Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ. 1. Чому важливо зберігати кожну копію фінансового документа, яку ви підписуєте?
 

1. Чому важливо зберігати кожну копію фінансового документа, яку ви підписуєте?

2. Обговоріть, що може слугувати підтвердженням у вашому діалозі з фінансовою компанією.

3. Які фінансові документи зберігаються у вас удома?

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

1. Прочитайте матеріал параграфа 10 розділу 6.

2. Прогляньте особливості заповнення фінансового документа, який ви опрацювали під час уроку в робочому зошиті.

3. Вивчіть головні поняття за матеріалом цього параграфа, подані в словнику основних термінів.

4. Виконайте в робочому зошиті домашнє завдання.

 

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

 

Акт – документ правової чинності, в якому конста­туються або підтверджуються факти, події, пов’язані з діяльністю підприємств, установ чи їхніх структурних підрозділів, вчинками посадових осіб.

Відомість– різновид обліково-фінансового документа, який най­частіше використовується в бухгалтерській справі, у системі банку та ін.

Довідка про доходи– документ, який визначають банки, щоб переконатися у платоспроможності позичальника (форма № 2 – НДФЛ).

Договір – письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин. Договір може бути укладений між приватними особами й організацією та між організаціями. Цивільний кодекс передбачає різні типи договорів.

Доручення – письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності або отримувати матеріальні цінності.

Квитанція– розписка в офіційному вигляді встановленої форми в прийманні грошових коштів, документів, матеріальних цінностей.

Контракт – правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою і працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності. Згідно із законами України «Про підприємство», «Про власність», «Про освіту», громадяни через контракт реалізують право розпоряджатися своїми здібностями до праці.

Розписка – письмове підтвердження певної дії, що відбулась, – передавання й отримання документів, товарів, грощей від підприємства або приватної особи.

Розрахунковий чек – розрахунковий документ, що містить письмове доручення власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, в якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів.

Фінансовий документ є письмовим доказом фактичного здійснення господарської операції або письмовим розпорядженням на право її здійснення. 

 

Урок 11. ОБАЧЛИВА ФІНАНСОВА ПОВЕДІНКА

Мета уроку

 

Оволодіння навичками обачливої фінансової поведінки.

 

Тип уроку

 

Комбінований урок з виробленням практичних навичок із застосуванням мультимедійної презентації та робочих зошитів учнів.

 

Основні компетентності учня

 

Знає і розуміє: що означає «обачлива фінансова поведінка» і на основі чого вона формується.

Уміє і застосовує: теоретичні знання для аналізу фінансових явищ
і веде свої фінанси в розумний та обачливий спосіб.

Виявляє ставлення як правильно аналізувати інформацію, надануі оцінює: фінансовими установами.

 

 

Орієнтовний план уроку

 

1. Як ти залежиш від економіки?

2. Що таке фінансова безпека?

3. Що таке фінансовий план?

4. Яка ціна грошей?

5. Як не витрачати зайвого?

6. Як ти витрачаєш свої гроші?

7. Використання банківських послуг.

8. Використання платіжних карток.

9. Як не допустити крадіжки персональних даних?

 

 

Ключові тези

 

1. Економіка – це господарство країни, яке впливає на всіх нас. Коли економіка в країні міцна і швидко зростає, добробут людей підвищується, і навпаки, коли починається економічний спад, це може призвести до високого рівня безробіття і падіння добробуту населення.

2. Фінансова безпека людини досягається за умови раціонального, обачливого використання власних заощаджень.

3. Обачлива фінансова поведінка людини формується на основі визначення цінності грошей, уміння ефективно їх використовувати.

4. Банківські установи допоможуть забезпечити захист ваших заощаджень шляхом надання послуг з відкриття поточних та ощадних рахунків.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ЧАСТИНА

 

Економіка – це господарський каркас країни.

Економіка впливає на всіх нас. Якщо в країні ринкова економіка, то ціни визначаються наявною пропозицією будь-якого товару і попитом на нього, або тією кількістю товару, яку покупці хочуть купити. Коли економіка в країні стабільна і швидко зростає, ціни, як правило, є стабільними, рівень безробіття низький, а інфляція помірна. Коли починається економічний спад, а це – напружений період для країни, рівень безробіття зростає, добробут населення погіршується.

 

? Як ти залежиш від економіки

 

Припустимо, на полудень ви завжди їсте шоколадний батончик. Зазвичай він коштує 50 копійок, тобто на 1 гривню можна купити два батончики.

Але що станеться, якщо ціна батончика зросте до 60 копійок?

Тепер на одну гривню ви зможете купити тільки один батончик або ж будете платити 1 гривню і 20 копійок за два батончики.

Ось що робить інфляція – через неї купівельна спроможність грошей зменшується!

 

ü Виконайте задачу 1 в робочому зошиті (стор. 44).

Задача 1

 

Умова.Учень Михайло отримує від мами щодня 10 грн на кишенькові витрати і від тата 15 грн на розваги. Мамині гроші він заощаджує на плеєр, а гроші від тата витрачає так: 10 грн – на обід в їдальні, 5 грн – на улюблене морозиво.

Виробники планують підвищити ціну на морозиво на 20% у зв’язку із загальним підвищенням рівня цін на молоко, світло і бензин.

Завдання

1. Скільки пачок морозива зараз, до підвищення цін, міг купити Михайло, якщо не харчуватиметься в їдальні?

2. Скільки пачок морозива зможе купити Михайло в майбутньому, з урахуванням інфляції, якщо не харчуватиметься в їдальні?

 

Розвязок

1. Дохід від тата / Ціну пачки морозива = Кількість пачок морозива, що зможе купити Михайло за попереднього рівня цін:

15 грн / 5 грн = 3 пачки.

2. Нова ціна пачки морозива = Стара ціна пачки морозива × 1,2:

5 грн × 1,2 = 6 грн.

3. Дохід від тата / Нова ціна пачки морозива = Кількість пачок морозива, що зможе купити Михайло за нового рівня цін з урахуванням інфляції:

15 грн / 6 грн = 2 пачки морозива і 3 гривні решти.

 

? Що таке фінансова безпека

 

Правильне фінансове планування – ключ до досягнення фінансової безпеки.

Фінансова безпека – стан, за якого люди впевнені у своїй захище­ності з фінансового погляду, а також знають, що вони можуть заробити,

зібрати і вкласти достатню кількість грошей, щоб досягти своїх цілей.

Ви досягаєте фінансової безпеки, коли можете заробити, заощадити і вкласти достатньо грошей для реалізації ваших цілей. Наприклад, ви хочете купити велосипед, комп’ютер, вступити до інституту. У кожної з цих цілей різна фінансова цінність, і для їх досягнення потрібна різна кількість часу. Пам’ятайте про те, що мета це не просто мрія, мету потрібно запла­нувати і працювати над її досягненням!

 

Фінансова безпека =

= Освіта + Робота + Накопичення + Грошові вкладення

 

? Що таке фінансовий план

 

Щоб досягти фінансової безпеки, потрібно скласти план. Фінансовий план – це схема, яка відображає ваше фінансове становище в певний момент (скільки грошей ви отримуєте, витрачаєте, скільки грошей ви заощадили). Також у цій схемі вказуються ваші фінансові цілі і способи досягнення цих цілей.

Час, який знадобиться на складання фінансового плану, буде витрачено недарма. Якщо ви складете реальний план, який зможете реалізувати і будете його дотримуватися, то зможете домогтися короткострокових, середньо­строкових і довгострокових цілей.

Подумайте про те, що б вам хотілося мати, підрахуйте, скільки потрібно відкладати щотижня і скільки часу буде потрібно, щоб накопичити потрібну суму. Повірте, це зовсім не важко, зате ви гідно оціните ті речі, які купите на зібрані гроші. Крім того, у вас вироблятиметься звичка діяти за фінансовим планом. А коли ви виростете, ця звичка допоможе вам досягти фінансової безпеки, до якої ви прагнете.

 

? Яка ціна грошей

 

Спробуймо розібратися, звідки беруться гроші.

«З батькового гаманця чи маминої сумочки».

І це правильна відповідь школяра, але потрібно розуміти, що гроші – це винагорода за працю наших батьків, їхню майстерність. Гаманець і сумочка – останні ланки складного ланцюжка. Поки ти сам не почнеш працювати, ніколи не дізнаєшся про справжню ціну грошей.

Ось яку історію розповідають батьки своїм дітям.

 

Син багатих батьків зростав у добробуті і ні в чому не знав відмови. Що б він не попросив, йому купували. Але він ніколи не просив грошей, тому що був ще маленьким. І ось одного разу він прийшов до батька і попросив 10 гривень. «Тобі вже шістнадцять, – сказав батько, – піди і зароби сам». Отримавши таку відмову, хлопчик образився і пішов до мами. Вона дала йому 10 гривень. Бажаючи помститися батькові за образу, син показав йому гроші і сказав: «Ось, заробив!» Тато взяв купюру і спалив. 10 гривень згоріли миттєво. Від образи хлопчик мало не плакав. «Ти не заробив цих грошей. Ти обманув мене, – сказав батько, – тепер ти тим більше не отримаєш ані копійки». Цього разу син розлютився. Він пішов на бензоколонку і домовився, що буде допомагати заправляти машини, поки не заробить 100 гривень. Зі своїми заробленими грошима він знову прийшов до батька. Реакція батька вразила хлопчика: той узяв гроші і без вагань кинув їх у вогонь. Розлючений син руками розгрібав жар, щоб урятувати гроші. «Ось тепер я вірю: ці гроші ти заробив. За них ти готовий полізти у вогонь, бо ти тепер знаєш ціну грошам».

 

Яка мораль цієї історії? Яка для тебе ціна грошей? Чому різна робота по-різному оцінюється?

? Як не витрачати зайвого

 

Чому грошей постійно не вистачає?

 

Як казав Вінні-Пух, мед якщо є, то його відразу немає. Так само і гроші. Як тільки вони з’являються, відразу ж кудись зникають. І проблема не стільки в їхній кількості, скільки в бажанні негайно їх витратити. Тобто перший ворог грошей – ми самі, якщо наші бажання випереджають наші можливості. У гонитві за фінансовим благополуччям ми прагнемо заробити якомога більше грошей.

А потім з’ясовується: що більше грошей, то більше бажань. Відчуття нестачі грошей не зникає. Так ми потрапляємо в замкнене коло і ходимо по ньому. Ми витрачаємо всі свої сили і час, щоб придбати щось модне. Але, по суті, лише робимо черговий крок, анітрохи не наближаючись до своєї метифінансової стабільності.

А тим часом перший крок для виходу із замкнутого кола дуже простий – розумне планування витрат і контроль за ними. Це зовсім не означає, що треба відмовитися від покупок і задоволень. Потрібно лише зрозуміти, що дійсно необхідно, а без чого можна обійтися, і спланувати свої витрати, виходячи з доступних засобів. Такий план називається бюджетом.

 

Чому, на твій погляд, люди часто скаржаться на брак грошей?
Що, на твою думку, можна вважати фінансовим благополуччям?

 

? Як ти витрачаєш свої гроші

 

Часто ми здійснюємо покупки під впливом реклами.

Питання в тому, наскільки ці витрати усвідомлені, а покупки – необхідні. Досить часто виникає ситуація, коли ми шкодуємо, що витратили гроші, тому що річ, яку так хотілося мати, – непотрібна. Але усвідомлення цього приходить уже після того, як річ куплена. А потім ще з’ясовується, що її утримання обходиться у кругленьку суму.

Ярославові на 16-річчя батьки подарували 1 тисячу гривень. У Ярослава була мрія – новий велосипед. Проте однокласники порадили: «Ти б краще купив собі скутер, як Толик з 11-го В. Усі заздритимуть тобі!» Правда, за ці гроші Ярослав міг купити тільки старий скутер. Та зясувалося, що той же Толик із радістю згоден продати свій. Угода відбулася у дворі наступного дня. Ярослав був у захваті. Однак радість тривала недовго. Бензин «зїдав» майже всі кишенькові гроші. Але це було тільки початком неприємностей. Вік скутера почав нагадувати про себе. На ремонт гроші довелося брати в батьків. Інтерес оточення до скутера швидко згас.

Ярослав пошкодував, що піддався спокусі і даремно витратив гроші. Він сказав Толику: «Я так тобі заздрив, поки не купив у тебе скутер! А тепер сам готовий швидше від нього позбутися». «Усе правильно, – відповів Толик. – Адже ти бачив тільки як я катаюся, але жодного разу не запитав, скільки часу і грошей я витрачаю на нього».

 

Щоб не повторювати чужі помилки, перед великою покупкою постав собі три запитання (рис. 11.1).

 

Рис. 11.1.Запитання, які треба поставити перед великою покупкою

 

1. Чи потрібна мені ця річ?

Для вибору правильної відповіді є один хороший тест: проживи без цієї речі ще тиждень, а потім повернися до питання про покупку. Якщо відповідь буде «Так!», то ти, швидше за все, не пошкодуєш про витрачені гроші.

2. Скільки коштує ця річ?

Вартість речі складається не тільки з її ціни, яку ти бачиш у момент купівлі. Це ще й витрати на утримання, які можна і потрібно розрахувати. Наприклад, у випадку зі скутером треба дізнатися його витрати пального й оцінити вартість технічного обслуговування залежно від моделі і пробігу.

3. Наскільки легко можна потім продати цю річ?

Якщо річ із часом мало втрачає в ціні і легко знайти на неї покупця, то при купівлі в тебе менше ризику викинути гроші на вітер. Частину витрачених коштів можна буде повернути, якщо буде бажання.

 

Ці три питання – лише початок нелегкої боротьби за фінансове благополуччя. Кожен може доповнити їх своїми питаннями, які допоможуть уникнути зайвих покупок.

 

? Використання банківських послуг

 

Формуючи власну обачливу фінансову поведінку, простіше і зручніше всього зберігати заощадження в банку. Банки не тільки пропонують вам без­ліч послуг, вони також відповідають за збереження і безпеку ваших грошей.

Банки пропонують різні види поточних і ощадних рахунків. Для того, щоб користуватися деякими видами поточних рахунків, потрібно платити комісію за щорічне обслуговування, але є рахунки, користуватися якими можна безкоштовно за умови, що на рахунку є певна кількість грошей. Також банки пропонують поточні рахунки та картки, розроблені спеціально для учнів та їхніх батьків.

Зазвичай банк платить відсоток власникам ощадних рахунків. Це плата за те, що банк користується вашими грошима. Поточний рахунок дозволяє вам легко використовувати гроші, які ви вносите на цей рахунок, або користуватися картою, щоб оплачувати покупки.

Досить актуальним сьогодні є управління банківськими рахунками через Інтернет. Це дозволяє вам перевіряти рахунок через Інтернет і переводити гроші електронним способом із рахунку на рахунок. Тому особисто немає потреби йти в банк, що дуже зручно.

Ви коли-небудь чули вислів «Ваші гроші повинні працювати»? Це означає, що за правильного інвестування та заощадження з часом кількість грошей збільшиться.

У кожного була ситуація, коли потрібно накопичити гроші. Най­простіший спосіб – відкладати в скарбничку. Однак у цьому разі справж­нього накопичення не відбувається. Шоколадка, яка раніше коштувала

7 гривень, сьогодні коштує вже 12 гривень. Згодом товари, як правило, дорожчають, а гроші знецінюються – це економічне явище називається, як ми вже знаємо, інфляцією.

Скарбничка від інфляції не захистить. Потрібен інший спосіб. Наприклад, банківський депозит.

Що дає депозит:

· фіксовану прибутковість – відсотки, які нараховуються на суму вкладу;

· надійність – у разі банкрутства банку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) поверне гроші (до 150 тисяч гривень);

· доступність – гроші з рахунку можна зняти в будь-який момент, правда, із втратою відсотків.

Що не дає депозит:

· можливості примножити свої заощадження – у депозиту невелика прибутковість, яка найчастіше близька до рівня інфляції.

Як вибрати депозит:

· обрати оптимальний вид депозиту.

Наприклад, якщо треба накопичити протягом року на комп’ютер, то найбільш доцільним буде поповнюваний депозит, на який можна вносити будь-яку суму в будь-який час. Але не слід забувати: що більш гнучкі умови депозиту, то нижча відсоткова ставка за ним;

· обрати таку валюту депозиту, в якій планується покупка. Наприклад, якщо ви вирішили накопичити на закордонні канікули, то краще відкривати депозит в євро. Це дозволить вам уникнути зайвих витрат у разі зростання курсу євро;

· знайти надійний банк із найкращими умовами.

Не забудьте порівняти умови обраного вами депозиту в різних банках.

 

? Використання платіжних карток

 

Плануючи щоденні витрати, кожен із нас стикається з нагальним питанням:

Скільки взяти зі собою грошей?

Якщо мало – може не вистачити. Якщо багато – то навіщо? Раптом вкрадуть або витратиш?

Якщо йдеться про закордонну поїздку, то виникає ще кілька питань:

• Де краще обміняти валюту: вдома чи за кордоном?

• Що робити з валютою, що залишилася після поїздки? І т. д. і т. п.

У результаті ми отримуємо безліч проблем і головний біль. Однак є сучасний інструмент – платіжна картка, завдяки якій усі ці питання вже вирішені. Однак треба розуміти, що універсальної картки на всі випадки життя не існує. Є різні типи карток, і треба вміти обрати потрібну.

Перелік характеристик і функцій, які може мати банківська картка, ве­личезний. Тому важливо із самого початку визначити, що потрібно саме вам для вирішення конкретних завдань. І обрати оптимальний варіант картки.

Що дає платіжна картка:

· зберігає гроші. У разі крадіжки або втрати банківської картки ти повинен якомога швидше її заблокувати. Тоді зловмисники не зможуть скористатися грошима, і втрати обмежаться незначною комісією за перевипуск картки;

· допомагає заощаджувати. У закордонну поїздку банківська картка дозволяє оплачувати покупки без потреби заздалегідь обмінювати гривні на місцеву валюту. Наприкінці поїздки в тебе на руках не залишиться зайвої суми в місцевій валюті, і ти не будеш переплачувати за зворотний обмін на гривні. Як правило, безготівковий курс, за яким гривні переводяться в місцеву валюту, вигідніше, ніж курс в обмінних пунктах.

Знижки і бонуси, якими доповнюють свої картки багато банків, дозволяють економити при покупках.

Чого не дає платіжна картка?

Картка не звільняє від необхідності знати і дотримуватися правил безпеки, а саме:

· зберігати всі документи (чеки і сліпи), що підтверджують операції на картці;

· не передавати картку третім особам;

· не повідомляти нікому PIN-код і не зберігати його в одному місці з карткою;

· не підписувати чек, не перевіривши суму платежу;

· зберігати в надійному місці номер телефону банку, що випустив картку.

Як обрати платіжну картку?

· Обирай картку тієї міжнародної платіжної системи, яку приймають у країні, де ти збираєшся жити і подорожувати. Найбільш поши­реними є Visa і MasterCard.

· З’ясуй, якою буде комісія за зняття готівки в банкоматах твого банку та інших банків.

· Дізнайся про можливість онлайн-доступу до рахунку карти і sms-оповіщення про здійснення платежу. Це допоможе контролювати рух грошей на картці.

· З’ясуй наявність дисконтних і бонусних програм, які допоможуть тобі економити.

? Як не допустити крадіжки персональних даних

 

Крадіжка персональних даних – серйозний злочин у низці роз­ви­нених країн. Якщо ви опинилися жертвою такого злочину, у вас можуть виникнути труднощі при отриманні кредиту чи оформленні кредитної картки.

У разі з крадіжкою фінансової інформації шахрай прикидається, ніби в нього є рахунок у тому ж банку, що й у вас. Для цього він отримує особисті дані іншої особи, використовуючи для цього її кредитні картки, чеки, бланки для внеску депозиту. Потім шахрай застосовує цю інформацію, щоб отримати доступ до грошей через банкомати, Інтернет або навіть в одній із філій банку, в якому ця особа має рахунок.

Незважаючи на те, що немає надійного способу цілком і повністю захиститися від шахрайства, можна знизити шанси стати жертвою шахраїв і звести до мінімуму наслідки крадіжки.

· Приберіть із гаманця будь-які речі, які можуть містити ваші банківські реквізити.

· Не передавайте жодних особистих даних телефоном, якщо сумні­ваєтеся в людині, з якою говорите.

· Тримайте список усіх рахунків у безпечному місці.

· Кожен місяць переглядайте витяги з рахунків, щоб перевірити, що вони збігаються з вашими підрахунками і що з вашого рахунку без вашого відома гроші не знімали.

 

 

ü Розгорніть робочий зошит і прочитайте умову гри «Аукціон» (завдання 2, стор. 45).

Методологія проведення гри «Аукціон»

 

Умови гри. Сьогодні проводиться аукціон економічних термінів і понять. На аукціон нам надіслано кілька економічних термінів і понять, а також банківських продуктів.

Хто дає точне визначення – той і купує термін чи банківський продукт.

Хто перший піднімає руку – той і починає.

Якщо відповідь неповна – наступний учень може доповнити і тоді лот переходить до нього. При відсутності правильної відповіді питання залишається на домашнє опрацювання шляхом написання міні-есе про цей термін.

Отож починаймо!

(Лоти треба оформити на картоні чи принести муляж. Також треба визначити головний приз).

 

Питання

1. На продаж виставляється фінансова безпека. Назвіть визначення фінансової безпеки.

2. На продаж виставляються гроші. Що таке гроші?

3. На продаж виставляється купюри. Назвіть, в якій країні так позначається національна грошова одиниця.

4. На продаж виставляється надзвичайно вигідний банківський відсоток за депозитами. Що таке відсоток? Що для банку є відсоток за депозитами? Що для вкладника є відсоток за депозитами?

5. На продаж виставляється тип захисту депозитів. Розшифруйте ФГВФО.

6. На продаж виставляється банківська картка. Назвіть правила безпеки при користуванні банківською карткою.

7. На продаж виставляється платіжна система. Які платіжні системи ви знаєте?

Хто має найбільшу кількість лотів – отримує приз.

 

Відповіді

1. Фінансова безпека (визначення) – стан, за якого люди впевнені у своїй захищеності з фінансового погляду, а також знають, що вони можуть заробити, зібрати і вкласти достатню кількість грошей, щоб досягти своїх цілей.

2. Гроші (визначення) – особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів.

3. Купюри

  Фунт стерлінгів (Великобританія)
  Єна (Японія)
  Білоруський рубль (Білорусь)
  Рупія (Індія)
  Злотий (Польща)
  Тенге (Казахстан)
  Юань (Китай)

4. Відсоток – плата за користування чужими коштами. Для банку відсоток за депозитом – стаття витрат, для вкладника – дохід.

5. ФГВФО – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

6. Правила безпеки при користуванні банківською карткою. Приберіть з гаманця будь-які речі, які можуть містити ваші банківські реквізити, не передавайте жодних особистих даних по телефону, якщо сумніваєтесь у людині, з якою говорите, тримайте список усіх банківських рахунків і паролі до карток у безпечному місці, кожен місяць переглядайте витяги з рахунків, щоб перевірити, що вони збігаються з вашими підрахунками і що з вашого рахунку без вашого відома гроші не знімали.

7. Види платіжних систем: VISA, MASTERCARD, American Express, Discover.

 

ü Розгорніть робочий зошит і прочитайте умову гри «Економікс - Life» (завдання 3, стор. 45).

 

Методологія проведення гри «Економікс - Life»

 

Мета: навчитися висловлювати свою думку, формувати та відсто­ю­вати свою позицію.

Тема обговорення: «Що я маю зробити для забезпечення власної фінансової безпеки?»

 

Учні мають поділитися на шість груп.

1 група – Банк

2 група – Фізичні особи – вкладники, дорослі люди, батьки.

3 група – Держава.

4 група – Фізичні особи – школярі.

5 група – Засоби масової інформації.

6 група – Модератори (завдання – зробити висновки).

 

Завдання

1. Обговорити в групах проблемні питання запропонованої теми.

2. Обґрунтування позиції, виступ оратора від групи.

3. Запитання та відповіді на них.

4. Підбиття підсумків.

 

ü Розгорніть робочий зошит і виконайте завдання 4 (стор. 46).

 

 

Аплікація

 

Завдання. Складіть правильно пазл із зображенням платіжної картки.

(До початку уроку потрібно підготувати пазл із зображенням платіжної картки).

 

 

ПІДСУМКИ

 

1. Загальна економічна ситуація в країні має безпосередній вплив на кожного громадянина. Кожен із нас може гостро відчувати інфляцію та безробіття.

2. Обачлива фінансова поведінка формується на основі розуміння цінності грошей, умінні ними «розумно» розпоряджатися.

3. За правильного інвестування та накопичення з часом кількість грошей збільшиться.

4. Співпрацюючи з банківськими установами та використовуючи банківські картки, слід пам’ятати про існування загрози крадіжки цих карток або будь-якої іншої персональної інформації. Незважаючи на те, що немає надійного способу цілком і повністю захиститися від такого злочину, все ж таки можна знизити шанси стати жертвою шахраїв і звести до мінімуму наслідки крадіжки, якщо дотримувати наданих рекомендацій.

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 

1. Що таке фінансова безпека та які можливі шляхи її забезпечення?

2. Що таке гроші? Як ефективніше використовувати гроші, щоб забезпечити власну фінансову стабільність?

3. Якими послугами банків можна скористатися для заощадження грошей?

4. Чи виникають загрози при використанні банківських карток? Як можна захистити себе в разі існування таких загроз?

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных