Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ЛЕКЦІЯ 3. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
1. Поняття, ознаки та структура парламенту

2. Функції Верховної Ради України

3. Порядок організації і проведення сесій Верховної Ради України

4. Організація розгляду питань і прийняття рішень на пленарних засіданнях Верховної Ради України

5. Процедури обрання і дострокового припинення повноважень Голови Верховної Ради України та його заступників

 

Відповідно до Конституції України (ч. 1 ст. 75) єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України.

Парламент України — це єдиний виборний, колегіальний, загальнодержавний представницький орган, який функціонує в умовах, демократичного правління і компетентний здійснювати законодавчу, установчу та контрольну діяльність.

Стаття 76 Конституції України - конституційний склад Верховної Ради України - 450 народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років.

ВРУ є повноважною за умови обрання не менш як 2/3 від її конституційного складу.

Згідно Рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року ця конституційна вимога є умовою повноважності Верховної Ради України протягом всього періоду скликання і не може розглядатися лише як підстава для відкриття її першого засідання першої сесії.

Щодо структури Верховної Ради України, то згідно зі ст. 76 Конституції, в Україні запроваджено однопалатний парламент, що в цілому на сучасному етапі відповідає конституційній формі державного устрою України як унітарної держави.

Функції Верховної Ради України:

1. Законодавча

2. Установча (державотворча, організаційна).

3. Бюджетно-фінансова

4. Контрольна.

5. Координаційна

6. Представницька

7. Міжнародна.

8. Квазісудова

Основною організаційною формою роботи Верховної Ради України є сесія.

Сесія— це передбачений Конституцією і Регламентом Верховної Ради України загальний, основний, постійний, колегіальний спосіб організації роботи парламенту України з метою здійснення ним своїх функцій і повноважень протягом півріччя або іншого встановленого парламентом часу.

Відкриття сесії Верховної Ради України оголошується головуючим на пленарному засіданні на початку її першого пленарного засідання, закриття - по завершенні останнього пленарного засідання.

Кожна сесія починається і завершується виконанням у залі засідань Верховної Ради Державного Гімну України.

Сесії складаються із:

1. засідань Верховної Ради України;

2. засідань комітетів, тимчасових комісій, що проводяться у період між пленарними засіданнями;

3. роботи народних депутатів у депутатських фракціях;

4. роботи народних депутатів з виборцями.

Засідання Верховної Ради України можуть бути пленарними, урочистими, а також можуть проводитися у формі парламентських слухань. Крім того, виділяють відкриті та закриті засідання (для розгляду окремо визначених питань за рішенням більшості голосів народних депутатів від конституційного складу ВРУ). Не стосується Президента України та Прем’єр-Міністра.

Види сесій:

1. Перша

2. Чергова

3. Позачергова

4. Надзвичайна

На кожну чергову сесію затверджується порядок денний. Перед кожним пленарним засіданням відбувається поіменна реєстрація депутатів з пред’явленням посвідчення, персональної картки для голосування і з особистим підписом депутата. На початку першого засідання кожного робочого дня головуючий оголошує порядок денний на весь день роботи. Перед закриттям засідання робочого дня головуючий уточнює та оголошує порядок денний на наступний день пленарної роботи відповідно до розкладу засідань Верховної Ради.

Обговорення питань проходить по повній та скороченій процедурі.

Голова Верховної Ради України обирається Верховною Радою України на строк її повноважень з числа народних депутатів. Відкликання Верховною Радою України ГоловиВерховної Ради Україниз посадивідбувається в таких випадках:1. На його прохання (ст. 112 КУ);2. У зв’язку з незадовільною роботою, в тому числі у разі відсторонення від ведення пленарних засідань 3 і більше разів протягом однієї чергової сесії Верховної Ради України;3. Дострокове припинення депутатських повноважень Головою Верховної Ради України;4. Через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків.У разі якщо особиста заява Голови Верховної Ради України про його відкликання з посади не задовольняється Верховною Радою України, він має право припинити виконання посадових обов’язків Голови через 15 днів після дня розгляду цього питання Верховною Радою України. Після цього йому виплачується заробітна плата народного депутата і здійснюються виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень відповідно до закону.

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных