Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ТЕМА 10. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 

1. Місцеве самоврядування в Україні та система нормативної регламентації його організації і функціонування

2. Утворення і порядок здійснення повноважень територіальних громад

3. Процедура формування і здійснення повноважень місцевих рад як представницьких органів місцевого самоврядування

4. Особливості порядку організації і функціонування місцевого самоврядування у місті Києві

Місцеве самоврядування в Україні– це право територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції і законів України.

Система місцевого самоврядування включає:

1. територіальну громаду;

2. сільську, селищну, міську раду;

3. сільського, селищного, міського голову;

4. виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

5. районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

6. органи самоорганізації населення.

Право територіальної громади на місцеве самоврядування здійснюється громадою якбезпосередньо - шляхом використання різних формпрямої демократії, так і через діяльністьвиборних та інших органів місцевого самоврядування, тобтошляхом представницької демократії.

Територіальна громада села, селища, міста є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень. Територіальні громади сусідніх сіл також можуть об’єднуватися в одну територіальну громаду на основі рішення, прийнятого місцевим референдумом відповідних територіальних сільських громад, на основі якого створюються спільні органи місцевого самоврядування, формується спільний бюджет, об’єднується комунальне майно.

Форми безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою:

1. місцевий референдум;

2. вибори депутатів відповідної місцевої ради та передбачених законом посадових осіб місцевого самоврядування (місцеві вибори);

3. загальні збори (конференції) громадян за місцем проживання;

4. колективні та індивідуальні звернення (петиції) до органів і посадових осіб міського самоврядування;

5. громадські слухання;

6. місцеві ініціативи тобто право ініціювати розгляд у раді будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування;

7. участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах міського самоврядування;

8. інші, не заборонені законом, форми.

Відповідно до ст. 45 Закону сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення), районні і обласні ради складаються з депутатів, які обираються населенням відповідної території на 5 років.

Загальний склад рад визначається радою відповідно до Закону про вибори. Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як 2/3 від загального складу ради. Організаційною формою роботи ради є сесія, яка складається з пленарних засідань ради та засідань комісій і скликається за необхідністю, але не менше 1 разу на квартал.

Відкриває і веде сесію голова відповідної ради, якій є посадовою особою і обирається відповідною територіальною громадою. Сесія ради є правомочною, якщо присутні більше половини депутатів від загального складу ради.

Не пізніше як на другій сесії затверджується регламент відповідної ради, в якому визначаються порядок скликання сесії, підготовка і розгляд нею питань, прийняття рішення ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії. На другій сесії також затверджується положення про постійні комісії ради.

Для здійснення виконавчих функцій Ради утворюють виконавчі органи (комітети, відділи, управління), які підконтрольні і підзвітні відповідним радам, а з питань делегованих їм державних повноважень — підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

У сільських радах, що представляють територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної громади або сільської ради функції виконавчого органу ради (крім розпорядження земельними та природними ресурсами) здійснює голова одноособово.

Виконком сільської, селищної, міської ради складається з голови відповідної ради, заступника (заступників) голови, секретаря відповідної ради, керуючого справами (секретаря) виконкому, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради.

Кількісний склад виконкому визначається самостійно відповідною радою, а персональний склад затверджується радою за пропозицією голови відповідної ради.

Конституція України (ст. 140) чітко визначає, що суб’єктом права на місцеве самоврядування у місті з районним поділом виступає міська громада. Відповідно, район у місті не може розглядатися як територіальна основа місцевого самоврядування, а районна в місті громада не виступає самостійним суб’єктом права на місцеве самоврядування.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных