Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ. 1. Дебетова картка і кредитна картка – що між ними спільного і чим вони відрізняються.
 

1. Дебетова картка і кредитна картка – що між ними спільного і чим вони відрізняються.

2. Золоті, платинові картки та інші види карток – для чого вони потрібні?


 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

1. Прочитайте матеріал параграфа 6 розділу 4.

2. Повторіть хід розв’язування задачі 1, яку опрацьовано під час уроку в робочому зошиті.

3. Вивчіть головні поняття за матеріалом цього параграфа, подані в словнику основних термінів.

4. Виконайте в робочому зошиті домашнє завдання 3 (стор. 29).

 

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

 

Банківська платіжна картка (БПК)– платіжний інструмент, який надає особі, що нею користується, можливість безготівкової оплати товарів та/або послуг, а також отримання готівки у відділеннях (філіях) банків і банкоматах.

Банкомат (банківський автомат самообслуговування) – програмно-технічний комплекс, що дає змогу держателю платіжної картки здійснити самообслуговування за операціями згідно з функціональними можливостями цього комплексу.

Витяг– інформація про стан карткового рахунку власника платіжної картки.

Додаткова банківська платіжна картка – платіжна картка, що випущена додатково до існуючого карткового рахунку. Може бути емітована на ім’я існуючого клієнта банку або його довіреної особи, родича.

Еквайринг– діяльність банку, що включає в себе проведення розрахунків із підприємствами торгівлі (послуг) за операції, які здійснені держателями платіжних карток, і виконання операцій з видавання готівки держателям платіжних карток.

Картковий ліміт – гранична кількість операцій з використанням БПК (або її реквізитів) та/або гранична витратна сума коштів за операціями з використанням БПК (або її реквізитів), що може здійснюватися протягом визначеного періоду.

Картковий рахунок – поточний рахунок, на якому обліковуються операції за банківською платіжною карткою.

PIN-код – особистий ідентифікатор, відомий тільки власникові БПК і необхідний для здійснення операцій за нею.

Платіжний термінал / POS-термінал – електронний пристрій, при­значений для ініціювання переказу з карткового рахунку, у тому числі видавання готівки, отримання довідкової інформації, та здійснення інших операцій згідно з його функціональними можливостями.

CVV2 / CVC2-код – 3-значний код безпеки, який надрукований на звороті картки, на смузі для підпису, і використовується як додатковий захист від підробки картки. Номер CVC2 або CVV2 є підписом клієнта і прирівнюється до PIN-коду за певних типів трансакцій.


 

 


Урок 7. ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

Мета уроку

 

Ознайомлення із процесом здійснення платежів за допомогою платіжної картки та електронних грошей, визначення переваг і недоліків цих платіжних інструментів, вивчення базових термінів, які при цьому використовуються.

 

 

Тип уроку

 

Комбінований урок з виробленням практичних навичок із засто­суванням мультимедійної презентації та робочих зошитів учнів.

 

 

Основні компетентності учня

 

Знає і розуміє: що таке електронні платежі, основні платіжні інструменти, переваги і недоліки платіжних інструментів, які дозволяють здійснювати електронні платежі.

Уміє і застосовує: платіжні інструменти, здійснює електронні платежі за допомогою платіжної картки та електронних грошей.

Виявляє ставлення типові помилки при здійсненні платежів і оцінює: платіжною карткою.

 

 

Орієнтовний план уроку

 

1. Що таке електроний платіж?

2. Як карткові шахраї атакують платіжні картки?

3. Як потрібно діяти, щоб не стати жертвою шахраїв?

4. Як працює система розрахунків електронними грошима?

5. Як здійснюється оплата товарів / послуг електронними грошима?

 

 

 Ключові тези

 

1. У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій уже не обов’язково відвідувати банк для здійснення типових платежів (для прикладу, оплати комунальних послуг). Достатньо вдома мати комп’ютер з доступом до Інтернету та платіжну картку і проводити за їх допомогою всі необхідні розрахунки. Окрім платіжної картки, платежі можна здійснювати також за допомогою електронних грошей.

2. За допомогою електронних грошей можна купувати товари в Інтернет-магазинах, переказувати та зберігати кошти.

3. Незважаючи на зручність і легкість використання електронних платіжних інструментів, варто пам’ятати правила безпеки, щоб не стати жертвою шахраїв.

 

ІНФОРМАЦІЙНА ЧАСТИНА

 

Сьогодні у світі з кожним днем зменшуються обсяги операцій готівкою, тоді ж як безготівкові електронні платежі набувають дедалі більшої популярності. Вам, напевно, відома приказка, що «час – це гроші». Так-от, здійснюючи безготівкові платежі, ми суттєво економимо наш дорогоцінний час. Адже більшість операцій з оплати послуг можна провести вдома за власним комп’ютером або ж використовуючи банкомат, при цьому не гаючи час у черзі. Цікаво? Тоді спробуймо більш детально ознайомитися з особливостями здійснення електронних платежів.

 

? Що таке електронний платіж

 

Електронний платіж – це оплата товарів та послуг за допомогою електронних засобів.

Електронні платежі можна здійснювати за допомогою платіжної картки або ж за допомогою електронних грошей. Розглянемо кожну із цих форм детальніше.

Платіжна картка є найбільш відомим і розповсюдженим інстру­ментом у сфері безготівкових електронних платежів. У попередньому уроці було описано переваги використання цих карток, тому зазначимо лише їхні функції у сфері безготівкових розрахунків.

Сьогодні для того, щоб оплатити товар у магазині, уже не потрібно йти в банкомат і знімати готівку. В усіх великих торгівельних та розважальних центрах, супермаркетах, ресто­ра­нах, кафе і т. д. є спеціальні прилади, які призначені для здійснення розрахунків між продавцем і покупцем у точці продажу за допомогою платіжної картки. Ці прилади на­зиваються POS-терміналами (рис. 7.1).

POS-термінал – це електронний пристрій, що зчитує дані платіжної картки з магнітної смуги або чипа, розміщеного на платіжній картці, і зв’язується з банком електронними каналами зв’язку. Сума операції вводиться з клавіатури. Усі ці операції відображено на чеку, який видає термінал.

За допомогою платіжної картки можна також здійснювати оплату послуг / товарів в Інтернеті. Зокрема, поповнювати мобільний рахунок, оплачувати товари в Інтернет-магазинах, здійснювати комунальні платежі, бронювати квитки та готелі тощо. Для того, щоб зрозуміти, чи ваша картка може бути використана для платежів у мережі Інтернет, перш за все варто детально вивчити її зворотний бік. Біля підпису власника картки повинен бути продубльований номер картки (усі шістнадцять цифр або ж чотири останні), зліва від нього – три- або ж чотиризначний код безпеки, який називається Card Verification Number – CVV2 (у картках системи Visa) і CVC2 (відповідно в картках системи Master Card).

 

ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ

· Ніколи не випускайте платіжну картку зі свого поля зору. Не дозволяйте продавцеві брати зі собою картку куди-небудь при оплаті – він може скопіювати ваші дані. Якщо в торгівельній точці встановлений стаціонарний POS-термінал (у кафе, ресто­рані), пройдіть за продавцем або офіціантом і самостійно введіть ваш PIN-код (якщопотрібно).

· Вимагайте чек про оплату в торгівельній точці в разі, якщо ви його не отримали, і зберігайте чек якомога довше.

· У торгівельній точці може статися подвійне списання з вашої картки. Зазвичай це трапляється (не завжди навмисно) у ресторанах, готелях і пунктах прокату автомобілів. Як пра­вило, у таких закладах діє система попереднього резер­вування деякої суми на картці як гарантія остаточної оплати. Після фактично‑го розрахунку сума має бути розбло­кована. Але інколи через некоректні дії персоналу можуть трапитися такі неприємні ситуації:

– рахунок після остаточного розрахунку не був розблокований
(у такому разі вам доведеться чекати автоматичного розблоку­вання протягом 10–45 днів);

– зарезервована сума була списана. Щоб уникнути таких випадків, зберігайте чеки про оплату. Якщо ви помітили подвійне списання, негайно звертайтесь у банк.

 

Незважаючи на всю легкість проведення платежів платіжною карткою в Інтернеті, варто пам’ятати про те, що існує небезпека зчитування шахраями даних картки.

 

? Як карткові шахраї атакують платіжні картки

 

Основні прийоми отримання шахраями відомостей про платіжну картку:

· розміщення на сайтах інформації про бонуси за перегляд реклами, які проводяться виплатою на картку. Також дані про картку випитують під приводом отримання грошових призів або якихось інших дармових заробітків (дуже часто такі оголошення поміщаються на сайтах з пошуку роботи);

· розсилання запитів про уточнення карткових реквізитів (номер картки, PIN-код, термін дії, CVV2 / CVC2) під виглядом служби безпеки банку. Такі повідомлення можуть навіть приходити на електронну пошту від імені банку, який посилається на те, що в нього відбувся збій у комп’ютерній системі, і просить клієнтів надати йому втрачену інформацію;

· проведення анкетування на отримання дисконтних карт у торгівель­них точках з обов’язковим зазначенням реквізитів платіжної картки.

Отримавши потрібну інформацію, шахраї використовують реквізити картки для купівлі анонімних електронних ваучерів мобільних операторів через Інтернет і перепродують їх.

? Як потрібно діяти, щоб не стати жертвою шахраїв

 

Перш за все, не варто відгукуватися на пропозиції про швидкий заробіток, що заполонили сьогодні Інтернет і потрапляють у нашу електронну пошту. По-друге, доцільно підключитися до послуги sms-банкінгу, яка дозволяє утримувачеві оперативно отримувати відомості про всі операції з платіжною карткою на мобільний телефон.

У зв’язку з наявністю певних недоліків у питаннях безпеки здійснення електронних платежів платіжною карткою в мережі Інтернет виникла потреба в новому, більш гнучкому, зручному і захищеному платіжному інструменті, що дозволяє без особливих проблем і ризику оплачувати товари та послуги через Інтернет. І такий механізм з’явився. Це так звані «електронні» гроші.

 

 

? Як працює система розрахунків електронними грошима

Особливість електронних грошей полягає в тому, що до них не можна до­торкнутися або просто потримати в руках. Їх не можна покласти в кишеню. Вони матеріально ніби не існують. За функціональністю електронні гроші ідентичні традиційним грошам. Їх можна заробляти, оплачувати ними послуги і товари, передавати й отримувати від інших людей, причому, як і щодо «традиційних грошей», платежі відбуваються в режимі реального часу. Наприклад, якщо вам заплатили за що-небудь, то гроші відразу з’являться на вашому рахунку, і навпаки, як тільки ви здійснили оплату, електронні гроші будуть списані з вашого електронного гаманця і доставлені одержувачеві.

Електронні гроші зберігаються в електронних гаманцях користувачів відповідної платіжної системи. Управляти грошима у своєму гаманці користувач може за допомогою Інтернету або мобільного телефону.

Для того, щоб стати власником електронних грошей, перш за все, необхідно зареєструватися на Інтернет-сайті обраної вами платіжної системи. Деякі платіжні системи вимагають обов’язкового завантаження програмного забезпечення, яке безкоштовно можна «скачати» з їхнього Інтернет-сайта і пізніше встановити на власний комп’ютер.

Після реєстрації та установки програмного забезпечення користувач вносить, будь-яким із можливих у системі способів, грошові кошти на раху­нок. Найпоширенішими способами поповнення електронного рахунку є:

· внесення готівки за допомогою автоматів приймання готівки, оплати в касах торгівельних точок або пунктів прийому готівкових платежів. При внесенні коштів вказується номер відкритого рахунку;

· банківський переказ на розрахунковий рахунок оператора системи електронних грошей. Цей спосіб дуже ефективний при внесенні великої суми коштів на електронний гаманець, тому що комісія банку за таку операцію є, як правило, фіксованою і не залежить від суми поповнення;

· оплата кредитною карткою. Ця операція може бути проведена через банкомати, через сервіси, які надаються безпосередньо платіжною системою, а також за допомогою зовнішніх сервісів;

· конвертація коштів з іншої системи електронних грошей;

· купівля електронних грошей через sms шляхом переказу коштів з рахунку абонента стільникового оператора.

Після внесення коштів платіжна система відкриває користувачеві електронний гаманець (аналог банківського рахунку), на який вносяться кошти у відповідній валюті. Крім того, користувачеві привласнюється секретний код (так званий ключ), яким підтверджується право доступу до електронного гаманця.

Електронний гаманець дає змогу здійснювати й витратні, і прибуткові операції: на нього можуть зараховуватися гроші від інших користувачів системи. Поповнення електронного гаманця здійснюється безкоштовно, тоді ж як за зняття коштів стягується комісія, яка індивідуально визначається кожною платіжною системою.

В Україні існують певні обмеження стосовно здійснення платежів електронними грошима: максимальний розмір «електронного гаманця» – 5 000 грн, валюта платежів – гривні, окрім того, лише банки можуть відкривати «електронні гаманці» своїм клієнтам.

 

? Як здійснюється оплата товарів / послуг електронними грошима

 

При здійсненні оплати за товар або послугу електронний гаманець продавця виставляє покупцеві електронний рахунок, який містить договір купівлі / продажу, підписаний електронним цифровим підписом Інтернет-магазину.

Покупець має можливість прочитати текст електронного договору та, у разі згоди з його умовами й достатності електронної готівки у своєму електронному гаманці, зробити покупку. У той момент електронний гама­нець покупця відсилає на електронний гаманець магазину договір, підписаний електронним підписом покупця, і електронні гроші для оплати.

Отримавши електронні гроші від покупця, магазин пред’являє їх у процесинговий центр для підтвердження можливості їх використання (достовірності).

Перевіривши, що гроші раніше не використовувалися і є справжніми, процесинговий центр підтверджує їхню платоспроможність магазину і надсилає «квитанцію» покупцеві. Одночасно проводиться списання коштів з рахунку покупця в процесинговому центрі та їх зарахування на рахунок магазину.

Отримавши підтвердження справжності електронних грошей, магазин надсилає квитанцію про оплату на електронний гаманець покупця і надає послуги або доставляє товар.

Договір купівлі-продажу товару / послуги показує товарні зобов’язання продавця і, в разі виникнення спірних ситуацій стосовно доставки товару або його невідповідності замовленому, може бути використаний покупцем з метою захисту власних прав.

У реальному житті всі вищезазначені процедури проводяться практично миттєво і непомітні для користувача. У ролі продавця може виступати власник іншого гаманця – фізична особа, а сама операція може бути не купівлею, а переведенням електронних грошей між користувачами

системи.

Як і поповнення, зняття коштів з електронного гаманця може бути здійснено різними способами, зокрема через:

· отримання готівки в касі оператора системи або в пункті видачі готівкових коштів;

· поштовий переказ на ім’я, вказане власником електронного гаманця;

· банківський переказ на вказаний рахунок;

· поповнення рахунку кредитної картки за допомогою електронних грошей;

· конвертацію в електронні гроші інших платіжних систем.

Зазвичай за зняття коштів з електронного гаманця береться певна комісія. Деякі платіжні системи можуть установлювати ліміти (обмеження) на розмір виведених сум.

Окрім типових операцій стосовно здійснення електронних платежів за допомогою електронних грошей, можна також:

· купувати товари в кредит, погашаючи його потім електронними грошима. За кордоном можливим є навіть погашення банківських кредитів шляхом переказу коштів з електронного гаманця;

· переказувати гроші з одного електронного гаманця на інший, а також здійснювати обмінні операції з валютою. Однак за такі операції доведеться платити комісію – звичайно вона становить не менше ніж 2–3% від суми операції. Комісія стягується й у тому разі, якщо ви переказуєте гроші з одного свого гаманця на інший;

· зберігати дорогоцінні метали, зокрема золото в електронних гаманцях. У цьому разі відкриття «золотого» електронного гаманця й внесення в нього власником деякої суми грошей ставить за обов’язок компанії – оператора платіжної системи придбати й розмістити на зберігання під свою від­по­відальність відповідну кількість фізичного золота. Фізичне золото власника «золотого» електронного гаманця є його власністю, а оператор платіжної системи тільки зберігає його. На першу вимогу власника гаманця він може одержати на руки відповідну кількість золота. Зберігання золота в електрон­ному гаманці може бути непоганим варіантом інвестування в золото.

Сьогодні немає обмежень стосовно кількості електронних гаманців, якими може володіти одна особа. Таким чином, якщо жодна платіжна система не задовольняє повністю ваших потреб, можна завести кілька електронних гаманців. Тільки користуватися ними доведеться як окремими гаманцями, а не одним загальним, – аналогічно тому, як можна користуватися кількома рахунками в різних банках.

ЦЕ ЦІКАВО!

В Україні 2010 року було здійснено платежів електронними грошима на суму 2 млрд грн. Прогнозується, що до 2014 року ця сума зросте до
20 млрд грн.

 

Варто виділити і певні недоліки використання електронних грошей:

· на кошти, що є в електронному гаманці, не на­раховуються проценти. Тому недоцільно на цих рахунках зберігати великі суми коштів. Більш вигідно їх розмістити на депозиті в банку або ж на звичайному банківському рахунку;

· незважаючи на те, що система електронних грошей досить без-печна, ризик шахрайства все ж таки існує за умов неправильного використання електронного гаманця.

 

ü Для кращого ознайомлення з матеріалом заповніть таблицю в завданні 1 (стор. 30) у робочому зошиті.

 

Завдання 1

 

Проаналізуйте переваги і недоліки платіжних інструментів, які дозволяють здійснювати електронні розрахунки. На основі інформації 6-го

і 7 уроків заповніть таблицю.

 

Платіжний інструмент Переваги Недоліки
Платіжна картка 1. 2. 3. 4.     1. 2. 3. 4.
Електронні гроші 1. 2. 3. 4.     1. 2. 3. 4.

Отримані результати обговоріть на уроці.

ПІДСУМКИ

 

1. У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій уже не обов’язково відвідувати банк для здійснення типових платежів (для прикладу, оплати комунальних послуг). Достатньо вдома мати комп’ютер з доступом до Інтернету та платіжну картку і про­водити з їх допомогою усі необхідні розрахунки. Окрім платіжної картки, платежі можна здійснювати також за допомогою електронних грошей.

2. Електронні (цифрові) гроші – це платіжний засіб, що існує тільки в електронному форматі, тобто фактично у формі інформації, що міститься у спеціальних базах даних. Електронні гроші зберігаються в електронних гаманцях користувачів відповідної платіжної системи. Управляти грошима у своєму гаманці користувач може за допомогою Інтернету або мобільного телефону.

3. За допомогою електронних грошей можна купувати товари в Інтернет-магазинах, переказувати та зберігати кошти.

4. Незважаючи на зручність і легкість використання електронних платіжних інструментів, варто пам’ятати правила безпеки, щоб не стати жертвою шахраїв.

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 

1. Що таке електронний платіж?

2. За допомогою яких електронних засобів можна здійснювати платежі?

3. Які основні переваги електронних платежів над готівковими?

4. Яких правил потрібно дотримуватися при здійсненні платежів платіжною карткою?

5. Що таке електронні гроші?

6. Якими способами можна поповнити електронний гаманець?

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

1. Прочитайте матеріал параграфа 7 розділу 4.

2. Повторіть хід розв’язку завдання 1, яке опрацьовано під час уроку в робочому зошиті.

3. Вивчіть головні поняття за матеріалом цього параграфа, подані в словнику основних термінів.

4. Виконайте в робочому зошиті домашнє завдання 2 (стор. 31).Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных