Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ЛЕКЦІЯ 2. ПРОЦЕДУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ТА РЕФЕРЕНДУМІВ
1. Поняття, сутність і види виборів

2. Виборче право i виборча система. Особливість виборчої системи України

3. Принципи виборчого права

4. Система правової регламентації організації і проведення виборів в Україні

5. Основні процедури виборів в Україні

6. Поняття референдуму і його види

7. Правові засади проведення та визначення результатів референдумів в Україні

 

Конституційно-правовий інститут виборів — це сукупність норм цієї галузі, які регулюють процес обрання кандидатів у представницькі органи і на виборні посади.

Термін вибори розуміється у широкому та вузькому значенні.

Вибориширокому розумінні) — це процедура формування державного органу, органів місцевого самоврядування, яка здійснюється через голосування уповноважених осіб за умовою, що на кожний представницький мандат можуть претендувати два або більше кандидати.

Виборивузькому розумінні) — це голосування громадян, які проживають на певних територіях за кандидатур, що висунуті до складу представницького органу або на заміщення певної посади.

Термін виборче право вживається в двох значеннях: об’єктивне і суб’єктивне.

Об’єктивне виборче право – це система правових норм, які регулюють суспільні відносини, пов’язані з виборами органів державної влади та місцевого самоврядування.

Суб’єктивне виборче право – це гарантована громадянину державою можливість брати участь у виборах державних органів та органів місцевого самоврядування. Воно являє собою комплекс конкретних прав особи серед яких виділяється: активне і пасивне виборче право.

Виборча система у вузькому розумінні означає спосіб, за допомогою якого розподіляються мандати між кандидатами.

Виборчі системи бувають: мажоритарні, пропорційні та змішані.

Виборчий процес—це врегульована правовими та іншими соціальними нормами специфічна діяльність уповноважених органів і громадян, спрямована на формування якісного і кількісного складу органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Суб’єктами виборчого процесувизнаються особи, органи та організації, наділені Конституцією та виборчим законодавством України правами та обов’язками стосовно організації та проведення виборів.

Виборчий процес здійснюється на засадах:

1. Дотримання принципів виборчого права;

2. Політичного плюралізму (багатопартійності);

3. гласності і відкритості виборчого процесу;

4. рівності прав суб’єктів виборчого процесу;

5. свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації;

6. неупередженості до партій (блоків), кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та керівників підприємств, установ і організацій.

Стадії виборчого процесу:

1. Призначення виборів.

2. складання та уточнення списків виборців

3. Створення виборчих округів.

4. Створення виборчих дільниць.

5. Визначення виборчих органів.

6. Висування та реєстрація кандидатів

7. Проведення передвиборної агітації

8. Голосування.

9. Підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування

10. Можливий 2 тур голосування.

11. Кінцеве визначення результатів та їх офіційне оприлюднення

12. Припинення діяльності виборчих комісій

Референдум— це спосіб прийняття громадянами України шляхом голосування законів України, інших рішень з важливих питань загальнодержавного і місцевого значення.

Види референдумів:

І. За юридичною силою рішення, прийнятого референдумом

ІІ. За територіальною ознакою

ІІІ. За підставами проведення референдуму:

IV. За предметом (формулою) референдуму

V. За часом проведення референдуму

VІ. За ініціатором проведення референдуму

VІІ За характером рішення, прийнятого шляхом референдуму

VІІІ. За кількістю проведення:

ІХ. За формулою (конструкцією питань):

Виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про реалізацію права народу України на самовизначення та входження України до державних федеративних і конфедеративних утворень або вихід з них.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных