Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ. 1. Який тип сімейного бюджету є найкращим?
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

1. Який тип сімейного бюджету є найкращим? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Чому важливо планувати визначні фінансові події?

3. Яким чином реклама впливає на свідомість покупця?

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

1. Прочитайте матеріал параграфа 4 розділу 2.

2. Повторіть хід розв’язування задач 1–4, які опрацьовано під час уроку в робочому зошиті.

3. Вивчіть головні поняття за матеріалом цього параграфа, подані в словнику основних термінів.

4. Виконайте домашні завдання 5–6 (стор. 18–20).

5. Дайте відповіді на завдання 7–8 (стор. 20) у робочому зошиті.

 

ВІДПОВІДІ ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 

Завдання 5:

1. – сукупність доходів і витрат сім’ї; 2. – б); 3. – в); 4. – а); 5. – події, які суттєво впливають на бюджет сім’ї, а також її фінансове благополуччя;

6. – б); 7. – ці події плануються заздалегідь і впродовж тривалого часу; вони суттєво впливають на витратну частину сімейного бюджету; для таких подій потрібно значні за обсягами грошові кошти, яких треба накопичити; іноді таких коштів сім’я не в змозі накопичувати, а відтак треба вдаватися до кредитів та інших позик або продавати активи (або їх частину), якими володіє сім’я; 8. – привернути якомога більше уваги, скоріше і дорожче продати його; 9. – а); 10. – г).

 

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

 

Доходи сім’ї – сукупність надходжень грошових коштів і матеріальних цінностей, які отримує сім’я впродовж певного проміжку часу (тиждень, місяць, квартал, рік).

Значна фінансова подія –подія, яка суттєво впливає на бюджет сім’ї, а також її фінансове благополуччя.

 

 


РОЗДІЛ 3

 

Податки

і податкова культура

 


 


Урок 5. ЩО ТАКЕ ПОДАТКИ

І ДЛЯ ЧОГО ВОНИ ПОТРІБНІ

Мета уроку

 

Ознайомлення з історією та сутністю податків, вивчення різних видів податків, визначення особливості системи оподаткування в Україні.

 

Тип уроку

 

Комбінований урок з виробленням практичних навичок із вико­ристанням мультимедійної презентації для розкриття основних теоретичних аспектів теми та робочих зошитів учнів.

 

Основні компетентності учня

 

Знає і розуміє: що таке податки, їх основні види та функції.

Уміє і застосовує: визначати власні податкові зобов’язання.

Виявляє ставлення роль податків у суспільстві та важливість і оцінює: сплати податків кожним громадянином.

 

Орієнтовний план уроку

 

1. Яку роль виконують податки в суспільстві?

2. Що таке податки?

3. Які обов’язкові елементи податків?

4. Які є види податкових ставок?

5. Які існують види податків?

6. Які особливості стягнення оподатків в Україні?

7. Чому ми повинні сплачувати податки?

 

Ключові тези

 

1. Податок – це частина зароблених грошей, яку повинен сплачувати до державного бюджету кожен громадянин.

2. Без податків не може існувати жодна країна у світі. Різноманітні види податків та методи їх вираховування становлять податкову систему держави.

3. Податки є основним інструментом перерозподілу доходів між членами суспільства з метою зменшення нерівності в доходах, а також важливим засобом стабілізації економіки.

4. Податки повинні бути зрозумілими, стабільними і помірними, але сплачувати їх зобов’язані всі.

5. Сплативши податки, ми робимо своєрідні інвестиції в наше майбутнє, забезпечуємо соціальну стабільність і створюємо прийнятні умови не лише для свого життя, а й для життя всіх громадян нашої країни.

 

ІНФОРМАЦІЙНА ЧАСТИНА

 

У попередньому розділі ми вже дізналися про те, що податки є частиною витрат сімейного бюджету. Так, практично кожен із нас свідомо чи несвідомо є платником податків. Не погоджуєтесь? Щоб переконати вас, наведемо лише кілька прикладів.

Андрій навчається в 10-му класі. Улітку він з батьками їздив до Криму відпочивати. По дорозі в Ялту мама, заправляючи автомобіль, сплатила акциз із бензину для авто. За ночівлю в готелі «Парус» сім’я сплатила туристичний збір.

Старший брат Андрія, Роман, зареєстрований як приватний підприємець, має свій невеликий бізнес, тому сплачує єдиний податок.

Бабуся Андрія залишила у спадок його сестрі Оксані будиночок у Карпатах. Оксана зобов’язана сплатити податок на спадщину у формі податку з доходів фізичних осіб.

Батько Андрія працює на ВАТ «Хімпром». Підприємство здійснює шкідливі викиди, а тому є платником не лише податку на прибуток, а й екологічного податку.

 

ü Для того, щоб закріпити матеріал, розгорніть робочий зошит і дайте відповідь на питання 1 з уроку 5 (стор. 21).

 

? Яку роль виконують податки в суспільстві

 

Як бачимо, частину зароблених грошей громадяни та підприємства сплачують у формі податків. І хоча податки є витратами для нас, водночас вони є доходами для державної скарбниці, яку називають бюджетом. Бюджет – це ніби гаманець, у якому держава зберігає свої кошти. В Україні є державний бюджет і місцеві бюджети. З бюджету виділяються гроші на будівництво доріг, лікарень, шкіл, стадіонів, розвиток культури, наукові дослідження та технічні розробки, захист навколишнього середовища, утримання армії, допомогу людям, які за віком або за певних обставин не можуть працювати (пенсіонерам, інвалідам, дітям-сиротам, багатодітним сім’ям тощо).

Таким чином, основна функція податків полягає у формуванні грошових доходів держави та подальшому їх перерозподілі в необхідні сфери. Крім того, з допомогою податків держава може стимулювати або стримувати розвиток тої чи іншої галузі економіки, а також спонукати підприємства до розв’язання важливих соціальних проблем (наприклад, не обкладаючи податком частину прибутку підприємств, яка спрямовується на благодійну діяльність).

 

ЦЕ ЦІКАВО!

Система оподаткування, нехай спочатку й примітивна, з’явилася водночас із виникненням держави.

У Стародавньому Єгипті основним доходом державної скарбниці була плата за користування землею, що належала фараонові.

У Стародавній Греції першість належала податкові на прибуток, але вільні громадяни міст його не сплачували, віддаючи перевагу щедрим добровільним пожертвуванням.

В епоху Римської імперії сформувалися такі відомі поняття, як «ценз», «акциз», «фіскал». Доки Рим залишався містом-державою, його податкова система була не дуже складною. У мирний час податки не справлялися зовсім, а витрати покривалися шляхом надання в оренду громадських земель. Державний апарат фактично утримував себе сам. Більше того, обрані управлінці не лише виконували державні обов’язки безоплатно, а ще й вносили на громадські потреби власні кошти, вважаючи це почесною справою. А от у воєнний час громадяни Риму обкладалися податками відповідно до їх статку, для чого раз на п’ять років подавали обраним чиновникам звіти про свій майновий i родинний стан (ці документи цілком можна розглядати як найпростіші зразки сучасних податкових декларацій).

З перетворенням Римської держави на імперію ускладнювалася й податкова система. На завойованих землях запроваджувалися місцеві податки й повинності. Основним джерелом прибутків держави у римських провінціях був поземельний податок. У середньому його ставка становила 1/10 доходів із земельної ділянки. Однак застосовувалися й особливі форми оподаткування (наприклад, податок на кількість фруктових дерев, виноградних лоз). Обкладалася податком й інша власність: нерухомість, живий інвентар (раби, худоба), різні цінності. Крім того, кожен житель провінції повинен був сплатити єдиний для всіх подушний податок.

Багато господарських традицій i державних основ Давнього Риму перейшли до Візантії. У ранньовізантійську епоху до VII ст. включно в імперії нараховувався 21 вид прямих податків.

Згодом, через декілька століть, зважаючи на вдосконалення поділу праці та стрімкий розвиток міст, виникають податки на виробництво (або промислові податки). У торгівлі поширюються митні збори.

А вже у XVIII ст. Європа могла пишатися досить стрункою й раціональною системою справляння податків. Особливу роль відігравав акциз. Сплачувалися подушний і прибутковий податок (від них звільнялися дворянство й духівництво).

У XIX ст. на теренах Європи поширюються податки на операції та капітал – в основному на його приріст у формі відсотків за цінними паперами або вкладами, дивідендів за акціями, зростання вартості активів.

На сьогодні індивідуальні колись податкові системи в різних державах стають дедалі подібнішими.

? Що таке податки

 

Податки – це обов’язкові платежі, які сплачують громадяни та під­приємства на користь держави (рис. 5.1).

 

 

 


Рис. 5.1. Сутність податків

 

ЦЕ ЦІКАВО!

Історія багата незвичними прикладами податків. Джерелом грошових відрахувань до скарбниці свого часу були громадські туалети, бороди, жіноча косметика та коштовності, балкони, лазні, вікна, двері і навіть горобці.

Податок на сонце діє на Балеарських островах (Іспанія). Туристи, які приїжджають у цей регіон, за щоденне перебування під сонцем зобов’язані сплатити 1 євро. Щороку податок приносить близько 70 млн дол. Ці гроші уряд спрямовує на очищення пляжів i прибережної зони від сміття, залишеного туристами.

У Монтані (США) запроваджено податок на пересування на снігоходах, у штаті Нью-Мексико – на ловлю форелі.

Податок на собак справляється в багатьох країнах, щоправда, скрізь – різний. У Швеції – залежно від зросту тварини, а в Норвегії – від довжини, тому в першій віддають перевагу таксам, а в другій – непропорційно високим тваринам.

 

А які незвичні податки відомі вам?

? Які обов’язкові елементи податків

 

Основними елементами податку є суб’єкт податку, об’єкт податку, ставка податку, а також податкова пільга (рис. 5.2).

 

 
   

 

Рис. 5.2.Основні елементи податку

 

Суб’єкт податку (платник) – особа, на яку законом покладено обов’язок сплачувати податок.

Об’єкт податку (податкова база) – дохід, продукція або майно, з якого нараховується податок (заробітна плата, прибуток, цінні папери).

Ставка податку – розмір податку, який припадає на одиницю оподаткування (грошова одиниця доходу, одиниця земельної площі і т. д.). У практиці оподаткування розрізняють тверді, пропорційні, прогресивні і регресивні ставки податків.

Податкова пільга – це повне або часткове звільнення від сплати податків (детальніше див. статтю 30 Податкового кодексу України).

 

ü Для того, щоб закріпити матеріал, розгорніть робочий зошит і дайте відповідь на питання 2 з уроку 5 (стор. 21).

 

? Які є види податкових ставок

 

Існуєть таки види податкових ставок: тверді, пропорційні, прогресивні та регресивні.

Тверді ставки встановлюються в абсолютній сумі на одиницю опо­даткування (наприклад, за тонну нафти, за 1 куб. метр газу).

Пропорційні ставки діють в однаковому відсотковому співвідношенні до об’єкта податку без урахування диференціації його величини (наприклад, податок із доходів фізичних осіб в Україні становить 15%).

Прогресивні ставки підвищуються в міру зростання доходу.

Регресивні ставки знижуються в міру зростання доходу платника.

? Які існують види податків

 

Податки можна класифікувати за різними ознаками (рис. 5.3). Проте найпоширенішим є їхній поділ на прямі і непрямі.

 
   

 


Рис. 5.3. Види податків

 

Прямі податки встановлюються відносно платників і сплачуються безпосередньо з прибутку або майна. Їх розмір залежить від розміру об’єкта оподаткування. Кінцевим платником прямих податків є той, хто одержує дохід або володіє майном. Так, громадяни сплачують податок на доходи фізичних осіб, величина якого залежить від величини отриманого доходу. Власник будинку сплачуватиме податок на нерухомість. Власник земельної ділянки – плату за землю. До прямих податків відносимо і податок на прибуток підприємств.

Непрямі податки включаються в ціну товару або послуги. Таким чином, в абсолютному розмірі їх більше платить той, хто більше споживає. Ми не завжди усвідомлюємо, що сплачуємо непрямі податки.

 

При купівлі будь-якого товару в магазині ви отримуєте фіс­каль­ний чек, де, крім ціни товару (наприклад, морозива), вказується також розмір сплаченого податку на додану вартість (ПДВ).

 

До непрямих податків можна також віднести акцизний податок і мито. Акцизний податок – податок на виробництво та споживання деяких високоприбуткових і монопольних видів товарів, що мають високий попит (наприклад, цигарки, спиртні напої, бензин). Мито – податок на імпортні, експортні і транзитні товари, які перетинають кордони країни; сплачується усіма, хто здійснює зовнішньоекономічні операції (наприклад, при ввезенні автомобілів – мито сплачується залежно від об’єму двигуна; сировини, зокрема, зерна, олії, цукру тощо).

 

ü Щоб краще зрозуміти вплив непрямих податків на наші доходи, розглянемо конкретний приклад. Розгорніть робочий зошит і розв’яжіть задачу 1 з уроку 5 (стор. 22).

Задача 1

 

Умова. Ціна диска з новою комп’ютерною грою становить 100 гривень (без ПДВ). Однокласники Микола та Ігор (кожен) хочуть придбати новинку. Щомісяця батьки дають хлопцям «кишенькові гроші»: Миколі – 200 гривень, а Ігореві – 1 000 гривень.

Обчисліть величину податку на додану вартість, за умови, що ставка ПДВ – 20%.

Обчисліть ціну диска з ПДВ.

Яку частку (у %) буде становити цей ПДВ у доходах Миколи і доходах Ігоря? Зробіть висновки.

 

Розв’язок

1. Обчислимо суму ПДВ, який за умовою становить 20% від вартості диска: 100 грн ´ 20% : 100 = 20 грн.

2. Ціна диска з ПДВ становить: 100 грн + 20 грн = 120 грн.

3. Обчислимо частку податку на додану вартість у доходах Миколи та Ігоря:

· у доходах Миколи цей податок на додану вартість становитиме 10% (20 грн : 200 грн ´ 100%);

· у доходах Ігоря – 2% (20 грн : 1 000 грн ´ 100%).

Отже, що вищий дохід покупця, то менший відсоток від доходу він сплачує як фактичний платник ПДВ або будь-якого іншого непрямого податку.

Висновок.Непрямі податки – регресивні податки (у відношенні до доходу), хоча ставки таких податків, як правило, пропорційні або тверді.

Різноманітні види податків і методи їх вираховування становлять податкову систему. Уряд кожної країни законодавчо встановлює, які саме податки, в якому розмірі та в якій формі стягуються з підприємств, організацій чи громадян.

? Які особливості стягнення податків в Україні

 

Основним нормативним документом, який регулює податкові відносини в нашій державі, є Податковий кодекс України. У ньому визначено перелік податків і зборів, які діють в Україні, а також розміри податкових ставок і терміни сплати податків.

Відповідно до Податкового кодексу в Україні стягуються загально­державнітамісцеві податки і збори.

Загальнодержавні податки і збори встановлюються Верховною Радою України та стягуються в обов’язковому порядку на всій території України незалежно від того, до якого бюджету вони зараховуються – державного чи місцевого.

До основних загальнодержавних податків та зборів відносять податок на прибуток підприємств, акцизний податок, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, збір за першу реєстрацію транспортного засобу, плату за землю, мито, екологічний податок та інші.

 

ü Щоб краще зрозуміти порядок визначення власних податкових зобов’язань щодо податку з доходів фізичних осіб, розглянемо конкретний приклад. Розгорніть робочий зошит і розв’яжіть задачу 2 з уроку 5 (стор. 22).

Задача 2

Умова. Микола влітку на канікулах, щоб не гаяти часу, вирішив попрацювати. Він влаштувався помічником продавця в місцевому супермаркеті. За місяць роботи Миколі нарахували заробітну плату в розмірі 1 400 гривень. З отриманого доходу Микола має сплатити єдиний соціальний внесок і податок із доходів фізичних осіб.

Розрахуйте податкові зобов’язання Миколи, якщо ставка податку з доходів фізичних осіб становить 15%, єдиного соціального внеску – 3,6%.

Розв’язок

1. Сума єдиного соціального внеску:

1 400 грн ´ 3,6% : 100 = 50,4 грн.

2. Сума оподатковуваного доходу без єдиного соціального внеску:

1 400 грн – 50,4 грн = 1 349,6 грн.

3. Сума податку з доходів фізичних осіб:

1 349,6 ´ 15% : 100 = 202,44 грн.

У попередній темі ми розглядали планування значних фінансових подій, до яких можна віднести і придбання автомобіля.

Купуючи дорогі речі, слід ураховувати не лише те, як позначаться такі витрати на сімейному бюджеті, а й узяти до уваги, що такі покупки тягнуть за собою також і податкові зобов’язання.

 

ü Щоб краще зрозуміти особливості нарахуванння збору за першу реєстрацію транспортного засобу, розглянемо конкретний приклад. Розгорніть робочий зошит і розв’яжіть задачу 3 з уроку 5
(стор. 22).

Задача 3

 

Умова. Тато Миколи придбав цього року новенький автомобіль вартістю 80 000 грн, об’єм циліндрів двигуна такого автомобіля – 2 600 куб. см. Під час першої реєстрації автомобіля потрібно сплатити збір за першу реєстрацію транспортного засобу в розмірі 25 грн за кожні 100 куб. см об’єму циліндрів двигуна.

Визначте податкові зобов’язання зі збору за першу реєстрацію транспортного засобу і витрати на придбання автомобіля з урахуванням цього збору.

 

Розв’язок

У цьому варіанті податкові зобов’язання будуть становити:

2 600 куб. см : 100 куб. см ´ 25 грн = 650 грн.

Отже, витрати на придбання автомобіля з урахування збору за першу реєстрацію транспортного засобу становитимуть:

80 000 + 650 грн = 80 650 грн.

 

Основні місцеві податки і збори:

· податок на нерухомість – сплачується із житлової площі об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у приватній власності фізич-них осіб;

· єдиний податок – сплачують малі підприємства і фізичні особи – підприємці, які мають невисокі прибутки;

· збір за місця для паркування транспортних засобів – визначається

і встановлюється місцевими радами;

· туристичний збір – сплачується за тимчасове перебування на території міста або селища, де за рішенням місцевої ради встановлено туристичний збір (як правило, регіони з розвиненою курортно-рекреаційною інфраструктурою, які відвідує велика кількість туристів).

Механізм і порядок сплати місцевих податків і зборів встановлюється органами місцевого самоврядування (сільськими, селищними, міськими радами) з урахуванням граничних розмірів та ставок, закріплених у Податковому кодексі України.

Також слід згадати, що контроль за правильністю і своєчасністю сплати податків в Україні покладається на Державну податкову службу України, прикордонні й митні органи та Пенсійний фонд України.

? Чому ми повинні сплачувати податки

 

Страшно навіть уявити, який безлад розпочнеться, якщо люди перестануть сплачувати податки! Держава позбудеться всіх засобів, за рахунок яких вона утримує армію, правоохоронні органи, апарат управління, навчальні заклади, дитячі садки, лікарні... Вулиці та проспекти увечері не освітлюватимуть, ніхто не буде прибирати сміття біля будинку, зупиниться громадський транспорт, зрештою країна виявиться беззахисною і нездатною боротися зі злочинністю, а економіка залишиться без тієї підтримки, яка необхідна для її зростання та розвитку.

Саме через це на кожного громадянина України Конституцією покла­дено обов’язок сплачувати податки і збори в порядку та розмірах, уста­новлених законом. Адже сплативши податки, ми робимо своєрідні інвести­ції в майбутнє, забезпечуємо соціальну стабільність і створюємо прийнятні умови не тільки для свого життя, а й для життя всіх членів суспільства.

 

ЦЕ ЦІКАВО!

Найбільший позов на суму 5 371 220 фунтів стерлінгів було пред’явлено за несплату прибуткового податку банкірові з Великобританії Ніколасу ван Хоогстратену.

Мафіозі всіх часів i народів, одного з найбагатших людей у США
(у 1927 р. статок Капоне становив 100 млн дол.), за іронією долі
було засуджено не за криваві діяння, а за несплату податків.
Аль Капоне визнав 5 000 випадків ухилення від сплати податків. За американськими законами, він міг отримати 25 000 років тюремного ув’язнення. Суд виніс більш м’який вирок. За приховування доходів у період з 1925 до 1929 рр. мафіозі отримав одинадцять років в’язниці,
50 000 доларів штрафу, оплатив 30 000 доларів судових витрат. Ще до суду Аль Капоне добровільно за несплату податків виплатив державі
як компенсацію 5 млн дол.

Ухилення від сплати податків несе за собою адміністративну і кримінальну відповідальність (детальніше див. Глави 11 і 12 Податкового кодексу України).

Таким чином, податкове законодавство є своєрідною економічною конституцією держави. Чітко дотримуючись його, ми фактично фінансуємо майбутнє.

 

 

ПІДСУМКИ

 

1. Податки – це обов’язкові платежі, які сплачують громадяни та під­приємства на користь держави. Різноманітні види податків та методи їх вираховування становлять податкову систему. Уряд кожної країни законодавчо встановлює, які саме податки, в якому розмірі та в якій формі стягуються з підприємств, організацій чи громадян.

2. Основними елементами податку є суб’єкт податку, об’єкт податку, ставка податку та податкова пільга.

3. Найпоширенішим є поділ податків на прямі і непрямі. Прямі податки встановлюються відносно платників та сплачуються безпосередньо з прибутку або майна. Непрямі податки включаються в ціну товару або послуги.

4. Контроль за правильністю і своєчасністю сплати податків в Україні покладено на Державну податкову службу України, митні органи та Пенсійний фонд України. Основним нормативним документом, який регулює податкові відносини в Україні, є Податковий кодекс України.

5. На кожного громадянина України Конституцією покладений обов’я­зок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, уста­новлених законом. Ухилення від сплати податків тягне за собою адміністра­тивну та кримінальну відповідальність.

 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 

1. Що таке податки?

2. Наскільки важливими для суспільства є податки?

3. Назвіть основні складові елементи податків?

4. Які розрізняють види податкових ставок?

5. Яка різниця між прямими і непрямими податками?

6. Які податки та збори в Україні відносять до загальнодержавних, а які – до місцевих?

7. На які органи покладено функції контролю у сфері оподатку­вання в Україні?

8. Який нормативно-правовий документ регулює податкові відносини в Україні?

9. Яку відповідальність несуть платники податків за несплату своїх податкових зобов’язань?

10. Чому так важливо бути законослухняним платником податків?

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных