Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Карбонат- анионының СО32- дербес реакциялары
Карбонат-ионы СО32- толығымен CO2 газына және H2O ыдырайтын көмір қышқылының Н2CO3 анионы. Көмір қышқылы - өте әлсіз қышқыл болып табылады.

I. Барий хлориді ВаСI2 CO32- анионымен әрекеттесіп, барий карбонатының ақ тұнбасын түзеді. Түзілген тұнба күкірт қышқылынан (H2SO4) басқа барлық қышқылдарда ериді:

 

ВаСI2 + Na2CO3 = 2NaCI + BaCO3

Ba2+ + CO32- = BaCO3

 

1-тәжірибе. 5 тамшы натрий карбонаты ерітіндісіне 5 тамшы барий хлориді ерітіндісін қосыңдар. Сұйытылған қышқылдарда еритін барий карбонатының ақ тұнбасы түзіледі.

 

II. Күміс нитраты АgNO3 CO32- анионымен әрекеттесіп, ақ тұнба түзеді. Түзілген тұнба тұз қышқылынан (НСI) басқа қышқылдарда жақсы ериді.

 

2АgNO3 + Na2CO3 = 2NaNO3 + Аg2CO3

2Аg+ + CO32- = Аg2CO3

2-тәжірибе. 2-3 тамшы натрий карбонаты ерітіндісіне 2-3 тамшы күміс нитраты ерітіндісін қосыңдар. Күміс нитратының ақ тұнбасы түзіледі.

 

III. Қышқылдар көмір қышқылының тұздарын ыдыратады, реакция нәтижесінде көміртегінің (IV) қос тотығын CO2↑ бөліп шығарады:

 

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2CO3

CO32- ↔ H2O + CO2

 

3-тәжірибе. Пробиркаға 5-8 тамшы зерттелетін Na2CO3 ерітіндіні тамызып, оған сонша тамшы 2моль/л тұз қышқылының ерітіндісін қосамыз. Ерітіндіге 2-3 тамшы әк (извест) суын тамызамыз.

Ерітіндінің лайланғанына назар аударыңдар. Қышқылдық тұз түзілгенде ерітіндінің лайланғаны жойылады:

 

Са(ОН)2 +СО2 = СаСО3↓ + Н2О

СаСО3↓+ СО22О = Са(НСО3)2

Тәжірибені жүргізу шарттары:

1. Реакцияны рН ≤ 7 болғанда жүргізу қажет.

2. Әк (извест) суы мөлдір және жаңадан дайындалған болуы керек.

3. SO32- анионы реакцияның жүруіне кедергі жасайды.

 

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных