Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


РОЗДІЛ І. ЗМІСТ ТА СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ
Недбалюк О.П. Україна: наукові основи економічного прогресу в ХХІ столітті / Монографія. – Вінниця: ДОВ «Вінниця», 1999. – 176 с.

 

 

Книга відображає основи суспільно – економічного устрою, який буде найпрогресивнішим в світі і побудований в Україні в результаті революції 2014 року.

 

Олександр Недбалюк kyber8@rambler.ru

 

ІSBN________________ © ____________________

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Проблема взаємозв'язку економічної науки з практикою була важливою завжди, але особливо актуальною вона є на Україні сьогодні, в умовах тотальної економічної кризи. Поза іншими умовами виходу з кризового стану обов'язковими є дві: практичне примінення усього того, що означало в економічній теорії та наявність вичерпних і системних пояснень економічною теорією усіх тих речей і явищ економічної практики, в усій їх багатоманітності, які об'єктивно існують.

Автора, відповідно до його освіти та профілю діяльності не можна віднести до економістів-теоретиків (політекономів) в прийнятому розумінні. Тому може здатись дивним акцентування уваги в монографії на найбільш загальних, політекономічних питаннях економічної науки. Однак, не менш дивним є існуючий поділ економічних знань на теоретичні та прикладні. Адже теоретичні знання без практики нічого не варті. Тому нормальним уявляється стан, при якому будь-яка людина, що вважає себе економістом, є, одночасно, і теоретиком, і практиком.

Поштовхом до написання книги, в наведеному аспекті, стало, як усвідомлення наявності проблеми взаємозв'язку між економічною теорією і практикою, так і усвідомлення факту відсутності будь-якого взаємозв'язку між ними по більшості вузлових питань. На погляд автора, існуюча проблема робить неможливим проведення повноцінних і практично корисних прикладних економічних досліджень. Для повноцінності даної роботи необхідне ігнорування теоретичних постулатів, що склались, або їх критичне переосмислення. При проведенні досліджень перше неможливе, на друге вчені-економісти не наважуються з чисто суб'єктивниx, на переконання автора, причин. Проведенням дослідження загальнотеоретичних аспектів взаємозв'язку економічної теорії і практики автор не створив нової економічної теорії в розумінні "відкриття Америки" і не ставив своїм завданням зробити це. Робота полягає у принципово новому поєднанні загальновідомих, на рівні аксіом, понять, термінів, фактів і уявлень економічної науки і практики. Таке поєднання дозволяє по новому поглянути на картину щоденної економічної практики, від якої ніхто не ізольований. Тому автор сподівається, що погляд на явища наших економічних реалій, через призму пропонованих підходів, буде цікавим та корисним, як для колег-економістів, так і для широкого кола читачів.

Автор не претендує на істину в останній інстанції і в чомусь він, як і усі інші, помиляється. Ніхто з людей не може бути об'єктивним повністю, питання окремих людей - це питання "рівня об'єктивності". Однак стиль викладу матеріалу, по окремих питаннях, надто категоричний. Такий стиль важко сприймається, але автор сподівається на поблажливість читача, в даному відношенні, оскільки категоричність висловлювань, їх емоційність, свідчить про внутрішні переконання автора, по певній частині охоплених питань, і ні про що інше.

Наскільки це було можливо, автор намагався використовувати розмовну лексику образні порівняння, з метою доступності викладеного матеріалу широкому колу читачів. Автор сподівається, що змістовність викладених положень від цього нічого не втрачає, а сприйняття думок і логіки їх формулювання покращується.

В першій частині автор виклав власне уявлення щодо змісту та найбільш загальних закономірностей і принципів економічного відтворення, на основі якої, в другій частині монографії, зроблено спробу критичного аналізу основних положень економічної теорії.

Наведені найбільш загальні зв'язки та уявлення, які можна продовжити, трансформувати, деталізувати, та опроектувати на економіку, у всій її системній багатоманітності. Можливо також обгрунтувати (або спростувати) наведені висновки, провівши необхідні, в даному випадку, статистико-математичні дослідження. Ні першого, ні другого, не зроблено з двох причин. Перша - це обмежений обсяг публікації. Друга, - одна людина усіх деталей охопити не здатна чисто фізично, вона лише може, в даному випадку, сформулювати логічну концепцію.

Наука,- плід колективної, а не індивідуальної праці, в тому напрямку, який важливий для суспільства, а не для індивідума. Тому визначення необхідності проведення подальших досліджень в означеному напрямку, - справа читачів, суспільства.

Автором окреслені лише контури тієї економічної системи, до якої, на його погляд, рухається сучасне суспільство. Тому важливість даної інформації вбачається не у готових рецептах, а у питаннях, якими насичений матеріал. Автор дає відповіді не на усі сформульовані питання, але глибоко переконаний, що від відповідей саме на ці питання залежить майбутнє сучасної економіки України.

При аналізі засад сучасної економічної теорії автор допускає, можливо не досить коректні, але необхідні критичні зауваження. Вони стосуються ідей, а не конкретних людей. Автор сподівається, що в сучасних умовах критика нежиттєздатних ідей не просто дозволена, а й гостро необхідна. Для об'єктивниx законів і корисних ідей критика ще ніколи не шкодила, "Зашкодити" вона може лише тому, що не має об'єктивниx основ, є витвором фантазії.

При аналізі домінуючих нині поглядів, в другій частині книги, автор використав один із кращих, на його погляд, в плані висвітлення сучасної концепції економічної теорії, підручник, - "Основи економічної теорії: політекономічний аспект. - К.: Вища

школа, 1994 рік". Відповідно, структура другої частини узгоджена із структурою даного підручника, усі цитати також звідти.

Автор переконаний, що наявну в монографії критику на свій рахунок можуть приймати лише ті з українських авторів, які є творцями існуючої економічної теорії, тобто авторами нині домінуючих концепцій: трудової вартості, попиту і пропозиції, граничної корисності і т.п., оскільки критика спрямована саме проти цих теорій. Українських вчених-економістів критикувати автор міг би лише тоді, коли б розумів, в чому полягає внесок сучасних вітчизняних вчених в розвиток світової економічної думки. Оскільки зміст цього внеску для автора незрозумілий, відповідно, критикувати, в даному відношенні нема що.

Загальноприйнятим нині є підхід, коли в політичному житті та на побутовому рівні критикується економічна політика уряду, або керівництво країни, як особистості, за проведення цієї політики. Опоненти уряду критикують, не помічаючи наукових основ існуючої економічної політики, не пропонуючи нічого навзамін. Такий підхід є примітивним і неконструктивним. Він не забезпечив очікуваних позитивних результатів економічних реформ. Усім необхідно розуміти, що в цілому, уряд проводить ту політику, яка рекомендована йому економічною наукою. І якщо передбачувані економічною теорією закономірності не витримують перевірки практикою, то слід подумати, наскільки вірні вихідні теоретичні положення економічної науки. Привернути увагу саме до цих питань, - в цьому автор вбачає одне із завдань даної книги.

 

 

РОЗДІЛ І. ЗМІСТ ТА СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных