Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ТЕМА 4. ЗАКОНОДАВЧА ПРОЦЕДУРА У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ
 

1. Поняття, система правової регламентації та стадії законодавчої процедури у Верховній Раді України

2. Поняття законодавчої ініціативи і процедура її здійснення

3. Розгляд законодавчих пропозицій у комітетах і комісіях Верховної Ради України

4. Розгляд законопроектів у першому, другому і третьому читаннях

5. Опублікування і введення в дію законів

6. Подолання Президентського вето у Верховній Раді України

 

Законодавча процедура в Україні – це юридично регламентований порядок законодавчої діяльності, яка здійснюється безпосередньо народом шляхом всеукраїнського референдуму або Верховною Радою України шляхом реалізації її законодавчих повноважень.

Законодавчу процедуру поділяють на конституційну та поточну.

Принципи законодавчого процесу:

1. загальноправові принципи (демократизму, гласності, гуманізму, верховенства права),

2. загальнопроцесуальні принципи (стадійність або послідовність),

3. спеціальні (галузеві) принципи.

Стадії законодавчого процесу – це самостійні етапи тісно пов’язаних процедурних дій, які спрямовані на створення закону:

I. Предпроектная стадія

ІІ. Проектна стадія

III. Стадія прийняття законопроекту

IV. Засвідчувальна стадія

V. Інформаційна стадія

Законодавча ініціатива – це офіційне внесення до Верховної Ради України пропозиції щодо прийняття, зміни чи скасування чинних законів або їх окремих положень.

Суб’єкти права законодавчої ініціативи:

1. Президент України;

2. народні депутати України;

3. Кабінет Міністрів України;

4. Національний банк України

Перелік супровідних документів для реєстрації законопроекту:

а) проект постанови, яку пропонується прийняти за результатами розгляду законопроекту;

б) список авторів законопроекту;

в) пропозиція щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні;

г) пояснювальна записка, яка має містити:

· обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних положень та місця в системі законодавства;

· обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття;

· інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.

Після реєстрації законопроекту Голова Верховної Ради України або його заступники у 5-денний строк направляють його у комітет:

1. який визначається головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту,

2. до предмета відання якого належать питання бюджету для проведення експертизи щодо його впливу на доходну та/або видаткову частини бюджету;

3. до предмета відання якого належать питання регламенту, для підготовки експертного висновку на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту вимогам закону, Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Головний комітет не пізніш як у 30-денний строк попередньо розглядає законопроект і ухвалює висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України.

Для розгляду на пленарному засіданні законопроект повинен бути включений до порядку денного сесії Верховної Ради України. Щодо таких законопроектів Апарат Верховної Ради України та головний комітет ведуть справу законопроекту ,до якої в хронологічному порядку їх внесення, подання, направлення, розгляду або прийняття включаються:

1) законопроект, у тому числі альтернативний (альтернативні), у разі його (їх) внесення в установленому порядку, пояснювальні записки до нього (них) та інші супровідні документи;

2) проекти альтернативних рішень, що надходили, і рішення Верховної Ради України щодо розробки, доопрацювання, прийняття відповідного законопроекту;

3) усі проміжні редакції, у тому числі й альтернативні, відповідного законопроекту, які вносилися на попередній розгляд, редакції на перше, друге, третє чи повторні перше і друге читання, а також пояснювальні записки до них та інші супровідні документи;

4) пропозиції і поправки до законопроекту, внесені в установленому порядку;

5) висновки щодо законопроекту та дані експертиз, інформаційних чи наукових досліджень, виконаних щодо законопроекту за дорученням Верховної Ради;

6) висновки комітетів щодо законопроекту;

7) протоколи або витяги з протоколів засідань головного комітету щодо законопроекту та стенограми відповідних засідань у разі їх ведення;

8) витяги із протоколів і стенограм пленарних засідань Верховної Ради України, які містять інформацію про розгляд відповідного законопроекту;

9) дані про результати поіменного голосування щодо законопроекту;

10) пропозиції Президента України щодо законопроекту;

11) документи про результати і наслідки референдуму щодо цього законопроекту;

12) листи, якими супроводжувалися документи до законопроекту (закону);

13) текст закону в остаточній редакції;

14) законопроекти та інші документи, пов’язані з розробкою і розглядом Верховною Радою України актів про зміну чи скасування цього закону.

У 5-денний строк після реєстрації всі внесені до Верховної Ради України законопроекти надаються народним депутатам, а після попереднього розгляду законопроекту у головному комітеті народним депутатам надаються його висновки, висновки інших комітетів та інші документи, що мають відношення до законопроекту.

Законопроекти, підготовлені для розгляду Верховною Радою України в 2-му та 3-му читаннях, надаються народним депутатам у виді порівняльних таблиць, а до законопроектів про внесення змін до законів порівняльні таблиці надаються для розгляду Верховною Радою України і в першому читанні.

Верховна Рада України розглядає законопроекти на своїх пленарних засіданнях. Розгляд і прийняття законопроекту за процедурою трьох читань включає:

перше читання — обговорення основних принципів, положень, критеріїв, структури законопроекту та прийняття його за основу;

друге читання — постатейне обговорення і прийняття законопроекту у другому читанні;

третє читання — прийняття законопроекту, який потребує доопрацювання та узгодження, в цілому.

Текст закону, прийнятий Верховною Радою України, не пізніш як у 10-денний строк оформляється головним комітетом, візується головою комітету та керівником секретаріату цього комітету чи особами, які виконують їх обов’язки, керівником юридичного підрозділу та керівником підрозділу, на який в установленому порядку покладено функцію з оформлення на підпис Голові Верховної Ради України прийнятих Верховною Радою України актів, і подається на підпис Голові Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України підписує поданий на підпис закон не раніше 2-х і не пізніше 5 днів з дня його подання, крім випадків, передбачених Регламентом.

У разі виявлення порушень законодавчої процедури, передбаченої Регламентом, наслідком чого може бути скасування результатів голосування, а також у разі подання на підпис Голові Верховної Ради України тексту закону, не ідентичного тексту законопроекту, прийнятого ВРУ, народний депутат у 2-денний строк може письмово звернутися до Голови Верховної Ради України з обґрунтованою пропозицією про внесення уточнень до прийнятого закону. У цьому разі Голова Верховної Ради України не підписує закон без розгляду зазначених пропозицій Верховною Радою України.

Сам Голова ВРУ може внести на розгляд Верховною Радою України пропозиції щодо усунення неточностей чи неузгодженостей. Якщо пропозиції не будуть підтримані більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України, вони вважаються відхиленими і Голова Верховної Ради України зобов’язаний у той же день підписати раніше поданий йому для підпису текст закону.

Підписаний закон Голова Верховної Ради України невідкладно направляє Президенту України, який має його підписати протягом 15 днів від дня отримання та офіційно оприлюднити.

У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим ним і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

Опублікування закону — це спосіб його оприлюднення через ЗМІ: пресу, радіо, телебачення, комп’ютерні мережі тощо. Офіційною публікація законів є їх друк в газеті "Голос України" та у Відомостях Верховної Ради України.

Підписаний Президентом України закон є оригіналом і зберігається в Апараті Верховної Ради України в установленому порядку.

Після набрання чинності законом Апарат Верховної Ради України разом з відповідним головним комітетом веде справу закону, яка містить:

1) прийнятий текст закону;

2) прийнятий Верховною Радою України план організаційних, кадрових, матеріально-технічних, фінансових, інформаційних заходів для реалізації положень прийнятого закону, а також повідомлення, що надійшли до Верховної Ради України, про хід виконання цього плану Кабінетом Міністрів України;

3) перелік і тексти прийнятих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів на виконання положень цього закону;

4) повідомлення Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів України, Мінюста України, Генпрокуратури України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб про дотримання положень закону, а також у разі надходження їх пропозицій щодо підвищення ефективності дії цього закону;

5) документи, відповідні остаточні редакції тексту закону, пов’язані із зміною, втратою чинності законом;

6) рішення та висновки КСУ щодо закону, роз’яснення Верховного Суду України щодо положень закону, якщо такі є.

Закон набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не встановлено самим законом ,але не раніше дня його опублікування.

Президент України наділений правом відносного (відкладального) вето, яке може бути як загальним, так і частковим.

У разі якщо Президент України застосував право вето і до закінчення 15-денного терміну повернув закон до Верховної Ради України зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями, наслідком цього є скасування результатів голосування за закон у цілому і відкриття процедури його повторного розгляду у Верховній Раді України.

Якщо приймаються всі пропозиції Президента України закон приймається більшістю.

За рішенням Верховної Ради України не прийнятий після повторного розгляду закон може бути направлений на доопрацювання до головного комітету, який не пізніш як у 30-денний строк після дня розгляду Верховною Радою цього закону зобов’язаний повторно внести його на розгляд Верховної Ради.

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных