Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Види підприємницького поведінки в туризмі. Реакція конкурентів на зміну ринкової поведінки компанії
При дослідженні ринкової конкуренції враховуються також форми підприємницького поведінки (по Шумпеттеру). Підприємці умовно діляться на ініціативних (піонерів і спонтанно імітують) і консервативних (реагують під тиском і немобільних).

Підприємницький поведінка потрібно в обов'язковому порядку враховувати, оскільки необхідно знати реакцію конкурента на появу нового товару (послуги, готелі, бази відпочинку, нового маршруту).

Конкуренти реагують з великим ступенем ймовірності на зміни цін тоді, коли їх число невелике, мова йде про одне й те ж продукті, споживачі добре поінформовані про пропозицію всіх конкурентів.

Конкуренти можуть реагувати по-різному на кожне наступне зміна цін в залежності від своїх інтересів. Щоб її передбачити, необхідно вивчати фінансове становище фірми-конкурента, її поточний оборот, завантаження потужностей, довіра до неї споживачів, а також її мети в бізнесі. Якщо метою конкурента є збільшення або підтримання певної частки ринку, то найімовірніше він піде за ціновими змінами фірми-ініціатора. Якщо ж його метою є максимізація прибутку, то він буде реагувати в стратегічному плані з допомогою інших засобів, наприклад, посилення реклами або поліпшення якості.

 

Аналіз вимог та динаміки попиту на міжнародному та внутрішньому ринку туристичних послуг (за видами туризму, за категоріями туристів, цілей та об’єктів відвідування)

Складовою частиною маркетингової діяльності є прогнозування попиту на туристичні послуги та продукцію і оцінювання можливостей пропозицій туристичних послуг (продукції).

Прогнозування рекомендується проводити за туристичними турами, маршрутами.

При прогнозуванні використовуються матеріали з дослідження ринку туристичних послуг (продукції) та існуючі методи прогнозування (або вдосконалені розробниками бізнес-плану): екстраполяція тимчасових рядів, факторне моделювання, експертні оцінки та ін.

Обсяги нерегулярних турів прогнозуються за географічим розрізом в залежності від складу вихідної інформації.

Прогноз рекомендується виконувати у трьох варіантах: оптимістичний, песимістичний, усереднений.

Варіанти зведеного прогнозу надаються у табличній формі 8.3.

За результатами оцінки прогнозів попиту і можливостей ресурсного забезпечення обґрунтовуються обсяги туристичних послуг для розроблення плану виробництва.

Таблиця 8.3

Прогноз попиту на туристичні послуги та необхідна виробнича спроможність для регулярних турів на _____ рік

 

Туристичні послуги ТП, напрямки, види Одиниці виміру Обсяги попиту за сегментами ринку Узагальнені обсяги попиту  
Види турпродукту: Турпродукт для внутрішнього туризму Турпродукт для зовнішнього туризму (виїзних туристів) Турпродукт для іноземних туристів        
 
 
 
Форми обслуговування: -індивідуальне; -групове        
Види туризму: - екскурсійний; - відпочинок; - релігійний; - спортивний; - діловий та інш.        
Класи обслуговування: - елітний; - люкс; - перший та інш.        
Пакет тур. послуг: - повний пансіон - Пів-пансіон та інш.        
Туристична продукція (інвентар, сувеніри)        
Регулярні тури        
Сезонні тури        

 

Резюме

1. До найскладніших і найважливіших підрозділів бізнес-плану належить підрозділ «Дослідження ринку». До його складу входять:

· загальна характеристика ринку продукції фірми;

· цільовий ринок фірми;

· місцезнаходження фірми;

· оцінка впливу зовнішніх факторів.

2. Загальними параметрами досліджуваного ринку є:

· потенціал (очікувані сукупні обсяги продажу певного товару за конкретний період на тій чи тій території);

· тенденції розвитку (динаміка місткості) під впливом зовнішніх чинників;

· основні способи задоволення попиту споживачів певної продукції і джерела конкуренції.

3. Під сегментацією ринку, як правило, розуміють розподіл споживачів (покупців) на певні групи. Кожний сегмент ринку має відповідати певним вимогам: а) відображати специфічні потреби конкретної групи споживачів; б) співвідноситися з купівельною спроможністю покупців та бути однорідним за іншими ознаками (потребами, пріоритетами, звичками тощо); в) становити практич­ний інтерес для бізнесу, що започатковується.

Залежно від типу товару (індивідуального або виробничого споживання) сегментація ринку може здійснюватися за такими ознаками, зокрема: у першому випадку — географічними, демографічними, соціально-економічними, культурними; у другому — за типом та організаційно-правовою формою підприємства, рівнем ділової активності, обсягом мінімальної партії поставки товарів, мотивацією рішення клієнтів про закупівлю товарів на ринку.

4 Задля визначення цільового ринку фірми попередньо роблять порівняльну оцінку привабливості кожного з виокремлених сегментів ринку. Така оцінка може здійснюватися за такими напрямками: 1) відповідність цілей фірми можливостям конкретного сегмента ринку; 2) сильні і слабкі сторони фірми стосовно даного сегмента ринку; 3) кошти, необхідні для розробки продукту та його реклами; 4) сильні й слабкі сторони конкурентів та їхня позиція на ринку; 5) динаміка попиту; 6) можливості захоплення певної частки ринку.

5 Ідентифікація цільового ринку є необхідною передумовою для правильного вибору місцезнаходження фірми. Тому обґрунтування місця локалізації фірми є обов’язковим елементом будь-якого бізнес-плану, насамперед бізнесу у сфері обслуговування населення. З урахуванням особливостей цільового ринку бізнесу, що започатковується, вибір місця для фірми здійснюється за традиційною схемою. Він охоплює кілька етапів, коли послідовно вибирають: 1) регіон країни (на основі аналізу демографічної ситуації, економічного потенціалу, купівельної спроможності споживачів); 2) область у регіоні (з урахуванням наближення до споживачів і постачальників сировини й ресурсів, наявності сировинних ресурсів, наявності трудових ресурсів і рівня оплати праці, сприяння ділового клімату розвитку даного бізнесу); 3) населений пункт в області (виходячи з оцінки місцевої конкурентної ситуації, транспортних комунікацій і рівня забезпечення комунальними послугами); 4) конкретні вимоги щодо облаштування фірми (можливі витрати на оренду, купівлю й ремонт наявних приміщень, на нове будівництво, вартість комунальних послуг, земельний податок тощо). Для цього використовують спеціальну матрицю вибору місця, яка враховує основні фактори розміщення та їхню рейтингову оцінку.

6 У процесі оцінки впливу зовнішніх факторів стисло визначають: а) рівень конкуренції у сфері бізнесу, що започатковується; б) потенційно можливі (майбутні) джерела конкуренції; в) інші фактори зовнішнього впливу (наприклад, необхідність отримання ліцензії для певного виду підприємницької діяльності).

7. Порівняльний аналіз ринкових стратегій конкурентів рекомендується проводити за окремою процедурою, що враховує привабливі оцінні показники продукту (якість, низькі ціни, широкий асортимент, післяпродажне обслуговування, продаж у кредит тощо). Такий порівняльний аналіз дає змогу чіткіше визначити сильні й слабкі сторони конкурентів; визначити власний спосіб побудови конкурентоспроможної ринкової стратегії

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных