-правового впливу. Вони встановлюють порядок застосування норм конституційного матеріального права, адже містять правила поведінки суб’єктів права, яких вони мають додержуватися при реалізації належних їм прав і обов’язків.

Загальні конституційно-процесуальні правові інститути:

• механізм реалізації прав, свобод та обов’язків людини і громадянина;

• виборчий і референдний процес;

• законодавчий процес;

• парламентські процедури;

• конституційна відповідальність;

• конституційне судочинство (конституційна юстиція);

• організація та функціонування місцевого самоврядування.

Конституційно-процесуальні відносини— це суспільні відносини, що виникають з приводу реалізації прав і обов’язків, встановлених нормами КПУ, і здійснюються в порядку, передбаченому нормами КПрП.

У структуріконституційно-процесуальних відносин виділяють такі елементи:

• суб’єкти;

• об’єкти;

• зміст.

Наука конституційного процесуального права України має:

1. Об’єкт дослідження

2. Предмет дослідження;

3. Методологію

4. Джерела

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных